01.06.2019

Oznanila za 7. velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 2. 6. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Alojzijo in Vinkota Čanžek, sinova    

      Vinkota (obl.) in Markota

Karel Lwanga; Janez XIII.

Poned., 3. 6.

ob 7.00 za + Justino in Štefana Strašek

* Gajšek v Kostrivnici: za + Marijo Gajšek

Krista, mučenka

Torek, 4. 6.

ob 19.00 za + Ivana in Frančiško Jeršič

Bonifacij, škof

Sreda, 5. 6. 

ob 7.00 za + Jožefo, Vida in Milana Palir

Norbert, škof

Četrtek, 6. 6.

ob 19.00 za + Nino Toman in stare starše

* Gajšek v Kostrivnici: za + Angelo Mastnak

Robert, opat

 Petek, 7. 6.

ob 7.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan

* Gajšek v Kostrivnici: za + Eriko Sivka

Medard, škof

Sobota, 8. 6.

ob 19.00 v zahvalo

BINKOŠTI

 Nedelja, 9. 6. 2019

ob 8.00 za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 2. 6. 2019

ob 10.00 za + Jožefo in Jožefa Stojan in rod. Pekovo;                   Petra in Magdaleno Kolar in rodbino

Krista, mučenka

Torek, 4. 6.

ob 19.00 za + Ivana in Silvo Rutar in Marjana Rozmana

Medard,škof

Sobota, 8. 6.

ob 9.00 za + Angelo Tofant

BINKOŠTI

 Nedelja, 9. 6. 2019

ob 10.00 za + Henrika in Angelo Krajnc in rodbino Horvat

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Misel: Prijateljev zvestobo boš prav spoznal v nesreči, ne v dobrih in veselih dneh. Ne sodi prijateljev po besedah, temveč po dejanjih. (bl. Anton Martin Slomšek)

 

Za smeh: *»Moj sin Tone je pa v življenju res uspel. Cele dneve se vozi z velikimi avtomobili in žepe ima polne denarja.« »Ja, kako lepo! Kakšen poklic pa opravlja«? »Tone je sprevodnik na avtobusu.«

* Branko sreča zelo skopega prijatelja in ga vpraša, zakaj ne nosi poročnega prstana. »Janez, kaj ti nisi poročen?« »O, sem. Samo midva z ženo sva skromna. Ta teden nosi poročni prstan moja žena, naslednji teden pa ga bom jaz«.

 

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN MED 2. IN 9. JUNIJEM 2019

Prejšnjo nedeljo smo slovesno obhajali praznik sv. birme za naše veroučence iz 8. in 9. razreda. Bilo je lepo slavje. Birmanci so se potrudili in v glavnem lepo sodelovali že v devetdnevnici, na srečanju z birmovalcem g. škofom in tudi pri slovesni sv. maši. Gospod upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek je tudi pohvalil naše delo in sodelovanje. Lepo se zahvalim vsem, ki ste kaj pomagali tako pri vzgoji skozi ta leta verouka, kakor pri bližnji in neposredni pripravi, bodisi na duhovnih vajah, pri devetdnevnici in v samem slavju. Tudi petje je dodalo svoj lep delež. Zato se zahvalim obema zboroma in voditeljicama. Birma je še en korak na poti k Bogu, je lepo izrazil eden ob birmancev v prošnji, ki jo je povedal. Seveda pa ta korak ni niti prvi in niti zadnji. Uspeh vsake vzgoje, seveda tudi vzgoje v veri, se ne pokaže takoj, ampak šele kasneje, čez leta: ali so ostali verniki, zvesti člani župnije in cerkve, dobri očetje in dobre mame, sočutni in pošteni ljudje, dobri kristjani in državljani. Za to pa je potrebna tudi naprej rast v veri in vključevanje v občestvo Cerkve. Verouk ostaja tudi naprej naš prostor srečevanja in rasti tudi v devetem razredu. Za srednješolce pa le dobra oblika srečanja v okviru mladinske skupine in animatorjev oratorija.

Naši birmanci in drugi mladi kristjani še niso zmožni brez izrazite podpore svojih staršev in drugih odraslih kristjanov pokončno hoditi po poti vere. Zato je velika dolžnost vernih staršev, da svoje mlade skrbno spremljajo in jih z lastnim zgledom podpirajo v njihovi mladi veri. Žal pa se pogosto dogaja, da nekateri starši za otroke hočejo oskrbeti zakramente, sami pa na svojo vero ne dajo nič, ali so celo proti cerkveno razpoloženi. Seveda od take vzgoje v veri ne more biti kaj prida uspeha, saj bolj pritegne tak zgled staršev, kot pa trud katehetov. Botri so zavestno sprejeli svoj del trajne odgovornosti za birmanca ali birmanko pred Bogom in skupnostjo Cerkve. To pa ni del folklore, ampak veliko poslanstvo. Bog se ne pusti (dolgo) zasmehovati.

Počasi zaključujemo veroučno leto. Prihodnjo nedeljo bomo sklenili krog, ki smo ga pletli od začetka septembra. Podelili bomo spričevala. V njih skušamo katehetje simbolično zajeti sodelovanje veroučencev, njihov trud, obnašanje, znanje in odnos do bogoslužja. Ocene seveda ne povedo vsega, a na nek odnos pa vendar kažejo, zato jih skušajte tudi starši dobrohotno prebrati. Kdor še ni vrnil spričevala, naj to stori še ta teden. Prav tako prosim, da vrnete izposojene knjige za Slomškovo bralno priznanje, veroučence od 4. do 7. razreda pa prosim, da vrnete veroučne knjige, da jih lahko drugo lepo posodim naslednji generaciji.

Lepo vabim otroke od 6 do 15 let na počitniški oratorij, ki bo letos pri nas od 2. do 5. julija. Lepo prosim, da oddate prijavnice z vsemi podatki do prihodnje nedelje, 9. 6., da lahko pravočasno pripravljamo animatorje, materiale, majice in ostalo gradivo. Prosim, če ob prijavi poravnate tudi prispevek za materialne stroške. Prijavnice dobite pri verouku in v cerkvi.

Skozi veroučno leto smo se veliko posvečali delu z otroki in starši, pripravljali smo tudi srečanja za male otroke in njihove starše. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na starejše farane. Lepo vabimo vse starejše od 65 let na srečanje v župniji Teharje v soboto, 8. 6., ob 10.00. Najprej bomo obhajali sveto mašo, potem pa se bomo zadržali še v župnijski dvorani ob medsebojnem srečanju, klepetu, pesmi, ob kozarčku in pecivu. Prosim člane in članice Župnijskega sveta in Župnijske Karitas za pomoč. Kdor ne more oskrbeti svojega prevoza, naj mi sporoči do petka, da bomo poiskali pomoč. Dobrodošli tudi starejši farani, ki bivajo v domovih za ostarele.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK Družinsko življenje kot vzgojno okolje

278. Sodobna vedno bolj izpopolnjena komunikacijska in zabavna tehnologija vzgojno srečevanje staršev z otroki lahko lajša ali tudi ovira. Če jo uporabljamo pametno, je lahko koristna, ker med seboj kljub krajevni oddaljenosti povezuje družinske člane. Stiki so lahko pogosti in pomagajo reševati težave. Mora pa biti jasno, da tehnologija ne more ne nadomestiti ne odpraviti nujnosti osebnega in globljega pogovora, ki terja telesni stik ali vsaj glas drugega človeka. Vemo, da ta sredstva včasih ljudi celo oddaljujejo drugega od drugega, namesto da bi jih zbliževala, kot se na primer dogaja, če se v času obeda vsak poigrava s svojim mobilnim telefonom ali če eden od zakoncev zaspi, medtem ko čaka na drugega, ki cele ure zapravlja čas s kako elektronsko napravo. Tudi to mora v družini biti povod za pogovore in dogovore, ki omogočajo, da dajemo prednost srečevanju družinskih članov in se ne zatekamo k nerazumnim prepovedim. Vsekakor ne smemo zanemariti nevarnosti novih oblik komunikacije za otroke in mladostnike, ki včasih postanejo brezvoljna bitja, izolirana od realnega sveta. Ta »tehnični avtizem« je lahko razlog, da so bolj izpostavljeni manipulacijam tistih, ki skušajo iz sebičnih interesov vdreti v njihov notranji svet.


OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Srečanje starejših: v soboto, 8. 6. ob 10.00.

· Sklep verouka: na Binkošti, 9. 6. 2019.

· Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com). Rok za prijavo je 9. 6. 2019

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €). Prijavite se čim prej.