14.04.2019

Oznanila za CVETNO nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETEMAŠE NA TEHARJAH 

6. POSTNA -              CVETNA EDELJA

Nedelja,            14. 4.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Antona in Marijo Hrovat

Helena, kneginja

Poned., 15. 4.

ob 7.00 za zdravje; Gajšek v Kostrivnici: za rajne

Bernardka, rednica

Torek, 16. 4.

ob 19.00 za + Alojzijo Herman

Rudolf, mučenec

Sreda, 17. 4.  

ob 7.00 za + Franca Kača; Gajšek v Kostr.: za rajne

VELIKI ČETRTEK

Četrtek, 18. 4.

ob 19.00 za duhovne poklice

VELIKI PETEK +++

 Petek, 19. 4.

ob 15..00 križev pot v domu Lipa - kapela, 4. nadstr.

ob 18.00 križev pot, ob 19.00 obredi velikega petka

VELIKA SOBOTA

Sobota, 20. 4.

ob 700 blagoslov ognja - obisk Najsvetejšega

od 1100 do 1700 blagoslovi velikon. jedil (glej stran 2)

ob 2000 za + Amonove

VELIKA NOČ

JEZUSOVEGA VSTAJENJA

 Nedelja, 21. 4. 2019

ob 6.30 procesija, za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za + Ivana Perčiča, starše, br. in s. Hodej

SVETEMAŠE V KOMPOLAH 

6. POSTNA -              CVETNA EDELJA

Nedelja,            14. 4.

ob 10.00 za + Ano in dva Franca Ferenčak

Bernardka, rednica

Torek, 16. 4.

ob 19.00 za + Martina Majoranca

VELIKI ČETRTEK

Četrtek, 18. 4.

ob 19.00 za + Leopolda in Jožico Bukovšek

VELIKI PETEK +++

 Petek, 19. 4.

ob 1830 križev pot, ob 1900 obredi velikega petka

VELIKA SOBOTA

Sobota, 20. 4.

ob 700 blagoslov ognja - obisk Najsvetejšega

od 13.00 do 16.00 blagoslovi vel. jedil (glej stran 2)

ob 19.00 za + Ivana in Terezijo Kovač, Franca in Ido  Kolar

VELIKA NOČ JEZUS. VSTAJENJA

 Nedelja, 21. 4. 2019

ob 7.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Terezijo in Franca Tofant ter rodbino

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek in sredo. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

 

OSTALA OZNANILA ZA VELIKI TEDEN OD 14. DO 21. 4. 2019

 

tudi danes med 1. mašo.

Za praznike bi rad obiskal bolnike in jim prinesel sveto obhajilo. Žal so do danes le redki prosili za obisk bolnikov. Lepo prosim, omogočite jim! Za vernega človeka je zakrament največja dobrina, saj mu po njem prihaja Bog v pomoč. Prosim tudi zastopnike ŽPS in Karitas, da v imenu župnije obiščejo bolnike in starejše na svojem področju in v domovih za ostarele.

V tem tednu še lahko napišete in pošljete voščilnice za praznike svojim sorodnikom, znancem ali prijateljem. Zelo lepe voščilnice so ročno izdelale naše sodelavke Karitas. Lahko jih dobite skupaj s kuvertami zadaj v cerkvi, dar za njih pa je namenjen ljudem v stiski.

V sredo vas lepo vabim k čiščenju naše cerkve in okolice. S sodelovanjem pri čiščenju in krašenju izražamo tudi svojo ljubezen do cerkve in župnije ter skrbimo za naše svetišče. Lepo vabim k sodelovanju tudi birmance. Začnemo ob 1500.

Na veliki četrtek je krizmena maša v celjski stolnici ob 900. Pri njej duhovniki obnovimo svoje obljube, škof pa blagoslovi olje za sv. krst in bolniško maziljenje ter posveti krizmo za sv. birmo. To je zelo lepo bogoslužje in zato vabim tudi vas, da se nam pridružite.

Veliki četrtek, petek in soboto imenujemo tudi sveto tridnevje. To so najpomembnejši dnevi naše vere. Lepo, res lepo vas vabim, da se jih v čim večjem številu udeležite! Vzemite si čas za te svete dni. Še posebej lepo vabim vse veroučence. Vsaj enkrat mora biti pri večernem bogoslužju navzoč vsak od njih, birmanci pa vsaj dvakrat. Prvoobhajanci bodo sodelovali v četrtek zvečer na Teharjah, birmanci v petek in soboto - ta dan je ob 20.00. Prosim starše, da pridejo z njimi.

Ministranti sodelujejo vse dni tridnevja; k obredom pa pridejo eno uro pred začetkom, na vaje.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL je del obhajanja velikonočnega praznovanja ne samo v cerkvi, ampak tudi v družinah. Izbrana jedila prinašamo pred mrtvega Zveličarja, da bi nas po molitvi in blagoslovu spominjala na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Zato je najprimernejši prostor za blagoslov velikonočnih jedil gotovo v župnijski cerkvi ob božjem grobu, kjer je mir; kjer je izpostavljeno Najsvetejše in lahko med obredom sedimo. Lepo vas torej vabim k blagoslovu v cerkev.

Bo pa tudi blagoslov na običajnih mestih. V slučaju dežja bo blagoslov, kot smo že vajeni,  samo v cerkvah (Teharje, sv. Ana, Kompole, Šentjanž), ob vseh ostalih zapisanih urah pa v župnijski cerkvi na Teharjah in v Kompolah. Razpored blagoslovov jedil:

 

V župniji Teharje

V župniji sv. Lovrenc

11.00 župnijska cerkev

15.30 Osenca

13.00 Butejeva kapela, Prožinska vas

12.00 Slance, pri Sajovičevi kapeli

16.00 Pečovje

14.30 podružna cerkev sv. Janeza

13.00 cerkev svete Ane

17.00 Lipa

16.00 župnijska cerkev v Kompolah

14.00 župnijski cerkvi

obisk božjega groba: 18.00 - 20.00, cerkev

od 18.00 do 19.00 obisk božjega groba v cerkvi

 

20.00 velikonočna vigilija

19.00 velikonočna vigilija

 VELIKI ČETRTEK - SPOMIN ZADNJE VEČERJE: Obudimo spomin na zadnjo večerjo, Jezusovo zapoved ljubezni, postavitev evharistije in duhovništva, se zahvalimo za dar svete maše in duhovništva, molimo za duhovne poklice in obnovimo svojo povezanost v župniji.

 

VELIKI PETEK - SPOMIN TRPLJENJA IN SMRTI: Ta dan je strogi post, ne obhajamo sv. maše, v obredih je žalost. Poslušamo pasijon - zapis Gospodovega trpljenja, častimo križ, izrekamo Gospodu svoje prošnje za različne ljudi in skupnosti, in častimo Kristusa v božjem grobu.

 

VELIKA SOBOTA - JEZUS POČIVA V GROBU: Dan začnemo z blagoslovom ognja ob božjem grobu (ob 700) in ogenj od tam nesemo domov. Božjo ljubezen želimo prinesti v svoj dom. Obredi velike sobote so zelo lepi. Začnemo v temi, nato sveče. Ob božji besedi sledimo odrešenjski zgodovini in se tudi sami vključujemo vanjo. Znova se oglasijo zvonovi in verni slavimo Kristusovo zmago nad smrtjo.

 

VELIKA NOČ - GOSPODOVO VSTAJENJE: Procesija: vstalega Zveličarja ponesemo iz cerkve v kraj in župnijo, nato pa v slovesni sv. maši praznujemo Kristusovo vstajenje.  V družini se zberemo k velikonočnemu zajtrku, kjer zaužijemo blagoslovljena jedila, ki nas spominjajo na Gospodovo vstajenje.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

  • Cvetna nedelja: 14. 4. 2019, blagoslov zelenja ob 10.00.
  • Velika noč: 21. 4. 2019, procesija ob 6.30.
  • Bela nedelja, 28. 4. .ob 10.00 sveta maša – obletnica krstov otrok od krsta do prvega obhajila.
  • Maša pri sv. Ani - na velikonočni ponedeljek, 22. 4., ob 10.00.
  • Obletnica krstov - srečanje mladih družin: 28. 4. 2019.
  • Prvo obhajilo: 19. 5. 2019; birma: 26. 5. 2019.

·       Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com).

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019