20.04.2019

Oznanila za Veliko noč, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

VELIKA NOČ

JEZUSOVEGA VSTAJENJA

 Nedelja, 21. 4. 2019

ob 6.30 procesija, za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za + Ivana Perčiča, starše, br. in s. Hodej

Velikonočni ponedeljek

Poned., 22. 4.

ob 8.00 za + Miro Godunc

pri sv. Ani ob 10.00 za + Albina Vipotnika

Vel. osmina, Jurij

Torek, 23. 4.

ob 19.00 za + Tofantove

Vel. osmina, Fidelis

Sreda, 24. 4.  

ob 19.00 za + Jožefo Palir, osmina

Vel. osmina, Marko

Četrtek, 25. 4.

ob 19.00 za + Nino (obl.) Toman in stare starše

Vel. osmina, Mati dobrega sveta

 Petek, 26. 4.

 ob 7.00 za + Martina Majoranca

Vel. osmina, Dan upora

Sobota, 27. 4.

ob 19.00 za + Ano Selič, starše Selič in Zajtl

BELA NEDELJA, BOŽJEGA USMILJ.

 Nedelja, 28. 4. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Timoteja Smoleta

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

VELIKA NOČ

JEZUS. VSTAJENJA

Nedelja,            21. 4.

ob 7.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Terezijo in Franca Tofant ter rodbino

Velikonočni poned.

Poned., 22. 4.

ob 10.00 za + Nežo in Martina Kovač

Vel. osmina, Jurij

Torek, 23. 4.

ob 19.00 za + Franca Seliča, (obl.)

Vel. osmina, Marko

Četrtek, 25. 4.

ob 19.00 procesija, za zdravje in srečo v družini

Vel. osmina, D. upora

Sobota, 27. 4.

ob 9.00 za + Marijo in Ivana Štuklek, rodb. Kovač

BELA NEDELJA, BOŽJEGA USMILJ.

 Nedelja, 28. 4. 2019

ob 10.00 za + Justino in Štefana Strašek

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek in sredo. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: »Jurček, kako si lahko prišel v šolo brez svinčnika?« »Pozabil sem ga.« »To se ne sme zgoditi. Kaj bi rekel za vojaka, ki bi šel na vojno brez puške?« »Da je general.«

 

 

OSTALA OZNANILA NA VELIKO NOČ, 21. 4. 2019

Lepo smo obhajali veliki teden in sveto tridnevje. Zahvalim se vsem, ki ste pri tem sodelovali. Hvala ženam in dvema birmancema, ki so prišli čistit cerkev, učilnice, župnišče in okolico; hvala za rože in hvala ženam, ki so okrasile oltarje in božji grob. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri obredih velikega tedna in velike noči. Zahvalim se vsem bogoslužnim sodelavcem: pevcem, ministrantom, bralcem in vsem, ki so pomagali v procesiji…  Naj vam Bog povrne s svojimi darovi.

Jutri je velikonočni ponedeljek, drugi dan velikonočnega praznovanja; je tudi dela prost dan. Lepo vas vabim k sveti maši - zjutraj ob 8.00 v župnijski cerkvi, ob 10.00 pa pri sv. Ani, kot običajno na ta dan.

V četrtek, 25. aprila, je god sv. Marka. Kot običajno na ta dan, bo prošnja procesija v Šentjanžu, v cerkvi sv. Janeza Krstnika, ob 19.00. Lepo vabljeni.

Prihodnjo nedeljo imenujemo tudi »bela nedelja«. Spominjamo se, da so prvi kristjani, krščeni na veliko soboto zvečer, hodili v belem oblačilu skozi ves teden, da bi simbolično pokazali čistost duše, potem so naslednjo nedeljo odložili belo obleko. Pri krstu simbolično izročimo otroku belo oblačilo. Zato v naši župniji na belo nedeljo obhajamo obletnice krsta. Lepo vabim vse, da se svojega krsta spomnite, otroke med krstom in vstopom v šolo pa še posebej vabim v nedeljo, 28. 4., ob 10.00 k sveti maši na Teharje ali v Kompole. Tistim, ki ste bili zadnja leta krščeni pri nas, sem poslal pisno vabilo, lepo pa vabim tudi ostale, ki so bili krščeni v drugi župniji.

Zelo hitro se bliža dan prvega obhajila in birme. Prvoobhajanci pridite k verouku v četrtek ob 17.00, birmanci 9. razreda pa v torek, skupaj z birmanci 8. razreda.

VSTATI Z JEZUSOM VSAK DAN ZNOVA

Smrt in vstajenje – prav tako kot križev pot – to nista samo dogodka tistega časa v Jeruzalemu – to se dogaja tukaj in zdaj. To ni zgodba, ki jo je nekdo nekoč doživel – in jo sedaj vsako leto na novo pripovedujejo in mi jo prijazno poslušamo. Smrt in vstajenje, to, kar te dni praznujemo, se dogaja danes, tu in sedaj. Pri vas, pri tebi, pri meni.

Na veliko noč se spominjamo tega, da jo je za nas nekdo preživel. Jezus nas s svojo smrtjo in vstajenjem vabi, da mu naj na tej poti sledimo. Danes, tu in sedaj – ne šele nekoč, ko … Kajti ne obstaja le velika smrt. Tu je nešteto drobnih smrti, po katerih v svojem vsakdanu umiramo. Smrt ne bo prišla samo nekoč, ampak vedno znova po malem umiramo. In takrat se vedno počutim »raztrgana in razcefrana«. Sama sebe ne prenašam – in če me potem še kdo napačno pogleda, izreče neumno šalo, preprosto gre mimo mene, potem še malo bolj umiram sredi življenja.

Moja poslednja, velika smrt se bo zgodila nekega dne, za katerega danes še ne vem. Mnoge male smrti pa se dogajajo danes, tu in sedaj – po meni, po prijateljih, znancih, včasih namenoma, drugič mimogrede, mnoge tudi nezavedno. To, kar praznujemo za veliko noč, nam želi povedati, da s smrtjo ni konec. On, ki je šel pred nami, nas vodi skozi vse smrti v življenje in vstajenje. Skozi vse naše male – skozi zadnjo, veliko smrt.

Vstajenje ne bo samo nekoč in nekje, ampak je tu in zdaj. Misli, ki bi nas umerjale zgolj v onostranstvo, bi bile samo zavajanje – in nam ne bi veliko pomagale. Gre namreč za vstajenje sredi smrti našega vsakdana, danes, tukaj in sedaj.                       Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK Etična vzgoja otrok; Pomen kazni kot spodbude

267. Svoboda je nekaj čudovitega, vendar jo lahko izgubimo. Moralno vzgajati pomeni gojiti svobodo s predlogi, motivacijami, praktičnimi napotki, spodbudami, nagradami, zgledi, vzori, simboli, premisleki, opomini, preizkusi ravnanja in pogovori, ki človeku pomagajo pri razvijanju trdnih notranjih načel, ki ga usmerjajo k temu, da spontano dela dobro. Krepost je prepričanje, spremenjeno v trdno notranje načelo, ki nas vodi pri ravnanju. Zato krepostno življenje izgrajuje svobodo; krepi in vzgaja jo in tako preprečuje, da bi človek postal suženj prisilnih razčlovečenih in nesocialnih nagnjenj. Kajti sámo človeško dostojanstvo terja, da se vsak »pri svojih dejanjih ravna po zavestnem in svobodnem odločanju, to se pravi kot oseba, iz notranje pobude in iz notranjega nagiba«.

268. Prav tako je nujno potrebno, da otroka ali doraščajočega pripravimo do spoznanja, da imajo slaba dejanja posledice. V človeku je treba prebuditi zmožnost, da se prestavi v položaj drugega in boleče začuti njegovo trpljenje, če mu je kdo povzročil bolečino. Nekatere kazni za nesocialno, napadalno ravnanje imajo prav ta namen. Pomembno je, da otroka dosledno vzgajamo za to, da prosi za odpuščanje in popravi škodo, ki jo je povzročil drugemu. Če bo vzgoja pomagala v zorenju osebne svobode, bo otrok kasneje, ko bo odrasel, uvidel, da je bilo zanj dobro, da je zrasel v družini in tudi sam prenašal zahteve, ki jih terja vsak vzgojni proces.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Sv. maša pri sv. Ani - na velikonočni ponedeljek, 22. 4., ob 10.00.

· Obletnica krstov - srečanje mladih družin: 28. 4. 2019.

· Prvo obhajilo: 19. 5. 2019; birma: 26. 5. 2019.

· Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com).

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019