06.11.2021

Oznanila za 32. nedeljo med letom- Zahvalno - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

folder

 

  MISEL IZ EVANGELIJA: Prišla je tudi neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« (Mr 12,41–44)

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

32. NEDELJA MED LETOM - zahvalna

Nedelja, 7. 11.

 

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 pri sv. Ani za + rodbine Gajšek-Pušno, Romih in Novak

Bogomir, škof

Poned., 8. 11.

ob 8.00 za + po molitvenih spominih Teharje 2

Posvetitev lat. baz.

Torek, 9. 11.

ob 18.00 za + Jožeta in Anico Žohar

Leon Veliki, papež

Sreda, 10. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih 3

Martin iz Toursa, zavetnik župnije

Četrtek, 11. 11.

ob 18.00 za + Albina Malgaja

* Gajšek za + Ladka Gobec in starše

Jozafat kunčević

Petek, 12. 11.

ob 7.00 za + Ivana Kompergerja in starše Lužar

Stanislav Kostka

Sobota, 13. 11.

ob 18.00 za + Marijo in Jožeta Markošek

33. NEDELJA MED LETOM - Martinova

Nedelja, 14. 11.

 ob 10.00 za žive in rajne farane

        za + Silvo in Ivana Perčič

       za + Antona Založnika, 15. obl.

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

32. NEDELJA MED LETOM - zahvalna

Nedelja, 7. 11.

ob 10.00 za + Ivana Doberška, starše Virant in Leopolda Artnaka

Posvetitev lat. baz.

Torek, 9. 11.

ob 18.00 za + starše Tofant-Hrastnik

Stanislav Kostka

Sobota, 13. 11.

ob 9.00 za + Zofijo, Antona in Natašo Oberžan

33. NEDELJA MED LETOM - Martinova

Nedelja, 14. 11.

ob 8.00 za + Dorčija Gajška, sorodnike, starše Lapornik

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Bog namreč hoče, da delate dobro in tako utišate nevednost nespametnih. (1 Pt 2, 15)

Umrla sta: Franc Fridl, 76-letni z Vrh. Klasični pogreb bo v sredo ob 13.uri na Teharjah. Umrla je tudi Križanec, 88-letna iz Vrtne ulice. Pogreb bo v sredo ob 11.00 na Teharjah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Praksa. Dijak poklicne šole vpraša mojstra: »Mojster, bi me vi vzeli za vajenca v vaši delavnici?« »Ne nimam dela«! »O, to mi pa še bolj paše«!

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN 7. 11. 14. 11. 2021

Glede zdravstvenih razmer in okužb pa smo zdaj tako na slabem, kot še nismo bili. Bolnišnice so polne, pred nami pa še nevarno jesensko in zimsko obdobje z običajno gripo. Naša človeška in krščanska dolžnost je, da vzamemo razmere resno in dosledno upoštevamo navodila stroke in odgovornih. Tudi v cerkvi, pri bogoslužju. Zato so sprejeti ostrejši ukrepi. Obisk bogoslužja je dovoljen pod PCT pogoji, z maskami in na razdalji 1,5 m. Lepo prosim: bodimo odgovorni! Tisti, ki vam zdravje dopušča, dajte se cepiti ali se testirajte, sicer pa ostanite zunaj cerkve ali doma molite, dokler ne mine ta velika nevarnost. V državah, kjer je več cepljenih in se držijo pravil, so razmere veliko boljše. Potrudimo se, da z ukrepi in ravnanjem zaustavimo epidemijo in bomo lahko obhajali božič v normalnih okoliščinah, sicer se nam lahko lansko stanje ponovi v še hujši obliki!

Lepo smo obhajali praznike vseh svetih in vernih duš. Hvala vsem, ki ste prišli molit za rajne v cerkev ali ste molili doma, vsem, ki ste naročili spominjanje svojih rajnih v naših molitvah in daritvah svete maše. Številni ste se jih spomnili, še zlasti v župniji sv. Lovrenca. Po vaših namenih bova opravljala z g. Stankom svete maše in jih razporejala glede na možnosti skozi leto, saj je bilo v letošnjem letu veliko pogrebov (v župniji Teharje do sedaj 37 in v župniji sv. Lovrenca 22), zato je bilo tudi več ob pogrebu darovanih maš. Lepo vabljeni, da se udeležite sv. maše za vaše rajne (tudi po spominih), takrat ko g. Stanko mašuje po vašem namenu v svojem kraju, pa pridite k sv. maši na Teharje.

Danes je zahvalna nedelja. Pospravili smo pridelke, spominjali smo se naših rajnih, počasi se leto z vsem, kar je prineslo, bliža koncu. Tako imamo res veliko razlogov za hvaležnost. Cerkev nas prvo nedeljo v novembru vabi, da s hvaležnostjo pogledamo nazaj in okoli sebe in rečemo Bogu hvala in se zahvalimo tudi našim bližnjim in daljnim dobrotnikom in vsem, ki so nam kaj dobrega storili v telesnem, materialnem ali duhovnem pomenu. Nevarno je, da postanemo otopeli in nehvaležni, da le zahtevamo in prosimo, ne znamo pa biti hvaležni in te hvaležnosti tudi izraziti.

Kot župnik župnije Teharje in Sv. Lovrenc darujem današnjo sveto mašo še v posebni hvaležnosti bogu za vse milosti in dobrote, ki smo jih bili vsi farani (in seveda tudi osebno) deležni v tem letu. Ob tem pa se s posebno hvaležnostjo obračam na vse sodelavcev v obeh župnijah: g. Stanku Gajšku, duhovnemu pomočniku, katehistinjama, ključarjem, župnijskemu pastoralnemu svetu, pevcem, organistom in zborovodjem, ministrantom, bralcem, krasilkam, vsem dobrotnikom in vsem, ki kaj dobrega storite duhovniku ali župniji. Naj vas spremlja božji blagoslov, spremlja pa vas tudi najina hvaležnost.

V nedeljo je Martinova nedelja, naš farni praznik. Slovesno sveto mašo bo vodil celjski opat Marjan Jezernik. Kot že nekaj let, bomo na to nedeljo imeli tukaj le eno sveto mašo,  ob 10.00, da bo v njej združena vsa župnija, saj je naša cerkev dovolj velika tudi v teh razmerah. V Kompolah pa bo zato izjemoma sv. maša ob 8.00. Zaradi epidemije ne bomo mogli pripraviti razne spremljevalne prireditve, kot smo jih nekdaj ali druženja v dvorani.

V četrtek je god zavetnika naše župnije, sv. Martina. Lepo vabim k sveti maši v večjem številu. Člane in članice Župnijskega sveta pa vabim po maši še na sestanek.

Usmiljen je tisti človek, ki ima sočutje s tujo žalostjo, s tujo bolečino. Celotno Jezusovo življenje je bilo dejanje sočutja s tujo bolestjo, je bilo dejanje usmiljenja. (Janez Evangelist Krek)

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

III. NOVA EVANGELIZACIJA ZA POSREDOVANJE VERE

15. Janez Pavel II. nas je povabil k priznanju, da »ne smemo zmanjšati poleta za oznanjevanje« tistim, ki so daleč od Kristusa. »To je prva naloga Cerkve«. Misijonarska dejavnost »še danes predstavlja največji izziv za Cerkev« in »misijonska naloga mora biti prva«. Kaj bi se zgodilo, če bi vzeli zares te besede? Preprosto bi priznali, da je misijonarsko delovanje vzorec vsakega dejanja Cerkve. V tem smislu so latinskoameriški škofje rekli, da »ne moremo več ostati mirni, v nedejavnem čakanju, znotraj naših Cerkva«, in da je potrebno preiti »od ohranjevalne pastorale k odločno misijonarski pastorali«. Ta naloga je še naprej vir največjega veselja za Cerkev: »V nebesih bo večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja« (Lk 15,7).

Namen in meje te Apostolske spodbude

16. Z veseljem sem sprejel povabilo sinodalnih očetov, da napišem to Apostolsko spodbudo. Zbral sem bogastvo sinodalnega dela. Posvetoval sem se z raznimi ljudmi in bi rad izrazil tudi svoje skrbi, ki me navdajajo v tem trenutku oznanjevalnega poslanstva Cerkve. Nešteta so vprašanja, povezana z evangelizacijo v sedanjem svetu, ki bi jih tu mogli obravnavati. Nisem hotel podrobno obravnavati teh številnih vprašanj, ki morajo biti predmet študija in pozorne poglobitve. Tudi ne mislim, da je od papeške učiteljske službe treba pričakovati dokončno ali popolno besedo o vseh vprašanjih, ki se tičejo Cerkve in sveta. Ni primerno, da papež namesto krajevnih škofov razsodi o vseh vprašanjih, ki nastanejo na njihovem ozemlju. V tem smislu zaznavam nujnost, da nadaljujem v koristni »decentralizaciji«.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

Vsi sveti: Zahvalna nedelja, 7.11., sv. maša pri sv. Ani.

Martinova nedelja: sv. maša: 14. 11. ob 10.00 na Teharjah. Vodi jo celjski opat Marjan Jezernik.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober Teharje, november: Štore-Lipa, december: Bukovžlak

Kompole: avgust: oktober: Prožinska vas, november Ogorevc, december: Draga-Moste.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.

 

 

Uporabnik 0