19.05.2019

Oznanila za 5. velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 19. 5. 2019

ob 8.00 za + Jožefo Šoba

ob 10.00 za prvoobhajance in za farane

Bernardin, duhovnik

Poned., 20. 5.

ob 18.45 šmarnice, 19.00 za + starše Vrabec iz Štor

* Gajšek v Kostrivnici: za + Ano in Stanislava Mulej

Krištof, mučenec

Torek, 21. 5.

ob 18.45 šmarnice,19.00 za zdravje;

Marjeta Kasijska

Sreda, 22. 5. 

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Ano in Alojza Romih;

za + Jožefo, Vida in Milana Palir

Socerb, mučenec

Četrtek, 23. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Ano Gobec, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za + Zofijo Oberžan

Marija Pomočnica

 Petek, 24. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za rodbine Korenjak,

Mulej, Gologranc in Gaberc, v zahvalo in prošnjo

* Gajšek v Kostrivnici: za + Marijo Mulej

Gregor VII.

Sobota, 25. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Adolfa Teržana

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 26. 5. 2019

ob 8.00 za + Toneta Šeliha, starše, brate in sestre

ob 10.00 za birmance, starše, botre in za farane; za + Franca Kača; za + Marijo Novak; za zdravje

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 19. 5. 2019

ob 10.00 za + Matijata in Katarino Novak, brata Milana in Antona ter sestro Katico

Krištof, mučenec

Torek, 21. 5.

ob 19.00 za + Viljema Planka in sina Andreja

Gregor VII.

Sobota, 25. 5.

ob 9.00 za + Zofijo, Antona in Natašo Oberžan

6. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 26. 5. 2019

(izjemoma) ob 8.00 za + Alojza Verbovška

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v sredo in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: Direktor tajnici: »Zakaj ste napisali tako dolg govor, da so skoraj vsi zaspali, jaz se pa polil in mučil z branjem«? »Oh oprostite, gospod direktor, govor sploh ni bil dolg, jaz sem se zmotila in vam izročila tri kopije.«

»Kdo vam je pravzaprav rekel, da lahko tukaj ves dan lenarite samo zato, ker sem vas enkrat poljubil?« pravi šef svoji tajnici. – Ona smehljaje odgovori: »Odvetnik!«

 

Ostala oznanila za teden od 19. do 26. maja 2019

 

Danes je za naši dve župniji praznik prvega svetega obhajila. S prvoobhajanci in njihovimi družinami se veselimo in molimo za mladi rod, da bi iz Svete Evharistije tudi živeli in verovali.  Za prejem zakramentov je potrebna vera in molitev. Hkrati je to lepa priložnost, da se bolje zavemo, da smo skupnost Cerkve, da preko nje prejemamo zakramente, da smo tudi mi njen del in smo povabljeni, da jo aktivno sooblikujemo v molitvi, bogoslužju, v dejavnostih in v druženju. Želim lepo obhajanje in praznovanje.

Prvoobhajance prosim, da pridejo jutri  k verouku tako, kot je na urniku, torej ob 17.00, ker imamo jutri ob 18.00 srečanje z birmanci, ki se nadaljuje z devetdnevnico. Ta poteka še ves ta teden. Z birmanci se zbiramo, tako kot so se zbirali apostoli, skupaj z Marijo in nekaj učenci v pripravi na prihod sv. Duha v zakramentu birme. Lepo vabljeni tudi starši, botri in drugi verniki, da v molitvi spremljamo in podpiramo birmance, njihove botre in družine, da bi bili vedno odprti za navdihe svetega Duha. Veroučenci iz 9. razreda stopajo letos v srednjo šolo, v novo okolje in številne nevarnosti za mlade, za njihovo varnost, duhovnost in vero. Zato še bolj potrebujejo našo duhovno in molitveno podporo.

 V sredo, 22. 5., nas bo obiskal birmovalec, upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Ob 18.00 se bo srečal z birmanci, starši in botri in daroval sveto mašo. Nato se bo po maši srečal z Župnijskim svetom obeh župnij in s ključarji. Zato vse imenovane lepo vabim na srečanje.

V četrtek ob 18.00 bo spoved za birmance, starše in botre.

V petek ob 15.30 bo čiščenje cerkve pred birmo.

V nedeljo je ob 10.00 na Teharjah slovesnost svete birme za naše veroučence iz 8. in 9. razreda iz obeh župnij. Zakrament sv. birme bo podelil upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni k slovesnosti, saj je pri nas dovolj velika cerkev, da lahko vsi bogoslužje spremljamo v cerkvi.

Danes popoldne bodo šmarnice pri Sajovicovi kapeli v Slancah ob 19.00, prihodnjo nedeljo, 26. 5., pa pri Romovi kapeli v Ogorevcu ob 15.00. Lepo vabljeni k pobožnosti in druženju.

Med 2. svetovno vojno in po njej je zaradi vere umrlo veliko duhovnikov, redovnic in laikov. Za nekatere poteka tudi skupinski proces za razglasitev za blažene. Iz naše škofije je več kot deset žrtev, ki so jih umorili nacisti, komunisti in ustaši. Danes  se bomo spomnili svetniških kandidatov iz celjske škofije. V Marijini cerkvi v Celju bo ob 15.00 molitvena ura, nato pa sv. maša za njih. Lepo vabljeni, da se pridružite.

V nedeljo, 26. 5., bodo volitve v Evropski parlament. Tudi te so za nas zelo pomembne, saj prav poslanci, ki jih izvolimo in pošljemo v Bruselj, krojijo zakone za vso Evropo in je zato zelo pomembno, koga pošljemo tja. Zato slovenski škofje spodbujajo, da gremo na volitve in izbirajmo ljudi, ki zagovarjajo življenje, družino, poštenost in druge krščanske vrednote. Sodelovanje na volitvah je naša pravica in tudi odgovornost za prihodnost.

Prijava na oratorij: tudi letos pripravljamo počitniški oratorij za otroke. Potekal bo od 2. do 5. julija. Prosim, prijavite se čim prej. Prijavnice dobite pri verouku in v cerkvi.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK Družinsko življenje kot vzgojno okolje

274. Družina je prva šola človeških vrednot, kjer se učimo, kako pravilno uporabljati svobodo. So nagnjenja, ki so dozorevala v otroštvu, ki prevzamejo globine osebe in ostanejo za vse življenje kot čustvo naklonjenosti do neke vrednote ali kot spontano zavračanje določenih drž. Številni vse življenje ravnajo na enak način zato, ker menijo, da je veljaven tisti način, ki so ga prevzeli v otroštvu: »Tako so me naučili«; »To je tisto, kar so mi vbili v glavo«. V okviru družine se človek lahko tudi nauči, kako kritično razlikovati sporočila raznih družbenih občil. Na žalost nekateri televizijski programi ali nekatere oblike reklame vplivajo negativno in slabijo vrednote, ki jih je kdo sprejel v družini.

275. V tem času, ko vladata tehnološki nemir in naglica, imajo družine pomembno nalogo v tem, da vzgajajo k sposobnosti za čakanje. Ne gre za to, da bi otrokom prepovedali igrati se z elektronskimi napravami, ampak za to, da bi našli obliko, kako bi jih naučili razlikovati različne načine mišljenja, da ne bi prenašali digitalne hitrosti na vsa področja življenja. Če nekaj odložimo, ne pomeni, da smo zavrnili željo, temveč to, da smo odložili čas njene zadovoljitve. Če otroci ali mladostniki niso vzgojeni za to, da bi znali na nekatere stvari počakati, bodo postali brezobzirni ljudje, ki vse podrejajo neposrednemu zadovoljevanju svojih potreb. Tako dorastejo z razvado »vse in takoj«. To je huda zabloda, ki ne pospešuje svobode, temveč jo slabi. Če pa nasprotno vzgajamo za to, da se otrok nauči nekatere stvari odložiti in počakati na primeren trenutek, potem ga učimo, kaj pomeni obvladati se, biti samostojen tudi v odnosu do lastnih nagonov. Ko otrok tako izkusi, da je zmožen vzeti samega sebe v roke, se krepi njegova samozavest. Hkrati pa ga to nauči, da spoštuje svobodo drugih...  

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Nedelja svetniških kandidatov celjske škofije: 19. 5. ob 15.00 v Marijini cerkvi v Celju.

· Prvo obhajilo: 19. 5. 2019; birma: 26. 5. 2019 - ta dan sv. maša v Kompolah ob 8.00.

· Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com).

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €). Prijavite se čim prej.