31.10.2020

Molitveni spomini za župnijo Teharje in sv. Lovrenc

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2020      KOMPOLE   1.

JOŽEF IN AMALIJA ROMIH IN RODBINO ROMIH,

KAMPOŠEK STANKO IN RODBINA,

RODBINI GRAČNER IN GAJŠEK IZ VRBNEGA,

JOŽEF, MARIJA IN ANA ARZENŠEK,

RODBINA OJSTERŠE IN BREZENŠEK IZ LAŠKE VASI

ANTON, EDI, ALOJZIJA IN STARŠI GODICELJ

GREGOR, KAROLINA, BRATJE IN SESTRE KROFLIČ

STARŠI PERTINAČ, IN HRASTNIK TER PAVLA STEPIŠNIK

MARTIN GOLOGRANC, STANI GAJŠEK,

STARŠI JOŽE IN ANTONIJA GAJŠEK,

BRATJE STANKO, EMIL, VLADO IN JOŽE GAJŠEK TER SORODNIKI

STARŠI FRNČIŠKA IN LUDVIK ZUPANC, BRAT EMIL IN RODBINA

STARŠI ANTONIJA IN MILAN PASARIČ, BRATA JOŠKO IN ŠTEFAN TER

RODBINA,

ANA IN  ALOJZ ROMIH;  JUSTINA IN KAREL FLIS;

JOŽICA IN LEOPOLD BUKOVŠEK; RADO IN MARIJA  POLAK IN RODBINO

GREGROR  IN KAROLINA  KROFLIČ; MARIJA KROFLIČ, RODBINA,

KROFLIČ, MARIJA KLANJŠEK,

KRISTINA IN MARTIN MAJORANC; RODBINA MAJORANC; RODBINA ŠOLINC

 

ALOJZ, KATARINA IN PETER KOVAČ, KATARINA MERKUŠ

 

RAJNI V DRUŽINAH PAVIČ IN NEŽMAH

RAJNI  V DRUŽINAH FERENČAK IN GRČAR  TER TOMAŽ KOBAL

 

ANA IN 2 FRANCA FERENČAK, TOMAŽ KOBAL TER FRANC IN MARIJA GRČAR

 

JANEZ IN ANGELA MRAMOR; IVAN IN ANA ŽURAJ; AMALIJA MEH

VIKTORIJA WUDEL; MILAN ŽURAJ

 

JOŽEF IN AMALIJA ROMIH IN RODBINO ROMIH; KAMPOŠEK STANKO IN RODBINA;

RODBINI GRAČNER IN GAJŠEK IZ VRBNEGA,

JOŽEF, MARIJA IN ANA ARZENŠEK,

RODBINA OJSTERŠEK IN BREZENŠEK IZ LAŠKE VASI

 

ANTON, EDI, ALOJZIJA IN STARŠI GODICELJ

GREGOR, KAROLINA, BRATJE IN SESTRE KROFLIČ

 

STARŠI PERTINAČ IN HRASTNIK TER PAVLA STEPIŠNIK 

   

 

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2020      KOMPOLE   2.

STARŠI IN SESTRA ALBINA GRČAR; RAJKO VERBIČ IN STARŠI TER 

RODBINA  

IVAN IN TEREZIJA KOVAČ, FRANC IN IDA KOLAR;  

SORODNIKI KOVAČ, ZAJC, VRHOVŠEK, JELENC, ŽOHAR, NOVAK, 

GABERŠEK , SMOLE, ULAGA, DRAGO VREČKO, IVANKA ZUPANC 

KONRAD IN IVANA MASTNAK, RODBINA ŠTANTE, STARŠI MAGDALENC IN 

KRAJNC TER ROBI GREGORINČIČ 

STARŠI ANTON IN NEŽA KOŠEC, TETA MARIJA, NEŽA, KAROLINA IN 

ANTONIJA KOŠEC; LEOPLD IN ZINKA JECL TER SORODNIKI  

STARŠI MAKS IN JUSTINA, BRAT MAKS MASTNAK IN RODBINA 

PETER IN ELIZABETA GRAJŽL IN RODBINA 

KRAGELJ JOŽE, MARIJA, ANZI, MAJDA, DRAGO, FANIKA, STANKO IN 

STANE; 

KROFLIČ GREGOR, KAROLINA, PEPI, KARLI, VANČI, MARICA SILVA IN 

TONE GODICELJ; 

OSTERŠEK-BREZENŠKOVI: JAKOB, ANA, JOŽEFA, IVAN, JAKEC, ANZEK, 

DRAGO IN TEREZIJA 

DRUŽINA KROFLIČ, STARŠI, BRATJE IN SESTE TER RODBINA VOGRINC 

STARŠI IN SESTRA ALBINA GRČAR, 

RAJKO VERBIČ IN STARŠI TER RODBINA  

ALENKA, ANA IN ANTON MIHELČIČ, RODBINI MIHELČIČ IN MASTNAK TER 

DRAGO PODGRAJŠEK  

IVANKA ZUPANC, STARŠI FLORJAN IN MARIJA ZUPANC,  MARICA IN ALOJZ 

ZUPANC, STARŠI IVAN IN JULIJANA ŽOHAR TER IVAN IN  TEREZIJA KOVAČ 

POKOJNI ROMOVI, ŠTEFAN IN MARIJA DVORJAK 

RAJNI IZ DRUŽINE RISMAN IN PINTER TER SORODNIKI 

STARŠI JOŽE IN ROZALIJA AVŽNER, BRAT IN SNAHE AVŽNER 

JOŽICO GRUM, ŠTEFKA IN IVAN KRAMPOŠEK 

RODBINA JOŠČEVA, ŠPULCERJEVA, KOVAČ JOŽE, GABRIJELA IN ŠTEFAN,  

ZDOLŠEK MARIJA IN FRANC, ALOJZ  IN VERONIKA, 

PLANJŠEK FRANCI, MASTNAK ZINKA,  BUKOVEC MARIJA IN JURIJ 

 

 

 

  SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2020      KOMPOLE   3. 

DRUŽINA GAJŠEK – PUŠNO IN LAPORNIK 

NEŽA ŠTOR, MARTIN IN RODBINA ŠTOR, ANGELA, IVAN TOFANT IN 

RODBINA TOFANT TER RODBINA GOLEC 

POKOJNI IZ RODBIN: KOVAČ, LIKAR IN KRAJŠEK 

RAJNI STARŠI TOFANT IN BUTINAR  TER SORODNIKI 

SOSEDJE IN ZNANCI 

MARTIN ŽNIDAR, STARŠI MARIJA IN VINKO DOBNE,  

ROZALIJA IN ALOJZ ŽNIDAR, RODBINE ŽNIDAR IN DROBNE 

MARJAN SKAMEN 

ALOJZ IN JOŽEFA MRAMOR, FRANC, JOŽICA IN ALOJZ MASTNAK, 

FRANČKA IN MIHA KRESNIK, LUDVIK IN ANA CMOK, 

HELENA IN AVGUST DOBRAJC, ALOJZ  IN ANGELA MRAMOR, 

LIZIKA IN PEPI ZAJC, ALOJZ IN HEDA KRESNIK, 

ST ARŠI ALOJZ IN ROZALIJA ŽNIDAR, 

MARTIN, ALOJZ, TOMAŽ IN RODBINA ŽNIDAR, 

ALOJZ IN FRANC MASTNA IN RODBINA MASTNAK, 

JOŽEFA MRAMOR IN RODBINA , STANKO TRBOVC 

JANČI, SESTRE IN STARŠI MASTNAK, BRAT IN STARŠI POLAK 

STRICI, TETE IN RODBINA POLAK, RODBINA JOŠČEVA 

TEREZIJA GAJŠEK, NEŽIKA ÖRI, FRANC PUŠNIK 

FRANC IN MARIJA PLANK, STANKA SODIN 

ANICA JOŠT TER PAVLA STEPIŠNIK 

STARŠA STOJAN IN RODBINA PEKOVO;  

STARŠI KOLAR IN RODBINA 

PAVEL  ŠUHEL IN MARKO BREČKO;  

RODBINA ŠUHEL IN MASTNAK 

MILENA GAJŠEK, KAROLINA IN LADISLAV JAGER 

ANTONIJA  IN MARTIN KOLŠEK 

STANKO KOJNIK IN VOJKO DOBOVIČNIK 

NATAŠA , ANTON IN ZOFIJA OBERŽAN; RODBINE OBERŽAN IN VREČKO 

DANICA, ŠTEFKA IN FRANC OBERŽAN TER RODBINI OBERŽAN IN KUNŠEK 

  SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2020      KOMPOLE   4. 

MARIJA IN FRANC MULEJ

MARIJA IN MARTIN KORENJAK

STARI STARŠI IN RODBINE MULEJ,KORENJAK, GOLOGRANC IN GABERC

FRANC NOVAK IN HUBERT KRALJ IN RODBINA

STANKO IN ANA MULEJ

IVAN IN MARIJA MULEJ

ANA IN IVAN CEHNER

RODBINA BERGLEZ, DER, MUČ, BAUER

JULIJA GOLOČEVAC

ROZMAN ROZIKA IZ SVETINE IN ALOJZ BAROVIČ

KRAGLJEVI RAJNI

 

 

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2020     TEHARJE  1

 

STARŠI IN 2 BRATA SEME, MOŽ JURIJ KLEPIČ,

TONE RAMŠAK IN STARŠI LAUBIČ,

IVAN KUMPERGER IN STARŠI LUŽAR,

IVAN IN ROZALIJA KRESNIK IN STARI STARŠI

 

STARŠI BAUMGARTNER IN TEREZIJA BELAK

JOŽE VODEB IN STARŠI TOFANT,

FRANCI KAČ, STARŠI IN SORODNIKI,

STARŠI VRHOVŠEK, MARTINA VRHOVŠEK,

STARŠI ŽNIDAREC, JOŽE GABRŠČEK IN SORODNIKI,

STARŠI FREITAG IN KOBILICA TER SESTRA CVETKA,

JOŽE, ANTON IN STARŠI GABRŠČEK,

STARŠI VRHOVŠEK,

MARTINA VRHOVŠEK IN SORODNIKI,

STARŠI HELENA IN FRAN LEVEC,

NEŽA IN FRANCI VREČER,

JAKOB IN  KAREL OŽEG,

MARIJA IN FRANC VREČER,

TEREZIAJ IN ŠTEFAN LUŽEVIČ,

ANA GUZEJ IN STARŠI,

ANA IN JOŽE ŽOHAR TER RODBINA ŽOHAR,

PAVLA IN AVGUSTA KOVAČIČ,

DRUŽINA MAROVŠEK,

FRANC OCVIRK IN RODBINA OVIRK,

IVAN PERČIČ, STARŠI, BRATJE IN SESTRE,

TEREZIJA ŠTEFAN LUŽEVIČ

ANGELA IN ANTON MODIC

JOŽE IN RODBINO HRVATIČ,

RODBINA GOLOGRANC IN ZABUKOVŠEK,

VINKO KRESNIK, FRANČIŠKA REZAR,  BOGOMIR REZAR, HERMINA NOVAK,

DRUŽINA KLEPEJ,

 

 

 

 

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2020     TEHARJE  2

DANI LENARDIČ, SILVA, RIHARD, MIHAEL, ROZALIJA,

SANDI VODENIK, FRANCIJ, TEREZIJA, FRANC,

FRANČIŠKA LEČNIK, JERNEJ, MARIJA,

VLADO TERŽAN, ŠTEVKKA, JERNEJ, KATJA GABER,

ALENKA IN MLADEN PASARIČ,

FRANJA IN ALOJŠA ZUPANC,

CARMEN ROGELŠEK,

ŽRTVE 2. SVETOVNE VOJNE, POKOPANE V BLIŽNJEM GOZDU,

KAREL KNAFELC,

TEREZIJA IN LJUDMILARESNIK IN MONIKA GABERŠEK,

RODBINE: FLIS, MALGAJ, PAULIČ, KRAJNC, KERZNAR, VOUK IN GLORJANC,

FRANC RAJH IN SORODNIKI RAJH IN MLAKAR,

JOŽE HRASTNIK IN RODBINA,

MARIJA ŠUHEL IN RODBINA,

JOŽE IN RODBINO HRVATIČ,

RODBINA GOLOGRANC IN ZABUKOVŠEK,

DRUŽINA KLEPEJ,

DANI LENARDIČ, SILVA, RIHARD, MIHAEL, ROZALIJA,

SANDI VODENIK, FRANCIJ, TEREZIJA, FRANC,

FRANČIŠKA LEČNIK, JERNEJ, MARIJA,

VLADO TERŽAN, ŠTEVKKA, JERNEJ, KATJA GABER,

ALENKA IN MLADEN PASARIČ,

FRANJA IN ALOJŠA ZUPANC,

CARMEN ROGELŠEK,

ŽRTVE 2. SVETOVNE VOJNE, POKOPANE V BLIŽNJEM GOZDU,

KAREL KNAFELC,

TEREZIJA IN LJUDMILARESNIK IN MONIKA GABERŠEK,

RODBINE: FLIS, MALGAJ, PAULIČ, KRAJNC, KERZNAR, VOUK IN GLORJANC,

FRANC RAJH IN SORODNIKI RAJH IN MLAKAR,

JOŽE HRASTNIK IN RODBINA,

MARIJA ŠUHEL IN RODBINA,

 

SV. MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH 2020     TEHARJE  3

STARŠI KOŽELJ IN JUNGER

STARŠI VIKTO IN EMA REZAR, SESTRA PAVLA, BRATA MARTIN IN DRAGO

DVA IVANA IN CECILIJA  CAGLIČ.,

PAVLINA IN IGNAC SEIBERL,

RODBINA ŠTEFANČIČ, NARAKS, REZAR IN CAGLIČ

ANTON IN MIHALAEL ŠTEFANČIČ

IVAN MRAMOR

ALOJZ KOREN IN KRISTINA KOVAČIČ

MARIJA IN ANTON VRENKO

RUDI STRAŠEK

JOŽE ADAMIČ

DUHOVNIKI IVAN KOREN, MARJAN ROZMAN, MARTIN PANIČ, ALOJZ PAVLIČ

DOBROTNIKI IN ZNANCI

RAJNI IZ DRUŽIN: BURGER, BELEJ IN HRASTNIKOVI

JANKO PALIR

DRUŽINA PALIR

DRUŽINA ČANŽEK

RODBINA ZIMŠEK

MARICA IN ERNEST PECL

RODBINA TERŽAN IN ZUPANC

FANIKA IN IVAN JERŠIČ

KRAGLJEVI RAJSNI

STARŠI HERMAN, BRAT IN SESTRE TER SORODNIKI