02.01.2021

Oznanila za 2. Nedeljo po Božiču za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

Ob nekoliko izboljšani epidemiološki sliki v mariborski metropoliji se delno sproščajo nekateri ukrepi glede bogoslužja. Dovoljene so svete maše z ljudstvom, seveda za zdrave, z masko in primerno oddaljenostjo. To je lažje na Teharjah, težko pa v kompolah, prosim, upoštevajte: v cerkvi ne sme biti več ljudi, kot je dovoljeno. Več na 2. strani.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

2. NEDELJA

PO BOŽIČU

Nedelja,

3. 1.

ob 8.00 za + Maksa Fišerja, 30. dan

* Gajšek v Kostrivnici za žive in rajne farane

Angela Folijska

Ponedeljek

 4. 1.

ob 7.00 za + Nado Vodeb

* Gajšek v Kostrivnici za + po molitvenih spominih

Emilijana (Milena)

Torek, 5. 1.

ob 18.00 za + Jožefa in Matildo Renčelj

* Gajšek v Kostrivnici za zdravje

Gospodovo razglašenje

Sreda, 6. 1.

ob 8.00 za + Jožeta Vodeba

ob 18.00 za + brata Ivana Seliča, starše Selič in Zajtl

Rajmund Penjafor.

Četrtek, 7. 1.

ob 18.00 + Marijo Markošek

Severin Noriški, opat

Petek, 8. 1.

ob 8.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za +

Andrej Corsini

Sobota, 9. 1.

ob 18.00 za + starše Jurkošek, Jelenc in Pavlino Seiberl

JEZUSOV KRST

Nedelja,            10. 1.

ob 8.00 za + Mihaela, Ljudmilo, Marijo Verdev, st. Žlaus

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

Gospodovo razglašenje

Sreda, 6. 1.

ob 10.00 za + Ivanko Zupanc

Andrej Corsini

Sobota, 9. 1.

ob 9.00 za + Anton Godiclja

JEZUSOV KRST

Nedelja, 10. 1.

ob 10.00 za + Jožeta Recko

Iz svetega pisma: Gospod, zjutraj poslušaš moj glas, zjutraj polagam predte molitev in čakam. (Ps 5, 4)

Za nasmeh: NEVARNO - Janezek gre v šolo. Na prehodu ga zbije kolesar, ki reče: ''Drugič pa bolj pazi.'' - Janezek: ''Ali se boste spet peljali tu mino?

Misel tedna: Pustiti dober vtis tudi v srcu slabega človeka se mi zdi dobro dejanje ljubezni, ki bo ob svojem času prineslo blagoslov. (sv. Janez XXIII.)

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 3. DO 10. 1. 2021

Navodila za obhajanje svetih maš v mariborski metropoliji

Na temelju epidemiološke situacije so odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije pregledali situacijo in se glede tega odločili, da se s ponedeljkom, 4. januarja 2021, ponovno uvedejo bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki so jih škofje sprejeli 18. 12. 2020 (glej: https://katoliska-cerkev.si/navodila-za-obhajanje-svetih-mas-v-mariborski-metropoliji, navodila v točki 6).

Kratko povzemam: Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine. Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju.

Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a) V cerkvi je lahko toliko vernikov kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ena družina ali gospodinjstvo) na 30 m2.

b) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ki ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ali da ni okužen kateri od članov istega gospodinjstva. Ostali verniki naj spremljajo prenos bogoslužij po TV SLO 1 in Exodus TV, po Radiu Ognjišče ali na spletu.

c) Vsi prisotni pri bogoslužju v cerkvi morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.

d) Med sv. mašo je prepovedano zborovsko ali ljudsko petje, lahko sodeluje organist.

e) Med pristopom k obhajilu naj verniki ohranjajo razdaljo 1,5 metra; duhovnik gre po cerkvi.      

f) Pred in po maši njej ni dovoljeno zbiranje ali druženje v cerkvi ali pred cerkvijo.

g) Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.

h) V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za sv.maše.

i) Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita. Sv. spoved lahko opravite pred mašo ali po njej, ali po dogovoru.

V teh dneh do treh kraljev bo odprta cerkev na Teharjah in lahko pridete posamezniki ali družine pogledat jaslice in k osebni molitvi, v skladu z epidemiološkimi ukrepi. Lahko tudi naročite sv. maše.

V sredo je praznik Gospodovega razglašenja, sv. trije kralji. V torek zvečer bom blagoslovil vodo, kadilo in kredo, da boste lahko letos sami blagoslovili dom za praznik, kot imate napisano v knjižici V molitvi povezani. Otroke vabim, da prinesejo svoj dar, ki so ga v adventu zbirali za uboge otroke, ali ga sami pošljete na Misijonsko središče, Kristanova 1, Ljubljana, s pripisom »Župnija Teharje« ali »Župnija Sv. Lovrenc«.

Pretekli teden je bil na Hrvaškem močan potres. Mnogi so morali zapustiti dom, škoda je velika. Tudi v naših krajih smo čutili potres. Na cerkvah in župnijskih stavbah je opaziti male razpoke.

Spodbujam, da naročate sv. maše. Prav tako vabim, da obnovite naročnine verskega tiska: Družina 119,60€; Ognjišče 33,50€; Prijatelj 12,60€; Mohorjeve knjige 49€ (za 4 knjige); Božje okolje 29,70€; Najst 23,40€; Cerkev danes 35,70€.

Verouk do nadaljnjega še poteka na daljavo. Starše prosim, da spremljajo delo svojih otrok na veroučnem področju, da doma molite in da otroci delajo tudi veroučne naloge. Pridite k maši.

 KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Četrto poglavje VESELO OZNANILO ZA VSE MLADE: Kristus te rešuje

127. Če On živi, nam to zagotavlja, da si dobro zlahka utre pot v naše življenje in da naš trud ne bo zaman. Nehajmo se torej pritoževati in glejmo naprej, saj z Njim vedno gre. To je gotovost, ki jo imamo. Jezus je večno živ. Če se ga bomo oklenili, bomo živeli in preživeli vse oblike smrti in nasilja, ki prežijo na nas na poti.

128. Katera koli druga rešitev bi bila slabotna in minljiva. Morda bi služila čemu za nekaj časa, potem pa bi se znova znašli nezaščiteni, zapuščeni, pod milim nebom. Nasprotno pa je srce z Njim ukoreninjeno v temeljno gotovost, ki ostaja kljub vsemu. Sv. Pavel zapiše, da želi ostati združen s Kristusom, da bi »spoznal moč njegovega vstajenja« (Flp 3,10). Gre za moč, ki se vedno znova kaže tudi v tvojem življenju, ker je On prišel zato, da ti da življenje in da bi ga »imel v obilju« (Jn 10,10).

129. Če ti uspe s srcem ceniti lepoto tega oznanila in če dovoliš Gospodu, da te najde; če mu pustiš, da te ljubi in odreši; če skleneš prijateljstvo z Njim in se začneš pogovarjati z živim Kristusom o konkretnih stvareh tvojega življenja, bo to velika izkušnja, temeljna izkušnja, ki bo podpirala tvoje krščansko življenje. To je tudi izkušnja, ki jo boš lahko sporočal drugim mladim. Kajti »na začetku kristjanovega bitja ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z dogodkom, z Osebo, ki daje njegovemu življenju novo obzorje in s tem njegovo odločilno usmeritev.«

 

 INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je trenutno mogoč zaradi nevarnosti okužbe le v okviru družine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je tudi poroka  po določilih NIJZ možna le v okviru družine.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred. V času korone je pogreb v družinskem krogu in brez sv. maše.

 

Krašenje cerkve: Teharje: januar: Štore, februar: Bukovžlak; marec: Slance in Sp. Vrhe;

Kompole: januar: Laška vas, februar: Kompole; marec: Prožinska vas;

 

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713;

www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.