02.02.2019

Oznanila za 4. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

4. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            3. 2.

ob 8.00 za žive in rajne farane

 ob 10.00 za + Brankota Gašperja, osmina

branje sv. pisma v dvorani: od 15.00 - 18.00

Gilbert, red. ust.

Poned., 4. 2.

doma ne bo sv. maše

Agata, mučenka

Torek, 5. 2.

ob 18.00 za + Alojzijo Herman

Doroteja, muč.

Sreda, 6. 2.

ob 9.30 za + Mihaela, Nežo in 2 brata Gologranc

             za + Albina Vipotnika

ob 18.00 za + Jožeta Hrastnika;  za + Marijo Novak

Pij IX., papež

Četrtek, 7. 2.

ob 18.00 v Kompolah: sklep celodnevnega češčenja

Jožefina, dev.;

prešernov dan

Petek, 8. 2.

ob 7.00 za + Martina Gologranca

* Gajšek v Kostrivnici: za + Ano Krajnik

Apolonija, mučenka

Sobota, 9. 2.

ob 18.00 za + Leopoldino Mihevc

5. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            10. 2.

ob 8.00 za + družine Malgaj, Flis, Rajh in sorodnike

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

4. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            3. 2.

ob 10.00 za + Jožeta, Ladislava, Marijo in Pavlo

               Klajnšek

Agata, mučenka

Torek, 5. 2.

ob 18.00 za + Štefana Pušnika

Pij IX., papež

Četrtek, 7. 2.

ob 9.30 za + Markota Brečko in Pavla Šuhla

ob 18.00  za + Nežo Košec; za + Zdenko Vrečar

Apolonija, mučenka

Sobota, 9. 2.

ob 9.00 v zahvalo za uspešno zdravljenje

5. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            10. 2.

ob 10.00 za + Ivana Romiha (35.obl.) in Jožeta Ravnaka (8. obl.)

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

»Nihče nima dostopa do človeške skrivnosti, samo srce. Samo ena pot je do sočloveka, to je pot srca.

Kjer je prostor za srce, tam mali, šibki človek zopet nekaj pomeni. Ljubezen je pogoj vsega srečnega sobivanja. Ne reci: resnično pomembna je samo pravica!  Pravica brez ljubezni je utopija. Ljubezen brez resnice pa je laž.

                                                               

 Phil Bosmans, Vitamini za srce

  

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 3. DO 10. 2. 2019

Danes popoldne vas lepo vabim na Svetopisemski mini maraton (branje Svetega pisma) od 15.00 do 18.00. Letos bomo brali iz stare zaveze 5. Mojzesovo knjigo, iz nove zaveze pa Apostolska dela in pisma apostola Petra. Čas prisotnosti si izbirate svobodno. Lepo vabljeni k branju in poslušanju tudi birmanci in njihovi starši. Birmanci pri sodelovanju dobijo točke.

Za devetošolce prihaja čas odločitve za poklic in za nadaljnje šolanje. Informativna dneva v Škofijski klasični gimnaziji Ljubljana-Šentvid in v škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru sta 15. 2. in 16. 2. 2019.

Starše veroučencev iz 5. razreda lepo vabiva s katehistinjo, s. Josipo, na sestanek, ki bo v četrtek, 7. 2. 2019, ob 17:30 s sodelovanjem otrok v Martinovi dvorani na Teharjah. Za veroučence 7. razreda in višje, pripravljava srečanje na temo stvarjenje, nastanek sveta. Gostja bo s. Irena Jurgec, ki je na tem področju posebej študirala. To bo v četrtek, 14. 2., ob 17.00.

Biblična skupina ima srečanje v torek ob 19.00 v veroučni učilnici.

Danes je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Po večstoletni navadi tedaj še posebej molimo za zdravje na grlu, saj je govor in petje eden temeljnih človeških darov. Ta dan cerkev deli »Blažev blagoslov«. Pri nas bo v nedeljo po obeh mašah.

Vsaka župnija ima vsaj vsako leto vsaj en dan molitve pred Najsvetejšim. Za župnijo Teharje je to redno 6. februar, za župnijo Sv. Lovrenc pa 7. februar. Lepo vas vabim, da si ta dan najdete vsaj nekaj časa in pridete molit: zase, za svoje in za vse ljudi, da bi nam Bog naklonil zdravja, modrosti, razumevanja, vere, pravih odločitev in drugih potrebnih kreposti za življenje. Vidimo, kako so težki časi in se čutimo nemočne ob mnogih težavah, tako osebno, kot tudi v domovini in Cerkvi. Prihajajte molit, tudi starši in otroci. Še posebej vabim prvoobhajance in birmance ter njihove starše. Da Najsvetejše ne bi ostalo samo, sem spodaj napisal priporočeni seznam - za obe župniji. Seveda lahko pridete tudi ob drugi uri, če ne morete ob predlagani.

Priporočen razpored molitve po vaseh v župniji Teharje, v sredo, 6. 2.:

9.00 - 9.30 Slance; ob 9.30  sv. maša, somaševanje dekanijskih duhovnikov

10.45 - 11.30 Pečovje; 11.30 - 12.15 Bukovžlak; od 12.30 do 14.45 v kapeli Doma Lipa

15.00 - 15. 45  Štore - Lipa; 15.45 -16.30 Vrhe + Kresnike

16.30 - 17.15 Teharje + veroučenci (birmanci, prvoobhajanci) + starši

17.15 - 18.00 veroučenci (prvoobhajanci, birmanci) + starši + župnijski sodelavci

18.00 sklep češčenja: pete litanije, blagoslov z Najsvetejšim in sv. maša.

Prvo sredo v februarju imamo običajno duhovniki celjske dekanije svoje duhovno in pastoralno srečanje na Teharjah. Letos pade na dan celodnevnega češčenja in bo zato še lepša priložnost za skupno molitev. Ker je letos že vzpostavljena kapela v Domu starejših Lipa, bo čas molitve od 12.30 do 14.45 v Domu Lipa, 4. nadstropje. Tako se bodo lažje udeležili molitve tudi oskrbovanci doma in tisti, ki so doma tam blizu in sicer ne morejo biti navzoči. Lepo vabim!

Priporočen razpored molitve po vaseh v župniji sv. Lovrenc, v četrtek, 7. 2.:

ob 900  izpostavimo Najsvetejše;         ob 9.30 sv. maša;

od 10.30 do 11.00 Moste + Straža;      od 11.00 do 12.00 Ogorevc + Draga

od 12.00 do 16.00 ni izpostavljeno       od 16.00 do 17.00 Šentjanž + Laška vas

od 17.00 do 18.00 Kompole + Prožinska vas + veroučenci in starši; 

ob 18.00 sklep češčenja: pete litanije, blagoslov, sv. maša.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Nekateri zapleteni primeri

249. »Posebne težave nastajajo v zvezi z dostopom do krsta ljudem, ki se znajdejo v zapletenem zakonskem odnosu. Gre za ljudi, ki so vstopili v trajno zakonsko zvezo v času, ko vsaj eden od partnerjev še ni poznal krščanske vere. Škofje so poklicani, da se v teh primerih sami odločijo in pri tem na prvem mestu upoštevajo duhovno korist zakoncev.«

250. Cerkev svojo držo naravnava po Jezusu, Gospodu, ki se je daroval za vsakega človeka, brez izjeme, v ljubezni brez omejitev. S sinodalnimi očeti sem premišljeval o položaju družin, ki v njihovi sredi živijo ljudje z istospolno usmerjenostjo, o izkušnji, ki ni lahka ne za starše in ne za otroke. Zato bi radi predvsem poudarili, da moramo spoštovati dostojanstvo vsakega človeka in ga sprejemati, ne glede na njegovo spolno usmerjenost, ter se skrbno izogibati »slehernemu zapostavljanju«ali celo temu, da bi bili do njega napadalni in nasilni. Nasprotno, pomembno je, da omogočimo spoštljivo spremljanje tistih, ki kažejo istospolne težnje, da bi lahko dobili potrebno pomoč, da bi razumeli Božjo voljo in jo v življenju v celoti izpolnili.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Srečanje za starše otrok iz 5. razreda je v četrtek, 7. 2., ob 17.30, v Martinovi dvorani.

· Srečanje za veroučence 7. razreda in višjih razredov s s. Ireno Jurgec bo 14. 2. ob 17.00  

· Celodnevno češčenje Najsvetejšega: na Teharjah 6. 2., v Kompolah pa 7. 2. 2019.

· Duhovne vaje za birmance: od 8. do 10. 3. 2019.

· Duhovne vaje za 6. in 7. razred: od 22. do 24. 3. 2019.

· Revija župnijskih pevskih zborov dekanije Celje, na Teharjah, 31. 3. 2019.