07.11.2020

Oznanila za Zahvalno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 
   

 

 SVETE MAŠE

Zaradi nevarnosti okužbe bomo po odloku vlade in škofovske konference do nadaljnjega duhovniki sv. maše darovali brez udeležbe ljudstva. Prosimo, da nas po možnosti v času maše v duhu spremljate doma z molitvijo. Sv. maše bova z g. Gajškom darovala po vaših namenih: jaz na Teharjah, on pa v Kostrivnici. Kdor bi želel naročeno mašo prestaviti na kasnejši čas, naj to pravočasno sporoči.

32. nedelja med letom, zahvalna

Nedelja,            8. 11.

ob 10.00 za + Antona Tržana in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivano Novak, osmina

Posvetitev Lateranske bazilike

Ponedeljek,

9. 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih Teharje 1

* Gajšek v Kostrivnici za + po molitvenih spominih 3

Leon Veliki, papež

Torek, 10. 11.

ob 18.00 za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Jožeta Recka, 30. dan

Martin iz Toursa, farni zavetnik

Sreda, 11. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 2

Jozafan Kunčevič, mučenec

Četrtek, 12. 11.

ob 18.00 za + Marijo Tofant, pogrebna

* Gajšek v Kostrivnici za + po mol. spominih sv. Lovrenc 1

Stanislav Kostka, redovnik

Petek, 13. 11.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + po mol. spominih sv. Lovrenc 2

Nikolaj Tavelić, mučenec

Sobota, 14. 11.

ob 18.00 za + Albina Vipotnika

* Gajšek v Kostrivnici za + Tomaža (obl.) in Alojza                 

    Žnidar in rodbino

33. nedelja med letom, Martinova

Nedelja,            15. 11.

ob 8.00 za + Marijo Šuhel (obl.), rodbine Šuhel, Mrcen –Medved

* Gajšek v Kostrivnici za + Stanka Štarkl, Frančiško in Alojza Žohar

Pokopali smo: Ivano Novak, 81-letno iz Laške vasi; Marijo Tofant, 81. letno z Vrh. Umrl je: Milan Kolar, 74-letni s Pečovja. Pogreb bo v družinskem krogu v sredo ob 11. uri. Bog jim daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Človekovo srce se povzdiguje pred padcem, ponižnost stopa pred častjo. (Prg 18, 12)

Za nasmeh: V operi: Otrok: »Ati, zakaj pa oni stric grozi ženi na odru s palico«? »Saj ji ne grozi, ampak ji dirigira!« »Zakaj pa potem žena tako vrešči«?

Duhovna misel: Ni mogoče ljubiti brez trpljenja in trpeti brez ljubezni. (Franc Sodja)

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 8. DO 15. NOVEMBRA 2020

Žal so še vedno prepovedana vsa bogoslužja z navzočnostjo vernikov. Se pa trudimo, da smo v duhu povezani, da storimo, kar lahko, spremljamo sv. mašo preko medijev, za osebno molitev pa so odprte cerkve vsaj določen čas. Prav tako je mogoče sprejeti sv. obhajilo v določenem času ali po predhodnem dogovoru.

Določila, ki so jih dali slovenski škofje za naše ravnanje v tem času, povzemam:

· Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

· Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

· Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše.

· Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

· Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

· Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).

· Verniki naj po možnosti v domači župniji opravijo sveto spoved. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je ustrezno urejena spovednica. Na Teharjah smo prav zaradi epidemije uredili nov prostor za spoved pod korom.

· Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.

· Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ šest vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.

Tudi to nedeljo ste vabljeni, da spremljate sveto mašo po TV Slovenija ob 10.00 ali na Exodus TV. Za osebno molitev bo cerkev na Teharjah odprta v nedeljo med 8.00 in 12.00 (-obhajilo za posameznike ali družine ob 11.00 in 11.30); v Kompolah pa bo odprta med 9.00 in 10.00 (-priložnost za sv. obhajilo bo med 9.30 in 10.00).

· Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo.

Našim veroučencem pošiljamo gradiva po elektronski pošti, po predhodnem obvestilu pa se srečamo tudi preko elektronske aplikacije Zoom. Vem, da je tako delo na daljavo za starše in otroke naporno, prav tako za katehete. Vendar pa je vzgoja v veri in poglabljanje stika s Cerkvijo tako pomembno, da se za to splača truditi in potrpeti. Upamo, da bomo lahko kmalu delali v živo, do takrat pa je  elektronska verzija dobrodošla in smo za to možnost hvaležni.

V sredo je god zavetnika teharske župnije, sv. Martina in prihodnjo nedeljo Martinova nedelja. Tudi ta bo na žalost drugačna, kot smo je bili vsako leto vajeni. Ne bo slovesnega bogoslužja in druženja po njem, da bi doživljali lepoto skupnosti in čutili hvaležnost, da smo skupnost, da smo župnija. Toda, ne smemo dopustiti, da bi nas epidemija zagrenila ali nam dolgoročno jemala skupnost in nas potiskala v neko zasebnost ali odtujitev. Prav zavestno se moramo temu zoperstaviti tako, da storimo, kar je mogoče. V sredo, na god sv. Martina, bo cerkev za osebno molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim odprta od 8.00 do 10.30 in od 15.00 do 17.00. Bo tudi priložnost za spoved in sveto obhajilo. Zvečer bomo imeli na daljavo sejo Župnijskega sveta Teharje. Vse pa vabim, da ta dan molite za župnijo in kaj dobrega storite.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Končati vsakršno obliko zlorab

105. Zelo dobro se je zavedal, da je mogoče te mehanizme komunikacije, oglaševanja in družbenih omrežij uporabiti za to, da nas spremenijo v uspavana bitja, odvisna od potrošnje in novitet, ki jih moremo kupiti, obsedena s prostim časom, zaprta v negativnost. Pa vendar je bil sposoben uporabljati nove komunikacijske tehnike za posredovanje evangelija, za sporočanje vrednot in lepote.

106. Ni se dal ujeti v past. Videl je, da veliko mladih, čeprav so videti drugačni, v resnici konča med mnogimi, ki tekajo za tistim, kar jim vsilijo mogočni preko mehanizmov potrošnje in poneumljanja. Na ta način ne pustijo darovom, ki jim jih je dal Gospod, da bi vzklili; ne ponudijo temu svetu tistih tako osebnih in enkratnih sposobnosti, ki jih je Bog posejal v vsakogar. Tako se po besedah Carlosa dogaja, »da se vsi rodijo kot izvirniki, a mnogi umrejo kot fotokopije«. Ne dopusti, da bi se to zgodilo tebi.

107. Ne dovoli, da ti ukradejo upanje in veselje, da te omamijo in uporabijo kot sužnja za svoje koristi. Upaj si biti več, ker je tvoje bitje pomembno bolj kot katerakoli stvar. Nič ti ne koristi imetje ali videz. Če spoznaš, da si poklican za več, za veliko, lahko postaneš to, kar Bog, tvoj Stvarnik, ve, da si. Kliči Svetega Duha in hodi z zaupanjem proti velikemu cilju: svetosti. Tako ne boš fotokopija. V polnosti boš ti sam.

OBVESTILA 

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Do nadaljnjega žal ni mogoč ne krst, ne poroka zaradi nevarnosti okužbe. Upamo, da kmalu mine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

 

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Pečovje; november: Slance in Sp. Vrhe; december: Teharje, 

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc; november: Draga, Moste, december: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.