04.05.2019

Oznanila za 3. velikonočno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 5. 5. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Milana Oberžana

Dominik Savio, red.

Poned., 6. 5.

ob 18.45 šmarnice, 19.00 za + Antona in Karolino Mulej ter Stanka Fendriha

* Gajšek v Kostrivnici: za + Janka Klinarja

Gizela, opatinja

Torek, 7. 5.

ob 18.45 šmarnice,19.00 za +Slavo in Ivana Hrastnik

Bonifacij, papež

Sreda, 8. 5. 

ob 18.45 šmarnice, 19.00 za + Brankota Gobca

Izaija, prerok

Četrtek, 9. 5.

ob 18.45 šmarnice, 19.00 za + Justino in Antona

Lampret in za zdravje; * Gajšek v Kostrivnici: za rajne

Job, svetopisemski mož

 Petek, 10. 5.

ob 18.45 šmarnice, 19.00 za + Boška Gajška, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za + Eriko Sivka

Zvezdana, mučenka

Sobota, 11. 5.

ob 18.45 šmarnice, 19.00 za + dva Franca, Julijano in Vando Malgaj

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 12. 5. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Stanislavo in Antona Ocvirk

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 5. 5. 2019

ob 10.00 za + Antona, Nežo in rodbino Košec

Gizela, opatinja

Torek, 7. 5.

ob 19.00 za + Marijo in Franca Mulej in rodbine

                Mulej, Korenjak, Gologranc in Gaber

Zvezdana, mučenka

Sobota, 11. 5.

ob 9.00 za + Franca Korez, (obl.)

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 12. 5. 2019

ob 10.00 za + Rozalijo in Ivana Vrhovšek ter + Liplove

Umrl je: Zdenko Filip Rozman, 92-letni, Nad stolarno. Pogreb bo jutri, 6. 5., ob 16.00 na Teharjah. Umrla je tudi Angela Tofant, 92-letna iz Kompol. Pogreb bo v torek, 7. 5., ob 16.00 v Kompolah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v sredo in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: Katera žival je po tvoje najbolj neumna? Mislim, da molj, ker preživi poletje v zimskem plašču, zimo pa v kopalkah.

 V tednu od 3. Do 4. Velikonočne nedelje se še posebej spominjamo duhovnik poklicev. Vabim, da v tem času več molimo za duhovnike, redovnike in redovnice in za mlade, da bi izbrali duhovni poklic in nesebično služili Bogu in ljudem.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 5. DO 12. MAJA 2019

Zelo hitro se bliža dan prvega obhajila in birme. Vse farane vabim, da za prvoobhajance in birmance molimo, njihove starše in sorodnike pa, da v teh tednih posvečajo več pozornosti duhovni pripravi otrok in vse družine, redni molitvi in obisku svete maše. Pogrešam njihovo prisotnost. Za prejem zakramentov je potrebna duhovna priprava v molitvi, obisku svete maše in osebni notranji drži, da bi lahko od Boga prejeli milosti, ki jih zakrament daje. Hkrati se moramo tudi zavedati, da preko Cerkve prejemamo zakramente, da smo tudi mi del Cerkve in da s svojim delom, govorjenjem in molitvijo tudi mi soustvarjamo Cerkev v dobrem ali slabem. Zato je priprava na zakramente in slavje ob podelitvi le-teh pomemben čas za župnijo, za vse farane pa vabilo k poglobitvi vere in dobrih odnosov.

V petek začnemo devetdnevnico pred prvim svetim obhajilom in za tri birmance, ki bodo birmani v drugi fari, ker bodo na dan svete birme v tujini.

Prvoobhajance prosim, da pridejo v maju k verouku ob ponedeljkih ob 18.00, da lahko ostanejo pri šmarnicah.

Starše prvoobhajancev vabim na sestanek, v torek ob 18.00 v cerkvi, kot smo sklenili na zadnjem srečanju. Dogovorili se bomo o pripravi slavja in sodelovanju.

V mesecu maju vsako leto obhajamo pobožnost v čast Devici Mariji, ki jo imenujemo »šmarnice«. Prvomajski prazniki mnoge ljudi zvabijo na dopust, izlete ali pohode. Ker pa so v šoli počitnice, mnogi pozabijo, da se že 1. maja začno šmarnice. Lepo vabim, da vsaj od danes naprej lepo prihajate, še posebej prvoobhajanci in birmanci. Te še posebej pogrešam. Bogoslužje postavljamo v čas, ko se lahko več ljudi udeleži te pobožnosti in svete maše. Na Teharjah bomo začeli šmarnice ob 18.45 s petjem, branjem šmarnic o misijonarju ob Nilu in litanijami, nadaljevali pa s kratko delavniško mašo. Kompolah bodo šmarnice ob 19.00. V ponedeljek, četrtek in petek so brez maše, v torek in v soboto pa v okviru maše - glej razpored maš. Lepo vabim otroke, družine in starejše, da se šmarnic udeležite. Otroci bodo vsak dan prejeli kartico, ki jo lahko uporabijo tudi za igro opazovanja.

Ob nedeljah popoldne bodo šmarnice pri kapelah ali znamenjih: danes, 5. maja, Pohod »4-ih cerkva« s šmarničnimi deli - začetek  v podružnični cerkvi v Šentjanžu nad Štorami, nato se ustavimo v molitvi v cerkvi sv. Lovrenca, nato preidemo na teharsko stran, v cerkev sv. Ane in zaključimo s petimi litanijami in blagoslovom z Najsvetejšim na Teharjah pri sv. Martinu, predvidoma ob 18.30. V slučaju dežja ne bomo začeli v Šentjanžu, ampak ob 15.00 v Kompolah. Kdor ne zmore poti, se lahko pridružite tudi samo na sklepu. Lepo vabim!   12. 5. bodo šmarnice pri Mariji na Pečovju ob 15.00; 19. 5. v Slancah ob 19.00 in 26. 5. pri Romovi kapeli v Ogorevcu ob 15.00. Lepo vabljeni k pobožnosti in druženju.

Marija, naša sopotnica, Mati nežna in močna, naša sopotnica na cestah življenja: vselej, ko premišljujemo, kako velike stari ti je storil Vsemogočni, nas zajame silna otožnost, ker smo tako zelo počasni; in začutimo, da moramo pospešiti svoj korak, da bi stopali vštric s teboj.

Mati, ozri se na nas, ki bi te radi prijeli za roko, da bi mogli korakati hitreje s temi našimi utrujenimi nogami. Ko bomo tudi mi postali romarji vere, bomo iskali ne le obraz Gospoda, temveč se bomo zazrli tudi vate, ki si živa podoba človeške pozornosti do vseh, ki so v potrebi. Tudi mi bomo pohiteli ljudem naproti in jim prinesli enake sadove veselja, kot si jih nekoč prinesla ti svoji oddaljeni sorodnici Elizabeti.                        (Tonino Bello)

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK Etična vzgoja otrok; Potrpežljivi realizem

271. K moralni vzgoji spada, da od otroka ali mladostnika zahtevamo samo to, kar zanj ne predstavlja nesorazmerno velike žrtve; od njega je treba terjati samo tako mero napora, ki v njem ne sproži nejevolje ali povzroči zgolj izsiljeno ravnanje. Običajna pot je ta, da predlagamo majhne korake, ki jih lahko razumejo, sprejmejo in cenijo, ter vključujejo zmerno odpovedovanje. Nasprotno pa s prekomerno zahtevnostjo ne dosežemo ničesar; kakor hitro se človek lahko reši avtoritete, bo verjetno prenehal delati dobro.

272. Včasih etična vzgoja vzbudi prezir, ki je posledica izkušenj zapuščenosti, razočaranja, pomanjkanja naklonjenosti ali slabe podobe staršev. Na etične vrednote projicirajo popačene podobe očeta ali matere ali šibkosti odraslih. Zato je treba odraščajočim pomagati, da izpeljejo analogijo: vrednote so posebno uresničene v kakem zelo vzornem človeku, so pa tudi nepopolno udejanjene in v različnih stopnjah. Ker so odpori mladostnikov zelo povezani s slabimi izkušnjami, je hkrati nujno, da jim pomagamo stopiti na pot ozdravljanja ranjenega notranjega sveta, da bi lahko napravili korak k razumevanju in k spravi z ljudmi in z družbo.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

 Šmarnice ob nedeljah - glej na prejšnji strani.

· Devetdnevnica: pred 1. obhajilom - začetek v petek, 10. 5.; pred birmo - začetek 17. 5.

· Nedelja svetniških kandidatov celjske škofije: 19. 5. ob 15.00 v Marijini cerkvi v Celju.

· Prvo obhajilo: 19. 5. 2019; birma: 26. 5. 2019.

· Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com).

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €).