08.06.2019

Oznanila za Binkoštno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

BINKOŠTI

 Nedelja, 9. 6. 2019

ob 8.00 za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za žive in rajne farane

Marija, mati Cerkve

Poned., 10. 6.

ob 10.00 pri sv. Ani na čast Sv. Duhu za Cerkev

                za +  Martina Majoranca

ob 19.00 za + Leopoldino Mihevc

Barnaba, apostol

Torek, 11. 6.

ob 19.00 za + Franca in Julijano Vrhovšek

Eskil, mučenec

Sreda, 12. 6. 

ob 7.00 za + Brankota Gobec

Anton Padovanski

Četrtek, 13. 6.

ob 19.00 za + Marijo Hliš (osmina)

Valerij in Rufin, mučenca

 Petek, 14. 6.

ob 7.00 za + Zdenko Vrečar

* Gajšek v Kostrivnici: za + Markota Brečka

Vid, mučenec

Sobota, 15. 6.

ob 19.00 za + Vinkota, Milico; Nežiko in Matevža

       Nežmah in za zdravje

NEDELJA

SV. TROJICE

 Nedelja, 16. 6. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za družine Rezman, Sakelšek in Drofenik

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

BINKOŠTI

 Nedelja, 9. 6. 2019

ob 10.00 za + Henrika in Angelo Krajnc ter rodbino Horvat

Barnaba, apostol

Torek, 11. 6.

ob 19.00 za + starše Anico in Francija Jelovšek in rodb.

Vid, mučenec

Sobota, 15. 6.

ob 9.00 za + Ano Gobec

NEDELJA

SV. TROJICE

 Nedelja, 16. 6. 2019

ob 10.00 za + Alojza in Bojana Žohar ter

                                                     starše Verbovšek

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Misel: Če hočem zvedeti za skrivnost prijatelja, imam za to en sam način: da mu prisluhnem.

Mnogi med nami iskreno iščejo Boga, vendar pa mu nikoli ne prisluhnejo. (Jacques Loew)

 

Za smeh: *»Učitelj razlaga sedanji, prihodnji in pretekli čas… »No, Jurček, kak čas je to: jaz bom bolan.« »O, to bo pa zelo lep čas, gospod učitelj.«

»Kaj ti je podaril tvoj oče za rojstni dan?« »Žogo.« »Kaj pa lansko leto?« »Žogo.« »Zakaj pa to, ali je tvoj oče nogometaš?« »Ne,on je steklar!«

 

 

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 9. DO 16. 6. 2019

Danes zaključujemo veroučno leto, ki smo ga začeli prvi teden septembra. Podelili bomo spričevala. V njih skušamo katehetje simbolično zajeti sodelovanje veroučencev, njihov trud, obnašanje, znanje in odnos do bogoslužja. Ocene seveda ne povedo vsega, a na nek odnos pa vendar kažejo, zato jih skušajte tudi starši dobrohotno prebrati in spričevala podpisati. Kdor še ni vrnil izposojene knjige za Slomškovo bralno priznanje ali izposojeni učbenik  od 4. do 7. razreda, prosim, da čim prej vrne, da jih lahko drugo lepo posodim naslednji generaciji.

Za nami je slavje 1. obhajila in birme. Oba duhovna dogodka smo lepo obhajali v bogoslužju in tudi v domačih okoljih. Tega sem kot župnik vesel. A misel gre naprej: in kaj potem, ko v cerkvi ugasnejo luči, se posušijo praznični aranžmaji in se razdelijo fotografije in posnetki? Kaj ostane v nas in med nami? Kaj je po tem z vso energijo, vero in ljubeznijo, ki je bila vložena v duše otrok in mladih? Iz našega veselja izvira skrb za naprej. Zdaj se šele pokaže pravi obraz vere in iskrenost našega sodelovanja in priprav. Duhovniki nenehno poudarjamo, da so zakramenti naša hrana za življenje, da bi svojo krščansko dostojanstvo lahko pokončno živeli v vsakdanjem ravnanju in da bi tam skušali zrelo živeti svojo vero in vrednote poštenosti, iskrenosti, in prinašati sadove svetega Duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje (Gal 5, 22). Saj vemo, da te vrednote v današnjem svetu še kako pogrešamo in si jih želimo. Morda pa pozabljamo, da smo kristjani še posebej poslani, da mi prinašamo te pogrešane dobrine v našo okolico. Dobro čutimo, da to ni lahko, saj je veliko lažje le kritizirati ta svet in sam delati enako. Toda, Bog nam deli v zakramentih svoje duhovne darove prav zato, da jih ne bi zakopali nekam globoko v sebe, ampak jih živeli. To ni le pobožna želja, to je naša dolžnost in kdor to nalogo zanemarja, postaja čedalje bolj suha mladika na Kristusovi trti.

Toda, le kje dobiti moč za vztrajnost v dobrem in prizadevanje za kristjana vredno življenje? V zakramentih, v osebni in skupni molitvi, v nedeljskem bogoslužju in povezanosti v občestvu župnije. A prav tu vidimo, da se nam tako rado zalomi. Mnogim otrokom, mladim in staršem se rado zgodi, da ni več časa ali volje ostajati živo navzoč v župniji in pri bogoslužju. Potem seveda vse drugo gre svojo pot navzdol. Birmanci in drugi mladi kristjani še niso zmožni brez izrazite podpore svojih staršev in drugih odraslih kristjanov pokončno hoditi po poti vere. Zato je sveta dolžnost vernih staršev, botrov in župnijskega občestva, da mlade spremljamo in podpiramo z lastnim vzgledom v njihovi mladi veri. To se gotovo gradi v obisku svete maše in v molitvi. Če tega ni, gre zagotovo navzdol. Brez hrane pač ne moremo živeti!

Ministranti in ministrantke so tudi pomemben del župnijskega občestva. Potrebni so za služenje v bogoslužju, a hkrati je tudi za njih osebno pomembno dogajanje. Zato bi rad sedanjim ministrantom pridružil še nove. Lepo vabim, da začnemo novo pripravo za mlade ministrante iz nižjih razredov verouka, lahko je tudi še kdo večjih. Začnemo jutri ob 17.00 v veroučni učilnici. Pridite! Starši, prosim, spodbudite svoje otroke k sodelovanju.

Lepo vabim otroke od 6 do 15 let na počitniški oratorij, ki bo letos pri nas od 2. do 5. julija. Lepo prosim, da oddate prijavnice z vsemi podatki še danes ali v tem tednu, da lahko pravočasno pripravljamo animatorje, materiale, majice in ostalo gradivo. Prosim, če ob prijavi poravnate tudi prispevek za materialne stroške.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK »Da« spolni vzgoji

280. Drugi vatikanski cerkveni zbor je govoril o nujnosti, da morajo otroci in mladostniki »dobivati pozitiven in moder spolni pouk«, ki naj se odvija »vzporedno z doraščanjem« in naj bo »v skladu z napredkom psihološke, pedagoške in didaktične znanosti«. Morali bi se vprašati, če so naše vzgojne ustanove sprejele ta izziv. V času, ko so navzoče težnje, da bi spolnost zbanalizirali in osiromašili, je načrtovanje spolne vzgoje težka naloga. Razumeti jo je mogoče samo v okviru vzgoje za ljubezen, za medsebojno podarjanje sebe. Tako govorica spolnosti ne bo izpostavljena žalostnemu obubožanju, ampak bo obogatena. Spolni nagon je mogoče kultivirati s spoznavanjem sebe in razvijanjem sposobnosti samoobvladovanja, ki lahko pomagata odkriti dragocene sposobnosti za veselje in ljubeče srečevanje.

281. Spolna vzgoja daje informacijo, vendar ne smemo pozabiti, da otroci in mladostniki še niso dosegli polne zrelosti. Informacija mora priti v primernem trenutku in na način, ki je prilagojen obdobju njihovega življenja. Ni prav, če jih hočemo napolniti s podatki, ne da bi razvijali njihovo kritično občutljivost do poplave ponudb, do pornografije brez nadzora in do množice dražljajev, ki lahko vodijo v sprevrženo spolnost. Mladostniki se morajo zavedati, kako jih bombardirajo s sporočili, ki ne stremijo po njihovem blagru in zorenju. Treba jim je pomagati, da bi prepoznali in iskali pozitivne vplive, hkrati pa naj bi se oddaljili od tega, kar kazi njihovo sposobnost za ljubezen. Prav tako moramo vedeti, da se »predvsem, kadar želimo otroke in mladostnike uvajati v témo spolnosti, pokaže, kako je nujno najti novo, primernejšo govorico«.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Sklep verouka: na Binkošti, 9. 6. 2019.

· Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com). Rok za prijavo je 9. 6. 2019.

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €). Prijavite se čim prej.