03.04.2021

Oznanila za Veliko noč za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

ZARADI EPIDEMIJE JE ONEMOGOČENO BOGOSLUŽJE V ŽIVO, ZATO DUHOVNIKA OPRAVLJAVA SV. MAŠE PO VAŠEM NAMENU - A ŽAL, BREZ VAŠE NAVZOČNOSTI.

 

 

SVETE MAŠE 

VELIKA NOČ GOSPOD. VSTAJ.

Nedelja, 4. 4.

ob 7.00 za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenik

* Gajšek v Kostrivnici za + Jožico in Poldija Bukovšek

Velikonočni pon.

Ponedeljek, 5. 4.

ob 8.00 za + Ivana Korena, obl. in Marjana Rozmana

ob 10.00 za +Albina Vipotnika

* Gajšek v Kostrivnici za zdravje

Velikonočni tor.

Torek, 6. 4.

ob 19.00 za + Angelo in Franca Selič

* Gajšek v Kostrivnici za + Ano in Ivana Selič

Velikonočna sre.

Sreda, 7. 4.

ob 7.00 za + Angelo Jošt,obl.

Velikonočni čet.

Četrtek, 8. 4.

ob 19.00 za + starše Tončko in Stanka Jošt

* Gajšek v Kostrivnici za + Albina Malgaja

Velikonočni pet.

Petek, 9. 4.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Karla Ojsterška

Velikonočna sobota

Sobota, 10. 4.

 19.00 za + starše Inkret in Martina Lorgerja

* Gajšek v Kostrivnici za + Ido, Sonjo in Draga Reberšak

2. VELIKONOČNA BELA - NEDELJA

Nedelja, 11. 4.

ob 8.00 za + Antona in Angtelo Štor in rodbino

ob 10.00 za žive in rajne farane

* Gajšek v Kostrivnici za + Jančija, sestre in starše Mastnak, brata, starše in rodbino Polak

Iz svetega pisma: In nikar se ne prilagajajte temu svetu,ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu  všečno in popolno. (Rim 12, 2)

Saj moraš nekomu odpreti srce, da odnese prepih bolečino. Pred nekom se moraš zazreti vase, v vse, kar razjeda, mrtviči in muči od dne, ko komaj veš zase. Nekomu moraš pustiti, da gre z mehko krpo čez rane srca. Da pobriše police utvar, slepot in zablod, da prezrači in prekrtači, iztepe in posesa vse,  kar je zapiralo upanju pot. Nekomu moraš odstreti razgled čez srce, nekomu, ki sme,  nekomu, ki mu je mar za te.                                      Betka Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe

Za nasmeh: Športni pilot hoče narediti vtis na svojo zaročenko, zato izvaja prave akrobacije v letu. Ko pristane, navdušen vpraša: »No, kako se ti je zdelo moje letenje?« Ona vsa preplašena: »Dragi, ne izgubi poguma. Gotovo se boš enkrat naučil leteti tudi naravnost.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 4. 4. DO 11. 4. 2021

 

Epidemiološke razmere so slabe, tako, da so prejšnjo nedeljo povsem zaprli javno bogoslužje. Tako smo morali na žalost celo največje praznike Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja obhajati le v osebnem ali družinskem krogu - jaz v prazni cerkvi, vi pa doma. Toda vsebina praznika ni prizadeta: Jezus je bil umorjen in je vstal ter živi - ne glede na vse bolezni in težave, na vojne ali sebičnosti, na standard ali (ne)ugodnosti. Prizadeta pa je oblika praznovanja. Upam, da ste kljub temu doživljali radost vstajenja - tokrat pač na drugačen način.

Verouk: Teden po veliki noči naj bo prazničen tudi za vse veroučence. Vabim, da doma lepo doživljate praznično vzdušje v družini, da z dobro voljo in vztrajnostjo delate šolske stvari in da skupaj s starši molite - še zlasti prvoobhajanci in birmanci. Upamo, da bo ta zapora res kratkotrajna in da se že naslednji teden lahko vidimo v živo.

 

Pozdrav novega škofa dr. Maksimilijana Matjaža.

Dragi verniki celjske škofije, dragi duhovniki, redovniki in redovnice!

V  petek, 5. marca 2021 je papež Frančišek po apostolskem nunciju v Sloveniji Jean-Marie Speichu sporočil, da me je izbral za novega škofa celjske škofije. Svetemu očetu se zahvaljujem za njegovo zaupanje, predvsem za njegovo očetovsko ljubezen in potrpežljivost, ki me je v tem času opogumljala, da sem v njegovem povabilu lahko prepoznal isti Klic, na katerega sem odgovoril že na začetku duhovništva: »Ali me ljubiš?« (Jn 21,16). Čeprav se zavedam, da poslanstvo te pastirske službe daleč presega moje človeške sposobnosti, ponavljam za ubogim Petrom pred Vstalim: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.«

V to novo poslanstvo stopam s ponižnim srcem, da bi lahko prepoznal in sprejel Očetovo voljo v konkretnih okoliščinah naše krajevne Cerkve. Verujem, da ima Oče, ki je »tako ljubil svet, da je poslal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16), oznanilo življenja in upanja tudi za naš današnji čas preizkušenj. V svojem Sinu nam je polnost novega življenja tudi že podaril. Škofovsko posvečenje bom prejel na praznik Svete Trojice, ki je Bog občestva. Vse vas, vernike celjske škofije, prosim, da se v tem velikonočnem času pred posvečenjem posebej močno povežemo med seboj v prošnji k Svetemu Duhu, da bi se vsi prepoznali kot deli Kristusovega Telesa – kot občestvo žive Cerkve. Prenova cerkvenega življenja ne izvira ne od škofov, ne od duhovnikov, ne od pridnosti posameznikov, temveč od našega sodelovanja z Darom, ki smo ga vsi že prejeli pri svetem krstu. Ta posvečuje človeško delo v vsakodnevno daritev nebeškemu Očetu. Škofje in duhovniki smo poklicani, biti prvi služabniki te daritve, ki postaja po naši daritve Evharistija za življenje sveta. Molimo drug za drugega, da bomo izpolnili njegovo voljo! »V tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej« (Heb 10,10)

Maksimilijan Matjaž, imenovani celjski škof, Celje, na Veliki četrtek 2021

 

 

NAJ TVOJA RADOST OSVOJI NAŠA SRCA. Gospod, naj svetloba tvojega vstajenja ožarja naše dneve, premagaj strah v globinah naše zavesti. 

Naj utihnejo naše žalostne popevke, naj umolkne krik obupa. Naj žarki velikonočne zarje zasijejo v naših očeh in odsevajo na naših obrazih. Naj tvoja radost osvoji naša srca.

Gospod, daj nam zmagovito upanje. Premagaj nas! Premagaj naše zakrknjeno srce,

razbij naše plahe misli, preženi našo grešno žalost. Odpusti nam grehe proti veselju in upanju.

kardinal F. Rode, Zakladnica molitve

 

Z OČETOVSKIM SRCEM - Papež Frančišek je ob 150. letnici razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve razglasil posebno »Leto svetega Jožefa«, ki bo trajalo do Brezmadežne 2021. O njem je napisal Apostolsko pismo z  naslovom »Z očetovskim srcem«. V tej rubriki bom po odlomkih objavljal njegove misli ob sv. Jožefu, ki nam veliko povedo o tem svetniku, ki je imel v zgodovini odrešenja posebno mesto.

1. Ljubljeni oče: Zaupanje ljudstva v sv. Jožefa je povzeto v izrazu: »Pojdite k Jožefu«, ki se nanaša na čas lakote v Egiptu, ko so ljudje faraona prosili za kruh, on pa je odgovarjal: »Pojdite k Jožefu; kar vam poreče, to storite!« (1 Mz 41,55). Šlo je za Jožefa, Jakobovega sina, ki so ga bratje iz zavisti prodali (prim. 1 Mz 37,11-28) in ki je – v skladu s svetopisemsko pripovedjo – pozneje postal podkralj Egipta (prim. 1 Mz 41,41-44).

Kot Davidov potomec (prim. Mt 1,16.20), iz katerega korenine naj bi po prerokbi preroka Natana Davidu (prim. 2 Sam 7) pognal Jezus, in kot ženina Marije iz Nazareta, je sv. Jožef tečaj, ki združuje Staro in Novo zavezo.

2. Oče v nežnosti

Jožef je videl, kako Jezus iz dneva v dan raste »modrosti, starosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh« (Lk 2,52). Kakor je Gospod storil Izraelu, tako ga je on »učil hoditi, ko ga je držal za roko. Zanj je bil kot oče, ki dviga otroka k licu, ki se sklanja k njemu, da bi mu dajal jesti« (prim. Oz 11,3-4).

Jezus je v Jožefu videl Božjo nežnost: »Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo« (Ps 103,13). Jožef je gotovo slišal, kako je v sinagogi med molitvijo psalmov odmevalo, da je Izraelov Bog Bog nežnosti,[11] ki je dober do vseh in da je »njegovo usmiljenje nad vsemi njegovimi deli« (Ps 145,9).

 

INFORMACIJE

 

 Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je trenutno mogoč zaradi nevarnosti okužbe le v okviru družine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je tudi poroka po določilih NIJZ možna le v okviru družine.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: marec: Pečovje; april Slance in Sp. Vrhe; maj: Teharje

Kompole: marec: Prožinska vas, april: Ogorevc; maj: Draga, Moste,

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.