10.08.2019

Oznanila za 19. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

19. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 11. 8. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

Ivana Šantalska

Poned., 12. 8.

ob 7.00 za + Martina Majoranca

* Gajšek v Kostrivnici: za + Zofijo Oberžan

Poncijan, papež

Torek, 13. 8.

ob 19.00 za + Franca Mastena

Maksimiljan Kolbe

Sreda, 14. 8. 

ob 7.00 za + Adolfa Teržana

* Gajšek v Kostrivnici: za + Janka Klinarja

MARIJINO

VNEBOVZETJE

Četrtek, 15. 8.

ob 8.00 za žive in rajne farane

Rok, spokornik

 Petek, 16. 8.

ob 7.00 za + Dragico Teržan

* Gajšek v Kostrivnici: za + Danijelo Oberžan

Evzebij, papež, muč.

Sobota, 17. 8.

 ob 19.00 za + Zdenkota in Jožefo Rozman

20. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 18. 8. 2019

ob 8.00 za + Janeza in Angelo Mramor ter Ivana

     Pušnika

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

19. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja, 11. 8. 2019

ob 10.00 za + Franca in Marijo Plank, rod. Jazbec in Stanka Sodina;

- za + Angelo Tofant;

- za + Justino in Štefana Strašek

Poncijan, papež

Torek, 13. 8.

ob 19.00 za + Jožico Pečnak, 30. dan

MARIJINO

VNEBOVZETJE

Četrtek, 15. 8.

 

ob 10.00 za + Terezijo Jug, osmina

Evzebij, papež, muč.

Sobota, 17. 8.

ob 9.00 za + Alojza Videc, obl.

20. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja, 18. 8. 2019

ob 10.00 za + rodbino Zupanc in Julijano Žohar

*G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, sredo in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite na Teharjah.

V Kompolah smo pokopali Terezijo Jug, roj. Majoranc, 84-letno, iz Prožinske vasi 19. Bog ji daj večni mir in pokoj.

 

 

OSTALA OZNANILA ZA  TEDEN OD11. DO 18. 8. 2019

 

Danes je farno žegnanje, praznovanje godu zavetnika župnije sv. Lovrenca v Kompolah. Lovrenc je živel v 3. stoletju v Rimu, bil je diakon, tesni sodelavec papeža Siksta II. Zaupana mu je bila skrb za imetje rimske cerkve. Veliko dobrega je storil tedanjim revežem in jih podpiral. Ko se je cesar hotel polastiti imetja Cerkve, ga je Lovrenc razdelil med reveže. Ko so od njega zahtevali, naj jim izroči zaklade Cerkve, je Lovrenc pripeljal tedanje rimske reveže in invalide in jih predstavil cesarju; »to so zakladi Cerkve«. Kralj ga je dal silno mučiti in ga močno ranjenega dal položiti na razžarjen roštilj, kjer je umrl. Zato je tudi v cerkvi v Kompolah upodobljen s palmovo vejo v roki in z roštiljem. Na začetku sv. maše bo procesija z Najsvetejšim, ker zaradi Šentjanževe nedelje ni bilo procesije na nedeljo sv. Rešnjega Telesa. Sv. mašo bo vodil naš rojak dr. Miran Sajovic, profesor in dekan fakultete v Rimu. Lepo vas vabim, da slovesno obhajamo god župnijskega zavetnika. Ob tem prazniku se lepo zahvalim: g. duhovnemu pomočniku Stanku Gajšku za njegovo redno pomoč, ključarjem župnijske in podružne cerkve ter vsem, ki skrbite za lepoto bogoslužja in za urejenost cerkve in župnišča. Hvala tudi vsem, ki pomagate v pripravi in slavju današnje nedelje.

Naj spomnim, da bo danes in vse avgustovske nedelje na Teharjah sv. maša samo ob 8.00.

Zadnjo soboto v mescu avgustu navadno gremo na župnijsko romanje. Letos vabim v soboto, 31. 8., da poromamo v nam manj znane kraje na litijskem koncu. Sv. mašo bomo imeli na Zasavski sveti gori. To ni visoka gora (-nadmorska višina je okoli 800 m), ima pa lep razgled daleč naokoli. Dostopno je z avtobusom in ni veliko hoje. Po kosilu si bomo ogledali še cerkev v Litiji in bližnje znamenitosti. Cena za prevoz in kosilo je okvirno 20€. Romanje ima več ciljev: nas odpira za Boga, odkriva lepote sveta, nas povezuje v molitvi, pogovoru in pesmi, bogati naša spoznanja in znanja. Zato vas res lepo vabim. To je še čas počitnic in dopusti se nam že iztekajo. Na romanju tako izrečemo hvaležnost za letošnje poletje in čas oddiha ter prosimo milosti in moči za prihodnje šolsko, veroučno in pastoralno leto. Prosim, da se čim prej prijavite, ker bomo prijave zbirali do zapolnitve mest na avtobusu. Odhod bo ob 7.00.

Oklici: Ženin: Klemen Jošt, rkt., samski, kmet. mehanik, roj. 1982 v Celju, sin Avguština in Ane, roj. Klinar, biva Pod Gorico 4, Štore; nevesta: Kristina Klinar, rkt., samska, med. sestra, roj. 1986 v Celju, hči Pavla in Olge, roj Guzej.

Ženin: Slavči Pintar, rkt., samski, mizar, roj. 1986 v Celju, sin Slavkota in Brigite, roj. Žerovnik, biva Laška vas 19; nevesta: Vesna Točaj, rkt., samska, veterinarka, roj. 1990 v Celju, hči Dragota in Marije, roj. Božnik.

 

Počitnice:

ČAS LEPOTE – ČAS MOLITVE

Gospod, ohrani v mojem srcu dovzetnost in sposobnost za občudovanje.

Naj se moje oči znajo sprehajati nad svetom in nad življenjem okoli mene.

Naj preproste stvari zame ne izgubijo svoje veličine.

Naj občutim veselje nad vsem,

s čimer se dan za dnem v svojem življenju srečujem.

Z vsemi svojimi čuti bi te moral hvaliti,  o Bog, ki vstajaš pred menoj v vsakdanji

resničnosti in na mejah spoznavnosti mojega razuma.          

                                                                                                                                       Werner Schaube

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK Osmo poglavje

SPREMLJANJE, RAZLIKOVANJE IN VKLJUČEVANJE KRHKOSTI

Razločevanje tako imenovanih »nepravilnih primerov«

296. Sinoda je spregovorila o različnih primerih slabotnostih in nepopolnostih. V zvezi s tem bi tu rad spomnil na nekaj, kar sem hotel z vso jasnostjo predočiti vsej Cerkvi, da ne bi zgrešili poti: »Dve vrsti logike se vlečeta skozi celotno zgodovino Cerkve: izključiti in ponovno vključiti (…) Pot Cerkve je od jeruzalemskega koncila dalje vedno Jezusova pot; to je pot usmiljenja in vključevanja (…) Pot Cerkve je ta, da nikogar ne obsodi za zmeraj, da izliva Božje usmiljenje na vse ljudi, ki zanj prosijo z iskrenim srcem (…) Kajti resnična ljubezen je vedno nezaslužena, brezpogojna in brez zahteve po povračilu.«

»Zaradi tega se je treba izogibati sodbam, ki ne upoštevajo zapletenosti različnih primerov (situacij). Treba je biti pozoren na to, kako ljudje zaradi svojega stanja živijo in trpijo.«

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Lovrenška nedelja: 11. 8. 2019.

· V avgustu je na Teharjah sv. maša samo ob 8.00.

· Župnijsko romanje: 31. 8. 2019.

· Vpis k verouku: od 2. do 6. 9. od 15.00 do 18.00 v župnijski pisarni.

· Župnijski dan, blagoslov šolskih torb: nedelja, 8. 9. ob 10.00.

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €). Prijavite se čim prej, da lahko pravočasno uredimo rezervacije.