20.03.2021

"Zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve"... Spodbude za postni čas - postni teden - križev pot

folder

  

Pred nami je že 5. Postna nedelje, Imenujemo jo tudi Tiha nedelja.- lahko bi rekli zatišje pred viharjem Jezusovega trpljenja.  Pošiljam vam nekaj gradiva za jurišno nedeljo. Vreme v teh dneh ni preveč pomladno vabeče v naravo in bo primerno, da si jutri vzamete nekaj več časa spremljanje bogoslužja: svete maše preko TV in preko priloženega gradiva.

Vse pa lepo vabim, da spremljate misel 5. Postne nedelje tudi preko spleta in gradiva (glej povezava do),   

družinskega molitvenega bogoslužja  .

 

Vabljeni ste tudi k pobožnosti križevega pota, lahko ga sami molite doma ali naravi,

Na današnjo nedeljo smo imeli že nekaj let križev pot od grobišča v Bukovžlaku do cerkve sv. Ane. Letos ne more biti v sprevodu, povabim pa, da sami ali kot družina opravimo križev pot skozi nedeljsko popoldne. 

Dodajam skrajšan tekst križevega pota, ki je napisan prav za Teharske žrtve.

 

 

KRIŽEV POT

za teharske žrtve – kratka oblika

 

1. Gospod je rekel Kajnu: »Kje je tvoj brat Abel?« Odvrnil je: »Ne vem. Sem mar jaz varuh svojega brata?« In Gospod je rekel: »Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata vpije iz zemlje k meni!« (1 Mz 4, 9 – 10).

 

2. Tudi kri naših pobitih slovenskih bratov in sester vpije iz zemlje k Bogu! Vpije, toda ne po maščevanju, temveč po spravi in odpuščanju. »Krščansko odpuščanje je vodilna sila na poti sprave« (PIP 100). Tudi slovenski kristjani smo poklicani, ne da pozabljamo na rane naše razdeljenosti, ampak da gradimo mostove odpuščanja in molimo tako za žrtve, kakor tudi za njihove morilce. »Odpuščajte, da vam bo odpuščeno« (Lk 6, 37), nas opozarja Jezus.

 

Usmili se nas, o Gospod!

Usmili se nas!

 

  1. Postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil!

 

1. »Pilat je sedel na sodni stol. Bil pa je dan pripravljanja na pasho, okrog šeste ure. In Pilat je rekel Judom: 'Glejte, vaš kralj!' Oni pa so zavpili: 'Proč z njim, križaj ga!' Pilat jim je rekel: 'Vašega kralja naj križam?'  Veliki duhovniki so odgovorili: 'Nimamo kralja razen cesarja!' Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan« (Jn 19, 13 – 16).

 

               2. Judje so Jezusa izročili rimskemu oblastniku Pilatu, da ga je obsodil na smrt. Leta 1945 pa so Angleži 11.100 slovenskih beguncev, ki so se zbrali v Vetrinju na Koroškem, zvijačno izročili komunističnim vojakom, da so jih le-ti nato brez sojenja odgnali v smrt. Veliko teh je pristalo v taborišču na Teharjah.

 

 Očenaš.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

 

2. Postaja: Jezus vzame križ na rame

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil!

 

1. Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanem Kraj lobanje, po hebrejsko Golgota (Jn 19, 16 – 17).

 

2: Gospod, križ, ki so ti ga naložili, je bil težak: krivična obsodba, bruno, ki si ga moral nositi, posmeh množice, ki se ti je še nedavno klanjala, poleg tega pa še zavest, da bo za mnoge tudi to tvoje trpljenje zaman, ker imajo zakrknjeno srce! Tvoj križ je bil večplasten. Tudi naši slovenski bratje in sestre so morali, že v času tako imenovane svobode, nositi podoben težek križ: križ obsodbe, križ ponižanja, zasmehovanja, pretepanja, vse do smrti. Usmili se teh naših mučencev, naj bo njihov križ tudi spravna žrtev za tiste, ki so jih mučili in vodili v smrt!

 

               Očenaš.                Usmili se nas, o Gospod!                Usmili se nas!

 

 

3.Postaja: Jezus pade prvič pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil!

 

1. »Kdo bo veroval, kar smo slišali, nad kom se je razodel Gospodov laket? Ni imel podobe, ne lepote, da bi ga hoteli videti, ne zunanjosti, da bi si ga želeli. Bil je zaničevan, in zapuščen od ljudi, mož bolečin« (Iz 53, 1-2).

 2: Gospod Jezus, tudi tebe so obtožili veleizdaje, čeprav si prišel, da bi svojemu narodu in vsem ljudem prinesel pravo osvoboditev. Ves potrt si prvič padel na križevem potu. Usmili se naših bratov in sester, po krivici obtoženih izdaje svojega naroda! Daj moči zgodovinarjem, da bodo  razjasnili pravo zgodovino našega trpečega slovenskega naroda. Naj bo žrtev mučencev seme novih, spravljenih odnosov v našem narodu.

 

               Očenaš  Usmili se nas, o Gospod!                Usmili se nas!

 

 

 

4. Postaja: Jezus sreča svojo Mater

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

1. »Vam to nič ne pomeni, ki greste mimo po poti? Premislite in glejte, ali je kakšna bolečina kakor je moja, ki me je zadela? Dal je, da sem osamljena, da ves dan hiram. Gospod me je izročil v roke takšnih, ki se jim ne morem upreti!« (Žal 1, 12, 13b, 14b).

2: Gospod, tvoja mati je stala ob poti in trpela ob pogledu nate, obloženega s križem, na poti v smrt. Naj Mati žalostna prosi za vse matere, ki so v krvavi moriji izgubile svoje otroke, ali pa so celo same dale življenje zanje. Naj bo priprošnjica tudi tistim materam in njihovim hčeram, ki še danes v srcu nosijo rane zaradi takrat pobitih otrok!

               Očenaš.

               Usmili se nas, o Gospod!

               Usmili se nas!

 

5. Postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

1. »Potem, ko so ga zasmehovali, so mi slekli škrlat in ga oblekli v njegova oblačila. In peljali so ga ven, da bi ga križali. Prisilili so nekega mimoidočega Simona iz Cirene, Aleksandrovega in Rufovega očeta, ki se je vračal s polja, da je nesel njegov križ« (Mr 15, 21).

2: Mnogi fantje so se pridružili partizanom iz domoljubnih namenov, pa so jih komunisti zlorabili za svoje uničevalne namene. Med njimi so se našli tudi takšni, ki jim je srce narekovalo, da so bili bolj usmiljeni od drugih. Gospod, ti veš, kako blagodejno je, če ti v trpljenju kdo ponudi pomoč. Povrni s svojo dobrotljivostjo vsem, ki so mučencem izkazali vsaj majhno pomoč. Ti si dejal »Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila« (Mt 10, 42). Naj takšni zgledi tudi v nas zbudijo željo pomagati svojim bližnjim v kakršnem koli trpljenju.

               Očenaš. Usmili se nas, o Gospod!

               Usmili se nas!

6. Postaja: Veronika poda Jezusu potni prt.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

1. »Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja, svojih dobrot, saj so od vekomaj. Dober in iskren je Gospod, zato poučuje grešnike na poti. Ponižne vodi v pravici, ponižne uči svojo pot. Vse Gospodove steze so dobrota in zvestoba za tiste, ki ohranjajo njegovo zavezo in njegova pričevanja« (Ps 25, 6. 8 – 10).

 

               2: Gospod, sočutna Veronika ti je obrisala potni in okrvavljeni obraz ter ti s tem izkazala usmiljenje. Naši mučenci te možnosti niso imeli. Človeška krutost in brezobzirnost nima meja! A vendar, Gospod, bodi usmiljen tudi do teh krvnikov! Izbriši zlobo iz človeških src, da bomo v trpečih spregledali tvoj obraz in jim bomo radi sočutno pomagali.

 

               Očenaš.

               Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

 

 

7. Postaja: Jezus pade drugič pod križem.

 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

1. »Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam, odreši me vseh mojih preganjalcev in me reši. Vstani, Gospod, v svoji jezi, vzdigni se zoper besnost mojih nasprotnikov. Naj se vendar konča hudobija krivičnih, nakloni trdnost pravičnemu« (Ps 7, 2. 7.10).

 

2: Gospod Jezus, tvoj drugi padec na križevem potu, je bil zadostilno dejanje za žrtve, pa tudi za rablje, ki so se izživljali nad njimi. Ti trpiš za vse, za nedolžne in za krivične, da bi jim razsvetlil pamet, se dotaknil njihovega srca in zbudil njih otopelo vest. Naj tvoj padec ne bo zaman tudi za nas danes, naj bo odrešilni korak k moralnemu očiščenju in narodni spravi.

 

               Očenaš.

               Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

8. Postaja: Jezus nagovori jeruzalemske žene,

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

1. »Za Jezusom je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: 'Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki!'« (Lk 23, 27 – 28).

 

2: Sredi krutega divjaštva, so tekle tudi solze sočustvovanja. Gospod, hvala za ljudi, ki imajo usmiljeno in sočutno srce, ki znajo trpeti ob bolečini drugih, ki znajo odpuščati in zadoščevati. Gospod, daj tudi nam sočutno srce za vse trpeče, ponižane in razžaljene. Gospod, pomagaj nam, da bomo glasniki tvojega usmiljenja!

 

Očenaš.

Usmili se nas,o Gospod! Usmili se nas!

 

               9. Postaja: Jezus pade tretjič pod križem.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo!

Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

               1. »Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki so strižejo. Iz zatiranja in iz bosodbe je bil vzrt, kdo premišlja o njegovem rodu? Kajti bil je odrezan iz dežele živih, zadet zaradi prestopka mojega ljudstva« (Iz 53, 7 -8).

 

2: Gospod Jezus, trpljenje na križevem potu te je že tretjič vrglo na tla. Krutost rabljev se je še stopnjevala in te z biči in udarci spravila toliko na noge, da si zmogel še tiste zadnje metre potí do kraja usmrtitve. Ljudje, ki so romali v teharsko taborišče, so doživljali podobne krutosti svojih rabljev. Toda trpeči jih niso preklinjali, nemo, z molitvijo na ustih so hodili svoj križev pot. Na njih se je uresničevala beseda apostola Pavla: »Ko trpim za vas, s svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev« (Kol 1, 24). Gospod, sprejmi njihovo žrtev za dobro naroda in Cerkve!

 

               Očenaš.

               Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

 

10. Postaja: Jezus slečejo in mu ponudijo vina z žolčem mešanega.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo!

Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

1. »Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni kraj lobanje, so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti« (Mt 27, 33).

 

2: Trpeči Gospod! Ti si dopustil, da so te sramotno slekli in predali zasmehovanju ljudi. Veš, kako je bilo slovenskim mučencem, ki so jih zasmehovali in obkladali z najhujšimi žaljivkami. Naj tvoje trpljenje ne bo zaman za njihovo rešitev in tudi za rešitev zapeljanih in zlorabljenih fantov, ki so postali morilci svojih sonarodnjakov. Gospod, odpusti!

 

               Očenaš.

               Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

 

               11. Postaja: Jezusa pribijejo na križ.

               Molimo te, Kristus, in te hvalimo!

               Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

1. »Pripeljali so ga na kraj, ki se imenuje Golgota. Bila je tretja ura, ko so ga križali. Napis o njegovi krivdi se je glasil: 'Judovski kralj'« (Mt 15, 22.25).

 

2: Gospod, ti se nisi upiral, ko so te privedli na Kalvarijo, rabljem so dovolil, da so te pribili na križ. Vedel si, da je tvoja žrtev potrebna za naše odrešenje. Tudi naši slovenski mučenci so trpljenje in smrt vdano sprejemali, z molitvijo na ustih, sprejemali kot žrtev za zapeljani in izdani slovenski narod. Gospod, sprejmi njihovo žrtev življenja in jo nameni za odrešitev zaslepljenih rabljev in še danes razdeljenega slovenskega naroda. Gospod, odpusti!

 

Očenaš.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

 

12. Postaja: Jezus umrje na križu.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo!

               Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

1. »Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: 'Žena, glej, tvoj sin!' Potem je rekel učencu: 'Glej, tvoja mati!' In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi« (Jn 19, 25 – 27).

 

2: Grobovi tulijo, preživeli pričujejo! Peščica teh, ki so se uspeli rešiti, pričuje o grozotah zločinske ideologije, ki je pahnila v smrt cvet slovenskega naroda. Mati Marija, ti si bila priča smrti svojega Božjega Sina in si od njega prejela v varstvo učenca Janeza, sprejmi v svoje materinsko varstvo tudi vse naše pomorjene brate in sestre. Naj Kristusova rešnja kri prinese odrešenje njim in njihovim rabljem!

 

Očenaš.

Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

13. Postaja: Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo!

               Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

  1. »Vrlo ženo, kdo jo najde! Njena vrednost

je daleč nad biseri. Veliko hčera si je pridobilo imetje, ti prekašaš vse. Milina je varljiva in lepota je prazna, žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale« (Prg 31, 1. 29 – 30).   

 

               2: Kakšna bolečina je prešinjala Marijo, ko so ji v naročje položili mrtvega sina! Še zadnjič ga je lahko objela, njega, ki je žrtvoval svoje življenje za to, da bi mi imeli življenje in ga imeli v obilju. Mnoge matere pobitih slovenskih fantov, mož in žena, še te možnosti niso imele; njihovi možje in sinovi, pa tudi mnoge matere in dekleta so ostali Bog ve kje, za njihove grobove večina ne ve in še danes ležijo v prikritih grobiščih. Gospod, usmili se živih in rajnih! Gospod, odpusti!

               Očenaš.

               Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

 

               14. Postaja: Jezusa polože v grob.

Molimo te, Kristus, in te hvalimo!

               Ker si s svojim križem svet odrešil.

 

  1. »Prišel je mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil

je član velikega zbora, dober in pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel gaje s križa, ga zavil v kos platna in položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen« (Lk 23, 50 – 53).

               2: Knežje mesto Celje se je potem, ko je bila 2. svetovna vojna že končana, zaradi pijanega zmagoslavja zmagovalcev, spremenilo v eno samo grobišče. Vendar tisti, ki ležijo v naši zemlji, so padli kakor seme za boljši jutri. »Sv. Pavel pravi: »Kar se seje v nečasti, vstaja v veličastvu. Kar se seje v slabosti, vstaja v moči« (1 Kor 15, 43). Verujemo, da so naši slovenski mučenci v Božjem veličastvu.

Vendar tudi tisti, ki so jih morili, pa so bili zavedeni, tudi oni so bili prepričani, da to delajo za boljši jutri. Gospod, odpusti jim! Naj kri krivično pobitih izmije krivdo teh, ki so bili uničevalno orodje v rokah zločeste komunistične ideologije. Naj njihova kri ublaži boleče rane v dušah naših ljudi in zgladi spore in nesmiselno razklanost slovenskega naroda..  

Velika večina ljudi, ki so šli skozi pekel teharskega taborišča ter so končali svoje življenje v tankovskih jarkih, jamah in breznih po naši domovini, je bila verna. Vera v Jezusa Kristusa, križanega in od mrtvih vstalega, je jetnikom dajala moč za prestajanje trpljenja. Ta vera jih je vodila vse do tega, da so za svoje krvnike molili in tudi zanje darovali svoje življenje.

Vera v Jezusa Kristusa, križanega in od mrtvih vstalega Gospoda, naj pomaga tudi nam, da bomo hodili po poti za njim v usmiljenju in odpuščanju. Molimo za rajne, molimo za naš tako preizkušani narod, molimo za mir in spravo med nami. Molimo za boljšo, pravičnejšo in svetlejšo bodočnost!.

 

Gospod, zedini naš narod v pravičnosti in medsebojnem razumevanju!

Očenaš.

               Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas!

 

Tekst: msgr. Jože Kužnik – za privatno molitev 2021 ga je skrajšal Miha Herman, Župnik na Teharjah