07.03.2019

Oznanila za 1. postno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SV. MAŠE NA TEHARJAH 

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            10. 3.

ob 8.00 za + Franca Sajovica in sina Brankota

ob 10.00 za žive in rajne farane

Benedikt, škof

Poned., 11. 3.

ob 7.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih II.

Justina, redovnica

Torek, 12. 3.

ob 18.00 za + Julijano in Franca Verhovšek

Kristina, mučenka

Sreda, 13. 3.

ob 7.00 za + Adolfa Teržana (2. obl.)

Matilda, kraljica

Četrtek, 14. 3.

ob 18.00 za + Mileno Dobnik

* Gajšek v Kostrivnici: za + Martina Majoranca

+ Ludovika, redov.

Petek, 15. 3.

ob 7.00 za + Janka Koštomaja

* Gajšek v Kostrivnici: za + Martina Gologranca

Hilarij Oglejski

Sobota, 16. 3.

ob 18.00 za + Ivana in Terezijo Kovač in sorodnike

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            17. 3.

ob 8.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta in Staneka Jeseneka

             in Jelko Simončič

ob 10.00 za žive in rajne farane

SV. MAŠE V KOMPOLAH 

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            10. 3.

ob 10.00 za + Ano Ojsteršek, (16. ob.)

Justina, redovnica

Torek, 12. 3.

ob 18.00 za + Štefanijo Oberžan

Hilarij Oglejski

Sobota, 16. 3.

ob 9.00 za + Katarino Verhovšek (obl.) in rodbino

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            17. 3.

ob 10.00 za + Matildo in Ivana Frece ter Franca

                                                                    Kozmusa

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: *Kaj bodo fantje po poklicu? »Moj sin bo gotovo inženir,« reče prva mamica, »ker vsako igračko, ki jo dobi, razdre in jo potem spet sestavi.« – »Moj bo odvetnik,« reče ponosno druga, »nenehno se prepira s prijatelji.« – »Potem bo pa moj zanesljivo natakar,« vzdihne tretja, »sploh ne pride, ko ga pokličem.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 10. DO 17. MARCA 2019:

 

V sredo, na pepelnico, smo začeli postni čas. Za kristjane je to bogat čas lepih priložnosti in spodbud, da bi se osvobodili samoljubja in se bolj približali Jezusu Kristusu, ki se je tudi soočal s skušnjavami v puščavi in jih zavrnil, ki je sprejel nase trpljenje in smrt. On sam je priporočal tri področja premagovanja in dobrih del: molitev, miloščino - torej pomoč potrebnim, in odpoved ali premagovanje temu, kar ne vodi k Bogu. Priporočam, da se pridružimo akciji Karitas 40 dni brez alkohola in drugim postnim pobudam.

Birma je pomemben zakrament v življenju mladega kristjana. Milost zakramenta vedno deli Bog sam po delovanju posvečenega služabnika in ob pripravljenosti prejemnika. Zato je potrebno pripravljati posodo naše duše, da lahko vanjo Bog deli svoj dar. Na sveto birmo se običajno pripravljamo skozi obdobje osnovne šole, intenzivno pa zadnji dve leti pred prejemom zakramenta. Tako počasi rastemo v znanju, veri in pripadnosti Cerkvi, saj se po birmi pričakuje zrelo krščansko življenje in vključenost v Cerkev. V župniji se skupaj s katehistinjami trudimo mladim kristjanom pomagati k tej zrelosti. Ta vikend smo z letošnjimi birmanci na duhovnih vajah, da bi poglobili svojo vero in povezanost v občestvu vernikov.

Tudi prvoobhajancem želimo po njihovih zmožnostih približati pomen in vrednost dveh zakramentov, na katera se letos pripravljajo: sveto spoved in sveto obhajilo. V ta namen bomo z njimi preživeli soboto v Slomškovi rojstni hiši na Ponikvi. Tja bomo šli z vlakom, potem pa nas bodo prišli iskat starši. Srečanje bomo zaključili v cerkvi na Ponikvi predvidoma ob 13. uri. Globlje duhovno izkustvo bi radi omogočili na duhovnih vajah tudi otrokom iz 6. in 7. razreda. Zato lepo vabim tudi njih, da se pravočasno prijavite katehistinji s. Josipi. Duhovno poglobiti se želijo tudi člani zakonske skupine na duhovnih vajah. Prosim, molite za vse navedene in tudi druge, ki si v postu želijo vzeti nekaj več časa za svojo dušo in za dobre odnose. Za vse pa bo možnost tudi na cvetno soboto, ko bo naš gost p. Ernest Benko, ki je pred leti vodil tudi naš župnijski misijon.

Za materinski dan bi radi z otroki, ki igrajo razne instrumente ali lepo pojo, izrazili spoštovanje staršem. Zato vabimo otroke k sodelovanju, vse starše pa k udeležbi na koncertu v nedeljo, 24. 3., po sv. maši ob 10.00.

S križevega pota na pot življenja

Gospod Jezus, iz globine svoje duše ti znova darujem svoje življenje z vsemi preizkušnjami, ki me čakajo ob poti. Sprejmi jih, posveti jih, stori jih rodovitne, spremeni jih v zaklad odrešenja.

Podeli mi krščansko gledanje na bolečino; nauči me vsak dan nositi moj križ in hoditi za teboj z velikodušno pripravljenostjo zadoščevati za lastne krivde in za krivde človeštva.

Daj mi bratsko srce za vse, ki trpijo; navdihuj mi dejanja sočutja, besede tolažbe, ki jih pričakujejo od mene. Gospod, ki si svet odrešil s križem, podeli nam, svojim učencem, milost, da bomo k tebi vodili svoje brate, ki omagujejo pod bremenom življenja. Ko bomo, ponižno trudeč se pri delu, izpolnili svojo nalogo na tem svetu, bomo zaslužili priti v večno veselje v tvoji luči in tvojem miru.              A. M. Couvreur

 

 

LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK

259. Starši imajo vedno vpliv na moralni razvoj svojih otrok – k dobremu ali k slabemu. Zato je najbolje, da sprejmejo to neizogibno nalogo in jo zavestno, navdušeno, preudarno in stvarno izpolnijo. Ker je naloga družinske vzgoje zelo pomembna in je postala zelo zapletena, bi rad to točko obravnaval posebej in bolj obširno.

Kje so otroci?

260. Družina ne sme nehati biti prostor varstva, spremljanja, vodstva, čeprav mora vedno znova iznajdevati nove metode in sredstva. Treba je premisliti, čemu hočemo izpostaviti otroke. Zato ni mogoče iti mimo vprašanj, kdo skrbi za njihovo zabavo in razvedrilo, kdo preko zaslonov vdira v stanovanje, kakšnemu vodstvu prepuščamo otroke v prostem času. Samo tisti trenutki, ki jih mi preživimo z njimi, ko se z njimi preprosto ljubeče pogovarjamo o pomembnih stvareh, in ugodne možnosti, ki jih ustvarjamo, da bi svoj čas dobro uporabili, bodo pripomogli k temu, da omejimo škodljive vplive. Potreben je stalen nadzor. Nikoli ni zdravo, prepuščati otrok samim sebi. Starši morajo svoje otroke in mladostnike usmerjati in pripravljati, da bodo znali obvladati situacije, v katerih se lahko pojavi na primer nevarnost nasilja, zlorabe ali uživanja mamil.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI:

 · Duhovne vaje za birmance: od 8. do 10. 3. 2019. Duhovne vaje za 6. in 7. razred: od 22. do 24. 3. 2019; za zakonsko skupino pa od 5. do 7. 4. 2019.

· Dan za prvoobhajance: sobota, 16. 3. 2019.

· Materinski dan: otroci staršem - v nedeljo, 24. 3., pri 10. maši in po njej.

· Križev pot od Grobišča Bukovžlak do cerkve sv. Ane: tiha nedelja, 31. 3. ob 16.00.

· Revija župnijskih pevskih zborov dekanije Celje, na Teharjah, 31. 3. 2019.