06.03.2021

"Zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve"... Spodbude za postni čas - tretji postni teden

ČIŠČENJE

Evangeljski odlomek 3. postne nedelje:

 Jezus očisti tempelj

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 2,13-25)

Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: ›Gorečnost za tvojo hišo me použiva.‹ Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš takó delati?« Jezus jim je odgovóril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa je govóril o templju svojega telesa.

To je Kristusov evangelij

Jezus je začuden in prizadet, ko vidi, kaj se dogaja v božji hiši, v njegovi hiši, v templju, ki naj bi bil svet prostor, hiša molitve.

Odločno iz nje nažene vse, kar ne spada vanjo.

ob tem se lahko vprašam:

- Kakšen je moj odnos do svetišča, Najsvetejšega, cerve? Je zame prostor, kamor prihajam na pogovor s Prijateljem, ali prostor, kamor grem iz navade ali dolžnosti.

- Je zame hiša molitve, osebnega srečanja z Bogom.

Jezus je govoril o temlju svojega telesa. Govoril je tudi o templju - mojega, tvojega telesa, ki je po sv. krstu postalo boje bivališče. Ali bi bilo potrebno tudi iz tega svetišča marsikaj izgnati, počistiti v sveti spovcedi in odpreti okna, da bi lahko voćji duh vstopil vanj.

Lahko pa ob trem pomislim tudi na svoj dom. Je urejen in pospravljen, ali je v njem veliko krame, neurejenosti in je  potreben svežine...

JOJ, koliko misli in vprašanj, bo nedelja prekratka!

NIč zato, lahko čistiva tudi čez teden. Sv. Anto Padovanski pravi: "Skozi mnogotera vrata pride hudi hudič v tempelj moje duše. toda, obstajajo samo ena vratqa, skozi katera ga moremo vrečei ve, to je skozi usta, ko grehe odkrito povem in se jih kesam."