10.11.2018

Oznanila za Martinovo nedeljo, 32. med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

32. NEDELJA MED LETOM - martinova

Nedelja,            11. 11.

ob 10.00 za + Ivana Perčiča, brate in sestre

               za žive in rajne farane

               za + Jožefa in Marijo Sivka

Jozafat Kunčevič, muč.

Poned., 12. 11.

ob 7.00 za rajne po molitvenih spominih II.

Stanislav Kostka

Torek, 13. 11.

ob 18.00 za + Vinka Kresnika

Lovrenc Irski, škof

Sreda, 14. 11.

ob 7.00 za rajne po molitvenih spominih III.

Albert Veliki, škof

Četrtek, 15. 11.

ob 18.00 za + Mihaela Štefančiča

* Gajšek v Kostrivnici: za + Štefana Pušnika

Marjeta Škotska

Petek, 16. 11.

ob 18.00 za + Alojza Užmaha, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za + Zofijo Oberžan

Elizabeta Ogrska

Sobota, 17. 11.

ob 18.00 za + Betko Golob, Zvoneta, Franca

              Avžner, rodbino Pušno-Gajšek

33. NEDELJA MED LETOM 

Nedelja,            18. 11.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + starše, brata Vinkota in Matevža; 

                 Milico, Nežiko Nežmah in za zdravje

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

32. NEDELJA MED LETOM - martinova

Nedelja,            11. 11.

ob 8.00 za + Ivana Doberška, Leopolda Artnaka,

             rodbino Doberšek in Virant

Stanislav Kostka

Torek, 13. 11.

ob 18.00 za + starše Oset

Lovrenc Irski, škof

Sreda, 14. 11.

ob 8.00 molitvenih spominih III.

Elizabeta Ogrska

Sobota, 17. 11.

ob 9.00 za + Leopolda Bukovška

33. NEDELJA MED LETOM 

Nedelja,            18. 11.

ob 10.00 za + Franca in Jožeta Tovornika in starše

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Svete maše po vaših molitvenih spominih smo razporedili v štiri dele in jih bomo opravljali čez leto - nekaj v domači cerkvi, nekaj jih bo g. Gajšek opravil v svoji domači fari. Razpored je na oglasni deski.

 

ostala oznanila za teden od 11. – 18. novembra

Danes je praznik za vso faro. Obhajamo godovni dan farnega zavetnika svetega Martina, poznanega in priljubljenega svetnika, ki je zaradi svoje pobožnosti in dobrote ostal zapisan v zavesti kristjanov že 1700 let. Naši predniki so ga izbrali za farnega patrona, torej za zgled in za priprošnjika. Ker je praznik v jeseni, po zahvalni nedelji, se je ob njegovem godu pridružilo več ljudskih običajev, ki sicer s samim svetnikom nimajo veliko povezave: dozorevanje mošta v vino, degustacije, pečenje gosk… Če jih prav razumemo in obhajamo, lahko spremljajo praznovanje, žal pa je mnogim ostalo edino še to od češčenja velikega svetnika.

V naši župniji pa se ob letošnjem prazniku veselimo tudi pomembne obnove. Streha na župnijski cerkvi sv. Martina na Teharjah je bila potrebna obnove. V letošnjem letu smo resno pristopili k temu velikemu delu in pripravljali vse potrebno za obnovo. Upali smo, da bomo do danes uspeli dokončati vse delo, a nam je zmanjkalo nekaj dni. Tako bomo v prihodnjem tednu še dopolnjevali in zaključevali naše veliko delo. Ob tem bi se rad kot župnik lepo zahvalil vsem, ki ste pomagali pri delu: Občini Celje, vsem firmam, posameznikom, družinam in skupinam, ki ste prispevali denar: bodisi preko razpisa, z dotacijo, osebnim darom ali z rednim darovanjem v cerkvi. Do sedaj smo v ta namen zbrali približno tri četrtine potrebnih sredstev. Bog povrni vsem dobrotnikom, posameznikom, družinam in firmam, ki ste prispevali! Za vsak dar smo vsakemu in vsem zelo hvaležni in se tudi v prihodnje priporočamo v materialno in molitveno pomoč, da bi to veliko delo dobro in brez nesreč dokončali. Več bom predstavil in se osebno zahvalil dosedanjim in prihodnjim darovalcem na koncertu, ki ga bomo priredili po zaključku del, v petek, 7. 12. zvečer. Lepo se zahvaljujem tudi izvajalcem del g. Anclinu, njegovim delavcem in postavljavcema odrov, ki so pridno, umirjeno in kvalitetno opravljali svoje delo. Danes bo škof dr. Stanislav Lipovšek blagoslovil opravljeno delo in prosil blagoslova tudi na vse, ki ste k temu pripomogli. Naj streha dolgo služi svojemu namenu in nudi varen krov občestvu vernih, ki se zbira pod njo.

Po maši vabim, da se v dvorani še zadržimo v prazničnem farnem in prijateljskem vzdušju in se poveselimo ob farnem prazniku in ob velikem delu, ki ga zaključujemo.

V Kompolah bodo potekale v župnišču Delavnice molitve in življenja (DMŽ), kjer se uvajamo v različne oblike in načine molitve, še zlasti ob Svetem pismu. Potekale bodo ob torkih po maši. Vodil jih bo kapucin br. Primož Kovač. Vseh srečanj je 14, vsako traja približno 2 uri.  Sodelovanje priporočam faranom iz obeh župnij.

Pogrebi: v četrtek smo pokopali Franca Užmaha, 93-letnega iz Štor, v torek bo pogreb Albina Vipotnika, 81-letnega s Teharske Ceste 116b, umrla pa je tudi Marija Novak, 93-letna z Vrh. Za datum in uro pogreba še ne vemo. Bog jim daj večni mir in pokoj.

Molimo za vse, ki morajo živeti s praznim mestom ob sebi, za vse, ki žalujejo, za otrokom, ki so ga izgubili, za prijateljem, ki je zapustil njihov krog, za nekom, ki manjka, a nima imena.

SESTANEK ZA STARŠE:

Starše prvoobhajancev lepo vabim na sestanek v sredo ob 18.00,

starše birmancev lepo vabim na sestanek v petek: ob 18.00 jesv. maša,  po maši pb 18.30 sestanek.

Molimo za vse, ki jih od okolja loči bolezen, ki so iztrgani iz sveta dela in svobodnega gibanja, zaprti v svoj svet. Molimo tudi za tiste,  ki živijo v sporu z drugimi in ne vidijo rešitve; za tiste, ki se ne morejo pogovoriti, ki morajo molčati in so sami. Molimo za vse, ki jim je človeška trdota vzela pogum,  da ne bi začeli sovražiti luči življenja, ne dajali hudobiji prednosti pred dobroto,

temveč bi brez zagrenjenosti odprli srce  v upanju in pričakovanju.

Huub Oosterhuils

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: 226. Mlade zakonske pare je treba spodbujati, da si ustvarijo svojo navade, ki dajejo zdrav občutek stalnosti in varnosti; to se gradi z vrsto skupnih vsakdanjih obredov. Dobro je vedno začeti jutro s poljubom in vsak večer blagosloviti drug drugega, čakati na drugega in ga sprejeti, ko pride domov, včasih iti skupaj ven in skupaj opravljati hišne naloge. Hkrati pa je tudi prav, da prekinemo vsakdanjo rutino s kakim praznovanjem, da ne bi izgubili zmožnosti praznovanja v družini, se veseliti prazničnega obhajanja lepih doživetij. Skupaj se morata čuditi Božjim darovom in skupaj gojiti navdušenje nad življenjem. Če znamo praznovati, ta sposobnost obnavlja energijo ljubezni, jo osvobaja enoličnosti in vsakdanje navade napolnjuje z barvo in upanjem.

227. Mi kot pastirji moramo družinam vlivati pogum, da bi rasle v veri. Zato je prav, da jih spodbujamo k pogosti spovedi, duhovnemu spremljanju in udeležbi na duhovnih obnovah. Treba jih je navajati tudi k temu, da bi si organizirali tedenske priložnosti za molitev v družini, kajti »družina, ki skupaj moli, ostane skupaj«. Včasih bi morali pri obiskovanju družin za trenutek sklicati vse družinske člane, da bi molili drug za drugega in družino zaupali Gospodovim rokam. Hkrati je prav, da vsakega od zakoncev spodbudimo, da si vzameta čas za osebno molitev, da je vsak sam pred Bogom, saj mora vsak nositi svoje skrite križe. Zakaj ne bi Bogu povedali, kaj nam vznemirja srce, ali ga prosili, naj nam da moči, da ozdravimo svoje rane, se mu priporočili za luč, ki jo potrebujemo, za to, da bi mogli držati svojo obljubo? Sinodalni očetje so poudarili tudi tole: »Božja beseda je vir življenja in družinske duhovnosti. Celotna družinska pastorala se bo morala notranje preoblikovati in člani domače Cerkve se morajo oblikovati z molitvenim in skupnim branjem Svetega pisma. Božja beseda ni veselo oznanilo samo za človekovo zasebno življenje, ampak tudi merilo za presojo in luč za razločevanje raznih izzivov, s katerimi se spopadajo zakonci in družine.«

 

 

 OZNANILA IN NAPOVEDI

- Klic dobrote: dobrodelni koncert za pomoč družinam v stiski, v dvorani Golovec, Celje, sreda, 28. 11., ob 20.00.

- Zahvalni koncert ob zaključku del na naši strehi: Župnijska cerkev Teharje, petek, 7. 12., ob 19.00.