05.01.2019

Oznanila za Gospodovo razglašenje za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

Nedelja,                     6. 1.

ob 8.00 za + Ljudmilo (25. obl.), Mihaela in Marijo

             Verdev ter starše Žlaus

ob 10.00 za žive in rajne farane

Rajmund, duh.

Poned., 7. 1.

 ob 7.00 za rajne z Vrh in Kresnik

Severin, opat

Torek, 8. 1.

ob 18.00 za + Franca Mastena

Julijan, muč.

Sreda, 9. 1.

ob 7.00 po molitvenih spominih

Gregor Niški

Četrtek, 10. 1.

ob 18.00 za + Matildo Podkrajšek

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih

Pavlin Oglejski

Petek, 11. 1.

ob 7.00 v zahvalo in v priprošnjo

* Gajšek v Kostrivnici: za + po molitvenih spominih

Tatjana, mučenka

Sobota, 12. 1.

ob 18.00 za + Marijo Šuhel in družino Šuhel-Medved

JEZUSOV KRST

Nedelja,            13. 1.

ob 8.00 za + Zabukovškove

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH  

GOSPODOVO

RAZGLAŠENJE

Nedelja,                6. 1.

ob 10.00 za + Olgo Krajnc

Rajmund, duh.

Poned., 7. 1.

ob 8.00 za + rajne farane

Severin, opat

Torek, 8. 1.

ob 18.00 za + Sonjo Reberšak

Julijan, muč.

Sreda, 9. 1.

ob 8.00 za + Ano Krajnik

Tatjana, mučenka

Sobota, 12. 1.

ob 9.00 za + Stanka, Faniko, Staneta Kragelj in starše

JEZUSOV KRST

Nedelja,            13. 1.

ob 10.00 za + Vido in Franca Majoranc

G. Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v sredo, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

 

Umrl je Martin Majoranc iz Kompol. Pogreb bo v sredo ob 15.00 v Kompolah. Bog mu daj večni mir.

 

OSTALA OZNANILA

Blagoslov domov smo v glavnem zaključili: jaz v župniji Teharje, duhovni pomočnik g. Stanko  Gajšek pa v župniji Sv. Lovrenc. Z veseljem sva stopila v vaš dom, prosila božjega blagoslova pri vašem delu in v vaši družini, miru, zdravja, sreče in božjega varstva. Skupaj smo molili in tako začutili, da smo skupnost, da nas povezuje vera, bogoslužje, Cerkev. To spoznanje je pomembno, saj smo vedno bolj razdrobljeni, s pogledom uprti v svoj ozki svet, službe, šole in vsakdanje skrbi. Čeprav se zdi, da težko najdemo čas zase, za Boga in za Cerkev, pa je vendar to tako potrebno, saj sicer lahko ostajamo osamljeni, nemočni in notranje negotovi. Ob blagoslovu sva vam izročila knjižico 'Sonce mojega življenja' z lepimi mislimi in molitvami ter z nekaj razlage o zakramentu sv. evharistije, svetega obhajila. To je nam kristjanom največje bogastvo, saj je živi Bog med nami, po njem stopa Večni v naše telo, v naše življenje. Je hrana za potovanje v večnosti. Zato je sveta maša in sveto obhajilo dragoceni zaklad. Blaženi Alojzij Grozde ga je imenoval »Sonce mojega življenja«. Vabim, da knjižico večkrat vzamete v roke in ob njej molite.

Z g. Gajškom se lepo zahvaliva vsem, ki ste duhovnika prijazno sprejeli in vsem tistim, ki ste ga želeli sprejeti, pa vas takrat ni bilo doma. Če sva slučajno izpustila kakšno hišo, kjer bi želeli blagoslov, se opravičujeva in prosiva, da naju obvestite. Hvala tudi za vašo pozornost in dar, ki ste ga namenili za potrebe župnije ali duhovniku za socialno zavarovanje ali za pot. Bog vam povrni. Za vaše rajne sva in še bova darovala tudi sv. mašo in vas vabiva, da se je udeležite.

Verska statistika župnije Teharje in župnije sv. Lovrenc za leto 2018:

Krsti: na Teharjah smo lani krstili le 8 otrok (leto prej 15 otrok): 4 fante in 4 dekleta, od tega le 3 zakonski, 5 nezakonskih; v Kompolah smo krstili 4 otroke (leto prej 6 otrok): 2 fanta in 2 deklici;  od teh le 1 zakonski, 3 nezakonski). Veselim se z vsemi novokrščenci in njihovimi starši. Čestitam jim ob tem pomembnem dogodku, starše in botre pa spodbujam, da otroke vzgajate v veri, z njimi in za njih molite ter jih vodite k sveti maši. Zaskrbljujoče za narod in Cerkev je, da je tako malo otrok. V ta lepi prostor sveta bodo prihajali tuji otroci…

Pogrebi: na Teharjah: vseh je bilo 27 (od tega 14 moških in 13 žensk); 4 prevideni - to je okrepljenih z zakramenti za bolne, 17 neprevidenih, nekaj jih je občasno sprejemalo zakramente. Najstarejša je bila Terezija Juhart (97 let), med moškimi Peter Faktor (96 let); najmlajša Fric Marija (69 let), najmlajši Albin Škorjanc (51 let). Povprečna starost je bila 79,5 let; najpogostejši vzrok smrti je bil rak in odpoved srca. V Kompolah smo imeli 16 pogrebov (lani 24), 10 žensk in 6 moških, od tega 2 previdena in 12 neprevidenih, 2 občasno prejemala zakramente. Najstarejša je bila Justina Strašek (98 let), najstarejši Martin Gologranc (85 let), najmlajša Sonja Reberšek (63 let), najmlajši Marko Brečko (21 let). Najpogostejši vzrok smrti je bila starostna oslabelost, odpoved srca in rak. Povprečna starost 79,2 let. Sočustvujem z vsemi, ki ste izgubili svojega dragega človeka. Vsako nedeljo pridružimo tudi njega ali njo pri sveti maši za rajne farane.

Poroke: na Teharjah so se poročili 4 pari (lani 1), v Kompolah 2 para (lani 1). Novoporočencem čestitam, se veselim novih družin in želim veliko milosti in sreče v zakonu.

Obnove, skrb za okolico: na Teharjah: Postavili smo novi križev pot od Grobišča Bukovžlak do sv. Ane, naredili novo streho na župnijski cerkvi in urejali parkirišče. V župniji sv. Lovrenca smo prepleskali notranjost cerkve. Hvala in Bog povrni vsem, ki ste omogočili dela in sodelovali.

Ta teden je redni verouk. Otroci, prinesite, kar ste zbrali v hranilke v akciji Otroci za otroke!

V soboto, 12. 1., bo po maši koncert Ljubiteljskega pevskega zbora Štore. Lepo vabljeni.

V župnijski dvorani je še na ogled razstava Knjižnice Celje: Društveno življenje v Štorah pred 2. Svetovno vojno, avtor je Matej Ocvirk.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Stare rane

241. V nekaterih primerih zahteva uveljavljanje lastnega dostojanstva in koristi otrok to, da postavimo jasno mejo pretiranim zahtevam drugega, veliki krivici, nasilju ali pomanjkanju spoštovanja, ki je postalo že stalnica. Treba je priznati, »da so primeri, v katerih je ločitev neizogibna. Včasih lahko postane moralno nujna, če gre za to, da slabotnejšega zakonca ali majhne otroke zavarujemo pred hujšimi poškodbami, ki jih povzroča nadutost in nasilje, poniževanje in izkoriščanje, zanemarjanje in ravnodušnost«. Vendar je treba na ločitev »gledati kot na skrajno sredstvo, potem ko se je ponesrečil vsak razumen poskus sprave«.

242. Sinodalni očetje opozarjajo: »Posebno sposobnost razlikovanja je treba posvetiti pastoralnemu spremljanju ločenih, razvezanih in zapuščenih. Predvsem je treba sprejeti in spoštovati trpljenje tistih, ki so po krivici utrpeli ločitev ali razvezo ali zapuščenost, ali pa so bili zaradi nasilja sozakonca prisiljeni prekiniti skupno življenje. Ni preprosto odpustiti prizadejano krivico, vendar milost omogoča tudi to. Iz tega sledi nujnost dušnega pastirstva sprave in posredovanja (mediacije), tudi v posebnih ustanovah za pogovor, ki naj jih ustanovijo škofije.«Hkrati morajo spodbujati »ločene, ki niso vnovič poročeni in pogosto pričujejo za zakonsko zvestobo, da v evharistiji najdejo hrano, ki jih podpira v njihovem položaju. Krajevno občestvo in duhovniki morajo te ljudi skrbno spremljati, predvsem kadar so tu otroci ali trpijo zaradi hude revščine«. Propad družine je še veliko bolj travmatičen in boleč, kadar vlada revščina, kajti potem je na voljo veliko manj sredstev za to, da bi si na novo uredili življenje. Reven človek, ki izgubi varovalni prostor družine, je dvojno izpostavljen zanemarjanju in vsem vrstam nevarnosti za njegovo integriteto.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

Adventna akcija Otroci za otroke: svoje hranilnike prinesete k jaslicam v nedeljo, 6. januarja.

Molitvena osmina za edinost med kristjani: od 18. do 25. 1. 2019. Na teharajah bo sv. maša z ekumensko mislijo v soboto, 19. 1., v Kompolah pa v torek, 22. 1.