07.09.2019

Oznanila za 23. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

23. NEDELJA med letom - mali šmaren

 Nedelja, 8. 9. 2019

ob 10.00 za žive in rajne farane

               - v zahvalo

               - za nove duhovne poklice

Peter Klaver, misij.

Poned., 9. 9.

ob 7.00 za + Marijo in Vladimirja Gajšek

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne

Nikolaj Toletinski

Torek, 10. 9.

ob 19.00 za + Janka Palirja

Prot in Hiacint, muč.

Sreda, 11. 9. 

ob 7.00 za + Elizabeto in Franca Majoranc

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne

Marijino ime

Četrtek, 12. 9.

ob 19.00 za + Dragico Sorec, 30. dan

Janez Zlatousti, škof

 Petek, 13. 9.

ob 7.00 za + Dragico Teržan

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne

Povišanje sv. Križa

Sobota, 14. 9.

ob 19.00 za + Ano in Alojza Romih

24. NEDELJA med letom

 Nedelja, 15. 9. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za srečo in blagoslov v družini

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

23. NEDELJA med letom - mali šmaren

 Nedelja, 8. 9. 2019

ob 8.00 za + Marijo Klinar (obl.), Stankota in Ivana Zimšek ter sorodnike

Nikolaj Toletinski

Torek, 10. 9.

ob 18.00 za + Marijo in Ivana Štuklek

Povišanje sv. Križa

Sobota, 14. 9.

ob 9.00 za + Martina Gologranca

24. NEDELJA med letom

 Nedelja, 15. 9. 2019

ob 10.00 za + Ivana (obl.) in Terezijo Kovač

*G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, sredo in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite na Teharjah.

Koliko hudega pride iz slabe vzgoje otrok! Po resnici vam povem: Kriva vzgoja je slabih časov mati! (bl. Anton Martin Slomšek)

 

 Za nasmeh: Sodnik obtožencu: »Pa ne boste mi govorili, da ste samo zaradi raztresenosti vrgli svojo ženo iz tretjega nadstropja!« Obtoženec: »Zagotovo je res, gospod sodnik! Veste, prej smo stanovali v pritličju.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 8. – 15. 9. 20219

Danes je za vse farane župnije Teharje in Sv. Lovrenc naš skupni župnijski dan. To je lepa priložnost, da skupnost župnije doživimo na bogatejši način. Tokrat se bomo s hvaležnostjo spominjali 50 let redovništva s. Mirte (Ane) Rezar in 20 let duhovništva dr. Mirana Sajovica. Bogu se bomo zahvalili za ta duhovni poklic v naši fari in bomo prosili za nove duhovne poklice, ki jih cerkev na Slovenskem, še zlasti pa celjska škofija tako zelo potrebuje. Hkrati pa bomo prosili božjega blagoslova za novo šolsko in veroučno leto, ki ga v teh dneh začenjamo. Osnovnošolci in srednješolci so že začeli pouk. S šolskim obdobjem je vezan tudi verouk, naša župnijska kateheza. Zato bomo v sveti maši prosili blagoslova za napredovanje v modrosti, vzgoji, v veri in dobrih človeških odnosih. To bomo skušali doživljati in uresničevati že danes v skupni sv. maši in po njej v druženju pod šotorom. Ob glasbi, skupnem obedu, ob pesmi in zanimivem programu se bomo srečali med seboj ter z g. Miranom in s. Mirto (domačini jo bolj poznate pod njenim krstnim imenom Ana). Vmes se bo dogajal tudi bogat srečelov, saj čaka na vas veliko dobitkov, ki vsi presegajo vrednost srečke (5 €). Izkupiček bomo letos namenili za obnovo orgel pri sv. Ani. Tako vas res lepo vabim, da se udeležite in zadržite po maši.  Preživeti nekaj ur v skupnem srečanju farnega občestva je lepa priložnost in doživetje.

Lepo se zahvalim vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in boste pomagali pri izvedbi župnijskega dne in pospravljanju po njem. Hvala ključarjem, krasilkam, vinogradnikom, gospodinjam, animatorjem, Župnijskemu pastoralnemu svetu, vsem liturgičnim sodelavcem. Hvala vsem, ki ste prispevali z delom, dobitki, darom in z molitvijo, hvala Domu Lipa, kjer smo tudi letos naročili toplo hrano. Lepo se zahvalim tudi vsem sodelujočim v programu.

Prejšnji teden sem vabil k vpisu k verouku. Nekateri starši še niso utegnili vpisati otroka, drugi so morda pozabili ali spregledali, da že začenjamo. Te lepo vabim, da pridejo prvo uro z otrokom, da lahko vpišejo in nabavijo veroučne pripomočke. Z veroukom začnemo že ta teden, prvi in drugi razred pa prihodnji ponedeljek, 16. 9.. Starše prvošolcev lepo vabiva s katehistinjo, da pridejo prvo uro verouka vsi skupaj z otrokom na Teharje, kjer bodo dobili osnovne informacije in napotke.

Urnik verouka na Teharjah v šolskem letu 2019/20:

1. razred: ponedeljek ob 17.00;       4. razred: četrtek ob 15.30;        7. razred: torek ob 15.00

2. razred: ponedeljek ob 16.00;       5. razred: četrtek ob 16.30;        8. razred: poned. ob 15.00

3. razred: ponedeljek ob 17.00;       6. razred; četrtek ob 16.30;        9. razred: torek ob 16.00

 Mladi po osnovni šoli: zadnji petek v mesecu ob 19.30.

Od 10. do 12. 10. romamo v Medžugorje. Odhod je zagotovljen, cena je ugodna (129 €), čas primeren in cilj dobro izbran. Priporočam. Lahko se prijavite v župniji ali direktno na Aritours Maribor.

V soboto, 14. 9., je v Petrovčah ob 9.00 molitveni shod za duhovne poklice, združen s praznovanjem 20-letnice beatifikacije Antona Martina Slomška. Začetek je ob 9.00 z molitveno uro, ob 10.00 pa je sveta maša. Lepo vas vabim k molitvi vse, ministrante pa k sodelovanju. Za njih bo ob 9.00 program v Dominikovi kapeli, nato bodo ministrirali pri sv. maši. Vabim, da se dobimo na našem dvorišču ob 8.30, vzamemo ministrantske obleke in se peljemo v Petrovče. Lepo vabljeni.

V Kompolah so večerne maše ob 18.00., na Teharjah pa v septembru in oktobru še ob 19.00.

Lepo vabim tudi k slavju Slomškove nedelje, 22. 9. , ki bo letos v Prekmurju (župnija Črenšovci), ki letos praznuje 100-letnico priključitve matični domovini. Rezerviran bo avtobus. Točno uro odhoda in spored sporočim drugič. Lepo povabljeni.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

Osmo poglavje: SPREMLJANJE, RAZLIKOVANJE IN VKLJUČEVANJE KRHKOSTI

Olajševalne okoliščine pri pastoralnem razločevanju
301. Da bi pravilno razumeli, zakaj je v nekaterih tako imenovanih »nepravilnih primerih« možno in potrebno razlikovanje, imamo neko točko, ki jo moramo vedno upoštevati, da se nikoli ne bi pojavila misel, da nameravamo obiti zahteve evangelija. Cerkev poseduje trden premislek o olajševalnih pogojih in okoliščinah. Zato ni več mogoče trditi, da se vsi, ki živijo v kakršnem koli »nepravilnem primeru«, nahajajo v stanju smrtnega greha in so izgubili posvečujočo milost. Omejitve niso enostavno odvisne od nepoznavanja norme. Človek ima lahko, kljub temu da natančno pozna normo, velike težave »v razumevanju vrednot, za katere gre pri teh nravnih normah«, ali se lahko nahaja v konkretnem položaju, ki mu ne dopušča, da bi ravnal drugače in se drugače odločal, ne da bi si nakopal novo krivdo. Kakor so se sinodalni očetje pravilno izjasnili, »lahko obstajajo dejavniki, ki omejujejo sposobnost odločanja«.Že sv. Tomaž Akvinski je priznaval, da ima kdo lahko milost in ljubezen, pa vendar ni sposoben, da bi dobro izvrševal katero koli krepost, tako da celo v primeru, ko poseduje vse moralne kreposti, ne razodeva jasno, da je v njem prisotna katera od njih, ker je praktično izvrševanje te kreposti oteženo: »Rečeno je, da nekateri svetniki določenih kreposti nimajo, ker občutijo težave pri njihovem udejanjanju, čeprav imajo navade vseh kreposti.«

 OBVETILA IN NAPOVEDI

· Župnijski dan: nedelja, 8. 9., ob 10.00, v Kompolah sv. maša ob 8.00.

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 129 €). Zadnji čas za prijave.

· Seje ŽPS Teharje: po maši, 24. 9. ob 19.00.

· Slomškova nedelja v Črenšovcih (Gornja Bistrica) v Prekmurju, 22. 9.. Avtobus bo.

· Sv. maša na Grobišču Bukovžlak: nedelja, 6. 10., ob 11.00.

· Romanje sodelavcev župnij Teharje in Sv. Lovrenc: 27. 10. 2019.