02.03.2019

Oznanila za 8. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

8. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            3. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivana in Franca Zeme in rodbino Romih

Kazimir, kralj

Poned., 4. 3.

ob 7.00 za + Franca Kača

* Gajšek v Kostrivnici: za + Marijo Mulej

Hadrijan, muč.; pust

Torek, 5. 3.

ob 18.00 za + Alojzijo Herman

++ Pepelnica

Sreda, 6. 3.

ob 7.00 za + Justino in Štefana Strašek

ob 18.00 za + Dorčija Gajška

Perpetua in Filicita

Četrtek, 7. 3.

ob 18.00 za + Magdo Jazbec

* Gajšek v Kostrivnici: za + Zofijo Oberžan

+ Janez od Boga

Petek, 8. 3.

ob 7.00 za + Matildo Jesenek

* Gajšek v Kostrivnici: za + molitvenih spominih I:

Frančiška Rimska

Sobota, 9. 3.

ob 18.00 za + Milana Oberžana

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,             10. 3.

ob 8.00 za + Franca Sajovica in sina Brankota

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

8. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            3. 3.

ob 10.00 za + Antona Leška (obl.), starše in brate

++ Pepelnica

Sreda, 6. 3.

ob 18.00 za + Ivana Klinarja, osmina

Frančiška Rimska

Sobota, 9. 3.

ob 9.00 za + Alojza Mastnaka in rod. Mastnak in Žnidar

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja,            10. 3.

ob 10.00 za + Ano Ojsteršek, (16. ob.)

 G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: *»Stara mama svoji hčerki: A ti še daješ svojim otrokom poljubček za lahko noč«. Hčerka: »Seveda, če sem še budna, ko pridejo proti jutru domov.«

*Vnuk vpraša starega očeta: »Dedi, kaj si pa ti pravzaprav delal, preden si se poročil?«

Ta odgovori: »Ej, takrat sem delal kaj sem hotel.«

 

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 3. DO 10. MARCA 2019

Hvala tem, ki ste že izrazili voljo za sodelovanje v župniji na različnih področjih. Z upanjem in pričakovanjem vabim še nove sodelavce. Možnosti in potreb je veliko. In vsako dobro delo je v pomoč temu, ki ga stori in vsej župnijski skupnosti. Zato še lepo vabim: če ti je Bog dal, da si (še) pri telesni in duhovni moči, te tudi spodbuja, da to uporabiš v dobro Cerkve in ljudi v župniji. Vabim, da skupaj storimo kaj dobrega in da ne pademo le v ozki krog svojih želja in lagodnosti ter kritike drugih, ampak da doprinesemo kaj dobrega Bogu v čast, ljudem v pomoč, sebi in župniji pa v zadovoljstvo.

Bliža se 25. 3., materinski dan. Med otroci je veliko takih, ki igrajo razne instrumente ali lepo pojo. Lepo jih vabimo, da sodelujejo na koncertu ob materinskem dnevu. Svojo pripravljenost izrazite katehistinji ali župniku, da zabeleži tvojo glasbeno točko. V nedeljo, 24. 3., po sv. maši ob 10.00, jo boste zaigrali ali zapeli za svoje starše in vse, ki bodo poslušali.

V petek gremo z letošnjimi birmanci na duhovne vaje. Prosim, podprite naše duhovno prizadevanje z molitvijo, da bi obrodilo dober sad in bo mlada srca odpiralo za delovanje Svetega Duha. V mesecu, ki je pred nami bo duhovni vikend še za 6. in 7. razred in za zakonsko skupino, za prvoobhajance pa duhovna sobota. Vse naše duhovno delo priporočam v molitev.

Postne akcije in premagovanja:

V sredo, na pepelnico, začenjamo postni čas. V vseh verstvih ima odpoved in post pomembno vlogo, saj nas vodi k odpovedi, dobrim delom, poglobljeni molitvi in k večji osvobojenosti od materialnih dobrin. Za kristjane pa je to še zlasti čas, ko nam je bolj pred očmi trpljenje in smrt božjega sina Jezusa Kristusa. Cerkev nas vabi, da bi v postnem času živeli bolj kvalitetno, se v povezanosti z Bogom v molitvi tudi duhovno okrepili in storili več dobrega ljudem v stiski. Tako priporoča molitev, odpoved in dobra dela. Priporočam, da se pridružimo akciji Karitas 40 dni brez alkohola, pomoč ljudem v stiski, več molitve, redni obisk svete maše. Še posebej vabim družine prvoobhajancev in birmancev ter vse župnijske sodelavce, da se po svojih močeh pridružite kaki od teh akcij. Vsak dan in vsako dobro delo šteje!

POMAGAJ MI REČI »NE«

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,

vsemu, kar nas dela hrome, bolne, potrte.

Daj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu,

kar nas slepi, kar nam jemlje besedo.

 

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,

vsemu, kar uničuje, vsemu, kar nas navdaja z bojaznijo.

Daj mi moč, moj Bog reči ne,  vsemu, kar ločuje, kar nas dela šibke.

 

»Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog, vsemu, kar nas slepi in nas zasužnjuje.

Daj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu,

kar je smrt, vsemu, kar rani.

 

Spremeni, moj Bog, Tvoj »ne« v jezik mojih dejanj

v tem »ne«

naj bo slišen tvoj »da« meni in svetu.

Po: Zakladnica molitve, Anton Rotzetter

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Ko družino prizadene smrt

256. Tolaži nas spoznanje, da za tiste, ki umrejo, ni popolnega uničenja, in vera nam zagotavlja, da nas Vstali ne bo nikoli zapustil. Tako lahko preprečujemo, da bi smrt »zastrupila naše življenje, razdrla naše zveze in nas pustila pasti v praznino«. Sveto pismo govori o Bogu, ki nas je ustvaril iz ljubezni in nas naredil tako, da se naše življenje s smrtjo ne konča (prim. Mdr 3,2-3). Sv. Pavel nam govori o srečanju s Kristusom neposredno po smrti: »… željo imam, biti razvezan in biti s Kristusom« (Flp 1,23). Z njim nas po smrti pričakuje to, »kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo« (1 Kor 2,9). Hvalospev bogoslužja za umrle to zelo lepo ubesedi: »Res nas žalosti usoda smrti, toda tolaži nas obljuba prihodnje nesmrtnosti. Tvojim vernim, Gospod, se življenje spremeni, ne pa uniči.« Kajti naši sorodniki niso izginili v temo niča; upanje nam zagotavlja, da so v dobrih in močnih Božjih rokah«.

257. Eden od načinov, kako lahko vzdržujemo stik z našimi ljubljenimi umrlimi, je ta, da zanje molimo. Sveto pismo pravi, da je »za rajnke moliti sveta in pobožna misel« (2 Mkb 12,44-45). »Naša molitev zanje jim lahko ne le pomaga, marveč tudi napravi njihovo priprošnjo za nas učinkovito.« Nekateri svetniki so pred svojo smrtjo tolažili svoje ljubljene bližnje s tem, da so jim obljubili, da jim bodo blizu s svojo pomočjo. Sv. Terezija iz Lisieuxa je čutila, da bo iz nebes še naprej delala dobro. Sv. Dominik je zatrdil, da bo »po smrti bolj koristen (…), bolj mogočen za dobivanje milosti«. To so vezi ljubezni, kajti »zedinjenje potnikov z brati, ki so zaspali v Kristusovem miru, se nikakor ne pretrga, temveč se (…) s skupno deležnostjo pri duhovnih dobrinah še okrepi«.

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Duhovne vaje za birmance: od 8. do 10. 3. 2019. Duhovne vaje za 6. in 7. razred: od 22. do 24. 3. 2019; za zakonsko skupino pa od 5. do 7. 4. 2019.

· Dan za prvoobhajance: sobota, 16. 3. 2019.

· Materinski dan: otroci staršem - v nedeljo, 24. 3., pri 10. maši in po njej.

· Revija župnijskih pevskih zborov dekanije Celje, na Teharjah, 31. 3. 2019.