31.10.2020

Oznanila za Vse svete za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 
   

 

SVETE MAŠE 

Zaradi nevarnosti okužbe bomo po odloku vlade in škofovske konference do nadaljnjega duhovniki sv. maše darovali brez udeležbe ljudstva. Tudi molitve za rajne in blagoslov grobov. Prosimo, da nas po možnosti v času maše v duhu spremljate doma z molitvijo. Sv. maše bova z g. Gajškom darovala po vaših namenih: jaz na Teharjah, on pa v Kostrivnici. Kdor bi želel naročeno mašo prestaviti na kasnejši čas, naj to pravočasno sporoči. Večerne maše bom prenašal po FB v skupini molivci.  

VSI SVETI

Nedelja,            1. 11.

ob 10.00 za žive in rajne farane ter za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici - za žive in rajne farane

Spomin vseh vernih rajnih

Ponedeljek,

2. 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih Teharje 1

* Gajšek v Kostrivnici za + Karla in Marijo Kramperšek

Viktorin Ptujski, škof, mučenec

Torek, 3. 11.

ob 18.00 za + Alojza in Ano Romih

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivano Novak, pogr.

Karel, Drago, škof

Sreda, 4. 11.

ob 7.00 za +  po molitvenih spominih Teharje 2

Zaharija in Elizabeta

Četrtek, 5. 11.

ob 18.00 za + Jožefo, 2 Vida in Janka Palir

* Gajšek v Kostrivnici za + po mol. spominih sv. Lovrenc 1

Lenart, opat

Petek, 6. 11.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + po mol. spominih sv. Lovrenc 2

Engelbert, škof

Sobota, 7. 11.

ob 18.00 za + Vinka Kresnika

* Gajšek v Kostrivnici za + Štefanijo in Janeza Oberžan

32. nedelja med letom, zahvalna

Nedelja,            8. 11.

ob 10.00 za + Antona Tržana in za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivano Novak, osmina

Umrla je Ivana Novak, 81-letna iz Laške vasi. Pogreb bo v družinskem krogu jutri ob 14.00. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Kaj Gospod hoče od tebe? Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš pred svojim Bogom. (Mih 6, 8)

Za nasmeh: Starost. Teta vpraša nečaka, kaj misli, koliko naj bi bila stara. On pa ji odgovori: »Ne vem, znam šteti samo do 100.«

UMRL BOŠ ZA NOVO ŽIVLJENJE. V svojem najglobljem bistvu se težko sprijaznimo z grozljivim nesmislom dokončne smrti. Biološko gledano je umiranje naravni konec naravnega življenjskega procesa. Toda gotovo slutiš, da je v tebi navzoče nekaj, kar je drugačno in globlje kot tvoje telo. Umrl boš, toda živel boš dalje. Drugače. Če lahko to veruješ, te bo vsega prevzelo. Našel si košček izgubljenega raja. (Phil Bosmans, Živi vsak dan)

OSTALA OZNANILA OD 1. DO 8. NOVEMRA

Situacija zaradi novih okužb s Covid-19 se je zaostrila do te mere, da so žal prepovedana vsa bogoslužja z navzočnostjo vernikov. Tudi na praznik Vseh svetih in Vernih duš dan bomo duhovniki obhajali bogoslužja in molitve za rajne sami, brez vaše navzočnosti, a povezani v duhu in molitvi. Škofje so nam poslali navodila za naše ravnanje v tem času. Povzemam:

· Zaradi zdravstvenih razmer naj na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih verniki zgolj zasebno ali s člani svoje družine (skupnega gospodinjstva) obiščejo samo grobove v domači župniji oz. znotraj svoje dovoljene regije in tam molijo za rajne.

· Duhovniki naj blagoslovijo vse grobove na pokopališču z enega samega mesta  brez navzočnosti vernikov.

· Verniki naj med prazniki po možnosti v domači župniji opravijo sveto spoved, prejmejo sveto obhajilo, darujejo za svete maše za pokojne in opravijo dobro delo, da prejmejo odpustek. Škofje vabijo vernike, da pri domačem duhovniku darujejo za svete maše.

· Župniki naj predlog družinske molitve za pokojne za oba večera objavijo na spletni strani svojih župnij. Predlog molitve bo objavljen tudi na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji: https://katoliska-cerkev.si.

· Duhovniki, redovniki in redovnice ter verniki naj dosledno uresničujejo državna in cerkvena navodila za preprečevanje epidemije ter ohranitev svojega zdravja in zdravja bližnjih.

· Škofje vabijo, da se na praznik vseh svetih (1. november) in spomina vseh vernih rajnih (2. november) ob 18.00 oglasijo zvonovi po vseh župnijskih cerkvah ter povabijo k družinski in osebni molitvi za rajne (npr. rožni venec).

· Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

Tudi to nedeljo ste vabljeni, da spremljate sveto mašo po TV Slovenija ob 10.00 ali na Exodus TV. Za osebno molitev bo cerkev na Teharjah odprta v nedeljo med 8.00 in 12.00, (obhajilo za posameznike ali družine ob 11.00 in 11.30); v Kompolah pa bo odprta med 9.00 in 10.00, (priložnost za sv. obhajilo bo med 9.30 in 10.00). Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ob upoštevanju vseh ostalih določil. Naenkrat jih ne sme biti pri obhajilu več kot 6, razen če so to člani istega gospodinjstva. Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, kot v vseh javnih prostorih.

Molitev za rajne: naj se letos opravi doma, po družinah. Zelo lepa oblika take molitve je rožni venec. Povabite k skupni molitvi vse člane skupnega gospodinjstva; vključite tudi otroke in mlade. To je lepa priložnost za spominjanje na vaše rajne, za pogovor o njih in hvaležnost za vse, kar so za vas storili in vam zapustili. Naj jim Bog tudi preko vaše molitve povrne z večnimi darovi. K skupni molitvi vas bodo zvonovi povabili ob 17.00, če pa vam bolj ustreza drugi čas, pa si prilagodite. Četudi letos ni mogoče blagoslavljati grobov in v cerkvi moliti za rajne, bomo darovali svete maše po vaših spominih in molili za rajne. Svoje molitvene spomine lahko oddate v cerkvi, kadar je odprta, v nabiralnik v župnišču Teharje ali Kompole, lahko pa pošljete po pošti na naslov te ali one župnije. Molitvene spomine je mogoče darovati tudi naslednji teden. Vaše spominjanje bom objavil na naši spletni strani.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Končati vsakršno obliko zlorab

102. Sredi te drame, ki nas boli naravnost v dušo, »Jezus, naš Gospod, daje svoji Cerkvi, ki je nikoli ne zapusti, moč in sredstva za novo pot«. Tako je ta temni trenutek »lahko z dragoceno pomočjo mladih zares nova priložnost za prenovo zgodovinskega pomena«,  da se odpre  novim binkoštim ter začne obdobje očiščevanja in spreminjanja, kar bo Cerkvi prineslo prenovljeno mladost. Mladi bodo seveda lahko pomagali veliko bolj, če se bodo iz srca čutili del »svetega in potrpežljivega zvestega Božjega ljudstva, ki ga ohranja in poživlja Sveti Duh«, kajti »prav to sveto Božje ljudstvo nas bo osvobodilo kuge klerikalizma, ki je rodovitna zemlja za vse te gnusobe«.

Je izhod

103. V tem poglavju sem se ustavil ob položaju mladih v sedanjem svetu. Nekateri drugi vidiki se bodo pojavili v naslednjih poglavjih. Kakor sem že povedal, ne nameravam biti preobsežen s to analizo. Spodbujam skupnosti, da spoštljivo in resno pregledajo stanje med mladimi v svoji bližini, da bodo lahko razločevali pastoralne poti in poiskali najustreznejše. Ob koncu poglavja pa bi rad namenil nekaj besed vsakemu izmed vas.

104. Spominjam te na veselo novico, ki nam jo je podarilo vstajenjsko jutro: da je v vseh temnih in bolečih stanjih, ki smo jih omenili, izhod. Na primer: res je, da te digitalni svet lahko postavi pred tveganje zapiranja vase, osamitve ali praznega užitka. A ne pozabi, da so mladi, ki so tudi v teh okoljih ustvarjalni in včasih genialni. Tako je delal mladi častiti Carlos Acutis. (več o njem prihodnjič).

OBVESTILA

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Do nadaljnjega žal ni mogoč ne krst ne poroka zaradi nevarnosti okužbe. Upamo, da kmalu mine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Pečovje; november: Slance in Sp. Vrhe; december: Teharje, 

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc; november: Draga, Moste, december: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.