07.11.2021

Svete maše po molitvenih spominih za župnijo Sveti Lovrenc

SVETI LOVRENC 2021 - PO MOLITVENIH SPOMINIH 1

MOLIMO ZA:

ZDRAVKOTA, ROZIKO IN JOŽETA ROMIH,

FRANCA, MARIJO IN MARINKO OBERŽAN TER DRUŽINO TRAFELA;

MARTINO VRHOVŠEK, STARŠE VRHOVŠEK, STARŠE ŽNIDAREC IN POKOJNE LIPELNOVE;

HENRIKA IN ANGELO KRAJNC TER RODBINI  KRAJNC IN HORVAT;

SLAVICO TOVORNIK IN PEPOC BOŽIČNIK;

JURIJA ROMA, 2 SETRI IN 2 BRATA TER STAŠE JOŽEFA IN NEŽO ROM TER ŠTEFANA IN MARIJO DVORJAK;

ANTONA IN JOŽEFO  TER SLAVKA JAGER IN OLGO TER IVANA ZUPAN;

STARŠE IN ALBINO GRČAR, RAJKA VERBIČA IN RODBINO GRČAR-VERBIČ

STARŠE IN ALBINA VERBIČ TER SODELAVCEV;

LUDVIKA, FRANČIŠKO IN EMILA ZUPANC,

EMILA, ANTONIJO, JOSIPA IN ŠTEFKOTA PASARIČ,

MARIJO , ANDREJA RADOTA IN LOJZKO POLAK;

ANICO, ALOJZA IN STARŠE ROMIH,

JUSTINO IN KARLA FLIS IN ALBINA MALGAJA; MIMICO KROFLIČ;

CIRILO MLINAR, ROJ. POČAJ

IVANKO ZUPANC, IVANA IN JULIJANO ŽOHAR,

FLORJANA IN MARIJO ZUPANC  TER SORODNIKE;

STANKA KAMPOŠKA, RODBINO ROMIH IN SORODNIKE,

RODBINO OJSTERŠEK IN BREZENŠEK IZ LAŠKE VASI;

ANTONA GODICLJA IN STARŠE,

GREGORJA IN KAROLINO KROLIČ TER SESTRO, BRATE, SVAKINJE IN SVAKE;

KRISTINO IN HUBERTA KRALJ; AVGUSTA, SILVESTRA, ŠTEFANA, JOŽEFA, FRANČIŠKO, GREGIJA IN MARKA;

ANGELO NOVAK, FRANCA STAREJŠEGA IN MLAJŠEGA TER BRANKO GABRŠKA;

FRANCIJA SELIČA IN RODBINO SELIČ IN VREČER;

STARŠE GAJŠEK, ČADEJ, PALČNIK; FRIDO BREČKO  IN SORODNIKE;

POKOJNE IZ RODBINE DREN, TRŽANOVE, HERCOG-ZELIČEVE, EDIJA KOSTREVCA IN CIRILE MLINAR;

KONRADA IN IVANO MASTNAK, DRUŽINE ŠTANTE, MAGDALENC, KRAJNC, ROBIJA GREGORINČIČA;

 

SVETI LOVRENC 2021 - PO MOLITVENIH SPOMINIH 2  MOLIMO ZA:

STARŠE GAJŠEK, ČADEJ, PALČNIK; FRIDO BREČKO  IN SORODNIKE;

ALENKO, ANICO IN ANTONA MIHELČIČ, RODBINI MIHELČIČ IN MASTNAK TER DRAGA PODGRAJŠKA;

JANEZA IN ANGELO MRAMOR, VIKTORIJO WUDEL, , LJUDMILO MRAMOR, AMALIJO MEH IN ANO MASTNAK;

GRETO IN FRANCA OCVIRK; ANICO IN LOJZA ROMIH; FRANCA IN MARIJO KRAJŠEK; RODBINO POLAK;

LUKO IN ANO ŠRIBAR, FRANCA IN STANKO PLANK, MARIJO IN ŠTEFANA PREGLEJ, STANKA IN ŠTEVIJO GAŠJEK;

FRANCA AUŽNERJA IN RODBINO; BETKO IN TONČIJA GOLOB, 

EMICO IN IVANA ŠKORJANC TER RODBINO;

RODBINO GAJŠEK – PUŠNO;

RODBINO JOŠČEVO, JOŽEFO, JOŽEFA IN JAKOBA;

RODBINO KOVAČ: JOŽETA, GABRIJELO IN ŠTEFANA;

ANGLEO HORJAK- KOVAČ; FRANCIJA IN MATEJO PLANJŠEK;

ALOJZA IN VERONIKO ZAKELŠEK, HELENO LEDINEK,

JURIJA IN MARICO BUKOVEC, ZINKO MASTNAK, FRANCIJA ZALOKARJA IN RODBINO ŠPULCER;

MARIJO IN JOŽEFA MARKOŠEK IN SORODNIKE;

PEPCO, ANTONA IN RODBINO GLAVAČ;

STANKOTA TILČKO MAJCEN TER MARJANO ŠKORC

SLAVICO PINTAR, SESTRE IN BRATE,

JANEZA MRAMORJA, ANGELO, CVETKO, MILICO, ANICO IN SORODSTVO, TER IVANA PUŠNIKA IN SORODSTVO

STANKA IN ANICO MULEJ, IVANA IN MARIJO MULEJ, IVANA IN ANO CEHNER

MARIJO IN VIKTORJA OCVIRK IN JOŽEFA KLINAR

DORČIJA GAJŠEK IN RODBINO GAJŠEK – LAPORNIK

DANICO, ŠTEFKO IN FRANCA OBERŽAN, RODBINO OBERŽAN IN KONŠEK

MARTINA GOLOGRANCA, STANIJA GAJŠKA IN SOODNIKE

STANKA KOJNIKA I N VOJKA DOBOVIČNIKA

NATAŠO, ZOFIJO IN ANTONA OBERŽANA, RODBINO OBRŽAN IN  VREČKO

SVETI LOVRENC 2021 - PO MOLITVENIH SPOMINIH 3

MOLIMO ZA:

DVA FRANCA IN AGATO FERNAČAK, MARIJIO IN FRANCA GRČAR IN TOMAŽA KOBALA

JOŽICO IN LEOPOLDA BUKOVŠKA , RODBINO BUKOVŠEK – SIVKA; MARIJO IN SILVESTRA GAJŠEK, RODBINO GAJŠAK - GUBENŠEK

 DRUŽINO FERENČAK – GRČAR, NEŽMAH – PAVIČ; TOMAŽA KOBALA

IVANA IN TEREZIJO KOVAČ, FRANCA IN IDO KOLAR, STARE STARŠE KOVAČ, ŽOHAR, KOLAR; SOSEDE, PRIJATELJE IN ZNANCE

LEOPOLDA IN JULIJANO OCVIRK, OCVIRKOVE IN BRUNŠEKOVE;

JOŽEFA IN IVANO KARLOVČEC IN BREZENŠKOVE

ANTONA IN NEŽO KOŠEC IN SORODNIKE; LEOPOLDA IN ZINKO JECL IN SORODNIKE

MARTINA KORENJAKA  STARŠE IN RODBINE KORENJAK, MULEJ, GOLOGRANC IN GABERC

MARTINA ŽNIDARJA, ALOJZA IN ROZALIJO ŽNIDAR, MARIJO IN VINKA DBOBNE, RODBINO DROBNE- ŽNIDAR

RODBINE KOVAČ, LIKAR IN KRAJŠEK, SOŠOLCE, SODELAVCE IN SOVAŠČANE

JOŽEFO IN JOŽEFA STOJAN, RODBINO PEKOVO, MAGDALENO IN PETRA KOLAR IN RODBINO

FRANCA IN MARIJO PLANK, RODBINO JAZBEC, STANKA SODINA, ANICO JOŠT IN PAVLO STEPIŠNIK

IVANA GORIŠKA, FRANCA ZOREČNCA, ROZALIJO IN ANTONA KAMENŠEK

BRANETA RADŠLA, DRUŽINI SOREC IN ŽAJBER IN RODBINJO MEDVED

SORODNIKE GERŠAK, GAJŠEK, RODBINO BAŠIČ-ZUPANČIČ

MARJANA SKAMNA

ROZALIJO, 2 ALOJZA, MARTINA, KATARINO, TOMAŽA IN RODBINO ŽNIDAR; ALOJZA, ANO, FRANCA IN RODBINO MASTNAK, RODBINO ŠUHEL; MARIJO IN ALIBINA JURAK, STANKA TRBOVCA, JOŽEFO, ALOJZA IN RODBINO MRAMOR

AMALIJO IN  AVGUSTA DOBRAJC

STARŠE JOŽEFA IN CECILIJO GRAČNER, IVANA IN ANTONIJO BUSER; RODBINI GUNZEK-BERČNIK IN VSE DUHOVNIKE IN VERNE DUŠE

SVETI LOVRENC 2021 - PO MOLITVENIH SPOMINIH 4

MOLIMO ZA:

POLDIJA VALANTA

HAJNIJA IN ANO TOPLAK

STARŠE PERTINAČ-HRASTNIK IN PAVLO STEPIŠNIK

DRUŽINO GREGORJA KROFLIČA IN JOŽETA KRAGLJA

STARŠE TOFANT IN SORODNIKE, STARŠE BUTINAR IN SORODNIKE IN ANO POSAR

RODBINE MALGAJ, FLIS, KRAJNC, RAJH, KERZNAR, SREBOT, TOMAŽIN,VOUK IN LEŠNIK

PAVLA ŠUHLA IN RAJNE MASTNAKOVE

JOŽETA, MARIJO, VLADOTA IN PAVLA KRAJŠEK,; MIRKA STAREJEŠEGA , SLAVICO IN MILANA MAJCEN; ROMANA, ŠTEFKO LEBIČ KLEZIN; VLADOTA LEBIČA;

GREGORJA IN KAROLINO KROFLFIČ; MARIJO KROFLIČ, MARIJO KLAJNŠEK, MARTINA I N KRISTINO MAJORANC, RODBINE: ŠOLINC, MAJORANC, KROFLIČ;

NEŽO IN MARTINA ŠTOR IN RODBINO; ANGELO IN IVANA TOFANT IN RODBINO;

JANČIJA, STARŠE IN SESTRE MASTNAK; RADIJA, LOJZKE, STARŠEV IN RODBINE POLAK; DANIC E IN FRANCA PUŠNIK; RODBINE JOŠČEVE, TEREZIJE GAJŠEK, NEŽIKE ÖRI, EMILA IN STARŠEV ZUPANC;

STARŠE MARIJO IN FRANCA GRČAR; STARŠE FRANČIŠKO IN STANKOTA SALOBIR;

MARIJE, MARTINA, IVANA, TEREZIJE SIKOŠEK;

IVANA IN JOŽETA SELIČ, BETKE ERJAVC;

FRANCIJA IN STANKOTA ŠTARKL; FRANČIŠEK IN ALOJZA ŽOHAR;

STARŠEV MAKSA IN JUSTINE TER BRATA MAKSA MASTNAK IN RODBINE;

PETRA IN ELIZABETO GRAJŽL IN DODBINO

IVANA, VERONIKO IN JANEZA JELENC, ZA POKOJNE GORENJAKOVE; FANIKO IN ZVONKOTA FELDIN; POOJNE JELENC-LAHOVE

ZA RODBINE STRAŠEK, HRVATIČ IN VIPOTNIK