23.01.2021

Oznanila za 3. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

Sproščeni so nekateri ukrepi glede bogoslužja. Dovoljene so svete maše z ljudstvom, seveda za zdrave, z masko in primerno oddaljenostjo. To je lažje na Teharjah, težko pa v Kompolah. Lepo prosim, upoštevajte: v cerkvi ne sme biti več ljudi, kot je dovoljeno! Pridite raje med tednom ali na Teharje ob 10.00. Več na 2. strani.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

3. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            24. 1.

ob 8.00 za + Albina Malgaja, 30. dan

ob 10.00 za žive in rajne farane

Spreobrnjenje apostola Pavla

Ponedeljek

 25. 1.

ob 7.00 za zdravje domačih in sodelavca

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivana Lubeja

Timotej in Tit, škofa

Torek, 26. 1.

ob 18.00 za + Margareto Ocvirk, 30. dan

Angela Merici, urš.

Sreda, 27. 1.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih

Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj

Četrtek, 28. 1.

ob 18.00 + Jožefa Turnška, osmina

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivano Zupanc

Valerij, škof

Petek, 29. 1.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivano Novak

Martina, mučenka

Sobota, 30. 1.

ob 18.00 za + Marijo Cmok, osmina

4. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            31. 1.

ob 8.00 za + Rodbino Zimšek, Marico in Ernesta Pecl

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. Ned. med letom

Ned.,  24. 1.

ob 10.00 za + Ano Pasar ter rodbino Butinar in Tofant

Timotej in Tit, škofa

Torek, 26. 1.

ob 18.00 v zahvalo in za zdravje

Martina, mučenka

Sobota, 30. 1.

ob 9.00 za + Angelo Ojsteršek

4. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            31. 1.

ob 10.00 za + Ljudmilo Mramor

Umrla je: Marija Cmok, 87-letna s Pečovja, pogreb bo 25. 1. ob 11.00 na Teharjah. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Gospod je daleč od krivičnih, sliši pa molitev pravičnih. (Prg 15, 29)

Za nasmeh: Obisk trgovine v času korone: "Vprašam sosedo, kako je kaj pri njih, pa pravi: En dan gre v trgovino mož, en dan pa jaz. En dan jemo, drugi dan pa pijemo."

Misel tedna: Zaupaj v Gospoda in korakaj naravnost naprej. Bodi kot  ptiček, ki čuti, kako se trese veja, na kateri sedi, pa vendar poje naprej, ker ve, da ima krila.(sv. Janez Bosko)

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 24.-31. JANUARJA 2021

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a) V cerkvi je lahko po predpisu 1 oseba (ena družina ali gospodinjstvo) na 30 m2.

b) Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal.

c) Vsi prisotni pri bogoslužju morajo ves čas nositi maske, vzdrževati fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Druženje pred cerkvijo ni dovoljeno.

d) Med sv. mašo je prepovedano zborovsko ali ljudsko petje, lahko pa sodeluje organist.

e) Med pristopom k obhajilu naj verniki ohranjajo razdaljo 1,5 metra; duhovnik gre po cerkvi.

f) V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za sv.maše.

g) Spoved je dovoljena. Opravite jo lahko pred mašo ali po njej, ali po dogovoru. Cerkve na Teharjah bo odprta za osebno molitev, sv. obhajilo še izven maše, ob 9.15 in ob 11.30.

 Verouk do nadaljnjega še redno poteka na daljavo. Starše prosim, da spremljajo delo svojih otrok na veroučnem področju, da doma molite in da otroci delajo tudi veroučne naloge. Če za sedaj še ni mogoče imeti verouka v učilnicah, je pa vsekakor mogoča sveta maša v cerkvi, kot je določeno po gornjih normativih. Ker je naša cerkev velika, je v njej lahko na enkrat prostora za vsaj 20 družin. To število pa ni doseženo, zato ste lepo vabljeni. Za otroke, ki se pripravljajo na prvo sveto obhajilo in na birmo, je sv. maša nujni del priprave, saj ne gre pri zakramentih v osnovi za znanje, ampak za povezanost z Bogom in za sodelovanje v občestvu. V zadnjem letu vsaj 6 mesecev ni bilo mogoče priti k maši! Zato je sedaj nujno potrebno, da skupaj s starši prihajajo še zlasti ti otroci k maši. Priporočam, da pridete enkrat med tednom zvečer (torek, četrtek ali sobota) na Teharje ob 18.00.

Danes zaključujemo »teden edinosti«, ko vsako leto več molimo za edinost med kristjani. Če so bili v preteklosti odnosi med kristjani različnih cerkva nasprotujoči ali izključujoči, se v zadnjih desetletjih to lepo izboljšuje. Postajamo bolj spoštljivi, upoštevamo druge krščanske skupnosti in se trudimo za še boljše sodelovanje. V življenju in pri bogoslužju. Vabim, da molimo naprej. Oglejte si Posnetek ekumenskega bogoslužja ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov.           V adventu sem vabil otroke, da bi se čemu odrekli in denar namenili za otroke po svetu, ki so v stiski. Od 160 vabljenih se jih je odzvalo 8, ki so se zelo izkazali in jih močno pohvalim. K jaslicam so prinesli skupaj 232,45 €. Kaj pa ostalih 150? Gotovo je več sočutnih otrok med našimi veroučenci!  Čakam še 14 dni, potem odpošljem zbrani denar.

OLTARNI PROSTOR v župnijski cerkvi sv. Martina na Teharjah bi želeli v letošnjem letu primerno urediti. Postavili bomo primerne sedeže za bogoslužne sodelavce - duhovnika in ministrante, lepo oblikovan oltar in ambon iz kamna. Za bogoslužni prostor se je vredno potruditi, saj je to osrednji prostor svetega bogoslužja v cerkvi in pomaga k zbranosti.

»Oltar je središčna točka za vse vernike, drugi pol občestva, ki obhaja bogoslužje. Nikakor ni le kos opreme, ampak trajno znamenje Kristusa, duhovnika in žrtve, daritvena miza in miza velikonočnega obeda, ki ga Oče slavnostno pripravi za svoje otroke v skupnem domu. Predstavlja vir in znamenje edinosti in ljubezni.« (CD 81, 16) »Za oznanjevanje pri bogoslužju ne zadošča kakršnokoli stojalo; zahteva se dvignjena dostojanstvena tribuna, (Ambon) najbolje nepremična, ki bo sama po sebi zmožna odmevati Besedo...« (Cerkveni Dokumenti 81, 17)

Kdor je pripravljen to naše delo podpreti in kaj dodati v oltar, lahko daruje v cerkvi ali župnišču ali preko računa: Župnija Teharje, Teharje 27, 3221 Teharje, TRR: SI56 04483 5000 3167 980  sklic: 99,  koda namena: OTHR. Hvala vam in Bog povrni.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Četrto poglavje: POTA MLADOSTI

138. Božja ljubezen in naš odnos z živim Kristusom nam ne jemljeta sanj, ne zahtevata od nas, da skrčimo svoja obzorja. Nasprotno, ta ljubezen nas vabi v gibanje, nas spodbuja, nas vodi proti boljšemu in lepšemu življenju. Beseda »nemir« povzame mnogo iskanj mladih src. Kakor je rekel sv. Pavel VI.: »Predvsem v nezadovoljstvu, ki teži mlade ..., je delček luči.« Nezadovoljen nemir skupaj s čudenjem pred novim, ki se nakazuje na obzorju, odpre pot pogumu, ki mlade premakne, da sprejmejo same sebe, da postanejo odgovorni za poslanstvo. Ta sveti nemir, ki se prebuja posebno v mladih, je še vedno značilen za vsako srce, ki ostaja mlado, razpoložljivo, odprto. Resnični notranji mir sobiva s tem globokim nemirom. Sv. Avguštin je zapisal: Gospod, »k sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi«.

139. Pred časom me je prijatelj vprašal, kaj vidim, ko pomislim na mladega človeka. Moj odgovor je bil, da »vidim fanta ali dekle, ki išče svojo lastno pot, ki želi leteti z nogami, ki

se približuje svetu in gleda obzorje z očmi, ki so polne upanja, polne prihodnosti in tudi želja. Mlad človek hodi z dvema nogama kakor odrasli, a v nasprotju z odraslim, ki ima nogi postavljeni vzporedno, postavlja mlad človek eno nogo naprej pred drugo, pripravljen je iti, oditi. Vedno gleda naprej. Govoriti o mladih pomeni govoriti o obljubah in pomeni govoriti o veselju. Mladi imajo toliko moči, zmožni so gledati s toliko upanja. Mlad človek je obljuba življenja, ki ima v sebi vgrajeno določeno stopnjo trdnosti; v sebi ima dovolj norosti, da lahko prevara samega sebe, in tudi dovolj sposobnosti, da lahko ozdravi od razočaranja, ki se more iz tega roditi.«

 

 

 

 

 

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je trenutno mogoč zaradi nevarnosti okužbe le v okviru družine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je tudi poroka  po določilih NIJZ možna le v okviru družine.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred. V času korone je pogreb v družinskem krogu in brez sv. maše.

Krašenje cerkve: Teharje: januar: Štore, februar: Bukovžlak; marec: Slance in Sp. Vrhe;

Kompole: januar: Laška vas, februar: Kompole; marec: Prožinska vas;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.