18.12.2021

Oznanila 4. Adventno nedeljo - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganílo v njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega Duha na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda?« (Lk 1,41–42)

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

4. ADVENTNA

NEDELJA

Nedelja, 19. 12.

ob 8.00 za + starše Polak, Danijel in Lončarevič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Evgen, mučenec

Božična devetdnevnica

Poned., 20. 12.

ob 7.00 za + Romana Rismana

* Gajšek za + po molitvenih spominih Teharje 1

Peter Kanizij

Torek, 21. 12.

ob 18.00 za +  Rozalijo Romih

Frančiška Cabrini

Sreda, 22. 12.

ob 17.00 spoved prvoobhajancev in staršev,,

ob 18.00 za + Suzano Petelinšek -

priložnost za spoved tudi po maši

Janez Kancij, duh.

Četrtek, 23. 12.

ob 18.00 za + Marijo Kroflič

* Gajšek za + Justino in Karla Kroflič

Sveti večer,

Eva in Adam

Petek, 24. 12.

ob 18.00 za + Danija Lenardiča in starše, Sandija

       Vodenika, Katjo in Vlada Tržana

ob 24.00 za žive in rajne farane

BOŽIČ, GOSPODOVO ROJSTVO

Sobota, 25. 12.

ob 8.00 za + po molitvenih spominih Teharje + Leona 

10. 00 za + Albina Vipotnika

Pri sv. Ani ob 18.00 za + Franca Fridla

SVETA DRUŽINA

Nedelja, 26. 12.

ob 8.00 za + Albina Malgaja (obl), žive in + sorodnike

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

4. ADVENTNA

Nedelja, 19. 12.

ob 10.00 za + Alberta Ogrizka

Peter Kanizij

Torek, 14. 12.

ob 17.00 za + Janeza Ruterja in rodbino

Sveti večer

Petek, 24. 12.

ob 24.00 za + Dorotejo Čadej

BOŽIČ, GOSPOD. ROJSTVO

Sobota, 25. 12.

ob 8.00 za + za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Martina Korenjaka

SVETA DRUŽINA

Nedelja, 26. 12.

ob 10.00 za + Štefana in Justino Strašek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Moj sin, če te grešniki zavajajo, se jim ne vdaj! (Prg 1, 10)

Umrla je: Štrlekar Vera, 91-letna, Štore, za dan pogreba še ne vemo. Bog ji daj večni mir.

Za nasmeh: Jože, povej – se vam je izplačalo, da ste svojo hčer vpisali v glasbeno šolo za bobne?« – »Seveda. Sosedovo hišo smo lahko kupili za polovico nižjo ceno!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 19. DO 26. 12. 2021

 

 Zelo slabe zdravstvene razmere in še vedno visoko število okužb nas sili, da smo skrajno odgovorni v obnašanju in odnosih. Naša človeška in krščanska dolžnost je, da vzamemo razmere resno in dosledno upoštevamo navodila stroke in odgovornih. Obisk bogoslužja je dovoljen pod PCT pogoji, z maskami in na razdalji 1,5 m.

Betlehemska lučka je prispela v Slovenijo. Danes jo že lahko dobite v cerkvi v obeh župnijah po maši. Če svetilko že imate, lahko dobite samo vložek.

Člane Župnijskega sveta župnije Teharje vabim na sestanek na daljavo - preko Zoom povezave, v torek ob 19.00. Povezavo pošljem po elektronski pošti.

V sredo ob 17.00 bomo imeli prvo spoved za veroučence 3. razreda in za starše. Vabim vse farane, da za te otroke in njihove družine molite, da bi začutili, da jih Bog vabi na pot kreposti in jim deli svoje odpuščanje in ljubezen. V težavah v zvezi z epidemijo lani in letos jim je to še toliko težje približati.

Izteka se nam adventni čas. Adventni venec nas je spominjal pričakovanja odrešenja in vabil k pripravi sebe in naših družin na rojstvo Odrešenika. Upam, da ste ga vsaj v neki meri tako čutili.

Zdaj pa postavljamo jaslice, v cerkvi, pred cerkvijo in po domovih. To je starodaven in lep simbol božjega rojstva in nas nagovarja s svojo vsebino. Papež Frančišek je napisal apostolsko pismo o pomenu jaslic. Pravi: »Jaslice so pravzaprav ´kot živ evangelij´. Prinašajo evangelij tja, kjer se živi: v domove, v šole, na delovno mesto, na kraje srečevanja, v bolnišnice, v domove ostarelih, zapore, na trge… In tam, kjer živimo, nas spominjajo na nekaj bistvenega, da Bog ni ostal neviden v nebesih, ampak je prišel na zemljo, je postal človek, otrok. Delati jaslice, pomeni obhajati Božjo bližino, je odkriti, da je Bog resničen, konkreten, živ in otipljiv. Bog je bil vedno blizu svojemu ljudstvu, a ko se je učlovečil in se rodil, je prišel preblizu, zelo blizu.« Spominjajo nas Svete družine in božjega rojstva, stiske popotnikov in beguncev, spominjajo nas božje ljubezni, ki se sklanja v naše življenje na različne načine. Še zlasti po Jezusu Kristusu, božjem sinu, ki je postal človek. Spominjajo nas tudi naše družine, nas vabijo k molitvi in lepim odnosom. Vabim vas, da naredite po domovih domače, svoje jaslice in da se ob njih radi zbirate k pogovoru, molitvi in pesmi. Seveda pa družinska skupnost ob jaslicah ne more nadomestiti bogoslužja v cerkvi. Zato vas vabim, da ob upoštevanju PCT pogojev prihajate k sveti maši. Možnosti je veliko, porazdelite se za obisk.

Otroke in starejše vabim v petek, na sveti večer, k večerni sv. maši ob 18.00. Otroci nas bodi s kratkim programom uvedli v božično skrivnost. Podobno načrtujemo tudi ob polnočnici - s pesmijo in igro bomo pripravljali božično razpoloženje v našem srcu.

Četrto svečko na adventnem vencu prižigamo že polni pričakovanja. Kakor je ob Marijinem obisku poskočilo dete v Elizabetinem telesu, tako se naj v naši srcih prebuja vznemirjenje pred prihodom Gospoda. Drobno dete, položeno v jasli, prihaja med nas, da bi spoznali, kako blizu nam je. Jezus bi rad bil ob nas, v našem veselju in preizkušnjah. Želi, da pripravimo svoja srca. Nekaj dni nas še loči do božične noči. Da bi se bolje pripravili, ob adventnem venčku v molitvi te dni tudi mi iskreno pozdravimo mater našega Odrešenika: »Blagoslovljena, ti med ženami.«

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

III.  IZ SRCA EVANGELIJA

Sv. Tomaž je učil, da je tudi v moralnem oznanilu Cerkve hierarhija, in sicer v krepostih in v dejanjih, ki izvirajo iz njih. Tu je pomembna zlasti »vera, ki deluje po ljubezni« (Gal 5,6). Dela ljubezni bližnjemu so najpopolnejše zunanje razkritje notranje milosti Duha: »Glavna prvina nove postave je milost Svetega Duha, ki se kaže v veri, ki deluje po ljubezni.« Sv. Tomaž zato trdi, da je usmiljenje največja krepost, kar se tiče zunanjega delovanja: »Usmiljenje je samo v sebi največja krepost. Usmiljenju je namreč lastno, da se daje drugim in da blaži bridkosti drugih, kar je najpomembnejše. To pa je posebnost višje kreposti. Zato pravimo, da je Bogu lastno, da izkazuje usmiljenje, in prav v tem se razodeva njegova vsemogočnost.«

Pomembno je potegniti posledice iz koncilskega nauka, ki povzema starodavno prepričanje Cerkve. Predvsem je treba reči, da mora biti v oznanjevanju evangelija ustrezno razmerje. To razmerje spoznamo v pogostnosti, s katero so omenjena posamezna vprašanja, in v poudarkih v oznanjevanju. Če na primer kakšen župnik v celotnem bogoslužnem letu desetkrat govori o zmernosti in samo dva- ali trikrat o ljubezni in pravičnosti, nastane nesorazmerje. Zaradi tega so zatemnjene prav tiste kreposti, ki bi morale biti bolj navzoče v pridigi in katehezi. Isto se dogaja, kadar govorijo več o postavi kakor o milosti, več o Cerkvi kakor o Jezusu Kristusu, več o papežu kakor o Božji besedi.

Organskost (uravnoteženost, op. ur.) med krepostmi preprečuje, da bi kakšno krepost izključili iz krščanskega ideala. Tedaj ni zanikana nobena resnica. Ne smemo pohabiti neokrnjenosti evangeljskega oznanila. Še več, vsako resnico razumemo bolje, če jo postavimo v odnos s harmonično celoto krščanskega oznanila. V takšnem okviru imajo vse resnice svojo pomembnost in se vzajemno osvetljujejo. Kadar je oznanjevanje zvesto evangeliju, se jasno razodeva osrednjost nekaterih resnic in se razločno pokaže, da krščansko moralno oznanilo ni zgodovinska etika. Je več kakor askeza. Ni zgolj uporabna filozofija ali seznam grehov in napak. Evangelij v prvi vrsti vabi k odgovoru Bogu, ki nas ljubi in rešuje, ko ga prepoznavamo v drugih in ko gremo iz sebe in iščemo blagor vseh. Tega povabila ne smemo zatemniti v nobeni okoliščini! Vse kreposti služijo temu odgovoru ljubezni. Če to povabilo ne žari z močjo in privlačnostjo, grozi moralni zgradbi Cerkve nevarnost, da postane grad iz papirja. To je naša najhujša nevarnost. Tedaj namreč ne oznanjamo evangelija samega, ampak nekatere doktrinalne ali moralne poudarke, ki izhajajo iz določenih ideoloških izbir. Oznanilo se bo znašlo v nevarnosti, da izgubi svojo svežino in »evangeljski vonj«.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Pred prazniki bi rad obiskal bolnike v župniji in jim prinesel zakrament. Sporočite mi kdo želi.

Vabim, da obnovite naročnino za verski tisk.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: december: Bukovžlak, januar: Slance in Sp.Vrhe, februar: Pečovje

Kompole: december: Draga-Moste, januar: Šentjanž, februar: Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.