25.05.2019

Oznanila za 6. velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 26. 5. 2019

ob 8.00 za + Toneta Šeliha, starše, brate in sestre

ob 10.00 za birmance, starše, botre in za farane

za + Franca Kača, za zdravje; za + Marijo Novak

Alojzij Grozde, mučenec

Poned., 27. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Franca Mastena

* Gajšek v Kostrivnici: za +

German Pariški, škof

Torek, 28. 5.

ob 18.45 šmarnice,ob 19.00 za + starše in stare

starše Bertok in Potočnik

Maksim Emonski, škof

Sreda, 29. 5. 

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Franca Kompolška, 20.obl.

Gospodov

vnebohod

Četrtek, 30. 5.

ob 8.00 za + Albina Vipotnika

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Matjaža Paplerja,  osmina

Obiskanje Device Marije

 Petek, 31. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Julijano (30. obl.)

               in Ivana Burger

* Gajšek v Kostrivnici: za +

Justin, mučenec

Sobota, 1. 6.

ob 19.00 za + Zdenkota (30. dan) in Jožefo Rozman;

molitev za spravo v slovenskem narodu

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 2. 6. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Alojzijo in Vinkota Čanžek, sinova Vinkota (obl.) in Markota

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 26. 5. 2019

(izjemoma) ob 8.00 za + Alojza Verbovška

German Pariški, škof

Torek, 28. 5.

ob 19.00 za + Mihaela in Nežo Tovornik

Gospodov vnebohod

Četrtek, 30. 5.

ob 19.00 za + Elizabeto Majoranc, osmina

Justin, mučenec

Sobota, 1. 6.

ob 9.00 za + Leopolda (2. obl.) in Jožico Bukovšek

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 2. 6. 2019

ob 10.00 za + Jožefo in Jožefa Stojan in rod. Pekovo; Petra in Magdaleno Kolar in rodbino

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v poned. in petek.

Pokopali smo: na Teharjah: Matjaža Paplerja, 60-letnega z Lipe; Marijo Hliš, 71-letno iz Štor; v Kompolah pa: Elizabeto Marjoranc, 88-letno iz Prožinske vasi. Bog jim daj večni mir.

 

OSTALAOZNANILA ZA TEDEN OD 26. 5. DO 2. 6. 2019

Danes je za naši dve župniji praznik. Zakrament sv. birme bo veroučencem iz 8. in 9. razreda podelil upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni k slovesnosti, saj je pri nas dovolj velika cerkev, da lahko vsi bogoslužje spremljamo v cerkvi. Gospod škof nas je že obiskal v sredo zvečer in se srečal z birmanci. Navzoči so bili tudi nekateri starši in botri. Bilo je lepo srečanje, kjer smo škofu prikazali našo pripravo na birmo in poznanje tematike in osnov krščanske vere. Škof je birmance pohvalil in se veseli srečanja ob današnjem slavju. Po maši se je srečal še s člani Župnijskega pastoralnega sveta in ključarji obeh župnij. Škoda, da nismo bili v polni zasedbi.

Za nami je intenzivna priprava na birmo. Trudili smo se, da bi po svojih močeh pripravljali srca birmancev, da bi vanj lahko Sveti Duh položil svoje darove. Mi smo pripravljali »posode«, vsebino pa daje Bog po Svetem Duhu, ki ga vliva v naša srca, kot pravi sveto pismo. Četudi priprava človekove notranjosti ni lahko delo, pa mislim, da je najbolj potrebno. Vrednost človeka je v njegovem notranjem bogastvu, v dostojanstvu, v poštenju, v življenjski modrosti, v upanju in veri... Vem, da  staršem ob vsej zaposlenosti njih in otrok ni lahko delovati na tem vzgojnem področju, a je vendar to tako pomembno delo, da je od njega odvisna sreča otrok, staršev in širše okolice. Hvaležen sem, če smo lahko preko Cerkve odpirali srca mladih, da bi Sveti Duh vanje vlil svoje darove (modrosti, umnosti, sveta, moči, vednosti, pobožnosti in strahu božjega) in tako podpiral in spremljal mlade kristjane na pot korektnega in krepostnega življenja. Lepo se zahvalim katehistinjam za njihovo delo v prejšnjih letih verouka naših birmancev, zahvalim se tudi vsem drugim, ki ste molili za njih, pomagali na duhovnih vajah in v pripravi slavja prvega obhajila in birme; vsem, ki ste pomagali pri urejanju okolice in slavoloka; staršem, ki ste v lepem številu prišli pomagat čistit cerkev, da je bilo prejšnjo nedeljo in danes vse lepo urejeno. Tudi ta del je potreben, da lahko doživljamo lepo slavje v občestvu, ki ga bogati praznik prvega obhajila in birme. Vabim, da za ta mladi rod molimo!

Še zadnje letošnje nedeljske šmarnice so danes popoldne v Ogorevcu, pri Romovi kapeli, ob 15.00. Lepo vabljeni k pobožnosti in druženju.

Danes so tudi volitve v evropski parlament. Te so za nas zelo pomembne, saj prav poslanci, ki jih izvolimo in pošljemo v Bruselj, odločajo pri sprejetju zakonov za vso Evropo in je zato zelo pomembno, koga pošljemo tja.

V četrtek je praznik Gospodovega vnebohoda. Sv. maša je na Teharjah zjutraj in zvečer, v Kompolah pa zvečer. Lepo vabljeni.

Prijava na oratorij: tudi letos pripravljamo počitniški oratorij za otroke. Potekal bo od 2. do 5. julija. Prosim, prijavite se čim prej. Prijavnice dobite pri verouku in v cerkvi.

Sveti Duh kot »dober prijatelj«, ki ga je Bog podaril človeku, da mu stoji ob strani? Zakaj pa ne?!

Sveti Duh daje človeku pogum, s svojo ljubeznijo in predanostjo nas spreminja, iz nas izvabi dobro in najboljše. Njegova bližina nas ozdravlja, nas potolaži. Je nekaj tihega in nežnega, kar moramo zaščititi – me pa tudi prav močno vodi. Je Božja moč in ljubezen, ki me obdaja – in v katero se lahko vselej potopim.                     Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v življenje

 RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK Družinsko življenje kot vzgojno okolje

276. Družina je prostor primarne družbene vzgoje, saj je prvi kraj, kjer se učimo, kako živeti v odnosu do drugega, kako ga poslušati, čutiti z njim, ga prenašati, spoštovati, mu pomagati in skupaj živeti. Naloga vzgoje je, prebuditi občutenje sveta in družbe kot družine; to je vzgoja, ki usposablja za to, da »stanujemo« tudi onstran mej domače hiše. V družinskem okolju se učimo, kako si pridobiti smisel za sosedstvo, skrb za druge, pozdravljanje. Tu se predre prvi krog smrtonosne sebičnosti in tu spoznamo, da živimo skupaj z drugimi, ki zaslužijo našo pozornost, prijaznost in simpatijo. Brez te prve vsakdanje mikroskopske razsežnosti ne more biti nobene družbene povezave. Gre za to, da smo skupaj v sosedstvu, kjer se dan za dnem križajo naše poti, skrbimo za stvari, ki zadevajo vse, in si v malih vsakdanjih stvareh med seboj pomagamo. Družina mora vsak dan najti nove oblike, kako pospeševati medsebojno priznavanje.

277. V krogu družine je mogoče na novo oblikovati navade v zvezi s porabo, da bi vzajemno skrbeli za skupni dom: »Družina je najvažnejši subjekt celovite ekologije, ker je prvovrsten družbeni subjekt, ki v svoji notranjosti vsebuje obe osnovni načeli človeške civilizacije: načelo skupnosti in načelo rodovitnosti.«Tudi težki in zahtevni trenutki lahko delujejo zelo vzgojno. To se na primer zgodi, če se v družini pojavi bolezen, kajti »spričo bolezni zaradi človeške slabosti nastanejo tudi v družini težave. Toda v splošnem čas bolezni krepi družinske vezi (…) Vzgoja, ki otroke odvrača od občutljivosti za človeško bolezen, otrdi srce, in pelje k temu, da postanejo neobčutljivi, nezmožni, da bi se soočili s trpljenjem in pridobili izkušnjo človeške ranljivosti.«

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Birma: 26. 5. 2019 - ta dan sv. maša v Kompolah ob 8.00.

· Srečanje starejših: v soboto, 8. 6. ob 10.00.

· Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com).

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €). Prijavite se čim prej.