28.09.2019

Oznanila za 26. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

26. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 29. 9. 2019

ob 8.00 za družino Zevnik in Ano Škoberne

ob 10.00 za žive in rajne farane

Hieronim, duhovnik

Poned., 30. 9.

ob 7.00 za družino Sluga

*Gajšek v Kostrivnici: za + Martina Majoranca

Terezija Deteta Jezusa

Torek, 1. 10.

ob 19.00 za + Marijo in Vilija Pevec in Dragico Sorec

Angeli varuhi

Sreda, 2. 10. 

sv. maša na duhovnih vajah

Frančišek Borgia

Četrtek, 3. 10.

ob 19.00 za + Vlada Teržana

* Gajšek v Kostrivnici: za + Vlada in Marijo Gajšek

Frančišek Asiški

 Petek, 4. 10.

ob 7.00 za + Ivana in starše Stepanič

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne

Favstina Kowalska

Sobota, 5. 10.

ob 19.00 za življenje po božjih zapovedih in sv. pismu

27. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 6. 10. 2019

ob 8.00 za + Jožefo in Antona Šoba

ob 11.00 na Grobišču Bukovžlak: za teharske žrtve

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

26. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 29. 9. 2019

ob 10.00 za + Franca Tovornika

Terezija Deteta Jezusa

Torek, 1. 10.

ob 18.00 za + Danijelo Oberžan

Favstina Kowalska

Sobota, 5. 10.

ob 9.00 za + Stanka Kampoška, rodbino Romih, 

      sorodnike in za zdravje

27. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 6. 10. 2019

ob 10.00 za + Alojza (obl.) in Bojana Žohar in za   pokojne Verbovškove

*G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite na Teharjah.

Gospod, odpri nam oči, da te bomo videli v svojih bratih in v svojih sestrah. Gospod, odpri nam ušesa,

da bi mogli slišati krik lačnih, prezeblih, prestrašenih,  tistih, ki so potlačeni. Gospod, odpri nam srce,

da se bomo naučili ljubiti drug drugega, kakor nas ljubiš ti. Gospod, podari nam  znova svojega Duha, da postanemo eno srce in ena duša. Amen.                                  (Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas)

  Za nasmeh: Učiteljica: »Kaj je vlak?« Janezek: »Vlak  je prevozno sredstvo, ki ima lase.« Učiteljica: »Čakaj, Janezek kako to misliš? Kakšne lase?« Janezek: »Moj oče se vozi v službo in ga vsako jutro ujame za las«.

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 29.9. DO 6. 10. 2019

Vsako leto je na rožnovensko nedeljo sv. maša na grobišču v Bukovžlaku, kjer se spominjamo velikega trpljenja vseh tam zaprtih po končani 2. svetovni vojni. Molimo za večni mir rajnih in za spravo živih, ki jo naš narod, tako zelo potrebuje, saj se v ozadju številnih delitev še vedno vleče nesrečni razkol med 2. svetovno vojno in posledice po njej. V taborišču Bukovžlak so grozo psihičnega in fizičnega trpljenja doživljali številni Slovenci in ljudje drugih narodnosti, otroci in odrasli. Mnogi so bili ubiti v bližini, več tisoči pa odpeljani v smrt drugam. Spoštovanje do tolikega trpljenja, ki se je dogajalo v naši bližini, in sočutje do vseh žalujočih, ki so ostali za njimi, nas kot krajane in kristjane spodbuja, da se udeležimo te maše in da molimo za večni mir umorjenih in za trajni mir v sedanjosti in prihodnosti. Zahvaljujem se vsem, ki pomagate pri organizaciji in izvedbi bogoslužja in vsem, ki se pridružujete molitvi za spravo ob prvih sobotah. To je lepa priložnost in poslanstvo kristjanov tega kraja. Lepo vas vabim k sveti maši v nedeljo, 6. 10., ob 11.00, ki jo bo pri spomeniku v Bukovžlaku daroval upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Naj spomnim, da ta dan v župnijski cerkvi na Teharjah ne bo pozne maše ob 1000.

Tudi duhovniki potrebujemo duhovno poglabljanje. Zaradi udeležbe na duhovnih vajah lepo prosim, da veroučenci 8. razreda pridejo k verouku v četrtek ob 15.00, veroučenci 3. razreda v četrtek ob 16.30, veroučenci iz 7. razreda pa v petek ob 15.30. To velja samo za ta teden.

  Jutri začnemo mesec oktober, ki je vsako leto v Cerkvi še posebej posvečen molitvi rožnega venca. Lepo vas vabim, da v družinah molite to starodavno premišljevalno molitev, v kateri vedno obnavljamo zgodovino odrešenja in se po Mariji obračamo k Jezusu. Kadar ni mogoče zmoliti en del, pa zmolite vsaj kakšno desetko. Redno bomo molili tudi 15 minut pred vsako mašo, tudi ob nedeljah. Lepo vabim, da se pridružite.

Katehumenat (priprava odraslih na sv. krst in sv. birmo) bo tudi letos potekal pri sv. Jožefu v Celju od oktobra do velike noči. Začne se v torek, 1. 10., ob 20.00. Spodbujam k udeležbi, saj je lepa priložnost vsem, ki niso bili deležni zakramentov v otroštvu in bi sedaj želeli spoznati vero  in prejeti sv. krst ali sv. birmo. V skupini je taka priprava lažja in lepša.

Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih. Lk 16,31

Toliko je ljudi, ki poslušajo čarodeje in čarodejke, vedeževalce vseh vrst in sestavljavce horoskopov.

Ljudi, ki zapravljajo čas na spiritističnih srečanjih in zahajajo k spiritistom, ki se ukvarjajo s  snemanjem glasov in obrazov umrlih. Toliko je ljudi, ki verjamejo jasnovidcem, tudi če ne uganejo ničesar. Toliko je ljudi, ki medlijo po čudežih, jokajočih kipih, svetniških osebah in prerokih takega in drugačnega kova.

Vsi ti ljudje so sami taki, ki ne vedo, da so dovolj Mojzes in preroki (Sveto pismo), da izvemo, kaj je življenje, tukaj, zdaj in potem. Vsi ti ljudje so sami taki, ki mislijo na umrle in pozabljajo na žive, pri tem pa ne opazijo Lazarja na tleh pred svojimi vrati, ki potrebuje kakšno besedo, nasmeh ali prijazno gesto, kakšno pomoč, pet minut časa, dostojno delo, spodobno zdravstveno oskrbo, zagotovljeno pokojnino, sindikat, ki brani najbolj nemočne, politike, ki ne mlatijo prazne slame, poštene voditelje.

Vsi ti ljudje veliko tvegajo. Bog jih ne bo poklical po imenu tako kot Lazarja. Ostali bodo v anonimnosti tako kot bogati požeruh in njegovi ugledni bratje.

Ne bodo prišli v Abrahamovo naročje. Te ljudi bodo pokopali.        (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj)

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

Osmo poglavje: SPREMLJANJE, RAZLIKOVANJE IN VKLJUČEVANJE KRHKOSTI

Olajševalne okoliščine pri pastoralnem razločevanju

Logika pastoralnega usmiljenja
307. Da bi preprečil vsakršno zgrešeno razlago, spominjam na to, da se Cerkev nikakor ne sme odpovedati temu, da postavlja pred nas ideal popolnega zakona kot Božji načrt v vsej njegovi veličini: »Mlade kristjane je treba spodbujati, naj ne oklevajo sprejeti bogastva, ki ga v njihove ljubezenske načrte prinaša zakrament zakona. Naj jih krepi pomoč Kristusove milosti in možnost, da se v celoti udeležujejo življenja Cerkve.«[354] Mlačnost, vsaka oblika relativizma ali pretirano sklicevanje na čas predložitve (ideala), bi pomenilo pomanjkanje zvestobe evangeliju in tudi pomanjkanje ljubezni Cerkve do samih mladih ljudi. Razumeti izredne okoliščine nikoli ne pomeni zastirati luči popolnejšega ideala in tudi ne pomeni, da s tem priporočamo manj kot to, kar Jezus ponuja človeku. Danes je važnejše kot dušno pastirstvo neuspelih zakonov, prizadevanje, da bi utrjevali zakone in tako preprečevali njihov razpad.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Sv. maša na Grobišču Bukovžlak: nedelja, 6. 10., ob 11.00; sobota, 2. 11. ob 14.00.

· Romanje sodelavcev župnij Teharje in Sv. Lovrenc: 27. 10. 2019.

· Vrnitev na sončni čas: nedelja, 27. 10. 2019.

Zahvalna nedelja: 3. 11. 2019