30.10.2021

Oznanila za 31. -Žegnanjsko nedeljo med letom - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

MISEL IZ EVANGELIJA: Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil

k Jezusu in ga vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovóril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda,…Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Mr 12,28-31)

Svete maše na Teharjah 

31. NEDELJA MED LETOM-žegnanjska

Nedelja, 31. 10.

ob 8.00 za + Angelo in Franca Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Vsi sveti

Poned., 1. 11.

ob 8.00 za rajne in žive farane

ob 10.00 za + Karolino Godicelj, osmina, blagosl. grobov

ob 14.00 bogoslužje na pokopališču, blagoslov grobov

ob 15.00 molitev za rajne v cerkvi na Teharjah

Spomin vernih rajnih

Torek, 2. 11.

ob 8.00 po namenu sv. očeta

ob 14.00 na grobišču Bukovžlak za vse rajne

ob 18.00 za + Draga Žuliča

Viktorin Ptujski

Sreda, 3. 11.

ob 7.00 za zdravje

Karel (Drago)

Četrtek, 4. 11.

ob 18.00 za + Martina Korenjaka

* Gajšek za + po molitvenih spominih -Teharje I.

Zaharija in Elizabeta

Petek, 5. 11.

ob 7.00 za + Maksa Fišerja

Lenart, opat

Sobota, 6. 11.

ob 18.00 za + Albina Vipotnika

32. NEDELJA MED LETOM-zahvalna

Nedelja, 7. 11.

 

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 pri sv. Ani za + rodbine Gajšek Pušno, Romih in Novak

Svete maše v Kompolah 

31. NEDELJA MED LETOM-žegnanjska

Nedelja, 31. 10.

ob 10.00 za + Franca Oseta in rodbino

Vsi sveti

Poned., 1. 11.

ob 8.00 za rajne farane, blagoslov grobov

ob 10.00 za + Družini Grčar in Verbič, blagoslov grobov

ob 17.00 molitve za rajne

Spomin vernih rajnih

Torek, 2. 11.

ob 8.00 za rajne po spominih Kompole I.

ob 10.00 za + Janeza Rutarja in Ruterjeve

Zaharija in Elizabeta

Petek, 5. 11.

ob 18.00 za rajne po spominih Kompole II.

Lenart, opat

Sobota, 6. 11.

ob 9.00 za + Ivanko Grofelnik

32. NEDELJA MED LETOM-zahvalna

Nedelja, 7. 11.

 

ob 10.00 za + Ivana Doberška, starše Virant in Leopolda Artnaka

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 31. 10. DO 7. 11. 2021

Razmere glede epidemije Covid so čedalje slabše. Očitno ljudje ne jemljejo zares ne opozoril, ne cepljenja in ne izogibanja tesnih stikov. To ni krščansko ravnanje, saj s tem ogrožamo življenje in zdravje sebe in drugih. Praznik vseh svetih, srečevanja in rokovanja ob grobovih so velika priložnost za širjenje okužb. Lepo prosim: bodimo odgovorni! Tisti, ki vam zdravje dopušča, dajte cepiti ali se testirajte, da varneje greste med druge ljudi. Je zelo resna nevarnost, da bomo spet vsi zaprti zaradi neupoštevanja nekaterih. Dve veliki noči in en božič smo že bili zaprti zaradi epidemije, storimo vse, da letos ne bo tako. Tokrat je res na preizkušnji naša solidarnost. Pogoj PCT seveda velja in se ga je potrebno držati.

Pred nami je praznik Vseh svetnikov (1. 11.) in dan spomina na naše rajne (2. 11.). To so dnevi hvaležnosti za lepe zglede življenja, za ljubezen, vrednote in dobrine, ki smo jih prejeli. Ti dnevi nas  vabijo k razmisleku, nas v duhu povezujejo z našimi rajnimi in povprašujejo o vrednosti našega življenja, o naši veri, o tem, kaj bo ostalo od našega dela, prizadevanja, vzgoje, trpljenja in iskanja sreče. Temu naj bo namenjen tudi obisk grobov in bogoslužja v teh dneh. Kristjani zaupamo, da naši rajni niso padli v nič, da se človeško življenje ne konča z zadnjim dihom, ampak da na duhovni način traja naprej. Zato ni vseeno, kako živimo to svoje življenje in kak odnos imamo do rajnih. Lani za te praznike nismo mogli niti na pokopališče, niti k bogoslužju. Letos je sicer to možno, a vabim, da se tudi na tem področju vedemo zelo odgovorno: ohranjamo razdaljo tudi na pokopališču, si ne segamo v roke in se držimo navodil NIJZ, da ne bi še naraslo število okuženih in bolnih. Letos bomo na Teharjah že od sv. maše ob 10.00 lahko šli na pokopališče, kjer bom blagoslovil grobove, zato, da bo popoldne pri bogoslužju ob 14.00 več prostora ob grobovih. V Kompolah bo blagoslov grobov iz istega razloga po obeh mašah. V večjem številu pa vas vabim k molitvi za rajne: na Teharjah ob 15.00, v  Kompolah pa ob 17.00.

Sv. maša na Grobišču Bukovžlak bo, kot običajno, 2. 11. ob 14.00 za žrtve nasilja.

Papež Frančišek je povabil vso Cerkev k večjemu prizadevanju za skupno pot, za poslušanje in pogovor tako med verniki in cerkvenimi predstojniki, kakor tudi vernike med seboj. Žal je v Sloveniji veliko razdeljenosti po idejni in politični plati, med mladimi in starimi, …. A vendar smo na skupni poti skozi življenje, proti večnosti. Temu dogajanju rečemo: »SINODA«, kar pomeni: »Skupna pot«. O tem bomo v prihodnih dveh letih veliko govorili in pisali, a vas iskreno vabim, da kaj več storimo za edinost v družini, v župniji, v Cerkvi in domovini. To je naša lepa priložnost in tudi odgovornost pred Bogom in zgodovino.

ČAS

Včasih obvisim v negibnem objemu tišine, izsušena v puščobnosti navadnih dni, z občutki ogoljufane sreče.

Delovni ritem mi izprazni dlani in srce, da se ne zavedam krhkosti bivanja in prelahkotno zastavljenih ciljev.

Svet okoli mene je v skrivnostnem spreminjanju: v neenakomernem ritmu dihajo letni časi, nekaj mineva, odhaja ali se vrača, umirajoče zrno se ne zaveda zlatega klasa.

Morda pa še najdem čas, svoj čas, za vse, ki mi ga ne morejo vrniti, za resnično pomembne zadeve tega sveta: za prijateljski objem, za srečevanja iz oči v oči, za mirno in prijazno besedo,  za nasmeh od srca do srca.                                                                                                                                                        B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe

 

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

III.  NOVA EVANGELIZACIJA ZA POSREDOVANJE VERE

V poslušanju Svetega Duha, ki nam pomaga občestve-no prepoznavati znamenja časov, smo od 7. do 28. oktobra 2012 obhajali XIII. redno splošno zasedanje škofovske sinode o vprašanju Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. Tam smo spomnili, da nova evangelizacija kliče vse in se poglavitno uresničuje na treh področjih.

Najprej omenimo področje redne pastorale, »ki jo oživlja ogenj Svetega Duha, da bi vnel srca vernikov, ki se redno shajajo v občestvu in se zbirajo na Gospodov dan, da bi se hranili z njegovo besedo in kruhom večnega življenja«. V to področje so vključeni tudi verniki, ki ohranjajo globoko in iskreno katoliško vero, jo izražajo na različne načine, čeprav se ne udeležujejo pogosto bogoslužja. Ta pastorala se usmerja ob rasti vernikov, tako da vedno bolje in z vsem svojim življenjem odgovarjajo na Božjo ljubezen.

Na drugem mestu omenimo področje »krščenih oseb, ki ne živijo krstnih zahtev«, ne pripadajo s srcem Cerkvi in ne doživljajo več tolažbe vere. Cerkev kot vedno pozorna mati si prizadeva, da bi se spreobrnili, kar jim bo vrnilo veselje vere in željo, da bi živeli po evangeliju.

Končno pripomnimo, da je evangelizacija bistveno povezana z oznanjevanjem evangelija tistim, ki ne poznajo Jezusa Kristusa ali so ga vedno zavračali. Mnogi od njih tudi v deželah prvotnega (starega) krščanskega izročila iščejo Boga skrivaj, nagiba jih hrepenenje po njegovem obličju. Vsi imajo pravico sprejeti evangelij. Kristjani imajo dolžnost oznanjati evangelij in nikogar izključevati. Naj ne oznanjajo kakor nekdo, ki nalaga novo dolžnost, ampak kakor tisti, ki deli veselje, kaže lepoto obzorja in podarja zaželeno gostijo. Cerkev ne raste s prozelitizmom (prehajanjem iz vere v vero, op. ur.), ampak »s privlačnostjo«.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Vsi sveti: 1. november, sv. maše,  bogoslužje na pokopališču in blagoslov grobov.

Vernih duš dan:  2. november: sv. maša na grobišču Bukovžlak ob 14.00.

Martinova nedelja: 14. november ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober Teharje, november: Štore-Lipa, december: Bukovžlak

Kompole: avgust: oktober: Prožinska vas, november Ogorevc, december: Draga-Moste.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.