21.11.2020

Oznanila za nedeljo Kristusa kralja, 34. med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 
   

 

SVETE MAŠE

Zaradi nevarnosti okužbe bomo po odloku vlade in škofovske konference do nadaljnjega duhovniki sv. maše darovali brez udeležbe ljudstva. Prosimo, da nas po možnosti v času maše v duhu spremljate doma z molitvijo. Sv. maše bova z g. Gajškom darovala po vaših namenih: jaz na Teharjah, on pa ob 7.00 v Kostrivnici. Kdor bi želel naročeno mašo             prestaviti na kasnejši čas, naj to pravočasno sporoči.

KRISTUS KRALJ

Nedelja,            22. 11.

ob 8.00 za + rodbine Malgaj, Flis, Rajh in Krajnc

* Gajšek v Kostrivnici za + Romana Štora

Klemen I., papež

Ponedeljek,

23. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 1

* Gajšek v Kostrivnici za + po molitvenih spominih 1

Andrej in drugi vietnamski muč.

Torek, 24. 11.

ob 18.00 za + Romana Rismana, obl.

* Gajšek v Kostrivnici za + po mol. spominih sv. Lovrenc 2

Katarina Aleksand.

Sreda, 25. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 2

Obletnica posvetitve celjske stolnice

Četrtek, 26. 11.

ob 18.00 za + Milana Kolarja, pogr.

* Gajšek v Kostrivnici za + po mol. spominih sv. Lovrenc 3

Modest in Virgil, škofa

Petek, 27. 11.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + po mol. spominih sv. Lovrenc 4

Katarina Laboure

Sobota, 28. 11.

ob 18.00 za + Amonove

* Gajšek v Kostrivnici za + Marto in Vinka Oblak

1. ADVENTNA NEDELJA

Nedelja,            29. 11.

ob 8.00 za + Ivana in Rozalijo Kresnik in stare starše

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivana Lubeja

Iz svetega pisma: Jezus je rekel: »Vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, je podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi, ter se zagnali v to hišo in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali.« (Mt 7, 24-26)

Za nasmeh: Barvanje obraza. Enajstletni Tonček razlaga, da so se v šoli učili, da so si Indijanci  pred napadom barvali obraz. Petletni Mihec to sliši in reče oetu: »Mami si že pol ure v kopalnici barva obraz.« In doda: »Najbrž sledi napad.«

Duhovna misel: Upanje je izraz zaupanja, da sta moje življenje in zgodovina sveta v rokah ljubečega Boga, Boga, ki se zavzema za svoje stvarstvo. Upanje pa ni potuha naši lenobi, marveč spodbuda k zavzetemu življenju. (Ciril Sorč)

 

OSTALA OZNANILA

Za osebno molitev posameznika ali družine bo cerkev na Teharjah odprta v nedeljo med 8.30 in 12.00 (-obhajilo za posameznike ali družine ob 9.00, 11.00 in 11.30); v Kompolah pa bo odprta med 9.00 in 10.00 (prejem sv. obhajila bo ob 9.30) ali po predhodnem dogovoru.

· Še vedno so dovoljene le zasebne maše duhovnika brez vernikov.

· Škofje vabijo vse vernike, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce.

· Zaradi izrednih razmer lahko prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše samo zdravi verniki, le posamič ali kot družina. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

· Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva. (več na: https://katoliska-cerkev.si/)

Danes je nedelja in praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Spominjamo se, da nismo izgubljeni, prepuščeni le človeškim poskusom in intrigam politike, ampak človeštvo vodi duhovna sila, Kristus vstali in poveličani. S tem praznikom zaključujemo cerkveno, bogoslužno leto in se zahvaljujemo za vse duhovne darove, ki smo jih prejeli.

Tudi to nedeljo ste vabljeni, da spremljate sveto mašo po TV Slovenija ob 10.00 ali na Exodus TV (najdete na Telemach kanalu 745). Večerne sv. maše na Teharjah (v torek, četrtek in soboto) pa lahko spremljate na FB iz cerkve v skupini 'Molivci'.

Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Našim veroučencem pošiljamo gradiva po elektronski pošti, po predhodnem obvestilu pa se srečamo tudi preko elektronske aplikacije Zoom ali Youtube. Vem, da je tako delo na daljavo za starše in otroke naporno, prav tako za katehete. Vendar pa se po svojih močeh trudimo za vzgojo v veri, saj je to velikega pomena za naše sedanje, prihodnje in večno življenje. Prav tako nam je pomembno, da ohranjamo in poglabljamo tudi stik z občestvom župnije in vesoljne Cerkve. Epidemija bo (upam, da kmalu) minila. Če pa v tem času izgubimo vero in zavest občestva ter duhovne povezanosti, pa nas bodo posledice žalostno bremenile in delale naš svet še bolj hladen, koristolovski in brez upanja. Zato se splača truditi in potrpeti. Hvala za vaše sodelovanje. Upam, da bomo lahko kmalu spet delali v živo, do takrat pa je elektronska verzija dobrodošla.

Prihodnjo nedeljo začenjamo adventni čas in novo bogoslužno leto. Žal ga letos ne bomo mogli slovesno začeti in blagosloviti adventne vence. Zato pa vas vabim, da letos doma izdelate svoje adventne venčke, lahko iz domačih ali v bližini najdenih materialov. Jaz pa vam bom za prihodnjič napisal nekaj o tem in tudi besedilo domačega blagoslova. Za otroke bo na voljo adventni koledar tudi v elektronski obliki.

Življenje pa mora tudi v tem času teči naprej. Četudi so obiski sv. maš onemogočeni in ni nabirk, se trudimo, da bi skrbeli za urejenost cerkve in okolice. Tako smo v tem tednu dokončali tlakovanje poti od ceste do Martinove dvorane, kar smo imeli že nekaj let v načrtu, saj je bilo pot težko vzdrževati in ni bila prijetna za hojo. Opravili smo zemeljska dela in položili betonske tlakovce. Tako kot za ostala gospodinjstva v KS Teharje, ki urejajo uvoz na dvorišče, nam je za 54 m2 pri nabavi tlakovcev pomagala Krajevna skupnost Teharje. Za ta del se ji zahvaljujemo. Za ostalih 100 m2 tlakovcev, ves material in delo pa smo poskrbeli sami. To je še en del k urejanju naše okolice in sem vesel, da smo lahko to uredili še pred zimo. Hvala vsem, ki se pomagali z delom in darovi.

Teden od nedelje Kristusa kralja do 1. adventne nedelje je posvečen misli na dobrodelnost, na pomo ljudem v stiski. imenijemo ga tudi Teden Karitas. . že 30 let se v tem tednu vrši dobrodelni koncert Slovenske Karitas z naslovom: KLIC DOBROTE za pomoč družinam v stiski. Prvič so ga priredili ob velikih poplavah leta 1991 v Celju. od takrat naprej je vsako leto v dvorani Golovec, prenaša ga Televizija Slovenija, v tem času pa se zbirajo sredstva za družine. radi smo se v živo udeležili tega koncerta. žal letos ne bo mogoče, lahko pa ga bomo spremljali preto TV  to sredo ob 20.00.. tudi letos bodo zbirali sredsta, saj so letos številne družine še bolj v stiski, tudi zaradi epidemije. Lepo vabim k ogledu koncerta in tudi k darovanju za potrebe družin. Saj vemo, Bog obilno  povrne dobroto do ubogih. Blaženi Anton Martin Slomšek, čigar rojstni dan obhajamo v tem tednu, 26. 11. je zapisal: "Kdor ubogim daruje, Bogu posojuje."

Več: https://www.facebook.com/SlovenskaKaritas/videos/131797715080093/

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Četrto poglavje VESELO OZNANILO ZA VSE MLADE

111. Ne glede na vse želim zdaj vsem mladim oznaniti najpomembnejše, tisto prvo, kar se nikdar ne bi smelo zamolčati. To oznanilo vsebuje tri velike resnice, ki jih moramo vsi nenehno poslušati, vedno znova in znova. 112. Najprej želim vsakemu posebej povedati prvo resnico: »Bog te ljubi.« Če si jo že slišal, nič zato, želim te spomniti nanjo: Bog te ljubi. Nikoli ne dvomi o tem, ne glede vse, kar se ti bo zgodilo v življenju. V kakršnikoli okoliščini si neskončno ljubljen.

113. Morda izkušnja očetovstva, ki si jo imel, ni bila najboljša, morda je bil tvoj zemeljski oče oddaljen ali odsoten, ali nasprotno od tega, gospodovalen in posesiven. Ali pa preprosto ni bil oče, kot si ga potreboval. Ne vem. Z gotovostjo pa ti povem, da se lahko varno vržeš v objem svojega božjega Očeta, Boga, ki ti je dal življenje in ki ti ga daje vsak trenutek. On te bo trdno podpiral, hkrati pa boš čutil, kako do konca spoštuje tvojo svobodo. V njegovi Besedi najdemo veliko izrazov ljubezni. Zdi se, kot da bi Bog iskal različne načine izražanja svoje ljubezni, da bi videl, ali s katero od teh besed lahko pride do tvojega srca. Včasih se na primer predstavlja kot tisti nežni očetje, ki se igrajo s svojimi otroki: »Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi, z vrvicami ljubezni, bil sem jim kakor tisti, ki si vzdigujejo otroka k licu« (Oz 11,4).

INFORMACIJA

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Do nadaljnjega žal ni mogoč ne krst, ne poroka zaradi nevarnosti okužbe. Upamo, da kmalu mine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Pečovje; november: Slance in Sp. Vrhe; december: Teharje; Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc; november: Draga, Moste, december: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04;