27.04.2019

Oznanila za 2. velikonočno, Belo nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

BELA NEDELJA, BOŽJEGA USMILJ.

 Nedelja, 28. 4. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Timoteja Smoleta

Katarina Sienska

Poned., 29. 4.

ob 7.00 za + Dragico Teržan

Pij V., papež

Torek, 30. 4.

19.00 za + Brankota Renčlja in starše

JOŽEF DELAVEC, praznik dela

Sreda, 1. 5. 

ob 18.45 šmarnice, 19.00 za + Ivana Mišicha (obl.)

* Gajšek v Kostrivnici: za + Stankota in Ano Mulej

Atanazij., c. učitelj

Četrtek, 2. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za + Marijo Petre

Filip in Jakob, apostola

 Petek, 3. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za srečno rojstvo

* Gajšek v Kostrivnici: za + Janeza Salobirja

Florjan, mučenec

Sobota, 4. 5.

ob 18.45 šmarnice, ob 19.00 za žive in rajne gasilce, molitev za spravo 

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 5. 5. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Milana Oberžana

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

BELA NEDELJA, BOŽJEGA USMILJ.

 Nedelja, 28. 4. 2019

ob 10.00 za + Justino in Štefana Strašek

Pij V., papež

Torek, 30. 4.

ob 19.00 za + Ivana in Silvo (25. obl.) Rutar

Florjan, muč;

Sobota, 4. 5.

ob 9.00 za + Rozalijo Žnidar(obl.), Marijo Drobne, rodbino Žnidar-Drobne

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja, 28. 4. 2019

ob 10.00 za + Antona, Nežo in rodbino Košec

Umrl je: Boško Gajšek, varnostnik, 58-letni iz Štor. Pogreb bo v ponedeljek, 29. 4., ob 14.00. Bog mu daj večni mir in pokoj.

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v sredo in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: *»Mihec, povej mi kakšen stavek«. »Jem zelje«. »No, to pa je res skromen stavek. Povej malo boljšega«. »Jem zelje s klobaso.«

*Direktor nagovarja upravni odbor: »Lani smo bili tik pred prepadom. Letos pa smo korak naprej«.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 28. 4. DO 5. 5. 2019

Danes je »bela nedelja«. Spominjamo se, da so prvi kristjani, krščeni na veliko soboto zvečer, hodili v belem oblačilu skozi ves teden, da bi simbolično pokazali čistost duše, potem so naslednjo nedeljo odložili belo obleko. Pri krstu simbolično izročimo otroku belo oblačilo. Zato v župnijah Teharje in Sv. Lovrenc na belo nedeljo obhajamo obletnice krsta. Lepo vabim vse, da se svojega krsta spomnite, otroke med krstom in vstopom v šolo pa še posebej vabim v nedeljo, 28. 4., ob 10.00 k sveti maši na Teharje ali v Kompole. Tistim, ki ste bili zadnja leta krščeni pri nas, sem poslal pisno vabilo, lepo pa vabim tudi ostale, ki so bili krščeni v drugi župniji.

Zelo hitro se bliža dan prvega obhajila in birme. Vse farane vabim, da za prvoobhajance in birmance molimo, njihove starše in sorodnike pa, da v teh tednih posvečajo več pozornosti  duhovni pripravi otrok in vse družine, k redni molitvi in obisku svete maše. Zakramenti so božje delo, na katere pa se moramo mi pripraviti, da očistimo in odpremo srce za delovanje božje milosti. Hkrati se moramo tudi zavedati, da preko Cerkve prejemamo zakramente, da smo tudi mi del Cerkve in da s svojim delom, govorjenjem in molitvijo tudi mi soustvarjamo Cerkev v dobrem ali slabem. Zato je priprava na zakramente in slavje ob podelitvi le-teh pomemben čas za župnijo, za vse farane pa vabilo k poglobitvi vere in dobrih odnosov.

V mesecu maju vsako leto obhajamo pobožnost v čast Devici Mariji, ki jo imenujemo »šmarnice«. Prebiramo lepe izbrane tekste o pomembnih osebnostih ali vrednotah in želimo v sebi utrditi te vrednote. Bogoslužje postavljamo v čas, ko se lahko več ljudi udeleži te pobožnosti in svete maše. Na Teharjah bomo začeli šmarnice ob 18.45 s petjem, branjem šmarnic o misijonarju ob Nilu in litanijami, nadaljevali pa s kratko delavniško mašo. V Kompolah bodo šmarnice ob 19.00 v ponedeljek, torek, četrtek in petek, v soboto pa ob 9.00. Lepo vabim otroke, družine in starejše, da se šmarnic udeležite. Ta teden ni verouka, vse veroučence pa vabim, naj pridejo k šmarnicam vsak dan. Še zlasti to velja za prvoobhajance in birmance. Otroci bodo vsak dan prejeli kartico, ki jo lahko uporabijo tudi za igro opazovanja.

Ob nedeljah popoldne bodo šmarnice pri kapelah ali znamenjih: 5. maja: Pohod »4-ih cerkva« s šmarničnimi deli - začetek bo ob 14.00 v podružnični cerkvi v Šentjanžu nad Štorami, nato se ustavimo v molitvi v cerkvi sv. Lovrenca, nato preidemo na teharsko stran, v cerkev sv. Ane in zaključimo s petimi litanijami in blagoslovom z Najsvetejšim na Teharjah pri sv. Martinu, predvidoma ob 18.30. Kdor ne zmore vso pot, se lahko pridružite tudi med potjo ali samo na sklepu. Lepo vabim! 12. 5. bodo šmarnice pri Mariji na Pečovju ob 15.00; 19. 5. v Slancah ob 19.00 in 26. 5. pri Romovi kapeli v Ogorevcu ob 15.00. Lepo vabljeni k pobožnosti in druženju.

2. maja je tradicionalno romanje mladih in družin z otroki k Mariji Snežni na Svetino. Lahko pridete peš (skupen odhod je od vhoda v parkirišča pri železniški postaji v Celju ob 8.00), lahko s kolesi ali avtomobili. Sv. maša je ob 10.30 in jo vodi lanski novomašnik, g. Matic Lesjak.

V soboto je god sv. Florjana, mučenca, zavetnika gasilcev. Na Teharjah bomo tudi letos obhajali sv. mašo za žive in rajne gasilce. Po maši bomo blagoslovili novo motorno črpalko. Lepo vabim. Prav je, da se spomnimo tistih, ki nam lahko v požarih in drugih naravnih nesrečah pomagajo, da molimo za nje in se s hvaležnostjo spomnimo vseh rajnih, ki so v stiskah pomagali drugim. Naj  jim Bog bogato poplača.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK Etična vzgoja otrok; Pomen kazni kot spodbude

269. Opominjanje je spodbuda, če hkrati cenimo in dajemo priznanje prizadevanju in če otrok odkrije, da njegovi starši ohranjajo potrpežljivo zaupanje. Otrok, ki je bil deležen ljubeče graje, čuti, da ga upoštevajo, zaznava, da je nekdo, da njegovi starši priznavajo njegove zmožnosti. To ne zahteva, da bi bili starši brez napake, temveč da znajo ponižno priznati svoje omejitve in pokažejo svoje prizadevanje, da bi se poboljšali. Vendar eno od pričevanj, ki jih otroci potrebujejo od staršev, je to, da ne dopuščajo, da bi jih premagala jeza. Otroka, ki je naredil kaj slabega, je treba opomniti, a nikoli kot nasprotnika ali kot koga, na katerega stresemo svojo jezo. Poleg tega mora odrasli vedeti, da so nekatera slaba dejanja povezana s slabostmi in omejitvami, ki so tipične za določeno starost...

270. Temeljnega pomena je, da z disciplino ne pohabimo otrokovih želja, ampak da z njo prebudimo željo po stalnem izpopolnjevanju. Kako je mogoče povezati disciplino z notranjim nemirom? Kako doseči, da bo disciplina otroka spodbujala, da ubere pravo pot, in da je ne bo doživljal kot zid, kot zanikanje, ali razsežnost vzgoje, ki ga dela zavrtega? Treba je najti ravnovesje med skrajnostma, ki sta obe enako škodljivi: ena je, če bi hoteli zgraditi svet po otrokovi meri in njegovih željah, kar potem zraste v občutek, da ima pravice, ne pa odgovornosti; druga skrajnost pa je, ko bi otroka pripeljali do tega, da bi živel brez zavesti o svojem dostojanstvu, svoji enkratni istovetnosti in svojih pravicah, da bi ga mučile dolžnosti in bi bil odvisen od izvrševanja želja drugih.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

· Obletnica krstov - srečanje mladih družin: 28. 4. 2019 ob 10.00, Teharje in Kompole.

· Šmarnice ob nedeljah - glej na prejšnji strani.

· Prvo obhajilo: 19. 5. 2019; birma: 26. 5. 2019.

· Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com).

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €).