16.01.2021

Oznanila za 2. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

Delno so sproščeni nekateri ukrepi glede bogoslužja. Dovoljene so svete maše z ljudstvom, seveda za zdrave, z masko in primerno oddaljenostjo. To je lažje na Teharjah, težko pa v kompolah. Lepo prosim, upoštevajte: v cerkvi ne sme biti več ljudi, kot je dovoljeno! Pridite raje med tednom ali na Teharje ob 10.00. Več na 2. strani.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

2. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            17. 1.

ob 8.00 za + družine Zevnik in Kompolšek

ob 10.00 za žive in rajne farane

Marjeta Ogrska, kneginja

Ponedeljek

 18. 1.

ob 7.00 za + Frančiško Rezar

* Gajšek v Kostrivnici za zdravje

Makarij, opat

Torek, 19. 1.

ob 18.00 za + Toneta Jeromla in sorodnike

Boštjan, mučenec

Sreda, 20. 1.

ob 7.00 za + Romana Rismana in Ivana Pintarja

Agnes (Neža), devica, mučenka

Četrtek, 21. 1.

ob 18.00 + Rudija Straška

* Gajšek v Kostrivnici za + Stanka Furlanija

Vincencij (Vinko) diakon, mučenec

Petek, 22. 1.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Ljudmilo Resnik

Henrik Suzo, red.

Sobota, 23. 1.

ob 18.00 za + Dorotejo Čadej, osmina

3. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            24. 1.

ob 8.00 za + Albina Malgaja, 30. dan

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

2. Ned. med letom

Nedelja, 17. 1.

ob 10.00 za + Trudo Verdel in rodbino Romih-Gajšek

Makarij, opat

Torek, 19. 1.

ob 18.00 za + Franca Podplatana

Henrik Suzo, red.

Sobota, 23. 1.

ob 9.00 za + Ivana in Konrada Mastnak ter sorodnike

3. Ned. med letom

Ned.,  24. 1.

ob 10.00 za + Ano Pasar ter rodbino Butinar in Tofant

Umrli so: Doroteja Čadej, 89-letna iz Kompol, pogreb: 18. 1. ob 14.00 v Kompolah; Sivka Aleksander, 63-letni iz Štor-Lipe, pogreb: 20. 1. ob 13.00 na Teharjah; Jože Turnšek, 78-letni z Vrh, pogreb: 20.1. ob 10.00 v Celju; in Marija Cmok, 87-letna s Pečovja, pogreb bo 25. 1. ob 11.00 na Teharjah. Bog jim daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Kar je Bog združil, naj tega človek ne loči. (Mr 10, 9)

Za nasmeh: Vlada nas opozarja: »Umivajte si roke ... Pamet so vam že drugi oprali."

Misel tedna: Tudi mi recimo Jezusu: »Učitelj, kje stanuješ?« in On nam bo odgovoril: »Pridite in boste videli«.

 

OSTALA OZNANILA, TEDEN OD 17. 24. 1. 2021

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a) V cerkvi je lahko po predpisu 1 oseba (ena družina ali gospodinjstvo) na 30 m2.

b) Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal.

c) Vsi prisotni pri bogoslužju morajo ves čas nositi maske, vzdrževati fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Druženje pred cerkvijo ni dovoljeno.

d) Med sv. mašo je prepovedano zborovsko ali ljudsko petje, lahko pa sodeluje organist.

e) Med pristopom k obhajilu naj verniki ohranjajo razdaljo 1,5 metra; duhovnik gre po cerkvi.

f) Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.

h) V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za sv.maše.

i) Spoved, je dovoljena. Opravite jo lahko pred mašo ali po njej, ali po dogovoru.

Cerkve na Teharjah bo odprta za ogled jaslic in molitev, sv. obhajilo ob 9.15 in ob 11.30.

 Spodbujam, da naročate sv. maše. Prav tako vabim, da obnovite naročnine ali postanete novi naročniki verskega tiska: Družina 119,60€; Ognjišče 33,50€; Prijatelj 12,60€; Mohorjeve knjige 49€ (za 4 knjige); Božje okolje 29,70€; Najst 23,40€; Cerkev danes 35,70€.

Verouk do nadaljnjega še poteka na daljavo. Starše prosim, da spremljajo delo svojih otrok na veroučnem področju, da doma molite in da otroci delajo tudi veroučne naloge. Pridite k maši, še posebej vabim ob delavnikih, ko je več prostora, ali jo vsaj zbrano spremljajte doma.

OLTARNI PROSTOR v župnijski cerkvi sv. Martina na Teharjah bi želeli v letošnjem letu primerno urediti. Še zlasti potrebno je postaviti dostojne sedeže za duhovnika in ministrante, (kot jih imamo pri sv. Ani in v Kompolah), a tudi oltar in ambom sta bila le začasna rešitev. Tokrat bi rad, da sta dostojno oblikovana iz kamna. Za bogoslužni prostor se je vredno potruditi, saj je to osrednji prostor svetega bogoslužja v cerkvi in pomaga k zbranosti.

»Oltar je središčna točka za vse vernike, drugi pol občestva, ki obhaja bogoslužje. Nikakor ni le kos opreme, ampak trajno znamenje Kristusa, duhovnika in žrtve, daritvena miza in miza velikonočnega obeda, ki ga Oče slavnostno pripravi za svoje otroke v skupnem domu. Predstavlja vir in znamenje edinosti in ljubezni.« (CD 81, 16) Oltarji so bili večinoma iz kamna, skale, ki predstavlja trdnost in trajnost. Nova oltarna miza bo iz kamna »makedonski sivec«, spredaj bo stilno oblikovan Kristusov monogram, eden glavnih in najstarejših krščanskih simbolov.

»Za oznanjevanje pri bogoslužju ne zadošča kakršnokoli stojalo; zahteva se dvignjena dostojanstvena tribuna, najbolje nepremična, ki bo že sama po sebi zgovorna, zmožna odmevati Besedo, tudi ko tam ne bo nikogar, ki bi jo oznanjeval.« (Cerkveni dokument o bogoslužju CD 81, 17). Zasnova novega ambona sledi oblikovanju daritvene mize: oblikovan je kot monolit, izdelan iz kamna v svetli barvi, ki se sklada z že obstoječim kamnom v cerkvi. Na čelni stranici sta vklesani črki alfa in omega, ki ponazarjata, da je Beseda, ki je meso postala, Prva in Zadnja, Začetek in Konec vsega. Tudi prostor Božje besede tako izraža svojo srčiko in osredinjenost na osebo Jezusa Kristusa, ki je središče vsega oznanjevanja ter hkrati vključuje in posreduje skrivnost.

Do začetka maja bi rad, da to uredimo, da bo za birmo slovesno uporabljeno. Zato vas prosim, da ureditev oltarja podprete s svojim darom. Res me zaradi zaprtosti cerkva skrbi, toda zaupam, da bomo z vašo pomočjo to uspeli storiti, kot smo vse do sedaj. Bog bo bogato povrnil s svojimi darovi, kar mi v njegovo čast in za potrebe ljudi dobrega storimo. Hvala vam!

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Četrto poglavje: POTA MLADOSTI

134. Kako živimo mladost, kadar se pustimo razsvetliti in spreobrniti veseli novici evangelija? Treba si je postaviti to vprašanje, kajti mladost je – bolj kakor ponos – Božji dar: »Biti mlad je milost, je sreča.«71 Je dar, ki ga lahko nekoristno zapravimo ali pa hvaležni sprejmemo in živimo v polnosti.

135. Bog je avtor mladosti in On deluje v vsakem mladem. Mladost je blagoslovljen čas za mladega in blagoslov za Cerkev in za svet. Je veselje, pesem upanja in je blagor. Presojati mladost pomeni gledati na ta čas življenja kot na dragocen trenutek in ne kot na prehodno obdobje, v katerem mladi ljudje čutijo, kakor da jih potiskajo proti odrasli dobi. Čas sanj in izbir 136. V Jezusovem času je bil izhod iz otroštva zelo težko pričakovan korak v življenju, ki so ga veselo praznovali in se ga radostili. Tako zelo, da je Jezus »deklico«, ki ji je vrnil življenje (Mr 5,39), premaknil za korak naprej, jo povišal in spremenil v »dekle, mladenko« (Mr 5,41). Ko ji je rekel »Dekle, vstani!« (talitá kum), ji je hkrati zaupal večjo odgovornost za življenje, s tem da ji je odprl vrata v mladost.

137. »Mladost, obdobje razvijanja osebnosti, je zaznamovana s sanjami, ki se počasi udejanjajo po odnosih, ki dobivajo vedno večjo skladnost in uravnoteženost, po poskusih in poskušanjih, po izbirah, ki korak za korakom gradijo življenjski načrt. V tem obdobju življenja so mladi poklicani k usmeritvi naprej, ne da bi pri tem porezali svoje korenine, poklicani k

ustvarjanju samostojnosti, pa vendar ne na samem.«

 

 INFORMACIJE

 

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je trenutno mogoč zaradi nevarnosti okužbe le v okviru družine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je tudi poroka  po določilih NIJZ možna le v okviru družine.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred. V času korone je pogreb v družinskem krogu in brez sv. maše.

Krašenje cerkve: Teharje: januar: Štore, februar: Bukovžlak; marec: Slance in Sp. Vrhe;

Kompole: januar: Laška vas, februar: Kompole; marec: Prožinska vas;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.