16.03.2019

Oznanila za 2. postno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARAJH 

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            17. 3.

ob 8.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta in Staneka Jeseneka

             ter Jelko Simonč

ob 9.45 križev pot; ob 10.00 za žive in rajne farane

Ciril Jeruzalemski

Poned., 18. 3.

ob 7.00 v zahvalo

* Gajšek v Kostrivnici: za + Markota Brečka

Jožef, Jezusov rednik

Torek, 19. 3.

ob 8.00 za + Marijo Novak

ob 18.00 za + Jožeta in Antona Gabršček, starše in

                starše Vrhovšek

Klavdija, mučenka

Sreda, 20. 3.

ob 7.00 za + Jožefa in Marijo Sivka

Nikolaj iz Flue

Četrtek, 21. 3.

ob 18.00 za + Marijo Gajšek

* Gajšek v Kostrivnici: za + Zdenko Vrečar

+ Lea, spokornica

Petek, 22. 3.

ob 7.00 za + Antonijo Kočar, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za + Eriko Sivka

Rebeka, redovnica

Sobota, 23. 3.

ob 18.00 za + Ano in Alojza Romih

3. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            24. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 9.45 križev pot

ob 10.00 za + Pavlo Kok, starše in brata Šuster

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            17. 3.

ob 10.00 za + Matildo in Ivana Frece in Franca

                                                                       Kozmusa

Jožef, Jezusov rednik

Torek, 19. 3.

ob 18.00 za + Jožefa, Marijo in Anico (obl.) Arzenšek

Rebeka, redovnica

Sobota, 23. 3.

ob 9.00 v čast Materi Božji v zahvalo in za zdravje

3. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            24. 3.

ob 10.00 za + Jožefo in Alojza Mramor, za rodbino Mastnak-Mramor

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: * Zapornik vpraša svojega tovariša: »Zakaj pa ti sediš?« Našel sem kup stvari, ki jih lastniki še niso izgubili«

 

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD  OD 17. DO 24. 3. 2019

 

Postni čas nas vabi k poglobitvi vere in razmišljanju o življenjskih trenutkih. Prejšnjo   soboto in nedeljo smo bili z birmanci na duhovnih vajah. Bilo je lepo. Zahvalim se vsem, ki so pomagali pri izvedbi: katehistinji s. Josipi in animatorki Maši za vsebinsko in družabno plat, očetu Srečkotu in gospe Ksenji pa za dobro hrano in ostalo pomoč. Prepričan sem, da jim bo to dogajanje pomagalo v pripravi na sv. birmo in na njihovi poti vere in odraščanja. Tudi prvoobhajancem želimo po njihovih zmožnostih približati pomen in vrednost dveh zakramentov, na katera se letos pripravljajo: sveto spoved in sveto obhajilo. Včeraj smo skupaj s katehistinjo Alenko in animatorko Nežo preživeli v Slomškovi rojstni hiši. Tam so se nam pridružili njihovi starši. Skupaj smo to srečanje zaključili z molitvijo v lepi župnijski cerkvi na Ponikvi.

Globlje duhovno izkustvo bi radi omogočili na duhovnih vajah tudi otrokom iz 6. in 7. razreda. Duhovno poglobiti se želijo tudi člani zakonske skupine na duhovnih vajah v začetku aprila. Za vse pa bo možnost tudi na cvetno soboto, ko bo naš gost p. Ernest Benko, ki je pred leti vodil tudi naš župnijski misijon. Prosim, molite za vse navedene skupine in tudi druge, ki si v postu želijo vzeti nekaj več časa za svojo dušo in za dobre odnose.

Za mlade po osnovni šoli bo v soboto, 23. 3., v župniji  bl. Antona Martina Slomška v Celju (-salezijanci) škofijski dan mladih - Stična diha v Celju. Dogodek bo potekal od 17.00 do 21.30. Letošnji škofijski dan mladih bo namesto kviza, iger, delavnic in zaključne sv. maše potekal v duhu Stične diha. Mladim želimo ponuditi priložnost za druženje, učenje in duhovno rast. V prvem delu srečanja se bodo mladi med seboj nekoliko spoznali, čemur bodo sledile tematske delavnice: Bog je močnejši (gost: Marjan Veternik, eksorcist); Tvoje obličje, Gospod, iščem – o molitvi (gost: Boštjan Hari); Animiranje (ustvarjalci Stične mladih); Ljubezen (Zavod Integrum, pričevanje in pogovor o boju s pornografijo). V 2. delu: molitev pred Najsvetejšim (z glasbo) in priložnost za sv. spoved, koncert Stična benda…. Mladi, pojdite!

Za veroučence iz 1., 2. in 3. razreda v ponedeljek ne bo verouka, ker imajo program v šoli.

Za materinski dan pripravljamo z otroki, ki igrajo razne instrumente ali lepo pojo, program za starše, v nedeljo, 24. 3., pri sv. maši ob 10.00 v cerkvi in po njej v Martinovi dvorani. Vabimo: Župnija in Krajevna skupnost Teharje.

Križev pot molimo v postu v četrtek zvečer in v petek zjutraj na začetku sv. maše, v nedeljo pa pred pozno mašo - ob 9.45. Lepo vabljeni. Za tiho nedeljo (5. 4. ob 16.00) pa tudi letos vabim na križev pot od grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane. Z veroučenci bomo imeli križev pot v povezavi z veroukom in po dogovoru.

Zadnjo nedeljo v marcu bo popoldne v naši cerkvi revija odraslih cerkvenih pevskih zborov iz dekanije Celje. Ker smo mi gostitelji, lepo vabim k obisku, pa tudi prosim za pomoč pri pogostitvi približno 150 pevcev.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK

261. Vendar pa pretirana skrb ni vzgojna in ni mogoče imeti pod nadzorom vseh možnih situacij, v katere otrok lahko zaide. Tu velja načelo: »čas je pomembnejši kakor prostor«. Se pravi, da gre bolj za to, da sprožamo procese, kot da obvladujemo prostore. Če je oče obseden s tem, da mora vedeti, kje je njegov sin, in hoče nadzorovati njegovo gibanje, se trudi samo za to, da bi obvladoval prostor. Tako ga ne bo vzgajal, ne bo ga krepil in ga ne bo pripravil na to, da bi se postavil po robu nevarnostim. Bistveno je predvsem, da v sinu z veliko ljubezni sproži procese zorenja njegove svobode, usposabljanja, celostne rasti in gojenja pristne samostojnosti. Le tako se bo sin znal braniti in v težkih okoliščinah ravnati preudarno in inteligentno. Véliko vprašanje torej ni, kje se otrok fizično nahaja, s kom je v tem trenutku skupaj, ampak kje se nahaja v eksistencialnem smislu, kje stoji v smislu svojih pogledov, svojih ciljev, svojih želja in svojih življenjskih načrtov. Zato postavljam staršem naslednja vprašanja: »Ali poskušamo razumeti, ‘kje’ se v resnici nahajajo otroci na njihovi poti? Ali vemo, kje je v resnici njihova duša? In predvsem: Ali hočemo to vedeti?«

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Duhovne vaje za 6. in 7. razred: 22. - 24. 3. 2019; za zakonsko skupino pa 5. - 7. 4. 2019.

· Materinski dan: otroci staršem - v nedeljo, 24. 3., pri 10. maši in po njej.

· Križev pot od Grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane: tiha nedelja, 7. 4. ob 16.00.

· Revija župnijskih pevskih zborov dekanije Celje, na Teharjah, 31. 3. 2019.

· Duhovna obnova za obe župniji: sobota, 13. 4. ob 17.30 v Martinovi dvorani, vodi p. Ernest.

· Srečanje za botre in starše birmancev bo v petek, 12. 4., ob 17.00 v Martinovi dvorani.