06.07.2019

Oznanila za 14 nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

14. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 7. 7. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Timoteja in Stanislava Smole

Gregor Grassi, škof

Poned., 8. 7.

ob 7.00 za + Ano Gobec

* Gajšek v Kostrivnici: za + Angelo Tofant

Avguštin Rong

Torek, 9. 7.

ob 19.00 za + Magdaleno Korošec

Amalija, redovnica

Sreda, 10. 7. 

ob 7.00 za + sestro in mamo Amalijo

Benedikt, opat

Četrtek, 11. 7.

ob 19.00 za + Štefana Koštomaja

* Gajšek v Kostrivnici: za + Martina Majoranca

Mohor in Fortunat

 Petek, 12. 7.

ob 7.00 za +  Marijo in Vladota Gajšek

* Gajšek v Kostr.: za + Elizabeto in Framca  Majoranc

Henrik, kralj

Sobota, 13. 7.

ob 19.00 za + Antonijo, in Stankota Hrvatič, Albina Vipotnika, brate in sestro

15. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 14. 7. 2019

ob 8.00  za + Marijo Ostrožnik, 9. obl.

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

14. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 7. 7. 2019

ob 10.00 za + Štefana Pušnika, Jakoba in Marijo Klenovšek

Avguštin Rong

Torek, 9. 7.

ob 19.00 za + Jožefo in Alojza Mramor, rodbino   

      Mramor-Mastnak

Henrik, kralj

Sobota, 13. 7.

ob 9.00 za + Julijano in Franca Verbovšek

15. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 14. 7. 2019

ob 10.00 za + starše Antonijo in Alojza Dobovišek ter Frančiško in Stankota Jager

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

 Za nasmeh: Sposobnost- »Ženske so nedvomno bolj sposobne kot moški.« – »Misliš resno?« – »Samo poglej, s kako lahkoto na parkirišču zavzamejo dva parkirana prostora hkrati.« Cepljenje - Stric vpraša malega Petra: »Proti čemu pa si bil danes cepljen?« Ta odgovori: »Proti svoji volji.«

 

 

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 7. DO 14. JULIJA 2019

 

V preteklem tednu je od torka do petka pri nas potekal počitniški oratorij. Na njem je sodelovalo 51 otrok in 14 animatorjev. Bilo je to lepo dogajanje, za katerega smo Bogu hvaležni. Otroci so ob liku Petra Klepca razmišljali o moči, o prošnji, hvaležnosti, vztrajnosti, odpuščanju, delih dobrote in ljubezni, o svetem zakonu. To so res velike in pomembne vsebine. Poleg uvodne igrice in razmišljanja je bilo še dovolj časa in možnosti za delavnice, razne igre, molitve in delo. Imeli smo tudi dobro hrano in dovolj sladoleda. Da smo lahko vse to uresničili, se iskreno zahvaljujem za pomoč animatorjem, gospodinjam, staršem, dobrotnikom: Krajevni skupnosti Teharje, Občini Štore, Prehrani Tuli, Picikatu, Etolu, pekarni za štručke, in vsem, ki ste kakorkoli pomagali. Naj Bog povrne s svojimi darovi, otroci pa so vsem hvaležni za te dni.

Prva nedelja v mesecu juliju nas vsako leto poveže z rojaki. Ob tej priložnosti je dr. Andrej Fink razmišljal takole: »Slovenija mora, kot je rekel dr. Lambert Ehrlich, 'biti mejnik, ki druži in veže jug s severom, vzhod z zahodom. Sama ne sme biti ne eno, ne drugo, ne tretje. Ostati mora mejnik, ki druži vse, kakor Sv. Višarje. To nalogo bo pa Slovenija mogla izpolnjevati samo v svobodi, ne pod gospodarjem, ki bi sedel bodisi na jugu ali na severu, na vzhodu ali na zahodu ...'

Slovenci zunaj meja živimo v neprestanem zavestnem in podzavestnem primerjanju sebe s svetom, ki nas obdaja. Iz tega gledišča se nam Slovenija zdi veliko večja, kot je v resnici. To opažajo skoraj vsi rojaki, nekateri tudi zelo visoki uradniki slovenske države, ki iz matice prihajajo na obisk k nam in opazujejo slovenske stvaritve v svetu. Naj bo trojna, se pravi matična, zamejska in izseljenska, Slovenija vsem in za vse, kjerkoli nam je dano

živeti, primeren in prijeten krov in zatočišče.«          Po: radio.ognjisce.si

 

Poletje je tukaj. Sonce, toplota, a tudi izleti, dopusti, morje, hribi, gozdovi. Zakonci in družine odhajajo po zrak, lepoto, moč, sproščenost, veselje, srečanja, doživetja. Nekateri iščejo tudi počitnice od zakonskih ter družinskih obveznosti …

Zakonca, kristjana, bosta preživela tudi te sončne in vroče dni v medsebojni ljubezni in ponovnem podarjanju, v odpiranju lepot narave svojim otrokom, v srečanju z znanci in prijatelji. Tudi v takem vzdušju in okolju bosta iskala Kristusove besede zase in za svoje z očmi zakoncev.                                    Po: V. Vider, Z očmi zakoncev

Kako zakon postane srečen

Ste srečni v svojem zakonu, resnično srečni? Začenjajte vsak dan z mislijo:

»Ljubila se bova takšna, kakršna sva, z vsemi napakami in slabostmi, danes, jutri in pojutrišnjem.

Želiva košček nebes na zemlji in si ga bova ustvarila sama, doma, z drobnimi, vsakdanjimi stvarmi.

Nad svojo ljubeznijo bova bdela kot na začetku najine zveze.« Vsak dan začnita tako in mislita na to, da je nad vama Bog, h kateremu se lahko zatekata skupaj z vsem zaupanjem.  Ne Bog za slabe dni, ampak za vse. Vajinih skrbi in strahov ne bo odvzel,  toda ob vsem bo množil vajino ljubezen in z ljubeznijo vajino skupno veselje do življenja.      Po: Phil Bosmans, Živi vsak dan

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK »Posredovanje vere
287. Bistveni del vzgoje otrok mora biti tudi posredovanje vere. To pa otežuje sedanji slog življenja z razporeditvijo delovnega časa in zapletenostjo današnjega sveta, v katerem mnogi živijo v mrzličnem ritmu, v boju za preživetje. Kljub temu mora biti domača hiša še naprej kraj, kjer se učimo, kako spoznavati osnove in lepoto vere, kako moliti in služiti bližnjemu. To se začne s krstom, kjer – kakor je rekel sv. Avguštin – matere, ki prinesejo svoje otroke, »sodelujejo pri svetem rojstvu«. Potem se začenja rast novega življenja. Vera je Božji dar, ki ga prejmemo pri krstu, in ne dosežek človeškega dela, vendar so starši Božje orodje za to, da vera zori in se razvija. »Lepo je, kadar matere navajajo svoje otročiče, naj Jezusu ali Božji Materi pošljejo poljub. Koliko nežnosti je skrito v tem! V tistem trenutku postane otroško srce kraj molitve.« Posredovanje vere otrokom predpostavlja, da starši resnično izkusijo, da je treba v Boga zaupati, ga iskati in potrebovati. Kajti samo tako en rod oznanja drugemu rodu slavo njegovih del, pripoveduje o silovitih Božjih delih (prim. Ps 145,4), samo tako lahko oče pripoveduje otrokom o Božji zvestobi (prim. Iz 38,19). To zahteva, da izprosimo Božje delovanje v srcih, kamor sami ne moremo priti. Gorčično zrno, tako drobno seme, postane veliko drevo (prim. Mt 13,31-32), in tako spoznamo nesorazmernost med delovanjem in njegovim učinkom. Potem vemo, da ne gospodujemo nad darom, temveč smo le njegovi skrbni upravitelji. Naše ustvarjalno prizadevanje je vendar prispevek, ki nam odpira možnost sodelovati z Božjo pobudo. Zaradi tega je treba ceniti »zakonske pare, matere in očete kot dejavne subjekte kateheze. (…) Družinska kateheza je učinkovita metoda in v veliko pomoč mladim staršem, da se zavejo svojega poslanstva oznanjevalcev evangelija v lastni družini.«

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Anine nedelje: 21. 7. in 28. 7. 2019. Lovrenška nedelja 11. 8. 2019.

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €). Prijavite se čim prej, da lahko pravočasno uredimo rezervacije.