11.05.2019

Oznanila za 4. velikonočno, nedeljo Dobrega pastirja, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 12. 5. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Stanislavo in Antona Ocvirk

Fatimska Mati Božja

Poned., 13. 5.

ob 18.45 šmarnice, 19.00 za + Antona Ostrožnika,

              starše, 2 brata in sestre

* Gajšek v Kostrivnici: za + Markota Brečka

Bonifacij, mučenec

Torek, 14. 5.

ob 18.45 šmarnice,19.00 za + Zdenkota Rozmana, osmina

Zofija, mučenka

Sreda, 15. 5. 

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Terezijo Zupanc,

               sestre in brate ter rodbino Gajšek

Janez Nepomuk, muč.

Četrtek, 16. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 v zahvalo za 60 let življenja in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici: za + Štefanijo Oberžan

Jošt, puščavnik

 Petek, 17. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Matildo Podkrajšek

* Gajšek v Kostrivnici: za + Ano in Antona Mihelčič

Janez I., papež

Sobota, 18. 5.

ob 18.45 šmarnice, 19.00 za + Angelo Tofant, osmina

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 19. 5. 2019

ob 8.00 za + Jožefo Šoba

ob 10.00 za prvoobhajance in za farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 12. 5. 2019

ob 10.00 za + Rozalijo in Ivana Vrhovšek ter + Liplove

Bonifacij, mučenec

Torek, 14. 5.

ob 19.00 za + Ivana in Silvo Rutar ter Jožeta ml.

Janez I., papež

Sobota, 18. 5.

ob 9.00 za + Stankota Kampošek, rodbino Romih in sor.

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 19. 5. 2019

ob 10.00 za + Matijata in Katarino Novak, brata Milan  in Antona ter sestro Katico

Umrla je: Ana Gobec, 91-letna iz Šentjanža. Pokopali smo jo v petek v Kompolah. Bog ji daj večni mir in pokoj.

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v sredo in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: Učitelj razlaga otrokom prometne znake. »Kaj pomeni znak v bližini šole, na katerem je šolar s torbo na hrbtu, ki teče?« – Jaka: »Pomeni otroka, ki gre iz šole.« – »Zakaj  pa, da gre iz šole? Lahko je to otrok, ki gre v šolo.« – »Ja, potem pa zagotovo ne bi tekel.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 12. – 19. 5. 2019

Pred nami je praznik prvega obhajila in birme. Vse farane vabim, da za prvoobhajance in birmance molimo, njihove starše in sorodnike pa, da v teh tednih posvečajo več pozornosti duhovni pripravi otrok in vse družine, redni molitvi in obisku svete maše. Za prejem zakramentov je potrebna duhovna priprava v molitvi, obisku svete maše in osebni notranji drži, da bi lahko od Boga prejeli milosti, ki jih zakrament daje. Hkrati je to lepa priložnost, da se bolje zavemo, da smo skupnost Cerkve, da preko nje prejemamo zakramente, da smo tudi mi njen del in smo povabljeni, da jo aktivno sooblikujemo v molitvi, bogoslužju, v dejavnostih in v druženju. Zato je priprava na zakramente in slavje ob podelitvi pomemben čas za vse farane.

Prvoobhajance prosim, da pridejo k verouku jutri ob 18.00, da lahko ostanejo pri šmarnicah. Spoved za njih, za starše in sorodnike bo v torek ob 18.00. V petek ob 15.30 bo čiščenje cerkve pred obhajilom.

V nedeljo je ob 10.00 na Teharjah slovesnost prvega svetega obhajila za 17 otrok iz obeh župnij. Lepo vabljeni, da v molitvi spremljamo in podpiramo njih in njihove družine, da bi vedno čutili božjo prisotnost v Svetem Rešnjem telesu, ga vredno in redno prejemali pri obhajilu.

Čez dva tedna je pri nas slovesnost svete birme. V petek začnemo devetdnevnico za birmance, da bi se, podobno kot apostoli, tudi oni z molitvijo in razmišljanjem pripravljali na prihod sv. Duha v zakramentu birme. Starši, botri in tudi župnijsko občestvo pa jih bomo spremljali. K devetdnevnici bom vabil tudi goste: prvi dan bo naš gost znani duhovnik za zapornike g. Robi Friškovec. Prihodnjo sredo, 22. 5., nas bo obiskal birmovalec upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Pogovoril se bo z birmanci, starši, botri in se po maši srečal z Župnijskim svetom obeh župnij in s ključarji. Zato vse že sedaj lepo vabim na to srečanje.

Starše birmancev vabim na sestanek, v četrtek po šmarnicah v cerkvi, kjer se bomo dogovorili še za neposredne priprave in potek slavja svete birme. Če je le mogoče, naj se pridružijo tudi botri.

Redno potekajo v maju šmarnice za vse otroke in odrasle. Bogoslužje na Teharjah začenjamo ob 18.45 s petjem, branjem šmarnic o misijonarju ob Nilu in litanijami, nadaljujemo s sv. mašo. V Kompolah so šmarnice ob 19.00, a slabo obiskane. V ponedeljek, četrtek in petek so brez maše, v torek in v soboto pa v okviru maše - glej razpored maš. Lepo vabim otroke, družine in starejše, da se šmarnic udeležite. Otroci bodo vsak dan prejeli kartico, ki jo lahko uporabijo tudi za igro opazovanja.

Ob nedeljah popoldne bodo šmarnice pri kapelah ali znamenjih: danes, 12. 5., pri Mariji na Pečovju ob 15.00; prihodnjo nedeljo, 19. 5., v Slancah ob 19.00 in 26. 5. pri Romovi kapeli v Ogorevcu ob 15.00. Lepo vabljeni k pobožnosti in druženju.

Pri verouku spodbujamo k branju za Slomškovo bralno priznanje, saj širi dobre knjige, vzgojne vsebine in vzbuja ljubezen do domače besede in do Slomška. V soboto, 18. 5. od  9.30 do 14.30 je zaključno srečanje bralcev na Ponikvi. Lepo vabim otroke, ki so brali, na to prireditev. Prosim starše, da jih peljete.

Med 2. svetovno vojno in po njej je zaradi vere umrlo veliko duhovnikov, redovnic in laikov. Za nekatere poteka tudi skupinski proces za razglasitev za blažene. Iz naše škofije je več kot deset žrtev, ki so jih umorili nacisti, komunisti in ustaši. Obhajali bomo nedeljo naših svetniških kandidatov 19. 5. ob 15.00 z molitveno uro in nato sv. mašo v Marijini cerkvi v Celju. Lepo vas vabim.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK Etična vzgoja otrok; Potrpežljivi realizem

273. Če predlagamo vrednote, moramo delati majhne korake, iti naprej na razne načine, uglašeno z željami in konkretnimi zmožnostmi človeka, pri tem pa ne uporabljati togih, nespremenljivih metod. Dragoceni prispevki psihologije in pedagogike kažejo nujnost procesa v stopnjah, da bi dosegli spremembe v ravnanju, vendar tudi svoboda potrebuje »kolesnice« in spodbude, kajti to, da ostane človek prepuščen sam sebi, ne zagotavlja nikakršnega zorenja. Konkretna, realna svoboda je omejena in pogojena. Ne obstaja čista sposobnost, da bi z absolutno spontanostjo izbirali dobro. Vedno ne razlikujemo dobro med »prostovoljnim« in »svobodnim« ravnanjem. Lahko kdo zelo močno stremi po čem, kar je zlo, kar pa ima svoj izvor v neustavljivi strasti ali v slabi vzgoji. V tem primeru je njegova odločitev čisto prostovoljna, ne nasprotuje njegovi volji, vendar ni svobodna, kajti v tem primeru skoraj ni mogoče, da se ne bi odločil za zlo. Tako se dogaja z zasvojencem z mamili. Ko hlepi po mamilu, to dela z vsem poželenjem, vendar je tako odvisen, da v tem trenutku ni zmožen sprejeti druge odločitve. Njegova odločitev je torej prostovoljna, a ni svobodna. Nobenega smisla nima, da bi »mu pustili prosto izbiro«, saj dejansko ne more izbirati in če ga izpostavimo mamilu, samo stopnjujemo njegovo odvisnost. Potrebuje pomoč drugih in prevzgojo.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Šmarnice ob nedeljah - glej na prejšnji strani.

· Devetdnevnica: pred 1. obhajilom - začetek v petek, 10. 5.; pred birmo - začetek 17. 5.

· Nedelja svetniških kandidatov celjske škofije: 19. 5. ob 15.00 v Marijini cerkvi v Celju.

· Prvo obhajilo: 19. 5. 2019; birma: 26. 5. 2019 - ta dan sv. maša v Kompolah ob 8.00.

· Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com).

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €).