17.10.2020

Oznanila za 29. nedeljo med letom -Misijonsko-, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE  MAŠE 

Zaradi nevarnosti okužbe bomo po odloku vlade in škofovske konference do nadaljnjega duhovniki sv. maše darovali brez udeležbe ljudstva. Prosimo, da nas po možnosti v času maše v duhu spremljate z molitvijo. Ne vemo, kako dolgo bo to trajalo. Sv. maše bova z g. Gajškom darovala po vaših namenih: jaz na Teharjah, on pa v Kostrivnici. Kdor bi želel naročeno mašo prestaviti na kasnejši čas, naj to pravočasno sporoči.

29. Nedelja med letom-misijonska

Nedelja,            18. 10.

ob 8.00 za žive in rajne farane; + Albina Kostrevca (obl.) * Gajšek v Kostrivnici - za + Draga Reberšaka

Pavel od Križa, duhovnik

Ponedeljek, 19. 10.

ob 7.00 za + Jožeta in Marijo Sivka

* Gajšek v Kostrivnici za + Vinko in Marta Oblak

Rozalina, redovnica

Torek, 20. 10.

ob 19.00 za + Danijela Gorišek, osmina

* Gajšek v Kostrivnici za + Terezijo, Jakoba in Elizabeto Gajšek, Jožeta Kovača in rodbino

Uršula, devica

Sreda, 21. 10.

ob 7.00 za + Jožefa Vodeba

Janez Pavel II., papež

Četrtek, 22. 10.

ob 19.00 za + Jožeta Recko

* Gajšek v Kostrivnici - za + Antona Godiclja

Janez Kapistran, duhovnik

Petek, 23. 10.

ob 7.00 v zahvalo za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici - po molitvenih spominih

Anton Maria Claret

Sobota, 24. 10.

ob 19.00 za + Rozalijo in Ivana Kresnik

* Gajšek v Kostrivnici - za + Ivanko Zupanc, 30. dan

30. Nedelja med letom-žegnanjska

Nedelja,            25. 10.

ob 10.00 za žive in rajne farane

* Gajšek v Kostrivnici - za + Štefana in Justino Strašek

Iz svetega pisma: Puhloglavec z ošabnostjo povzroča prepir, pri teh, ki sprejemajo nasvet, pa je modrost. (Preg 13, 10)

Za nasmeh: Pred misijonsko nedeljo. Župnik povabi za darove na misijonsko nedeljo: »Kdor kadi, naj da za misijone vrednost škatlice cigaret, kdor pije, naj daruje vrednost litra vina, kdor preklinja, naj da za vsako kletev 1 €«. »Kaj pa kdor nič tega ne dela?« »Tisti pa naj svojo krepost poštenosti zavije v stotak in ga vrže v pušico.«

 

Na misijonsko nedeljo se spominjamo misijonarjev in njihovega dela po vsem svetu. Ne pozabimo, da smo k misijonarskemu poklicu poklicani prav vsi. Ne glede na to, kje smo in kaj počnemo, naj bo naše življenje takšno, da ljudje okrog nas lahko po našem obnašanju in načinu življenja spoznavajo Jezusa in njegovo ljubezen. Po svojih močeh lahko prispevamo tudi kak evro za potrebe misijonarjev, ali pa jih v molitvi priporočimo v varstvo nebeški materi Mariji. Naj dobri Bog blagoslavlja njihovo delo, nam pa pomaga, da tudi mi pričujemo zanj.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 18. DO 25. OKTOBRA 2020

Situacija zaradi novih okužb s covid-19 se je zaostrila do te mere, da so žal prepovedana tudi bogoslužja z navzočnostjo vernikov. Tako se je ponovila situacija letošnje pomladi, ko smo duhovniki maševali v prazni cerkvi, verniki pa ste le preko sredstev obveščanja spremljali sveto mašo in druge obrede ter sami ali v krogu družine molili in opravljali družinsko bogoslužje. Od petka, 16. 10., pa do nadaljnjega glede bogoslužja in kateheze veljajo sklepi Slovenske škofovske konference in države Slovenije, da se to lahko dogaja le na daljavo. Škofje so izdali obširna sporočila in navodila. Najpomembnejše sem strnil v nekaj točk:

· Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.

· Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oziroma ko bo preklican vladni odlok.

· Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. Maše po pogrebu ni.

· Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti pripravijo snov za verouk preko spleta.

· Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

· Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti.

Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik sam blagoslovi pokopališče in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne rožni venec. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

Celotna navodila si lahko ogledate na: https://katoliska-cerkev.si/.

Cerkev na Teharjah bo odprta za osebno molitev in prejem obhajila v nedeljo med 8.00 in 10.00, v Kompolah pa med 9.00 in 10.00. Udeležba je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, imeti nameščeno zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva). Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

Svete maše bova z g. Gajškom opravljala po naročenem namenu - glej zadnjo stran.

Molitve in svete maše za rajne:

Četudi letos ne bo mogoče blagoslavljati grobov in v cerkvi moliti za rajne, bomo darovali svete maše po vaših spominih in molili za rajne. Svoje molitvene spomine lahko oddate v cerkvi, kadar je odprta, v nabiralnik v župnišču Teharje ali pošljete po pošti na naslov župnije Teharje ali Sv. Lovrenc. Molitvene spomine bom objavil na naši spletni strani.

 

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Končati vsakršno obliko zlorab

98. »Več različnih vrst zlorab je: zloraba moči, vesti, finančna zloraba, spolna zloraba. Jasna je potreba po izkoreninjenju raznih oblik izvajanja avtoritete, v katere se te zlorabe vcepljajo, in po ublažitvi posledic zaradi pomanjkanja odgovornosti ter transparentnosti pri vodenju mnogih primerov. Želja po nadvladi, pomanjkanje dialoga in transparentnosti, oblike dvojnega življenja, duhovna praznina, pa tudi psihološke šibkosti so plodna zemlja, na kateri uspeva

pokvarjenost.«53 Klerikalizem je nenehna skušnjava duhovnikov, ki si razlagajo »prejeto poslanstvo kot oblast, ki jo je treba izvajati, in ne toliko kot zastonjsko in velikodušno služenje, ki naj se ga ponudi; in to nas napeljuje k prepričanju, da pripadamo skupini, ki ima vse odgovore in ji ni potrebno ničesar več poslušati ali se učiti.« Brez dvoma klerikalen duh v posvečenih osebah doseže, da izgubijo spoštovanje do svete in neodtujljive vrednosti vsake osebe in njene svobode.

99. Skupaj s sinodalnimi očeti želim izraziti z ljubeznijo in priznanjem svojo »hvaležnost vsem, ki so imeli pogum prijaviti zlo, ki so ga pretrpeli: tako pomagajo Cerkvi do zavesti, kaj se je zgodilo, in do tega, da začuti potrebo po odločnem ukrepanju«.55 Posebno priznanje si zasluži tudi »iskren trud številnih laikov, duhovnikov, posvečenih in škofov, ki se vsak dan v poštenosti darujejo in se posvečajo služenju mladim. Njihovo delo je velik gozd, ki raste brez povzročanja hrupa. Tudi mnogi mladi, navzoči na sinodi, so izrazili hvaležnost tistim, ki so jih spremljali, in so poudarili veliko potrebo po osebah, na katere se lahko obrnejo po nasvet.«

 

 INFORMACIJE

 

 Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Do nadaljnjega žal ni mogoč krst in ne poroka zaradi nevarnosti okužbe. Upamo, da kmalu mine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

 

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Pečovje; november: Slance in Sp. Vrhe; december: Teharje, 

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc; november: Draga, Moste.

 

  Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.