12.01.2019

Oznanila za nedeljo Jezusovega krsta za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

JEZUSOV KRST

Nedelja,            13. 1.

ob 8.00 za + Zabukovškove

ob 10.00 za žive in rajne farane

Odon, redovnik

Poned., 14. 1.

 ob 7.00 za + Nežo Košec

* Gajšek v Kostrivnici: za + Emila Gajška

Pavel, puščavnik

Torek, 15. 1.

ob 18.00 za + Anico in Antona Mihelčič

Marcel, papež

Sreda, 16. 1.

ob 7.00 za + Zofijo Oberžan

Anton, puščavnik

Četrtek, 17. 1.

ob 18.00 za + Nežo in Štefana Polajžar

* Gajšek v Kostrivnici: za + Markota Brečko

Marjeta Ogrska

Petek, 18. 1.

ob 7.00 za + Franca, Nežo in Riharda Kok

* Gajšek v Kostrivnici: za + Eriko Sivka

Suzana, mučenka

Sobota, 19. 1.

ob 18.00 za + Pavlo in Janka Leben

2. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            20. 1.

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani: ob 10.00 za + Ano in Alojza Romih

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

JEZUSOV KRST

Nedelja,            13. 1.

ob 10.00 za + Vido in Franca Majoranc

Pavel, puščavnik

Torek, 15. 1.

ob 18.00 za + Zdenko Vrečar, (30. dan)

Suzana, mučenka

Sobota, 19. 1.

ob 9.00 za + Marija in Jože Tofant

             za + Martina Majoranca, osmina

2. NEDELJA MED LETOM

Nedelja,            20. 1.

ob 10.00 za + Antona in Karolino Mulej in

                              Stanka Fendriha

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Pogrebi: v torek ob 16.00 bo pogreb + Milana Oberžana, 84-letnega s Teharja; v sredo ob 15.00 pa pogreb + Marije Gajšek, roj. Debeljak, 88-letne iz Prožinske vasi. Bog jima daj večni mir.

»Najvišji zaklad življenja v družbi, najsvetlejša točka v zgodovini človeštva, predmet zaupljivega pričakovanja Cerkve in narodov je mir. Mir je stavba, ki jo gradiš dan za dnem in na trdnih temeljih. Mir je dom, dom vseh. Mir ne bo mogel zavladati v svetu, dokler se ne bo nastanil v človeškem srcu.« (sv. Janez XXIII.)

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 13. DO 20. JANUARJA 2019

 

Pred nami je novo leto, čas, ki nam ga znova daje Gospod, da ga preživimo kot ljudje, v lepem človeškem odnosu. Brez mnogih materialnih stvari v življenju lahko shajamo, brez človeških odnosov zelo težko. Zato iskreno želim, da bi v tem letu gradili in ohranjali iskrene odnose: najprej v družinah, med sosedi in v župniji, v kraju in domovini. Zelo potrebna nam je globlja vsebina življenja, da vidimo smisel in cilj našega truda, našega življenja. To je moč v polnosti najti le v veri v Boga, v upanju, ki presega zgolj človeške možnosti in pričakovanja. Zato iskreno želim vsakemu verniku in vsemu občestvu župnije, da bi poglobili in ohranjali vero in gradili dobro občestvo župnije. To je velik dar in ga je potrebno skrbno čuvati in graditi. Zato se lepo zahvaljujem vsem, ki sodelujete v župniji. Vaše delo je pomembno in sem vam zanj res hvaležen. Vem, da ni vedno lahko, da pogosto ob svoji družini, službi in drugih zadolžitvah težko najdete čas za sodelovanje v cerkvi. A prav zato je vaše delo še toliko več vredno. Bog ga zna najbolje ceniti in naj vam po svoji dobroti poplača z darovi za dušo in za telo, za družino in mir srca. S to prošnjo in s tem zaupanjem veselo stopamo v to leto. Naj ga Bog obilno blagoslovi za vas.

Sestanki za starše: Srečanje s starši veroučencev je zelo pomembno, saj je vzdušje v družini in molitev temelj duhovni rasti otrok. V tem tednu lepo vabim na srečanje starše prvoobhajancev v sredo ob 17.30, za starše birmancev pa v petek ob 17.30. Potrebno se je duhovno pripravljati na slavje 1. obhajila (19. 5.) in na slavje birme (26. 5.). To ni le dogodek v cerkvi in praznovanje ob mizi, ampak je duhovno dogajanje in priprava posameznika, družine in župnije. Zato prosim, da se vsi starši sestankov zagotovo udeležite.

Za devetošolce prihaja čas odločitve za poklic in za nadaljnje šolanje. Prav je, da se pozanimate in najdete najboljšo rešitev. Na informativne dneve vas vabijo tudi katoliške gimnazije. V Sloveniji je žal malo privatnih srednjih šol. Imamo pa 4 katoliške gimnazije (Ljubljana-Šentvid, Maribor, Želimlje in Vipava) in smo lahko na njihovo delovanje in uspehe res ponosni in veseli, da jih imamo. Priporočam, da se pozanimate tudi za to možnost nadaljnjega šolanja.

V tednu od 18. do 25. januarja vsako leto vabimo k obhajanju tedna krščanske edinosti. Zavedamo se žalostnega dejstva razdeljenosti kristjanov na različne krščanske skupnosti in molimo, da bi se med seboj spoštovali in sodelovali, saj vsi kristjani verujemo v istega troedinega Boga Očeta in Sina Jezusa Kristusa in Svetega Duha, četudi so med nami neke razlike v izpovedovanju in bogoslužju. Na tem področju je bilo v zadnjih sto letih veliko narejeno in smo za to hvaležni in tudi spodbujeni, da bi storili še več. V celjski dekaniji bomo vsak dan v eni župniji za to več molili in razmišljali. Na Teharjah bo to v soboto. V naši župniji biva tudi mnogo pravoslavnih vernikov in nekaj evangeličanskih. Vabim, da se nam pridružijo pri molitvi. Pri bogoslužju in po njem bo v soboto, 19. 1., prepeval pevski zbor »Osti jarej« iz Štor, kjer sodelujejo tudi predstavniki srbske pravoslavne cerkve. Sv. mašo pa bo vodil g. Slavko Pajk. Lepo vabljeni. V Kompolah bo prihodnjo nedeljo, 20. 1. ob 10.00 pri sv. maši in po njej prepeval zbor »Osti jarej«, maša z ekumenskim nagovorom pa bo prihodnji torek, 22. 1. ob 18.00 in jo bo vodil br. Primož Kovač.

V sredo ob 19.00 bo pri sv. Jožefu predstavitev knjige »Leksikon filozofije«, ki jo je izdala Mohorjeva družba. To je veliko intelektualno in filozofsko delo, ki ga je napisal nadškof dr. Anton Stres (prvi celjski škof). Predstavitev bo vodila Cvetka Rezar, ki je to obširno delo tudi uredila. Lepo vabljeni.

V četrtek je god sv. Antona Puščavnika. Ob njegovem godu obnavljamo v cerkvi sv. Ane tradicionalno sv. mašo in licitacijo krač ter drugih suhih mesnih izdelkov. Lepo vabljeni, da prinesete svoje izdelke in drugi, da jih kupite. Izkupiček je za cerkev sv. Ane.

Otroci so do sedaj prinesli 22 hranilnikov (kar je le 14%) v akciji Otroci za otroke! Hvala tem!

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Stare rane

243. Kar zadeva ločene, ki živijo v novi zvezi, je pomembno, da jim damo čutiti, da so del Cerkve, da »nikakor niso izobčeni« in se jih ne obravnava kot izobčene, ker so vedno del cerkvenega občestva (communio).Ti primeri »terjajo pozorno razlikovanje in spremljanje z velikim spoštovanjem. Pri tem se je treba izogibati takega načina govorjenja in ravnanja, ki bi ga prizadeti utegnili občutiti kot obtožujočega (diskriminatornega). Takšna skrb zanje ne pomeni oslabitve vere v krščanskem občestvu ali njegovega pričevanja glede nerazvezljivosti zakona. Nasprotno, ravno v takšni skrbi se izraža ljubezen do bližnjega.«

244. Z druge strani so številni sinodalni očetje »poudarjali, naj bodo postopki za ugotavljanje ničnosti zakona dostopnejši in bolj prilagodljivi ter po možnosti povsem brezplačni«. Počasni postopki spravljajo ljudi v slabo voljo in jih utrujajo. Oba moja najnovejša dokumenta v zvezi s to temo sta uvedla poenostavitev postopka za možno razglasitev ničnosti zakona. Z njima sem hotel tudi z vso jasnostjo potrditi, »da je škof sam v svoji Cerkvi, kateri je postavljen za pastirja in glavo, sodnik njemu zaupanih vernikov«.  »Uveljavitev teh dokumentov posledično predstavlja veliko odgovornost škofov ordinarijev, ki so poklicani, da sami presodijo nekatere postopke in v vsakem primeru vernikom zagotovijo enostavnejši dostop do pravice. To predpostavlja izobraževanje dovolj velikega števila strokovnega osebja – sestavljenega iz duhovnikov in laikov –, ki se prednostno posveča tej cerkveni službi. Zato bo potrebno, da ljudem, ki živijo ločeno, ali parom, ki doživljajo krizo, dati na voljo službo za informiranje, povezano dušnim pastirstvom družine, za svetovanje in poravnave, ki bo na voljo tudi v zvezi s predhodno preiskavo.«

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

Molitvena osmina za edinost med kristjani: od 18. do 25. 1. 2019.

Sestanki staršev: za prvooobhajance v sredo ob 17.30, za birmance v petek ob 17.30.

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV V DEKANIJI CELJE, OD 18. - 25. JANUARJA 2019

Datum

Župnija

Vodi

18. 1., petek 

Sv. Duh  ob 18.00:

sv. maša in nagovor

Rok Metličar, upravitelj škofije

19. 1., sobota

 Teharje ob 18.00

 sv. maša in nagovor, prepeva zbor »Osti jarej«

 

Slavko Pajk SDB

20. 1., nedelja

 Svetina ob 10.30

sv. maša in nagovor

dr. Vinko Kraljič, župnik

21. 1., ponedeljek

Sv. Cecilija  ob 18.00 sv. maša in nagovor,

Anton Lavrič  CM

22. 1., torek

Sv. Lovrenc nad Štorami

ob 18.00,  sv. maša in nagovor

Br. Primož Kovač, OFM Cap

 

23. 1., sreda

Sv. Jožef:  ob 18:00 litanije, sklep češčenja, sv. maša in nagovor

 

Matic Lesjak, kaplan

 

24. 1., četrtek

Bl. A. M. Slomšek: ob 18.00 litanije, sklep češčenja, sv. maša in nagovor

Marjan Jezernik, opat in stolni župnik

 

25. 1., petek 

Sv. Danijel: ob 18.00

sv. maša in nagovor, ekumenska molitev za edinost,  sklep osmine

dr. Stanko Lipovšek, škof,

sodelujejo predstavniki Evangeličanske in

Srbske pravoslavne Cerkve