23.02.2019

Oznanila za 7. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

7. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            24. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Pavlija in Rozo Gologranc

Valburga

Poned., 25. 2.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih IV

* Gajšek v Kostrivnici: za + Leopolda Bukovška

Aleksander-Branko

Torek, 26. 2.

ob 18.00 za + Janeza Jurkoška,

                        rodbino Jurkošek in Pajk

Gabrijel ž. M. B.

Sreda, 27. 2.

ob 7.00 za + Jožico Žmaher

Ožbolt, škof

Četrtek, 28. 2.

ob 18.00 za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih I

Albin, škof

Petek, 1. 3.

ob 7.00 za + Brankota Renčlja

* Gajšek v Kostrivnici: za + Stankota in Ano Mulej

Neža Praška, dev.

Sobota, 2. 3.

ob 18.00 za + Albina Vipotnika

molitev za spravo v slovenskem narodu

8. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,  3. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivana in Franca Zeme in rodbino Romih

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

7. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            24. 2.

ob 10.00 za + Stankota (obl.), Marijo Klinar in sorodnike

Aleksander-Branko

Torek, 26. 2.

ob 18.00 za + Angelo Mastnak

Neža Praška, dev.

Sobota, 2. 3.

ob 9.00 za + Stankota Kovača, obl.

8. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,  3. 3.

ob 10.00 za + Antona Leška (obl.), starše in brate

 G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Za nasmeh: *Policaj ustavi Jureta, ki je brzel skozi naselje: »Kaj tako divjaš? Gotovo si se vozil 50 km. Na uro!« Jure: »To pa ne bo držalo. Sem komaj pet minut na kolesu.«

*Ko pride Mihec iz šole, ga mama vpraša: »Kaj ste pa danes delali v šoli?« – »Pri kemiji smo delali poskuse z eksplozivnimi snovmi.« – »Lepo. In kaj bi naj počeli jutri v šoli?« – »V kateri šoli. Naše več ni?«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 24. 2. DO 3.3. 2019

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri sv. maši za otroke prejšnjo nedeljo. Vsako 3. nedeljo se bomo trudili pri pozni maši, da bi sv. mašo bolj približali otrokom in družinam. Lepo vabim!

Hvala tudi vsem, ki ste se v nedeljo popolne udeležili molitve in sv. maše za duhovne poklice. Da je potrebno za duhovne poklice moliti in se truditi, čuti zelo malo faranov. Težko nam bo, ko bodo ostale mnoge župnije brez duhovnika in ali redovnika…. A brez molite in večjega spoštovanja tega dela, se stvari ne bodo same po sebi izboljševale.

Prav lepo vabim tudi k sodelovanju v župniji na različnih področjih. V ta namen sem napisal pred dvema tednoma povabilo (na zelene liste) in še čakam vaš odgovor in pripravljenost, da storite kaj dobrega za župnijo. Zaupam v vaše zmožnosti in vašo dobro voljo. Župnija je skupnost in v njej imamo vsi svojo vlogo in nalogo. Z dobrim sodelovanjem lahko skupnost uspešno deluje in prinaša veselje tako sodelujočim, kot tudi tistim, ki ne zmorejo sodelovati. To prinaša blagoslov in lepo doživljanje občestva, pa tudi notranjo moč in potrditev vere, kar je še kako potrebno za čase osebne šibkosti in težav. Zato vas še enkrat lepo vabim: če ti je Bog dal, da si (še) pri telesni in duhovni moči, te tudi spodbuja, da to uporabiš v dobro Cerkve in ljudi v župniji. Vabim, da skupaj storimo kaj dobrega in da ne pademo le v ozki krog svojih želja in uživanja ter kritike drugih, ampak da doprinesemo kaj dobrega Bogu v čast, ljudem v pomoč, sebi in župniji pa v zadovoljstvo, saj dobro delo osrečuje vse.

Župnijski pastoralni svet župnije Sv. Lovrenc lepo vabim na sejo v torek ob 19.00;                        Župnijski pastoralni svet župnije Teharje pa lepo vabim na sejo v sredo bo 19.00.

Starše birmancev lepo vabim na sestanek, v petek ob 17.00 v našo veroučno učilnico. Bliža se čas duhovnih vaj za birmance in naglo se približuje tudi datum birme. Zato pričakujem res polno udeležbo na našem srečanju, vsem, ki še niso oddali podatke o botru pa prosim, da to storijo do sestanka.

Bliža se materinski dan. Med otroci je veliko takih, ki igrajo razne instrumente ali lepo pojo. Lepo jih vabimo, da sodelujejo na koncertu ob materinskem dnevu. V nedeljo, 24. 3., po sv. maši ob 10.00. otroke vabimo, da izberete pesem, in jo zaigrate ali zapojete za svoje starše.

 

Danes nam Jezus v evangeliju naroča: »Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubite svoje sovražnike, dobro delajte tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami... Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. Gospod, hvala ti za vse prijatelje, za vse, ki nas imajo radi.

Hvala pa tudi za tiste, ki nas ne marajo. Pomagaj nam, da bomo zmogli zanje iskreno moliti, da bodo v nas prepoznali tvoj usmiljeni obraz. Daj nam moči, da nas njihova sovražnost do nas ne prestraši in da bomo zmogli kljub vsemu zanje delati dobro.                                                                          Po: Uvodi pri sv. mašah – leto C

 

Nihče nima dostopa do človeške skrivnosti, samo srce. Samo ena pot je do sočloveka, to je pot srca. Kjer je prostor za srce, tam mali, šibki človek zopet nekaj pomeni. Ljubezen je pogoj vsega srečnega sobivanja. Ne reci: resnično pomembna je samo pravica! Pravica brez ljubezni je utopija. Ljubezen brez resnice pa je laž.                                                                                                                                                                                                                                   Phil Bosmans, Vitamini za srce

 

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Ko družino prizadene smrt

255. Na splošno terja žalovanje za umrlimi precej časa in če hoče dušni pastir spremljati ta proces, se mora prilagoditi potrebam vsake stopnje žalovanja posebej. Skozi celoten proces se zastavljajo vprašanja o vzrokih smrti; o tem, kaj bi bil človek lahko storil; o tem, kaj doživlja človek v trenutkih pred smrtjo. Notranji mir se lahko doseže z iskreno in potrpežljivo molitvijo. V nekem trenutku žalovanja moramo žalujočim pomagati priti do uvida, da morajo, čeprav so izgubili ljubljenega človeka, izpolniti svojo nalogo in da ni dobro, če se podaljšuje žalovanje, misleč da se s tem rajnemu izkazuje spoštovanje. Ljubljeni človek ne potrebuje ne našega trpljenja niti mu ni do tega, da si uničujemo življenje. Prav tako ni najboljši izraz ljubezni, da se ga vsak trenutek spominjamo in ga omenjamo, kajti to pomeni, da smo odvisni od neke preteklosti, ki je ni več, namesto da bi ljubili pokojnika, ki se sedaj nahaja v onstranstvu. Telesno ne more biti več navzoč, vendar: »… močna kakor smrt je ljubezen« (Vp 8,6). Ljubezen v sebi nosi zmožnost posebnega zaznavanja, kar ji omogoča, da sliši tisto, kar nima glasu, in vidi, kar je nevidno. To ne pomeni, da bi si ljubljenega človeka predstavljali takega, kakršen je bil, ampak naj bi ga sprejemali spremenjenega, kakršen je zdaj. Ko je prijateljica Marija hotela Jezusa po vstajenju močno objeti, jo je prosil, naj se ga ne dotika (prim. Jn 20,17), da bi jo uvedel v drugačen način srečevanja.

 

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Sestanek za starše birmancev, v petek, 1. 3. 2019, ob 17.00.

· Duhovne vaje za birmance: od 8. do 10. 3. 2019.

· Duhovne vaje za 6. in 7. razred: od 22. do 24. 3. 2019.

· Revija župnijskih pevskih zborov dekanije Celje, na Teharjah, 31. 3. 2019.

· Seja župnijskega sveta: sv. Lovrenc: torek, 26. 2., ob 19.00, Teharje: v sredo ob 19.00.