29.12.2018

Duhovna misel za Nedeljo Svete družine

folder

Lk 2,41–52

družina

Družina igra pomembno vlogo v življenju vsakogar izmed nas. Iz zdravih družin izhajajo zdrave osebnosti. Vsaj na splošno je tako. Zdravje naroda je odvisno od zdravih družin, propad naroda pa se začenja s propadanjem družine. Cerkev se tega zaveda. Ker nam želi samo dobro, postavlja pred nas vzor, ki naj bi se po njem zgledovali – to je nazareška družina.

Ob vsem tem pa družina ni vrednota, ki bi se ji moralo vse drugo ukloniti. Nad njo je človek, oseba, posamezni član družine. Zaradi njega je družina ustanovljena, njemu mora omogočati, da v njej uresniči samega sebe.

Mož se uresničuje v ljubezenski povezavi z ženo, po naravi je k njej naravnan, v njej najde svojo dopolnitev.

Žena uresničuje svojo ženskost v ljubezenski povezavi z možem. Nanj je naravnana in v njem najde svojo dopolnitev.

Oba se uresničujeta ob otrocih, ki jih porajata in vzgajata. Nanje je naravnana njuna telesnost in duševnost, v njih se dopolnjuje njuna oseba in skupna rast.

Otroci se uresničujejo ob starših. Iz njihove ljubezni se porajajo, ob njihovi skrbi odraščajo, ob njihovi zrelosti dozorevajo. Uresničujejo pa se tudi v medsebojnih odnosih. Človek je družbeno bitje in že od malega se mora uvajati v skupnost.

Jožef se je dopolnjeval ob Mariji, Marija ob Jožefu, oba ob Jezusu. Jezus pa je ob njima napredoval v modrosti, starosti in milosti. Lepšega vzora Cerkev ljudem ne bi mogla ponuditi.

Po: Beseda da Besedo