07.09.2019

Duhovna misel za 23. nedeljo med letom

folder

NA POT MODROSTI IN KREPOSTI…

Učenje, znanje, točke, čim višje ocene… Tako skušajo starši in učitelji spodbujati otroke, da bi zavzeto poslušali, sodelovali pri pouku in osvojili znanje. Vsak dan slišimo, kako pomembno je znanje: kako važno je razumeti in govoriti tuje jezike, kako pomembna je matematika, fizika, kemija; brez računalništva pa se že skoraj ne da več živeti… Vsekakor drži: znanje je velika vrednota v moderni družbi in najbrž bo v prihodnje še bolj. Odpira nam pot k sedanji in prihodnji tehniki, informatiki, ekonomiji…

Toda, je res vse razum? Kaj pa srce? Ob vsej ihti sedanjega časa lahko hitro pozabimo nanj. Vsak dan in kar naprej pogrešamo vrednote, tarnamo, da so človeški odnosi hladni in neprijazni, boleče ugotavljamo, koliko ljudi je depresivnih, brezvoljnih, obupanih, zapitih, zasvojenih… Vsi ti navadno ne pogrešajo znanja, ampak topline, prijaznosti, upanja, ljubezni in vere. Za srečo v življenju pač ni dovolj le razum, ampak še kako potrebujemo srce, duha upanja, veselja, ljubezni. Ko začenjamo spet novo obdobje učenja, nikar ne spreglejmo teh dobrin duše. Vsekakor bomo morali kaj storiti zato, da bi naši mladi skladno rasli: telesno, razumsko in duhovno.

Upam, da so mimo časi, ko so vodilni šolniki poudarjali, da šola le poučuje, ne pa vzgaja. Zadnja leta čutim, da se po šolah spet malo bolj trudijo za boljšo vzgojo, korektno obnašanje in dostojno ravnanje. Pot do zrele osebnosti je naporna in dolgotrajna, saj zahteva znanje, srčnost, delavnost, lepe odnose, čut za človeka, za sveto… Zdi se, da je ta pot vedno bolj težavna. A prav zato tudi vedno bolj nujna.

Verska vzgoja predstavlja vsekakor zelo pomemben delež k rasti osebnosti. S spoznavanjem in poglabljanjem vere v Boga in z vključevanjem v skupnost župnije želi Cerkev preko verouka pomagati mlademu kristjanu živeti Kristusov evangelij sredi sveta. Sodobni človek je čedalje bolj vpet le v materialno razsežnost in krutost tega vidnega sveta. Zato težko odkriva globljo, duhovno resničnost, smisel življenja in Boga. Verni starši imate pravico in dolžnost, da otroka vzgajate v veri in mu z besedo, molitvijo in zgledom kažete pot k Bogu. Duhovniki in katehetje smo vam dolžni pri tem pomagati, toda ne moremo delati mimo vas ali brez vas. Zato vas v začetku novega obdobja iskreno vabim, da redno spremljate svojega otroka pri njegovem delu v šoli in pri verouku. Od koga pa se sicer lahko nauči verovati?

Obilo blagoslova na poti znanja, vzgoje in milosti želim otrokom, staršem, učiteljem in katehetom. Vaš župnik Miha Herman