22.12.2018

Oznanila za 4. Adventno nedeljo, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

4. ADVENTNA NEDELJA

Nedelja,            23. 12.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Nežo Polajžar, 2. obl.

 

Adam in eva,

Sveti večer

 

 

 

 

Poned., 24. 12.

 

 

 

 

 

 

ob 10.00 v Domu Lipa: za + oskrbovance

ob 18.00 za + Antona Ostrožnika;

             - za + Danija Lenardiča in Sandija Vodenika

ob 23.40 božičnica;

ob 24.00 za žive in rajne farane

               - za + Jožefa in Marijo Sivka

Božič,

Gospodovo

rojstvo

Torek, 25. 12.

 

ob 8.00 za  + Miro Godunc

ob 10.00 za + Albina Vipotnika

ob 18.00 pri sv. Ani za + Marijo Novak

Štefan, mučenec

Dan samostojnosti

Sreda, 26. 12.

ob 10.00 za + Henrika (5. obl.) in Vesno Spreitzer

ob 11.00 blagoslov konj na Ledini

Janez, ap., evang.

Četrtek, 27. 12.

ob 7.00 za + iz Slanc in Bukovžlaka

Nedolžni otroci

Petek, 28. 12.

ob 7.00 za + s Teharja

Tomaž Beket, škof

Sobota, 29. 12.

ob 18.00 za + starše Selič in Zajtl

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Nedelja,            30. 12.

ob 8.00 za + Ano Selič in starše Zajtl

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

4. ADVENTNA  NEDELJA

Nedelja,            23. 12.

ob 10.00 za + Franca in Marijo Plank

 Adam, eva, Sveti večer

Poned, 24. 12.

ob 23.40 božičnica

ob 24.00 za + Stanka Rismana, obl.

 Božič, Gospodovo rojstvo

Torek, 25. 12.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Justino in Štefana Strašek

Štefan, mučenec

Sreda, 26. 12.

ob 8.00 za + Stanka Štarkla

Janez, ap., evang.

Četrtek, 27. 12.

v Šentjanžu ob 10.00 za vinogradnike in za zdravje

Nedolžni otroci

Petek, 28. 12.

ob 8.00 za + Markota Brečko

Tomaž Beket, škof

Sobota, 29. 12.

ob 9.00 za + Tomaža Žnidarja (10.obl), rodbino Žnidar

NEDELJA SVETE DRUŽINE

Nedelja,            30. 12.

ob 10.00 za + Ivana in Matildo Frece, Franca Kozmusa

 

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

 

Betlehemska lučka je prispela v Slovenijo. Danes jo že lahko dobite v cerkvi po obeh mašah. Če svetilko že imate, lahko dobite samo vložek.

Izteka se nam adventni čas. Adventni venec nas je spominjal pričakovanja odrešenja in vabil k pripravi sebe in naših družin na rojstvo Odrešenika. Upam, da ste ga vsaj v neki meri tudi tako čutili in sprejemali.

Jaslice so lep simbol božičnega dogajanja. Spominjajo nas Svete družine in božjega rojstva, stiske popotnikov in beguncev, spominjajo nas božje ljubezni, ki se sklanja v naše življenje na različne načine. Še zlasti po Jezusu Kristusu, božjem sinu, ki je postal človek. Spominjajo nas tudi naše družine, nas vabijo k molitvi in lepim odnosom. Vabim vas, da naredite po domovih čim bolj domače, svoje jaslice in da se ob njih radi zbirate k pogovoru, molitvi in pesmi.

Zelo lepe so jaslice vsako leto v cerkvi, ki nam postavljajo božično vsebino pred oči v večji razsežnosti. Tako vidite, da nastajajo velike jaslice. Iskreno se zahvalim vsem, ki tudi letos skrbno pripravljate jaslice in krasite svetišče, tako na Teharjah, kot v Kompolah. Hvala za darovane smreke, nabrani mah, rože ter izdelane angelčke in druge okraske. Naj nam to pomaga h globljemu doživljanju božične vsebine.

Jutri je že sveti večer. Otroke in vse, ki bi težko prišli k polnočnici, lepo vabim k sveti maši na Teharje zvečer ob 1800. K božičnemu doživljanju nas bodo vabili birmanci s sodelovanjem pri maši. Polnočnica ima poseben čar. Sredi temne noči prihaja Bog, kot luč, ki razsvetli noč človekovega trpljenja in brezupa ter pomaga najti smisel življenju. Zato sprejema tudi vsakdanje življenje ob tej vsebini novo moč. V polnočno slavje nas bo na Teharjah uvedla božičnica, s pesmijo in božičnimi prizori, ki jo letos pripravljajo mladi in odrasli. V Kompolah pa bodo v vzdušje polnočnice uvedli otroci. Lepo vabim, da ste že 20 minut pred polnočjo v cerkvi, da se tako uglasimo na božično vzdušje polnočnice. Začetek bo tako v Kompolah kot tudi na Teharjah dvajset minut pred polnočjo, torej ob 23.40. Lepo vabljeni!

Na božič zvečer (25. 12.) bo sv. maša v podružni cerkvi sv. Ane. Tja pridemo vsi peš (vsaj iz Štor ali iz doline), z baklami ali betlehemskimi lučkami. Tako lahko lepo doživljamo pot luči, pri sveti maši pa bomo ljudsko prepevali božične pesmi. Lepo vabljeni.

Štefanovo (26. 12.): državni praznik, dan samostojnosti. Sv. maša je na Teharjah ob 10.00 v cerkvi, pri njej blagoslovimo sol in vodo; po maši pa je ob 11.00 blagoslov konj, kakor običajno, na Ledini pred pošto. V Kompolah je sv. maša ob 8.00. Na god sv. Janeza (27. 12.)blagoslov vina; na Teharjah sv. maša ob 7.00, v Šentjanžu pa ob 10.00.

Blagoslov domov bo tudi letos podobno kot lani, v obeh župnijah. Začnemo na Štefanovo.

Na Teharjah: v sredo popoldne bom blagoslavljal vaše domove v Slancah, v četrtek in petek Bukovžlaku - osrednji del in nad cesto; v soboto - spodnji del Bukovžlaka in po Teharski cesti, v  nedeljo in ponedeljek pa Teharje. Po Vrheh pa bom nadaljeval, kot običajno, 2. januarja.

V župniji sv. Lovrenca: blagoslavljal bo duhovni pomočnik g. Stanko Gajšek: v sredo del Kompol, v četrtek in petek po Šentjanžu, v soboto in v nedeljo še po Kompolah. Tistim, kjer ste že imeli blagoslov, ni potrebno posebej prijavljati, tisti, kjer pa do sedaj še niste imeli, pa bi želeli, prosim, sporočite duhovniku ali spremljevalcu.

Naročnina za tisk: vabim, da se naročite na verski tisk. V poplavi vseh mogočih medijev se verska vsebina pojavlja le poredko in ne korektno. Verski tisk je pomemben. Priporočam.

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Izzivi kriz

237. Vedno pogosteje se dogaja, da človek, ki ima občutek, da ni dobil tistega, kar si želi, ali da se ni izpolnilo tisto, o čemer je sanjal, to jemlje kot dovolj velik razlog, da prekine zakonsko zvezo. Tako nikoli ne bo imel trajnega zakona. Včasih je dovolj za odločitev, da je vsega konec, kako nezadovoljstvo, kaka odsotnost v trenutku, v katerem bi kdo potreboval drugega, ranjen ponos ali kaka nedoločena bojazen. Nekateri primeri so posledica neizogibnih človeških slabosti, ki se jim pripisuje prevelika teža. Na primer občutek, da kdo ni dobil popolnega odgovora; ljubosumnost; razlike, ki se pojavijo med obema; privlačnost drugega človeka; novi interesi, ki začenjajo osvajati srce; telesne spremembe soproga oziroma soproge in veliko drugih stvari, ki so prej kot napadi na ljubezen priložnosti, ki vabijo k temu, da bi jo spet enkrat na novo obudili v življenje.

238. Nekateri imajo v teh pogojih potrebno zrelost, da drugega – ne glede na omejitev odnosa – na novo izberejo in z realizmom sprejmejo dejstvo, da ta ne more zadovoljiti vseh sanj, ki smo jih gojili v sebi. Izognejo se temu, da bi videli sebe le kot žrtev, uporabijo male in omejene možnosti, ki jim jih nudi družinsko življenje, in stavijo na to, da bodo zvezo z vztrajnim delom in trudom okrepili. Kajti navsezadnje spoznajo, da je vsaka kriza kot nova pritrditev, ki omogoči, da se ljubezen znova rodi, okrepljena, spremenjena, zrelejša in bolj razsvetljena. Na osnovi doživete krize dobi človek pogum, da poišče globoke korenine tega, kar se dogaja, si upa spet pogajati in sklepati temeljne sporazume o tem, kako najti novo ravnovesje in skupaj zakorakati v novo obdobje. S tako držo stalne odprtosti se dá premagati veliko težkih situacij. Zaradi spoznanja, da je sprava možna, se vsaj danes zdi »služba, ki se posveča tistim, katerih zakonski odnos je porušen, posebno nujna«.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

  Blagoslov domov: po ustaljenem razporedu od 26. 12. naprej.

Blagoslov otrok: na nedeljo sv. družine, 30. 12. ob 10.00. Pripeljite tudi male otroke.

Adventna akcija Otroci za otroke: svoje hranilnike prinesete k jaslicam v nedeljo, 6. januarja.