29.12.2018

Oznanila za Nedeljo sv. Družine za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Nedelja,            30. 12.

ob 8.00 za + Ano Selič in starše Zajtl

ob 10.00 za žive in rajne farane

Silvester, papež, staro leto

Poned., 31. 12.

 ob 18.00 v zahvalo za vse dobro v letu 2018

Marija, božja mati,

novo leto

Torek, 1. 1.

ob 10.00 za + Stanislava in Timoteja Smole

Bazilij in Gregor

Sreda, 2. 1.

ob 7.00 za rajne iz Štor in z Lipe

Ime Jezusovo

Četrtek, 3. 1.

ob 18.00 za + Alojzijo Herman, pogrebna

Angela, redovnica

Petek, 4. 1.

ob 7.00 za rajne s Pečovja

Emilijana, Milena

Sobota, 5. 1.

ob 18.00 v zahvalo in dober namen

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

Nedelja,  6. 1.

ob 8.00 za + Ljudmilo (25. obl.), Mihaela in Marijo Verdev in starše Žlaus

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Nedelja,            30. 12.

ob 10.00 za + Ivana in Matildo Frece, Franca Kozmusa

Silvester, papež, staro leto

Poned, 31. 12.

ob 8.00 za + Štefana Pušnika

Marija, božja mati,

novo leto

Torek, 1. 1.

ob 10.00 za + Martina Gologranca

Bazilij in Gregor

Sreda, 2. 1.

ob 8.00 za + Julijano in Franca Vrhovšek

Ime Jezusovo

Četrtek, 3. 1.

ob 8.00 za + Eriko Sivka

Angela, redovnica

Petek, 4. 1.

ob 8.00 za + Emila Gajška

Emilijana, Milena

Sobota, 5. 1.

ob 9.00 za + Ivana in Marijo Štuklek

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

Nedelja,  6. 1.

ob 10.00 za + Olgo Krajnc

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 30.12.2018 DO 6.1.2019

Lepo smo obhajali božične praznike v obeh župnijah. Zahvaljujem se vsem, ki ste k temu pripomogli: vsem, ki ste tudi letos skrbno pripravili jaslice in okrasili svetišče, tako na Teharjah, kot v Kompolah; vsem, ki ste nabrali mah, dali smreke; vsem, ki ste sodelovali v programu in pri svetih mašah s petjem, branjem, igro ali kako drugače. Praznovanje je tedaj pravo, ko združimo moči in po svojih sposobnostih in možnostih dodamo svoj delež v pripravi in izvedbi slavja. Naj Bog povrne vsako dobro delo s svojo milostjo in naj vam Novorojeni, ki smo ga tako oznanjali, podeli svoj mir in blagoslov.

Navdih za izdelavo jaslic lahko najdemo tudi na razstavi jaslic v Vojniku, kjer je na ogled 300 različnih jaslic, ki so zelo domiselno zasnovane in izdelane. Zato zelo priporočam ogled. Razstavo je možno videti do 2. januarja. Zelo spodbudno je tudi tako široko sodelovanje krajanov in vseh, ki so to veliko razstavo in vse spremljevalne prireditev pripravili in izvedli. To je lahko zgled in spodbuda tudi drugim krajem in župnijam.

Blagoslov domov lepo poteka po obeh župnijah. Zahvalim se za lep sprejem, za zaupanje in vašo dobrotljivost. Res so ta srečanja kratka, a so dragocena za duhovnika in vernike. Duhovnik prihaja v vaš dom, da bi z vami in za vas molil in v božjem imenu blagoslovil vas, vaš dom in za kratek čas stopil v vaš domači svet. Tako prinaša bližino Cerkve in z vami deli vaše radosti, skrbi in stiske. Ob tem vam letos podari knjižico Sonce mojega življenja. Letošnja vsebina je namenjena sveti evharistiji, svetemu obhajilu, za katerega je bl. Alojzij Grozde rekel, da je »sonce mojega življenja«. V njej boste lahko našli lepe misli o kruhu, o sveti hostiji, obhajilu, o češčenju sv. zakramenta, pa tudi lepe molitve in fotografije. Vabim, da jih z veseljem vzamete v roke, prebirate in posredujete misli tudi vašim domačim. Še zlasti jo radi vzemite v roke starši prvoobhajancev, pa tudi vsi drugi, ki bi radi poglobili svoj odnos do Jezusa v sveti hostiji. Vero posredovati mladim rodovom, je sveta dolžnost staršev in odraslih, vemo pa, da to ni preprosto in je dobrodošla in potrebna pomoč v sliki in besedi, da bi globlje razumeli vero. Temu je posvečeno to leto.

Blagoslov v tem tednu: na Teharjah: danes popoldne in v ponedeljek blagoslavljam na Teharjah, v sredo in četrtek po Vrheh in v Kresnikah, v petek in soboto v Štorah-Lipa, v nedeljo, ponedeljek in torek na Pečovju in v Osenci.

V župniji sv. Lovrenca: blagoslavljal bo duhovni pomočnik g. Stanko Gajšek: danes in v ponedeljek v Kompolah, v sredo Prožinska vas - nad železnico; v četrtek: Draga in Ogorevc; v petek: Prožinska vas-Moste; v soboto: Zagaber in Straža, v nedeljo: Laška vas. Kjer do sedaj še niste imeli blagoslova doma, pa bi to želeli, prosim, sporočite to duhovniku ali spremljevalcu.

Upam, da vas danes, na nedeljo, na praznik svete Družine navdaja veselje, veselje vsakega nad svojo družino. Upam, da ste v tem prazniku družine ponosni na svojo družino, vsak na svojo ženo, na svojega moža, na svoje otroke, otroci na svoje starše. Ne zaradi tega, ker so vaše družine idealne, ne zaradi tega, ker bi bile naše družine popolne, pač pa zaradi tega, ker si prizadevamo za to, da bi bili naklonjeni drug drugemu, da bi sprejemali drug drugega in da bi v tej odprtosti za življenje, v odprtosti za sočloveka izpolnjevali Božjo voljo.

Zelo potrebno in primerno je, da se v razmišljanju o svoji družini ozremo v Sveto družino, v njeno resničnost, da se ozremo v njen Nazaret, v njen Betlehem, v ves tek njenega življenja. Spoznali bomo, da nam je Sveta družina dosti bliže, kot običajno mislimo, ali pa lahko pogledamo še z druge strani - smo tudi mi veliko bliže Sveti družini, kot običajno sodimo. (Nadškof Stane Zore)

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

 

 NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Stare rane
239. Razumljivo je, da pride do kriz v družinah takrat, ko eden njenih članov ni v polnosti razvil načina, kako vstopiti v odnos, ker še ni pozdravil ran iz tega ali onega obdobja svojega življenja. Slabo preživeto otroštvo ali mladostništvo je rodovitna prst za osebne krize, ki lahko prizadenejo zakon. Ko bi bili vsi ljudje normalno dozoreli, bi bile krize manj pogoste in manj boleče. Je pa dejstvo, da se morajo včasih štiridesetletniki potruditi, da pridejo do zrelosti, ki bi jo morali doseči že ob koncu odraščanja. Včasih kdo ljubi s sebično, za otroka značilno ljubeznijo, ki je ostala na stopnji, v kateri je resničnost popačena in si človek v svoji muhavosti predstavlja, da se vse vrti okoli njegovega jaza. To je nenasitna ljubezen, ki kriči ali joka, če ne dobi, kar si želi. V drugih primerih kdo ljubi z ljubeznijo, ki je obtičala na pubertetniški stopnji in jo zaznamujejo prepirljivost, zajedljiva kritika, navada obtoževanja drugih ter logika čustva in domišljije; drugi naj bi polnili njegovo praznino ali bi se morali ravnati po njegovih muhah.

240. Številni ljudje preživijo otroštvo, ne da bi kdaj začutili, da so brezpogojno ljubljeni, in to poškoduje zmožnost, da bi zaupali in se prepustiti drugemu. Slab odnos z lastnimi starši ter brati in sestrami, ki ni bil nikoli ozdravljen, se kasneje spet pojavi in škoduje zakonskemu življenju. Potem je treba iti skozi proces osvobajanja, s katerim se niso še nikoli soočili. Če odnos med zakoncema ni dober, bi morali, preden sprejmemo važne odločitve, zagotoviti, da vsak zakonec gre po tej poti zdravljenja svoje zgodovine. To zahteva, da človek uvidi, kako zelo nujno je, da si izprosi milost, da bi mogel odpustiti in prositi za odpuščanje. Sprejemati pomoč, iskati pozitivne nagibe in to poskušati vedno znova. Vsakdo mora biti zelo pošten sam s seboj, sicer ne more spoznati, da so v njegovem načinu, kako živi ljubezen, prisotne te oblike nezrelosti. Če se zdi, da je še tako očitno, da je vsa krivda na strani drugega, vendar nikoli ni mogoče premagati krize, če pričakujemo, da se samo drugi spremeni. Treba se je vprašati tudi o tem, kako bi mogel še dozoreti ali se ozdraviti, da bi pospešil premagovanje spora.

 OBVESTILA IN NAPOVEDI

Blagoslov otrok: na nedeljo sv. družine, 30. 12. ob 10.00. Pripeljite tudi male otroke.

Adventna akcija Otroci za otroke: svoje hranilnike prinesete k jaslicam v nedeljo, 6. januarja.

Verouk: ta teden ga še ni, začnemo v nedeljo, na praznik Gospodovega razglašenja ali treh kraljev, 6. 1. 2019.