16.10.2021

Oznanila za 29. nedeljo med letom - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 MISEL IZ EVANGELIJA: Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10,42–45)

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

29. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 17. 10.

Devetdnevnica pred birmo

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Marijo (obl.) in Ivana Žnidarec,

                    Antona Plevnika

Luka, evangelist

Poned., 18. 10. Devetdnevnica pred birmo

ob 18.00 za + Zdenkota in Jožico Rozman

* Gajšek za + Ano Mastnak

Pavel od križa

Torek, 19. 10.

Devetdnevnica pred birmo

ob 18.00 za + Franca Kača, 4. obl., starše, sorodnike

Irena (Mira), muč.

Sreda, 20. 10.

Devetdnevnica pred birmo

ob 17.30 srečanje z birmovalcem

ob 18.00 za + Albina Malgaja;  za + Branka Renčlja  

Uršula, dev., muč.

Četrtek, 21. 10.

Devetdnevnica pred birmo

ob 18.00 za + Katarino Gaber in Vlada Teržana

* Gajšek za + Janeza Anclina

Janez Pavel II., papež

Petek, 22. 10.

Devetdnevnica pred birmo

ob 18.00 za + Franca Hermana (obl.) in rodbino

* Gajšek za + Romana Rismana

Janez Kapistran, duhovnik

Sobota, 23. 10.

Slovesnost sv. birme

ob 14.00 za birmance, starše in botre

ob 18.00 za + Ivana in Rozalijo Kresnik

30. NEDELJA MED LETOM-misijonska

Nedelja, 24. 10.

 

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožeta Gabrščka, starše Gabršček in Vrhovšek

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

29. NEDELJA M. L.

Nedelja, 17. 10.

ob 10.00 za + Martina Gologranca in Stanija Gajška

Pavel od križa

Torek, 19. 10.

ob 18.00 za + Nežo in Jakoba Bukovšek, brata Jakoba in sestro

Janez Kapistran, duh.

Sobota, 23. 10.

ob 9.00 za + Jurija Roma

30. NEDELJA MED LETOM-misijonska

Nedelja, 24. 10.

ob 10.00 za + Katarino in Franca Verhovšek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Okrepite in opogumite si srce vsi, ki upate v Gospoda. (Ps 31, 25)

Umrla sta: Jožef Rožman, 80-letni iz Štor, pogreb bo jutri ob 15.00; ter Djaković Milan iz Pečovnika, pogreb bo v sredo ob 15.00. Bog jima daj večni mir.

Za nasmeh: Luči v tunelu: Policist ustavi voznika ko pripelje iz tunela. »Zakaj niste prižgali luči v tunelu?« Voznik začudeno: »Kako pa naj jaz vem, kje se prižgejo luči v tunelu!«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 17.10.2021

Zaradi epidemioloških razmer se tudi za obisk bogoslužja zahteva PCT dokazilo. Za otroke do 15. leta ni potrebno, za otroke srednješolce pa velja samotestiranje (kakor za šolo) tudi za udeležbo pri bogoslužju. Za udeležence osnovnošolske kateheze, tj. za veroučence, veljajo isti pogoji testiranja kot v osnovni šoli. Pri bogoslužju v zaprtih prostorih ohranjamo maske in medsebojno razdaljo 1 meter, ena oseba ali družina. Vsi si želimo, da bi lahko imeli v živo bogoslužje, pouk in verouk, zato moramo biti tudi odgovorni in da izpolnjujemo enega od teh treh pogojev: da smo preboleli covid-19 ali da smo bili cepljeni ali da smo bili testirani. Dokazilo imejte s seboj.

Danes pri sv. maši ob 10.00 srečanje s starši in botri letošnjih birmancev.

V župniji Teharje in Sv. Lovrenc se pripravljamo na birmo sedemnajstih mladih iz 9. razreda. V četrtek zvečer smo začeli z devetdnevno duhovno pripravo, ki je za birmance obvezen del, za starše in botre pa iskreno povabilo, da jih spremljate in podpirate. V duhu sledimo apostolom, ki so se po Jezusovem vnebohodu zbirali v molitvi in obnavljanju vsega, kar jim je povedal in naročal. Pričakovali so izpolnitev njegove obljube, da jih bo poslal duha tolažnika. Deseti dan se je njegova napoved izpolnila. Njihove duše je napolnil božji duh in so v veri dozoreli. Tudi mi z birmanci pripravljamo srca in odpiramo svoj razum za pravo spoznanje in voljo za pravo delovanje v duhu vere, upanja in ljubezni. Lepo vabljeni vsak dan ob 18.00. V sredo bo naš gost birmovalec, celjski opat Marjan Jezernik, ki se bo že ob 17.30 srečal z birmanci, starši in po možnosti tudi z botri, ob 18.00 pa daroval sveto mašo. Slavje birme pa bo v soboto, 23. 10., ob 14.00. Vabim, da za mladi rod več molimo, da bi jim Sveti Duh po zakramentu sv. birme podelil svoje darove, da bi v tem času, ki za mlade ni lahek, ohranili krščansko dostojanstvo, utrdili vero in pripadnost Bogu in Cerkvi.

Danes, v nedeljo, bo ob 15.00 v stolnici v Celju začetek sinodalnega dogajanja za našo škofijo. Lepo vabim vsaj kakšnega predstavnika naših dveh župnij k prisotnosti.

Beseda »sinoda« pomeni »skupna pot«, torej prizadevanje, da bi se bolj poslušali, bolje sodelovali in hodili v isto smer. V domovini in drugod vidimo, kako smo med seboj razdeljeni, zamerljivi, nepripravljeni se niti poslušati, kaj šele iskreno sodelovati za uresničevanje vrednot. Zato papež Frančišek vabi vse kristjane, da o tem več razmišljamo, se poslušamo in pogovarjamo, da bi lahko bolje sodelovali. V tem duhu se bomo trudili dve leti na župnijski in škofijski ravni, s posebno pozornostjo, da bi bili slišani oddaljeni in ranljivi člani občestev.

 

Bliža se praznik vseh svetih in spomina na naše rajne. Vabimo, da se svojih rajnih v molitvi in sveti maši hvaležno spominjamo. Za molitvene spomine izrežite spodnji del, izpolnite in do nedelje, 31. 10., oddajte v cerkvi. Po vaših namenih bomo molili za rajne in darovali svete maše. Vabim vas, da se jih po svojih močeh udeležite.

PROSIM, SPOMNITE SE V MOLITVI NAŠIH RAJNIH: (čitljivo napišite imena rajnih,              za katere želite, da molimo): ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

II. PRIJETNO IN TOLAŽILNO VESELJE OZNANJEVANJA EVANGELIJA

Večna novost

Ponovno oznanilo podarja verujočim, tudi mlačnim in tistim, ki ne živijo po veri, novo veselje vere in evangelizacijsko rodovitnost. V resnici je središče oznanila in njegovo bistvo vedno isto: Bog, ki je razodel svojo neskončno ljubezen v umrlem in vstalem Kristusu. Bog vedno prenavlja svoje vernike. Čeprav so priletni, »dobivajo novo moč, razprostirajo peruti kakor orli, tečejo in ne opešajo, hodijo in se ne utrudijo« (Iz 40,31). Kristus je »večni evangelij« (Raz 14,6), je »isti včeraj in danes in na veke« (Heb 13,8), a njegovo bogastvo in njegova lepota sta neizčrpna. Kristus je vedno mlad in trajen izvir novosti. Cerkev se ne neha čuditi »globočini bogastva, modrosti in spoznanja Boga« (Rim 11,33). Sv. Janez od Križa je rekel: »To bogastvo Božje modrosti in vednosti je tako globoko in neskončno, da ga more duša vedno bolj spoznavati, čeprav že nekaj ve o njem.« Podobno je povedal sv. Irenej:

Kristus »je prinesel vso novost, ko je podaril samega sebe«. S svojo novostjo more vedno prenavljati naše življenje in našo skupnost. Tudi če doživljamo temna obdobja in slabosti Cerkve, se krščansko oznanilo nikdar ne postara. Jezus Kristus more razbiti tudi turobne vzorce, v katere smo ga domnevno vklenili, in nas preseneča s svojo nenehno Božjo ustvarjalnostjo. Vsakokrat, ko se skušamo vrniti k izviru in ponovno pridobiti izvirno evangeljsko svežino, se pokažejo nove poti, ustvarjalni načini, druge izrazne oblike, zgovornejša znamenja in besede z bogatim prenovljenim pomenom za sedanji čas. V resnici je vsaka pristna oznanjevalna dejavnost »nova«.

OBVESTILA  IN  NAPOVEDI

 

V nedeljo, 17. 10., ob 15.00 v stolnici v Celju začetek sinodalnega dogajanja.

Slovesnost svete birme bo v soboto, 23. 10., ob 14.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober Teharje, november: Štore-Lipa, december: Bukovžlak

Kompole: avgust: oktober: Prožinska vas, november Ogorevc, december: Draga-Moste.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.