04.09.2021

Oznanila za 23. nedeljo med letom - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

23. NEDELJA MED LETOM - angelska

Nedelja, 5. 9.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za zdravje

Zaharija, prerok

Ponedeljek, 6. 9.

ob 7.00 za + Marijo in Jožeta Sivka

* Gajšek za + Ivanko Grofelnik

Regina, devica, muč.

Torek,  7. 9.

ob 19.00 za + Justino in Karla Kroflič

MARIJINO ROJSTVO- mali šmaren

Sreda, 8. 9.

ob 8.00 za + Jožefa Turnška

ob 19.00 za + Ivana in Anico Selič

Peter Klaver, misijonar

Četrtek, 9. 9.

ob 19.00 za + Milko in Franca Kosaber

* Gajšek za + Albina Polaka

Nikolaj toletinski, spokornik

Petek, 10. 9.

ob 7.00 za + Romana Rismana

* Gajšek v zahvalo in za zdravje

Prot in Hijacint

Sobota, 11. 9.

ob 19.00 za + Jurija Roma, starše, 2 brata, 2 sestri

24. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 12. 9.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 + Magdaleno in Jerneja Korošec

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

23. NEDELJA MED LETOM - angelska

Nedelja, 5. 9.

ob 10.00 za + Jožeta in Julijano Petelinšek

Regina, devica, muč.

Torek,  7. 9.

ob 19.00 za + Franca Jagra

MARIJINO ROJSTVO

Sreda, 8. 9.

ob 10.00 za + Janeza Anclina

Prot in Hijacint

Sobota, 11. 9.

ob 9.00 za + Antona Godiclja

24. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 12. 9.

ob 10.00 za + Antona Štarkla

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Če torej po Pismu izpolnjujete kraljevsko postavo: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe,« ravnate prav. (Jak 2, 3)

Za nasmeh: METLA. Šef svojemu novemu uslužbencu: »Najprej vzemite metlo in začnite pometati.« » Ampak, oprostite, jaz prihajam z univerze!« »To je seveda nekaj drugega. Potem mi dajte metlo, da vam pokažem, kako se to dela.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 5. DO 12. SEPTEMBRA 2021

Epidemiološke razmere niso dobre in se slabšajo. Lahko se zgodi, da bodo tudi za bogoslužje zahtevali cepljenost ali test na koronavirus. Zato vas spodbujam, da se cepite. Pri bogoslužju v zaprtih prostorih ohranjamo maske in medsebojno razdaljo 1 meter, ena oseba ali družina. Bralci lahko med branjem odložijo masko, če je vsaj 3 metre razdalje do stoječih ali sedečih. Vsekakor moramo skrbeti za varnost s higieno in primerno razdaljo.

Začeli smo novo šolsko in veroučno leto. V šoli so otroci že delali tri dni, v župniji smo ves teden vpisovali otroke k verouku. Večina staršev je že vpisala svoje otroke v prvi ali v višji razred in dobila ustrezne učbenike, ostale pa prosim, da to storijo še ta teden. Z rednim delom začnemo že ta teden po spodnjem razporedu. Vse otroke, vpisane v prvi razred verouka in njihove starše prosim, da pridejo jutri ob 17.00 na Teharje, kjer bomo v uvodnem srečanju podali potrebne informacije in razložili delo pri verouku. Vsi si želimo, da bi lahko imeli v živo pouk in verouk in da bi bilo stanje normalno tudi v prihodnjih mesecih, a se moramo zavedati, da smo za to tudi odgovorni, da moramo paziti, da prihajamo le zdravi, da bi ne prenašali bolezni na druge okoli sebe in se ne okužili sami.

Predviden urnik za verouk: 1. razred v ponedeljek ob 17.00; 2. razred v ponedeljek ob 16.00, 3. razred v ponedeljek ob 17.00; 4. razred v četrtek ob 17.00; 5. razred v četrtek ob 16.00; 6. razred v četrtek ob 17.00, 7. razred v četrtek ob 15.00; 8. razred v torek ob 15.00 in 9. razred v ponedeljek ob 15.00. V Kompolah: 1. in 2. razred v ponedeljek ob 13.30.

Prihodnjo nedeljo, 12. 9., bomo imeli sveto našo bo začetku šolskega in veroučnega leta.  Lepo vabim veroučence, starše, učitelje in katehistinje k sodelovanju. Prosili bomo za božji blagoslov, zdravje, modrost in vero ter blagoslovili šolske torbe ali peresnice, kot vidno znamenje naše povezanosti z Bogom tudi v procesu izobraževanja in vzgoje.

Pred vrati je posvetitev novega daritvenega oltarja (19. 9.) v prezbiteriju župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Da bi se na to pripravili, vabim člane in članice Župnijskega sveta Teharje na sestanek v sredo, 8. 9., po večerni maši. Prosim za polno udeležbo.

 V soboto ob 10.00 bo v župnijski cerkvi v Šmarju pri Jelšah molitveno srečanje za duhovne poklice. Lepo vabim, saj smo v veliki stiski za nove duhovnike, redovnike in redovnice. Ker nam je blizu in je cerkev velika in na novo urejena, bo to še dodaten razlog za udeležbo.

V  atriju doma Sv. Jožefa  si lahko ogledate igro Pedra Calderona de la Barce: "Veliki oder sveta" Četrta uprizoritev misterija španskega misleca  petek, 17. septembra 2021, ob 20. uri, v atriju Doma sv. Jožef Celje (v primeru dežja uprizoritev v soboto, 18. septembra)  uprizarjajo: KULTURNO-UMETNIŠKA SKUPINA Z JOŽEFOVEGA HRIBA, 
sodelujejo: ZBORI ŽUPNIJE IN DOMA, PIHALNA GODBA SVETINA IN SOLISTI. Lepo vabljeni.

Srečanje mladih v Stični bo v soboto, 18. 9. 2021. Lepo vabljeni. Obvezno je PCT potrdilo.

 

PEPEŽEVA BESEDA:

Papež Frančišek je napisal apostolsko pismo: Svetovni dan starih staršev in ostarelih: »Jaz sem s teboj vse dni«.

 Končno molitev. Kot je nekoč dejal moj predhodnik papež Benedikt, svetniški starček, ki še naprej moli in dela za Cerkev: »Molitev starejših lahko zavaruje svet, in mu morda pomaga bolj učinkovito kot trud mnogih«.[4] To je dejal skoraj na koncu svojega papeževanja, leta 2012. Lepo je. Tvoja molitev je zelo dragocen vir: to so pljuča, ki se jim Cerkev in svet ne moreta odpovedati (prim. Apostolska spodbuda Veselje evangelija, 262). Zlasti v tem času, ki je za človeštvo tako težak, ko vsi v istem čolnu prečkamo viharno morje pandemije, tvoja prošnja za svet in za Cerkev ni zamen, ampak vsem kaže mirno zaupanje v pristanek.

Draga babica, dragi dedek, ob zaključku tega sporočila bi tudi tebi rad pokazal zgled blaženega – in kmalu svetega – Karla de Foucaulda. Živel je kot puščavnik v Alžiriji in je v tem obrobnem okolju izražal »željo, da bi bil brat vsakemu človeškemu bitju« (okrožnica Vsi smo bratje, 287). Njegovo življenje nam kaže, kako je mogoče tudi v samoti svoje puščave prositi za uboge vsega sveta in v resnici postati univerzalni brat in univerzalna sestra.

Gospoda prosim, da bi tudi vsakdo izmed nas po njegovem zgledu razširil svoje srce in ga naredil občutljivo za trpljenje najmanjših in sposobno za prošnjo zanje. Naj se vsak izmed nas nauči ponavljati vsem, zlasti pa najmlajšim, besede tolažbe, ki smo jih danes slišali kot namenjene nam: »Jaz sem s teboj vse dni.« Naprej in pogum! Naj vas Gospod blagoslovi.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

Posvetitev oltarja v župnijski cerkvi na Teharjah predvidevam za 19. 9. 2021 ob 10.00. Trajni, kamniti oltarji nas spominjajo na daritvene prostore v stari in novi zavezi. Škof Maksimilijan bo naš oltar posvetil s sv. krizmo, mi pa ga posvečujemo z sodelovanjem pri maši.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Pečovje;  september Slance in sp. Vrhe, oktober Teharje

Kompole: avgust: Kompole, september: Ogorevc; oktober: Prožinska vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.