20.11.2021

Duhovna misel za praznik Kristusa kralja vesoljstva

folder

Jn 18,33–37

KRALJ, KI DELI OBLAST Z NAMI

Kristus ima do nas podobno razmerje, kot vlada med dvema človekoma, ki sta pripravljena svoji življenji za vedno povezati v zakonski skupnosti. »Kar je moje, je tvoje,« pravi on in ona mu enako odgovarja. Pa tudi najbolj idealna zakonska skupnost ne dosega tolikšne edinosti, kot je tista, ki zavlada med Kristusom in nami, če se mu povsem odpremo. »Po posvečujoči milosti smo čistokrvni kraljevski rod,« piše p. Albin Škrinjar. »Kristus  Kralj že sedaj v nas kraljuje, v nas zmaguje, nas visoka dviga in nas dela silno bogate. »Jezus s svojim naukom in s svojim življenjem vse postavlja na glavo: kar je v človeških očeh veliko, je v Božjih neznatno, kar bi po človeških merilih zmagovalo, dejansko izgublja. Pred sodnikom Pilatom stoji Jezus kot nemočen obtoženec, ki ga čaka sramotna smrt na križu, dejansko pa gre naproti dokončni zmagi – zmagi resnice, Božje resnice o svetu in o človeku. »Res je, kralj sem,« reče Pilatu, »ker sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico.« Pilat v svoji duhovni slepoti sprašuje: »Kaj je resnica?« Jezus mu ne odgovarja z besedami, temveč bo vsem odgovoril z najvišjim dejanjem ljubezni – darovanjem svojega življenja. Veliki teolog Hans Urs von Balthasar pravi: »Resnica je Očetova ljubezen do sveta, ki jo Sin predstavlja v svojem življenju, smrti in vstajenju. Križ je dokaz za resnico, da Oče tako zelo ljubi svoje stvarstvo, da je vse to dopustil.«

Svoje pričevanje pred Pilatom je Jezus sklenil z besedami: »Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« Kaj pomeni biti iz resnice? P. Albin Škrinjar v svoji knjigi Poznaš Kristusa? odgovarja: »To pomeni biti tako razpoložen, da se resnice oklenem … Verska resnica in vsaka resnica, ki nas uči, kako je treba živeti, zahteva od človeka žrtev. Mnogi se boje žrtev, zato beže od resnice. Pred resnico, ki jim ni ljuba, ljudje radi zaprejo oči. Ljudje tega sveta večkrat zamižijo pred sleherno resnico.«

Če hočemo »sovladati« s Kristusom, mora biti naše srce odprto njegovi resnici in njegovi luči.

Po: S. Čuk, Misli srca