09.01.2021

Oznanila za Nedeljo Jezusovega krsta za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

Delno so sproščeni nekateri ukrepi glede bogoslužja. Dovoljene so svete maše z ljudstvom, seveda za zdrave, z masko in primerno oddaljenostjo. To je lažje na Teharjah, težko pa v kompolah. Lepo prosim, upoštevajte: v cerkvi ne sme biti več ljudi, kot je dovoljeno! Pridite raje med tednom ali na Teharje ob 10.00. Več na 2. strani.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

JEZUSOV KRST

Nedelja,            10. 1.

ob 8.00 za + Mihaela, Ljudmilo, Marijo Verdev, st. Žlaus

ob 10.00 za žive in rajne farane

Pavlin Oglejski

Ponedeljek

 11. 1.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih

* Gajšek v Kostrivnici za + po molitvenih spominih

Tatjana, mučenka

Torek, 12. 1.

ob 18.00 za + Margareto Ocvirk, osmina

Veronika, devica

Sreda, 13. 1.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

Odon, prior

Četrtek, 14. 1.

ob 18.00 + Marijo Tofant

* Gajšek v Kostrivnici za + Danijelo Oberžan

Absolom, škof v Kopru

Petek, 15. 1.

ob 7.00 za + Marjana Ošlaka

* Gajšek v Kostrivnici za + Ano in Ladislava Gobec

Jožef Tovini, laik

Sobota, 16. 1.

ob 18.00 za + Anico Štefančič

2. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            17. 1.

ob 8.00 za + družine Zevnik in Kompolšek

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

JEZUSOV KRST

Nedelja, 10. 1.

ob 10.00 za + Jožeta Recko

Tatjana, mučenka

Torek, 12. 1.

ob 18.00 za + Romana Štore

Jožef Tovini, laik

Sobota, 16. 1.

ob 9.00 za + Jožeta Škoberne

2. Ned. med letom

Nedelja, 17. 1.

ob 10.00 za + Trudo Verdel in rodbino Romih-Gajšek

Umrli sta: Angela Ojsteršek, 95-letna iz Kompol, pogreb bo 14. 1. ob 15.00; in Doroteja Čadej, 89 letna iz Prožinske vasi, pogreb bo 18. 1. ob 14.00, oba v Kompolah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Kogar Gospod ljubi, ga opominja. (Prg 3, 12)

Za nasmeh: Temperatura – Učitelj razlaga: ''Na vročini se stvari širijo, na hladnem pa krčijo. Lahko kdo pove kakšen primer?'' – Janezek: ''Poleti so počitnice dva meseca, pozimi pa le en teden.''

Misel tedna: Čim večja je naša svoboda, tem večja je naša odgovornost pred Bogom. (bl. A. M. Slomšek)

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 10. – 17. 1. 2021

Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski metropoliji

Na temelju epidemiološke situacije so odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije pregledali situacijo in se glede tega odločili, da se s ponedeljkom, 4. januarja 2021, ponovno uvedejo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki so jih škofje sprejeli 18. 12. 2020 (glej: https://katoliska-cerkev.si/navodila-za-obhajanje-svetih-mas-v-mariborski-metropoliji, navodila v točki 6). Kratko povzemam v nadaljevanju.

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a) V cerkvi je lahko toliko vernikov kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ena družina ali gospodinjstvo) na 30 m2.

b) Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ki ne kašljajo, nimajo povišane telesne temperature ali da ni okužen kateri od članov gospodinjstva.

c) Vsi prisotni pri bogoslužju morajo ves čas nositi maske, vzdrževati fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Druženje pred cerkvijo ni dovoljeno.

d) Med sv. mašo je prepovedano zborovsko ali ljudsko petje, lahko sodeluje organist.

e) Med pristopom k obhajilu naj verniki ohranjajo razdaljo 1,5 metra; duhovnik gre po cerkvi.

f) Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.

h) V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za sv.maše.

i) Spovedovanje je dovoljeno. Sv. spoved lahko opravite pred mašo ali po njej, ali po dogovoru.

Cerkve na Teharjah bo tudi danes odprta za ogled jaslic in osebno molitev, sv. obhajilo bo še ob 9.15 in ob 11.30.

 Spodbujam, da naročate sv. maše. Prav tako vabim, da obnovite naročnine ali postanete novi naročniki verskega tiska: Družina 119,60€; Ognjišče 33,50€; Prijatelj 12,60€; Mohorjeve knjige 49€ (za 4 knjige); Božje okolje 29,70€; Najst 23,40€; Cerkev danes 35,70€.

Verouk do nadaljnjega še poteka na daljavo. Po božičnih počitnicah nadaljujemo na ustaljen način. Starše prosim, da spremljajo delo svojih otrok na veroučnem področju, da doma molite in da otroci delajo tudi veroučne naloge. Pridite k maši, še posebej vabim ob delavnikih, ko je več prostora.

Kako smo v župniji delovali v preteklem letu? Seveda je bilo mnogo kaj drugače kot prejšnja leta, saj smo imeli skoraj pol leta zaprte cerkve. Stalni so bili samo pogrebi, ostale dejavnosti pa okrnjene. Posredujem vam nekaj številk v informacijo in v razmislek.

Statistika Teharje: Pogrebi: 40 pogrebov, 17 žensk, 23 moških; povprečna starost je 81,4 let; najstarejša: Primožič Angela - 103 leta, najmlajša Katarina Gaber - 40 let; najstarejši Pilih Marjan - 95 let, najmlajši Kovač Robi - 35 let; 20 neprevidenih, ostali ali prevideni ali so prejemali zakramente; največ iz naselij: 11 Štore; 6 Pečovje; 6 Vrhe; vzrok smrti: 11 rak, 6 srce, 9 starostna oslabelost, 8 pljučnica, 5 covid-19. Krsti: 9, 6 deklic, 3 fantje; 4 zakonski, 5 nezakonski; 2 Pečovje, 2 Štore, ostalo po 1. Poroke: 2 na Teharjah, nekaj faranov drugod.

Statistika Kompole: Pogrebi: 18, 6 žensk, 12 moških; povprečna starost je 77 let; 12 neprevidenih; najstarejša Zavšek Gizela - 95 let, najmlajša Kajtner Amalija - 79 let; najstarejši Pertinač Frančišek - 90 let, najmlajši Recko Jože - 46 let; vzrok smrti: 4 covid-19, 4 kap, 4 pljučnica; iz naselij: 4 Kompole, 3 Prožinska vas, 2 Laška vas. Krsti: 4, vsi nezakonski, 2   fanta, 2 deklici; 2 iz Kompol, 1 Prožinska vas in 1 Štore. Poroke: v Kompolah nobene, nekaj iz drugih župnij.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Četrto poglavje VESELO OZNANILO ZA VSE MLADE: Kristus te rešuje

130. V teh treh resnicah – Bog te ljubi, Kristus je tvoj Odrešenik, On živi – se pojavlja Bog Oče in se pojavlja Jezus. Kjer pa sta Oče in Jezus Kristus, tam je tudi Sveti Duh. Sveti Duh je tisti, ki je v ozadju, ki pripravlja in odpira srca, da sprejmejo oznanilo, Sveti Duh ohranja živo izkušnjo odrešenja, je tisti, ki ti bo pomagal rasti v veselju, če mu pustiš, da deluje. Sveti Duh napolnjuje srce z vstalim Kristusom in od tam se razliva v tvoje življenje kakor izvir. Ko ga prejmeš, ti Sveti Duh omogoča vstopati vedno globlje v Kristusovo srce, da te vedno bolj napolnjuje z njegovo ljubeznijo, lučjo in močjo.

131. Vsak dan kliči Svetega Duha, da bo v tebi nenehno prenavljal izkušnjo vesele novice. Zakaj pa ne? Nič ne izgubiš s tem in On lahko spremeni tvoje življenje, lahko ga razsvetli in mu pokaže boljšo smer. Ne pohabi te, ne vzame ti ničesar, ampak ti na najboljši možni način pomaga najti, kar potrebuješ. Potrebuješ ljubezen? Ne boš je našel v nebrzdanosti, v izkoriščanju in posedovanju drugih ali v gospodovanju. Našel jo boš tako, da boš zares srečen. Iščeš mogočno moč? Ne boš je mogel živeti z grmadenjem predmetov, z razsipavanjem denarja, z obupanim tekanjem za stvarmi tega sveta. Prišla bo na veliko lepši in zadovoljujoč način, če se pustiš voditi Svetemu Duhu.

132. Iščeš strastno ljubezen? Kakor pravi tista lepa pesem: Zaljubi se! (ali: pusti se zaljubiti), kajti »nič ne more biti pomembnejšega od tega, da najdeš Boga. To pomeni, da se  zaljubiš vanj dokončno in absolutno. To, v kar se zaljubiš, zajame tvojo domišljijo in na koncu pusti sled v vsem...

INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je trenutno mogoč zaradi nevarnosti okužbe le v okviru družine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je tudi poroka  po določilih NIJZ možna le v okviru družine.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred. V času korone je pogreb v družinskem krogu in brez sv. maše.

Krašenje cerkve: Teharje: januar: Štore, februar: Bukovžlak; marec: Slance in Sp. Vrhe;

Kompole: januar: Laška vas, februar: Kompole; marec: Prožinska vas;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.