02.10.2021

Oznanila za 27. nedeljo med letom - rožnovensko- za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Rekli so: »Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil svoji ženi… Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« (Mr 10,4–9)

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH  

27. NEDELJA M.  L. – Rožnovenska

Nedelja, 3. 10.

ob 8.00 za + Dragota, Ido in Sonjo Reberšak

ob 11.00 za vse žrtve nasilja, za žive in rajne farane

Frančišek Asiški, redovni ustanov.

Ponedeljek, 4. 10.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek za + Draga Žuliča

Favstina Kowalska

Torek,  5. 10.

ob 18.00 za + Suzano Petelinšek

Bruno, ust. kartuz.

Sreda, 6. 10.

ob 7.00 na čast sv. Antonu v zahvalo

Rožnovenska Mati Božja

Četrtek, 7. 10.

ob 19.00 za + Ano Mastnak, osmina

* Gajšek za + Antona Štarkla

Benedikta, mučenka

Petek, 8. 10.

ob 7.00 za + Ljudmilo, 2 Staneta Jesenek, Jelko Simončič in Milico Jesenek

* Gajšek za + Vojka Klajnška

Abraham in Sara

Sobota, 9. 10.

ob 19.00 za + Ivanko Grofelnik

28. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 10. 10.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jurija Roma

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

27. NEDELJA M.  L. – Rožnovenska

Nedelja, 3. 10.

 

ob 10.00 za + Janeza in Rozalijo Vrhovšek ter         

                 Liplove rajne

Favstina Kowalska

Torek,  5. 10.

ob 19.00 za + Markota Brečka in Pavla Šuhla

Abraham in Sara

Sobota, 9. 10.

ob 9.00 za + Martina Korenjaka, osmina

28. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 10. 10.

ob 10.00 za + Aužner Franca in rodb., Golob Elizabeto in Zvonimirja, Pregelj Marijo, Stanka Plank

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Glej, strah Gospodov je modrost, ogibati se hudega je razumnost!  (Job 28, 28)

Za nasmeh: Milo. »Kaj pa si tvoja žena želi za rojstni dan?« – »Zaželela si je kaj za vrat in roke!« – »In si ji kupil ogrlico ali zapestnico?« – »Ne, kupil sem ji milo!«

Pokopali smo: Ano Mastnak, 87-letno iz Kompol, in Martina Korenjaka, 85-letnega iz Prožinske vasi. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Prosimo našo Gospo, naj nam pomaga ohraniti naša srca čista, da bomo mogli ljubiti Kristusa, njenega Sina, z nežno ljubeznijo. (sv. Terezija iz Kalkute)

 

OSTALA  OZNANILA ZA TEDEN OD 3. DO 10. OKTOBRA 2021

Ker so se epidemiološke razmere še poslabšale, so bili sprejeti še ostrejši ukrepi, ki tudi za obisk bogoslužja zahtevajo PCT dokazilo in je torej obisk cerkve dovoljen le prebolelim, cepljenim in testiranim. Za otroke do 15. leta ni potrebno, za otroke srednješolce pa velja samotestiranje (kakor za šolo) tudi za udeležbo pri bogoslužju. Za udeležence osnovnošolske kateheze, tj. za veroučence, veljajo isti pogoji testiranja kot v osnovni šoli. Pri bogoslužju v zaprtih prostorih ohranjamo maske in medsebojno razdaljo 1 meter, ena oseba ali družina. Vsi si želimo, da bi lahko imeli v živo bogoslužje, pouk in verouk ter da bi bilo stanje normalno tudi v prihodnjih mesecih, a se moramo zavedati, da smo za to tudi odgovorni in da izpolnjujemo enega od teh treh pogojev: da smo preboleli covid-19 ali da smo bili cepljeni ali da smo bili testirani. Dokazilo imejte s seboj.

Danes je prva nedelja v oktobru, rožnovenska, za našo župnijo pa tudi v povezavi z Grobiščem Bukovžlak. Lani je bila sveta maša v župnijski cerkvi zaradi slabih epidemioloških razmer. Letos ni veliko bolje in ker so za zbiranje na prostem strogi pogoji, so se v Novi slovenski zavezi odločili, da bi tudi letos imeli sveto mašo in kulturni program v cerkvi na Teharjah, ob 11.00. Seveda bi bilo lepše na samem kraju, kot je bilo običajno, a ko vemo, kako mediji in del politike silno prežijo na vsako malenkost, ki bi ji lahko osporavali, sprejmimo tudi letos tako obliko, v želji, da bo drugo leto zopet v Bukovžlaku.

»Kraljica venca rožnega, naj celi svet ti hvalo da….« Tako poje lepa pesem, ki nas še posebej v mesecu oktobru vabi, da tudi mi vzamemo v roke molek in molimo rožni venec. Molimo ga lahko sami ali skupaj z drugimi, na poti ali ko čakamo nekje v vrsti ali v zastoju na cesti, v cerkvi ali doma… Lepo vabim, da bi v tem mesecu tudi vi več molili: če ni mogoče celi del, pa vsaj eno ali dve desetki rožnega venca in daste temu tudi svoj namen: za zdravje ali razumevanje, za bolne, okužene ali zasvojene, zase in za druge, za žive ali rajne…Tako bo vaša molitev smiselna, bo povezovala z Bogom, s tistimi s katerimi ali za katere molimo. Taka molitev res tvori venec povezanosti. V cerkvi bomo redno moli pred mašo.

Italijanski redovnik in duhovni pisatelj Alessandro Pronzato je zapisal: Naj povem, da sem ohranil navado, da molim rožni venec. In to vsak dan, vsak večer. Tudi v avtomobilu ga molim, zlasti po avtocesti, ko položim nogo na plin in vozim po cestišču, kjer me more vsakdo prehiteti… Nekateri pri rožnem vencu zadremajo, drugi zehajo, tretji se dolgočasijo, so slabe volje, zdi se jim blebetanje in zapravljanje časa – zame pa pomeni rožni venec vedno nekaj novega, ob njem razmišljam in dobim nove spodbude…

Za nami je prvi mesec verouka. Letos so straši vpisali manj otrok v prvi razred kot prejšnja leta. Žal mi je tudi, da je več otrok iz župnije sv. Lovrenc po prvem obhajilu prenehalo hoditi k verouku in me večina od teh glede tega niti niso obvestili. Z ostalimi pridno delamo in se trudimo za njihovo človeško in krščansko napredovanje.

Prihodnost verske vzgoje je povezana tudi z izobraževanjem in pripravljenostjo laikov, da bi vero posredovali preko župnije, cerkve. Vpis v katehetsko pastoralno šolo je že bil septembra, a bi se gotovo še lahko pridružili. Vabim! Več na oglasni deski ali na: https://kps.rkc.si.

Teden od 3. do 10. oktobra je posvečen molitvi za življenje. Številni pari si zelo želijo otroka, pa ne uspejo vzbuditi življenja. Na drugi strani ga številni odpravljajo s splavi ali ga ogrožajo z različnimi oblikami nasilja ali zasvojenosti. Vabim, da v tem tednu molimo tudi za njih.

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

6. Zdi se, da imajo nekateri kristjani nekakšen postni čas brez velike noči. Seveda priznam, da veselja ne živimo na isti način v vseh življenjskih obdobjih in okoliščinah, ki so včasih zelo hude. Človek se navadi in spremeni. Vedno pa ostane vsaj svetlobni žarek, ki se poraja iz osebne gotovosti, da smo neskončno in nad vse ljubljeni. Razumem osebe, ki se nagibajo k žalosti zaradi hudih težav, ki jih morajo prestajati. Toda počasi je le treba dovoliti, da se začenja porajati veselje vere kot skrito, a trdno zaupanje tudi sredi najhujših stisk: »Ostal sem daleč od miru, pozabil sem, kaj je sreča … To si hočem priklicati v spomin, da bom mogel upati: Gospodove milosti niso končane, njegove milosrčnosti niso izčrpane. Obnavljajo se vsako jutro, velika je njegova zvestoba … Dobro je, tiho čakati Gospodove pomoči« (Žal 3,17.21-23.26).

7. Skušnjava se pogosto pojavlja v obliki opravičil in ob-tožb, kakor da bi moralo biti nešteto pogojev, zakaj je veselje mogoče. To se dogaja zato, »ker je tehnološka družba pomnožila priložnosti za užitke, a ji težko uspe poskrbeti za veselje«. Lahko rečem, da je najlepše in najbolj naravno veselje, ki sem ga videl v svojem življenju, veselje zelo ubogih oseb, ki imajo malo dobrin, katerih se oklepajo. Spominjam se tudi pristnega veselja tistih, ki so sredi velikih poklicnih obveznosti znali ohraniti verujoče, velikodušno in iskreno srce. To veselje na različne načine zajema iz studenca vedno večje Božje ljubezni, ki se je razodela v Jezusu Kristusu. Ne bom se naveličal ponavljati besed Benedikta XVI., ki nas vodijo v središče evangelija: »Na začetku krščanstva ni etična odločitev ali kakšna velika ideja, temveč je srečanje z dogodkom, z Osebo, ki daje našemu življenju novo obzorje in s tem njegovo odločilno usmeritev.«

 OBVESTILA IN  NAPOVEDI

Slovesnost svete birme bo v soboto, 23. 10. ob 14.00.

Srečanje za botre in starše bo v nedeljo, 17. 10., pri sveti maši ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Pečovje;  september Slance in sp. Vrhe, oktober Teharje

Kompole: avgust: Kompole, september: Ogorevc; oktober: Prožinska vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.