30.01.2021

Oznanila za 4. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

4. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            31. 1.

ob 8.00 za + Rodbino Zimšek, Marico in Ernesta Pecl

ob 10.00 za žive in rajne farane

Brigita Irska

Ponedeljek

 1. 2.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za zdravje

Svečnica - Jezusovo darovanje

Torek, 2. 2.

ob 8.00 za + Antonijo Ledinek, pogrebna

ob 18.00 za + Albina Polaka, starše Terezijo in Jožefa

Blaž, škof, muč.

Sreda, 3. 2.

ob 7.00 za + Resnikove

Oskar, škof

Četrtek, 4. 2.

ob 18.00 + Franca, Ano in Nežo Hrastnik

* Gajšek v Kostrivnici za + Danijelo Oberžan

Agata, dev., muč.

Petek, 5. 2.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Drago Reberšak

Pavel Miki - Molitev pred Najsvetejšim

Sobota, 6. 2.

ob 9.00 za + Bogomirja Rezarja; češčenje Najsvetejšega

ob 18.00 za + Štefana in Terezijo Luževič

5. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 7. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Antona Ostrožnika, 4. obl.

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

4. Ned. med letom

Nedelja, 31. 1.

ob 10.00 za + Ljudmilo Mramor

Svečnica - Jezusovo darovanje

Torek, 2. 2.

ob 18.00 za + Zdravka in Jožeta Romih, družino Oberžan

Pavel Miki

Sobota, 6. 2.

ob 9.00 za + Jožeta Recka

5. Ned. - Molitev pred Najsvetejšim

Nedelja, 7. 2.

izpostavljeno Najsvetejše: 9.00-10.00; po maši - 12.00

ob 10.00 za + Trudo Verdel

Umrla je: Antonija Ledinek, 96-letna s Teharske ceste. Pogreb bo 2. 2. ob 13.00 na Celjskem pokopališču. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa?

A tudi če bi te ona zavrgla, jaz te ne pozabim! (Iz 49, 15)

Za nasmeh: Obisk v času korone: »Sem si šel mal pozvonit na vrata, ker je dober občutek, ko dobiš obiske.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 31. 1. – 7. 2.

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a) V cerkvi je lahko po predpisih 1 oseba (ali ena družina ali gospodinjstvo) na 30 m2.

b) Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nosijo maske, vzdržujejo fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužijo roke. Druženje pred cerkvijo ni dovoljeno.

d) Med sv. mašo je prepovedano zborovsko ali ljudsko petje, lahko pa sodeluje organist.

e) Med pristopom k obhajilu naj verniki ohranjajo razdaljo 1,5 metra; duhovnik gre po cerkvi.

f) V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za sv. maše.

g) Spoved je dovoljena. Opravite jo lahko pred mašo ali po njej, ali po dogovoru. Cerkev na Teharjah bo odprta za osebno molitev, sv. obhajilo še izven maše, ob 9.15 in ob 11.30.

Verouk do nadaljnjega še redno poteka na daljavo. Starše prosim, da spremljajo delo svojih otrok na veroučnem področju, da doma molite in da otroci delajo tudi veroučne naloge. Če za sedaj še ni mogoče imeti verouka v učilnicah, je pa vsekakor mogoča sveta maša v cerkvi, kot je določeno po gornjih normativih. Ker je naša cerkev velika, je v njej lahko naenkrat vsaj 20 družin. To število pa običajno nikoli ni doseženo, zato ste lepo vabljeni. Za otroke, ki se pripravljajo na prvo sveto obhajilo in na birmo, je sv. maša nujni del priprave, saj ne gre pri zakramentih v osnovi za znanje, ampak za povezanost z Bogom in za sodelovanje v občestvu. Priporočam, da pridete enkrat med tednom zvečer na Teharje (torek, četrtek ali sobota) ob 18.00.

V torek je praznik Gospodovega darovanja - svečnica. Sv. maša in blagoslov sveč bo na Teharjah ob 8.00 in ob 18.00, v Kompolah ob 18.00.

Nekateri se še bojijo priti k sveti maši, naj pa pridejo k osebni molitvi pred Najsvetejše! V soboto je na Teharjah molitveni dan! Sv. maša je ob 9.00, potem pa je priložnost za osebno molitev do 12.00. Dopoldne vabim, da prihajate v času od 10.00 do 12.00 prvoobhajanci in starši, ter verniki iz vasi: Slance, Bukovžlak, in Pečovje. Letos od 12.00 do 15.00 ne bo izpostavljeno Najsvetejše. Popoldne pa vabim k osebni molitvi birmance s starši, prav tako vernike iz Štor, Lipe, Teharja, sv. Ane in Kresnik, pa tudi vse sodelavce v župniji, v času od 15.00 do 18.00, ko bo sklepna sv. maša.

V nedeljo je dan češčenja za župnijo Sv. Lovrenc. Najsvetejše bo izpostavljeno od 9.00 do 10.00, ko bo sv. maša, nato pa po maši do 12.00. Zaradi številčne omejitve v prostoru prihajajte molit raje izven časa sv. maše, mašo pa spremljajte doma po TV.

V tem času se devetošolci usmerjajo v srednje šole. Ne spreglejte, da imajo škofijske gimnazije v Ljubljani in Mariboru zelo dober program, korektno delo in vsako leto dobre rezultate. Dnevi odprtih vrat so letos po spletu do 11. 2. 2021.

V tem tednu bom povabil na srečanje preko Zoom-a starše otrok iz 1. razreda in iz 9. razreda. Povabilo bodo prejeli po elektronski pošti.

V cerkvi na Teharjah urejamo oltarni prostor. Postavili bomo primerne sedeže za bogoslužne sodelavce - duhovnika in ministrante, lepo oblikovan oltar in ambon iz kamna. Za bogoslužni prostor se je vredno potruditi, saj je to osrednji prostor svetega bogoslužja v cerkvi in pomaga k zbranosti. Lepo se zahvalim vsem, ki ste v ta namen že prispevali svoj dar. Naše delo lahko podprete za darom v cerkvi ali župnišču ali preko računa: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI56 04483 5000 3167 980  sklic: 99,  koda namena: OTHR. Hvala vam in Bog povrni.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in vlogo mladih.

Četrto poglavje: POTA MLADOSTI

140. Nekateri mladi morda zavračajo to obdobje življenja, ker bi si želeli še naprej biti otroci ali pa si želijo »podaljšanje najstništva za nedoločen čas in odlaganje odločitev; strah pred dokončnim ustvarja tako neke vrste paralizo glede sprejemanja odločitev. Mladost vsekakor ne more biti neodločen čas: je čas odločitev in prav v tem je njen čar in njena največja naloga. Mladi sprejemajo odločitve na poklicnem področju, na družbenem, političnem in na drugih radikalnejših področjih, ki bodo dala dokončno podobo njihovemu bivanju.« Odločitve sprejemajo tudi glede ljubezni, izbire zakonca in možnosti, da imajo prve otroke. V zadnjih poglavjih se bomo poglobili v tematike, ki se dotikajo poklicanosti vsakogar in razločevanja poklicanosti.

141. Nasproti sanjam, ki prebudijo odločitve, pa vedno »obstaja grožnja pritoževanja, vdanosti v usodo. To pustimo za tiste, ki hodijo za »bogom pritoževanja« ... Gre za prevaro, ker te nagne k temu, da izbereš napačno pot. Ko se vse zdi paralizirano in kakor da je obtičalo, ko nas osebne težave vznemirjajo, ko slábo stanje v družbi ne najde ustreznih rešitev, ni dobro vdati se. Pot je Jezus: pustimo mu, da se povzpne v naš čoln in veslajmo daleč na odprto morje z Njim. On je Gospod! On spreminja perspektivo življenja. Vera v Jezusa vodi v upanje, ki presega vse; vodi v gotovost, ki je utemeljena ne samo na naših odlikah in sposobnostih, ampak na Božji besedi, na povabilu, ki prihaja od Njega. Ne delajte preveč človeških računov in ne preverjajte zaskrbljeno, če se stvarnost, ki vas obkroža, ujema z vašimi gotovostmi. Veslajte daleč na odprto morje, izstopite iz vas samih.«

 INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je trenutno mogoč zaradi nevarnosti okužbe le v okviru družine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je tudi poroka  po določilih NIJZ možna le v okviru družine.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred. V času korone je pogreb v družinskem krogu in brez sv. maše.

Krašenje cerkve: Teharje: januar: Štore, februar: Bukovžlak; marec: Slance in Sp. Vrhe;

Kompole: januar: Laška vas, februar: Kompole; marec: Prožinska vas;

 

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.