23.10.2021

Oznanila za 30. - MISIJONSKO -nedeljo med letom - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

MISEL IZ EVANGELIJA: Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim. (Mr 10,49–52)

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

30. NEDELJA MED LETOM-misijonska

Nedelja, 24. 10.

 

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožeta Gabrščka, starše Gabršček in

       Vrhovšek

Darinka, mučenka

Poned., 25. 10.

ob 7.00 za + Jožefo in Antona Pepelnak

* Gajšek za + Karla Ojsterška

Lucijan, mučenec

Torek, 26. 10.

ob 18.00 za + Josipa Cveka

Sabina, mučenka

Sreda, 27. 10.

ob 7.00 za + Franca Mihaelina

Simon in Juda Tadej, apostola

Četrtek, 28. 10.

ob 18.00 za + Ano Mastnak, 30. dan

* Gajšek za + Ivano Zupanc

Mihael Rua,

duhovnik

Petek, 29. 10.

 

ob 7.00 za + Albina Polaka

* Gajšek v zahvalo in za zdravje

Marcel, mučenec

Sobota, 30. 10.

 

ob 18.00 za + Marijo Tofant, obl.

31. NEDELJA MED LETOM-žegnanjska

Nedelja, 31. 10.

 

ob 8.00 za + Angelo in Franca Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

30. NEDELJA MED LETOM-misijonska

Nedelja, 24. 10.

ob 10.00 za + Katarino in Franca Verhovšek

Lucijan mučenec

Torek, 26. 10.

ob 18.00 za + Štefana (obl.) in Justino Strašek

Marcel, mučenec

Sobota, 30. 10.

 

ob 9.00 za + Anico in Stanka Mulej in rodbino

31. NEDELJA MED LETOM-žegnanjska

Nedelja, 31. 10.

ob 10.00 za + Franca Oseta in rodbino

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kdor pa mene posluša, bo brez skrbi prebival, in bo miren, ne da bi se bal hudega. (Prg 1, 33)

Pokopali smo: Karolino Godicelj, roj. Kresnik, 80-letno iz Laške vasi. Bog ji daj večni mir.

Za nasmeh: Odprto okno. Zdravnik vpraša Petra: »Ste se ravnali po mojem nasvetu in spali pri odprtem oknu?« – »Ja!« – »In je vaša astma izginila?« – »Astma ni izginila, so pa zato moja ura, moj mobi in moja denarnica!«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 24. 10. 31. 10. 2021

Zaradi epidemioloških razmer se tudi za obisk bogoslužja zahteva PCT dokazilo. Za otroke do 15. leta ni potrebno, za otroke srednješolce pa velja samotestiranje (kakor za šolo) tudi za udeležbo pri bogoslužju. Za udeležence osnovnošolske kateheze, tj. za veroučence, veljajo isti pogoji testiranja kot v osnovni šoli. Pri bogoslužju v zaprtih prostorih ohranjamo maske in medsebojno razdaljo 1 meter, ena oseba ali družina. Vsi si želimo, da bi lahko imeli v živo bogoslužje, pouk in verouk, zato moramo biti tudi odgovorni in da izpolnjujemo enega od teh treh pogojev: da smo preboleli covid-19 ali da smo bili cepljeni ali testirani.

Danes je misijonska nedelja, ko se spominjamo naših misijonarjev po svetu, ko za njih več molimo, razmišljamo o svoji (ne)dejavni veri.  Denar, ki ga danes zberemo pri bogoslužju pošljemo v jpomoč našim misijonarjem, ki opravljajo v različnih revnih deželah svojo veliko versko in humanitarno dejavnost.

Včeraj smo lepo obhajali zakrament svete birme za 17 naših mladih iz 9. razreda iz župnij Teharje in sv. Lovrenc. Hvala vsem, ki ste sodelovali: birmancem, staršem, botrom, pevcem mešanega in pevkam mladinskega zbora. Naj sveti Duh deli svoje darove vsem, da bi po njih lahko rasla vera, ljubezen, mir dobrosrčnost, veselje… in sodelovanje v župniji.

Papež Frančišek je povabil vso Cerkev k večjemu prizadevanju za skupno pot, za poslušanje in pogovor tako med verniki in cerkvenimi predstojniki, kakor tudi vernike med seboj. Žal je v Sloveniji veliko razdeljenosti po idejni in politični plati, med mladimi in starimi, …. A vendar smo na skupni poti skozi življenje, proti večnosti. Temu dogajanju rečemo: »SINODA«, kar pomeni: »Skupna pot«. Prejšnjo nedeljo smo v vseh stolnicah po svetu začeli v okviru škofije, vabljeni pa smo, da hodimo po skupni poti povsod, po vseh župnijah in manjših skupnostih. To pa zahteva določen proces, pripravljenost, poslušanje, izražanje svojega mnenja na primeren način. Sam sem vesel tega povabila, saj čutim veliko odtujenosti in zapiranja v ozki krog, bodisi družine ali ozke skupine. Mi pa smo vendar »Cerkev«, kar pomeni: skupaj povabljeno ljudstvo. Vabi nas sam Kristus, božji sin. Zato lepo vabim na táko skupno pot po malih korakih. Težje je to uresničevati na daleč, veliko lažje, ko smo skupaj pri bogoslužju, pri pogovoru, ob raznih praznovanjih, ob kavici v dvorani… Zato papež Frančišek vabi vse kristjane, da o tem več razmišljamo, se poslušamo in pogovarjamo, da bi lahko bolje sodelovali. V tem duhu se bomo trudili dve leti na župnijski in škofijski ravni, s posebno pozornostjo, da bi bili slišani oddaljeni in ranljivi člani občestev. Beseda »sinoda« pomeni »skupna pot«, torej prizadevanje, da bi se bolj poslušali, bolje sodelovali in hodili v isto smer.

Naj bo današnja nedelja obogatena z molitvijo za nas, naše najbližje, za znance in prijatelje, posebej pa še za brate in sestre v daljnih deželah, ki Jezusa še ne poznajo. Prosimo ga za misijonarje in nove misijonske poklice. Dodajmo pa še prošnjo za to, da bi še mi kaj storili za misijone, da bomo tudi mi pripomogli k širjenju Jezusovega evangelija, k čemur smo poklicani že po svetem krstu.

Bliža se praznik vseh svetih in spomina na naše rajne. Vabimo, da se svojih rajnih v molitvi in sveti maši hvaležno spominjamo. Za molitvene spomine izrežite spodnji del, izpolnite in do nedelje, 31. 10., oddajte v cerkvi. Po vaših namenih bomo molili za rajne in darovali svete maše. Vabim vas, da se jih po svojih močeh udeležite.

 

PROSIM, SPOMNITE SE V MOLITVI NAŠIH RAJNIH: (čitljivo napišite imena rajnih,              za katere želite, da molimo): ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………......

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

II. PRIJETNO IN TOLAŽILNO VESELJE OZNANJEVANJA EVANGELIJA   Večna novost

12. Čeprav to poslanstvo terja velikodušno zavzetost, bi bilo napačno, če bi ga razumeli kot junaško osebno nalogo. To poslanstvo je namreč predvsem njegovo delo, visoko nad vsem, kar moremo odkriti in doumeti. Jezus je »prvi in največji oznanjevalec evangelija«. Bog ima vedno prvenstvo v kakršnikoli obliki oznanjevanja evangelija. Bog nas je hotel poklicati za svoje sodelavce in nas okrepil z močjo svojega Duha. Bog sam hoče skrivnostno porajati resnično novost, ki jo navdihuje, prebuja, usmerja in spremlja na tisoč načinov. V vsem življenju Cerkve se mora vedno razodevati, da pobuda prihaja od Boga, ki »nas je prvi ljubil« (1 Jn 4,10) in ki »daje rast« (1 Kor 3,7). To prepričanje nam pomaga ohraniti veselje sredi tako zahtevne in izzivalne naloge, ki v celoti prežema naše življenje. Od nas zahteva vse, a nam hkrati tudi podarja vse.

13. Novosti tega poslanstva nikakor ne smemo razumeti kot izkoreninjenja, kot pozabe žive zgodovine, ki nas sprejema in žene naprej. Spomin je razsežnost naše vere, ki bi jo mogli imenovati »devteronomično«, podobno Izraelovemu spominu. Jezus nam zapušča evharistijo kot vsakodnevni spomin Cerkve, ki nas vedno bolj uvaja v veliko noč (prim. Lk 22,19). Oznanjevalno veselje vedno blesti na ozadju hvaležnega spomina: za to milost moramo vedno prositi. Apostoli niso nikoli pozabili trenutka, ko se je Jezus dotaknil njihovega srca: »Bilo je okoli štirih popoldne« (Jn 1,39). Skupaj z Jezusom nam spomin ponavzočuje cel »oblak prič« (Heb 12,1). Med njimi se odlikujejo nekatere osebe, ki so se na poseben način vtisnile v spomin, da bi vzklilo naše veselje v verovanju: »Spominjajte se svojih voditeljev, ki so vam oznanjali Božjo besedo« (Heb 13,7). Včasih so to preproste in bližnje osebe, ki so nas uvajale v življenje vere. »Spominjam se tvoje pristne vere, ki sta jo imeli tudi tvoja babica Loída in tvoja mati Evníka« (2 Tim 1,5). Verujoči je v bistvu »človek, ki se spominja«.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Vsi sveti:  1. november, sv. maše,  bogoslužje na pokopališču in blagoslov grobov.

Vernih duš dan:  2. november: sv. maša na grobišču Bukovžlak ob 14.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober Teharje, november: Štore-Lipa, december: Bukovžlak

Kompole: avgust: oktober: Prožinska vas, november Ogorevc, december: Draga-Moste.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.