29.08.2021

Oznanila za 22. nedeljo med letom - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

22. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 29. 8.

ob 8.00 za + Karla Knafeljca, starše Knafelc in Lečnik

ob 10.00 za žive in rajne farane

Feliks - Srečko

Ponedeljek, 30. 8.

ob 19.00 za + Silvo Perčič, osmina

* Gajšek za + Franca in Katarino Vrhovšek

Nikodem, Jezusov učenec

Torek, 31. 8.

ob 19.00 za + s. Lovrencijo Gologranc, Mladeno in Jožefa Hrvatič

Egidij - Tilen

Sreda, 1. 9.

ob 7.00 za zdravje in srečen porod

Marjeta, devica in mučenka

Četrtek, 2. 9.

ob 19.00 za + Ivano Žnidar, 6. obl.

* Gajšek za + Karla Ojsterška

Gregor Veliki, papež

Petek, 3. 9.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek za + Antona Štarkla

Rozalija Siciljska

Sobota, 4. 9.

ob 19.00 za + Milana Vipotnika, starše Hrvatič in brate Vipotnik

23. NEDELJA MED LETOM - angelska

Nedelja, 5. 9.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za zdravje

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

22. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 29. 8.

ob 10.00 za + Martina Žnidarja, Marijo Drobne in rodbino Žnidar

Nikodem, Jezusov uč.

Torek, 31. 8.

ob 19.00 za + Janeza Jurkoška, starše Pajk in Jurkošek

Rozalija Siciljska

Sobota, 4. 9.

ob 9.00 za + Dorotejo Čadej

23. NEDELJA MED LETOM - angelska

Nedelja, 5. 9.

ob 10.00 za + Jožeta in Julijano Petelinšek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, moj Oče odstrani in   vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. (Jn 15, 5)

Za nasmeh: PRENOČIŠČE. Polde pride med dopustniškim potovanjem pozno zvečer do nekega hotela in tam vpraša receptorja, če bi lahko prenočil. - »Žal mi je,« odgovori ta, »nobena soba ni prosta.« – »To ni nobena ovira,« reče Polde, »zadovoljen bom z malo daljšim hodnikom – sem namreč mesečnik, me nosi luna!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 2. 8. DO 5. 9.2021

Epidemiološke razmere niso dobre in se slabšajo. Lahko se zgodi, da bodo tudi za bogoslužje zahtevali cepljenost ali test na koronavirus. Zato vas spodbujam, da se cepite. Pri bogoslužju v zaprtih prostorih ohranjamo maske in medsebojno razdaljo 1 meter, ena oseba ali družina. Bralci lahko med branjem odložijo masko, če je vsaj 3 metre razdalje do stoječih ali sedečih. Na prostem - pred cerkvijo - se lahko zbere več ljudi. Vsekakor pa moramo skrbeti za svojo varnost s higieno in primerno razdaljo. Žal pa nekateri tega nočejo razumeti in se protivijo vsem oblikam boja proti bolezni in vnašajo negotovost in dvom, tako v znanost, kot v dobronamernost in upravičenost omejitev za zajezitev bolezni. Taki so sebični in zaverovani le v svoj prav in s tem delajo škodo celi skupnosti. Ker se pojavljajo nove okužbe, bodimo še bolj odgovorni in previdni za zdravje sebe in drugih.

Ta teden se iztekajo počitnice. Pred nami je novo obdobje učenja in vzgoje za sobivanje, za vero in za občestvo Cerkve. Počitnice so sicer lepe in dajejo različne možnosti rasti, a se v njih postavijo na stranski tir nekatere pomembne dobrine in vrednote. Žal številni krščanski starši v počitnicah ne gredo k maši, četudi imajo lepe priložnosti. Tako se otrokom poraja vtis, da sta vera in maša neka neprijetna dolžnost, ki ne spada v lep čas dopusta in počitnic. Tako sem zelo pogrešal otroke, še zlasti tiste, ki se pripravljajo na prejem sv. birme.

Letošnji začetek šolskega in veroučnega leta je zopet zaznamovan s povečanjem okužb in tudi s strahom, kako bomo lahko hodili k pouku in k verouku. Vsi si želimo, da bi bilo stanje normalno, a se moramo zavedati, da smo za to tudi odgovorni, da moramo paziti, da bi se ne okužili in da bi ne prenašali bolezni na druge okoli sebe. Tudi pri verouku bomo skrbeli za varnost in zdravje. Ker nas je strah, da bi se pogoji glede pouka v živo zaostrili, bomo imeli že ta teden vpis vseh otrok, z rednim veroukom pa bomo začeli že prihodnji teden. Tako kot prejšnja leta, prosim, da vpišete vse otroke že prvi teden. K vpisu prinesite spričevalo od lani, za vpis v prvi razred pa dokument o krstu otroka, še posebej, če ni bil krščen na Teharjah ali v Kompolah. Pri vpisu boste lahko dobili tudi vse pripomočke, prispevali dar za materialne stroške, kot prejšnja leta. Za otroke od 4. do 6. razreda izposodim priročnike, ostali imajo le delovne zvezke. Če kdo izposojenega učbenika še ni vrnil, naj ga prinese k vpisu. Vpis bo vsak dan od ponedeljka do petka od 15.00 do 18.00. Prosim, ne čakajte na zadnje dni. Z veroukom začnemo 6. 9. 2021.

 

Predviden urnik za verouk: 1. razred v ponedeljek ob 17.00; 2. razred v ponedeljek ob 16.00, 3. razred v ponedeljek ob 17.00; 4. razred v četrtek ob 17.00; 5. razred v četrtek ob 16.00; 6. razred v četrtek ob 17.00, 7. razred v četrtek ob 15.00; 8. razred v torek ob 15.00 in 9. razred v ponedeljek ob 15.00. V Kompolah: 1. in 2. razred v ponedeljek ob 13.30.

 

PAPEŽEVA BESEDA

Papež Frančišek je napisal apostolsko pismo: Svetovni dan starih staršev in ostarelih: »Jaz sem s teboj vse dni«.

Sanje so zaradi tega prepletene s spominom. Mislim na to, kako dragocen je boleči spomin na vojno in koliko se lahko novi rodovi iz njega naučijo o vrednosti miru. In to moraš posredovati ti, ki si doživel bolečino vojne. Spominjanje je resnično poslanstvo vsakega starejšega človeka: spominjanje in prinašanje spomina drugim. Edith Bruck, ki je preživela dramo šoaha, je dejala, da »je celo razsvetliti eno samo vest vredno truda in bolečine, da se ohrani spomin na tisto, kar je bilo – in nadaljuje – Spominjati se zame pomeni živeti.«[3] Mislim tudi na svoje stare starše in na tiste med vami, ki ste morali emigrirati in veste, kako težko je zapustiti svoj dom, kot mnogi to počnejo še danes v iskanju prihodnosti. Morda imamo nekatere izmed njih ob sebi in skrbijo za nas. Ta spomin lahko pomaga graditi bolj človeški, bolj sprejemajoč svet. Brez spomina pa ni mogoče graditi; brez temeljev ne boste nikoli zgradili hiše. Nikoli. Temelj življenja pa je spomin. Končno molitev. Kot je nekoč dejal moj predhodnik papež Benedikt, svetniški starček, ki še naprej moli in dela za Cerkev: »Molitev starejših lahko zavaruje svet, in mu morda pomaga bolj učinkovito kot trud mnogih«.[4] To je dejal skoraj na koncu svojega papeževanja, leta 2012. Lepo je. Tvoja molitev je zelo dragocen vir: to so pljuča, ki se jim Cerkev in svet ne moreta odpovedati (prim. Apostolska spodbuda Veselje evangelija, 262). Zlasti v tem času, ki je za človeštvo tako težak, ko vsi v istem čolnu prečkamo viharno morje pandemije, tvoja prošnja za svet in za Cerkev ni zamen, ampak vsem kaže mirno zaupanje v pristanek.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

Posvetitev oltarja v župnijski cerkvi na Teharjah predvidevam za 19. 9. 2021 ob 10.00. Trajni, kamniti oltarji nas spominjajo na daritvene prostore v stari in novi zavezi. Škof Maksimilijan bo naš oltar posvetil s sv. krizmo, mi pa ga posvečujemo z sodelovanjem pri maši.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Pečovje;  september Slance in sp. Vrhe, oktober Teharje

Kompole: avgust: Kompole, september: Ogorevc; oktober: Prožinska vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.