03.11.2018

Oznanila za ZAHVALNO nedeljo, 31. med letom; za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

31. NEDELJA MED LETOM - zahvalna

Nedelja,            4. 11.

ob 8.00 za + Mihaela in Zofijo Vrečar, sorodnike

                                                       Vrečar in Centrih

ob 10.00 pri sv. Ani za žive in rajne farane

Zaharija in elizabeta

Poned., 5. 11.

ob 7.00 za + Matildo Jesenek, osmina

Lenart, opat

Torek, 6. 11.

doma ne bo sv. maše

Engelbert, škof

Sreda, 7. 11.

ob 18.00 za + Franca Renčlja, osmina

Bogomir, škof

Četrtek, 8. 11.

ob 18.00 za + Marijo, Karla in Dragota Kleč, molitev

 * Gajšek v Kostrivnici: za + Nežo Košec

Posvetitev Lateranske bazilike

Petek, 9. 11.

ob 18.00 po namenu molitvenih spominov I.

* Gajšek v Kostrivnici: za +Leopolda Bukovška

Leon Veliki, papež

Sobota, 10. 11.

ob 18.00 za + Marijo Ojsteršek, 2. obl.

32. NEDELJA MED LETOM - martinova

Nedelja,            11. 11.

ob 10.00   za + Ivana Perčiča, brate in sestre

                 za žive in rajne farane

                 za + Jožefa in Marijo Sivka

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

31. NEDELJA MED LETOM - zahvalna

Nedelja,            4. 11.

ob 10.00 za + Štefana Ledineka, obl.

Lenart, opat

Torek, 6. 11.

ob 18.00 za + Julijano in Franca Vrhovšek

Engelbert, škof

Sreda, 7. 11.

ob 8.00 za + po molitvenih spominih I.

Leon Veliki, papež

Sobota, 10. 11.

ob 9.00 za + po molitvenih spominih II.

32. NEDELJA MED LETOM - martinova

Nedelja,            11. 11.

ob 8.00 za + Ivana Doberška, Leopolda Artnaka,

             rodbino Doberšek in Virant

Stanko Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Svete maše po vaših molitvenih spominih smo razporedili v štiri dele in jih bomo opravljali čez leto - nekaj v domači cerkvi, nekaj jih bo g. Gajšek opravil v svoji domači fari. Razpored je na oglasni deski.

 

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 4. DO 11. NOVEMBRA

Danes je zahvalna nedelja. Kot običajno je na Teharjah pozna sv. maša pri sv. Ani. Kavica ali sok bo prihodnjo, praznično nedeljo. Ob tej priložnosti se iskreno zahvalim vsem, ki ste tudi v tem letu župniji ali duhovnikom marsikaj dobrega storili. Najprej zahvala vsem, ki ste ožji sodelavci: duhovni pomočnik, ključarji, člani ŽPS, katehistinji, pevci, organisti, ministranti, animatorji, člani različnih skupin v obeh župnijah, in ostali pomočniki. Lepo se zahvalim vsem, ki skrbite za urejenost cerkva, župnišč in okolice, čistilkam in krasilkam, gospodinjam in vinogradnikom, vsem, ki molite in duhovno podpirate naše delo; hvala vsem dobrotnikom, rednim in izrednim, vsem, ki ste po svojih močeh velikodušno podprli tudi obnove naših bogoslužnih prostorov. Naj Bog bogato poplača vašo dobroto z zdravjem, razumevanjem in blagoslovom pri vašem delu.

Letos mineva 150. leto od smrti božjega služabnika Friderik Barage. Na oratoriju smo sledili njegovi zgodbi tudi preko igre, ki so jo animatorji in nekateri udeleženci predstavili po delih, za vsak dan. Ker je igra res lepa in vredna ogleda za otroke in odrasle, smo se z animatorji dogovorili, da jo zaigramo še enkrat, v celoti, za otroke, starše in vse odrasle. To bo naš doprinos k praznovanju Martinove nedelje, farnega praznika. Zato vas lepo vabimo v petek zvečer, da si igro ogledate v naši dvorani in se po igri še zadržite v družabnem srečanju. Ob 18.00 vas že vabim k sveti maši, nato pa v dvorano ob 19.00. S svojo prisotnostjo boste dali priznanje mladim v njihovem trudu in predstavitvi svetniške osebnosti, sami boste spoznali Baragovo življenje in se ob prazniku sv. Martina osebno srečali med seboj. Lepo vabljeni!

V nedeljo, 11. 11., obhajamo na Teharjah farni praznik, Martinovo nedeljo. Lepo povabite tudi svoje sorodnike in znance od drugod. Sv maša bo samo ob 10.00, v Kompolah pa ob 8.00. Prosim, obvestite še druge. Dela na strehi še žal niso zaključena kot smo pričakovali, a se bomo razveselili narejenega in prosili za blagoslov še naprej. Sv. mašo bo vodil upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Po maši vabim, da se v dvorani še zadržimo v prazničnem farnem in prijateljskem vzdušju. Priporočamo se gospodinjam za pecivo ali potico, vinogradnikom pa za kak liter letošnjega pridelka.

Dela na strehi nam zadnje čase otežuje vreme, sicer pa lepo napredujejo. Severno in južno stran cerkve smo že končali, ostaja pa še streha nad oltarjem in zakristijo. Hvala Bogu za dosedanje dogajanje, hvala tudi delavcem, ki korektno delajo. Lepo se zahvalim vsem, ki ste darovali za obnovo strehe župnijske cerkve sv. Martina na Teharjah. Do sedaj smo v ta namen zbrali več kot polovico potrebnih sredstev. Bog povrni vsem dobrotnikom, posameznikom, družinam in firmam, ki ste prispevali! Za vsak dar smo vsakemu in vsem zelo hvaležni in se tudi v prihodnje priporočamo v materialno in molitveno pomoč, da bi to veliko delo dobro in brez nesreč izvedli.

V Kompolah bodo potekale v župnišču Delavnice molitve in življenja (DMŽ), kjer se uvajamo v različne oblike in načine molitve, še zlasti ob Svetem pismu. Potekale bodo ob torkih po maši. Vodil jih bo kapucin br. Primož Kovač. Vseh srečanj je 14, vsako traja približno 2 uri. Prvo srečanje bo v torek, 6. novembra. Sodelovanje priporočam faranom iz obeh župnij.

Prihodnji vikend bo pri nas na pastoralni praksi en bogoslovec. To je tudi lepa priložnost za  poživitev naše molitve za duhovne poklice. Vabim, da že ta četrtek zvečer molimo v ta namen.

Lepo prosim, da otroci, ki jih uči verouk župnik, pridejo ta teden dva dni kasneje: 9. in 3. razred naj pride namesto ponedeljka v četrtek, 8. in 4. pa namesto torka, v petek ob običajni uri. Hvala za razumevanje!

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

NEKAJ PASTORALNIH PERSPEKTIV: Nekaj pripomočkov 223. Sinodalni očetje so opozorili, da so »prva leta zakonskega življenja vitalno in občutljivo obdobje, ko zakonci rastejo v zavesti zahtevnosti in pomembnosti zakona. Iz tega izhaja zahteva po pastoralnem spremljanju, ki naj se nadaljuje po poroki (prim. Apostolsko pismo O družini, III. del). Pri tej pastoralni nalogi je zelo pomembna navzočnost izkušenih zakonskih parov. Župnija je tisti prostor, kjer so izkušeni pari na voljo mlajšim, po možnosti s pomočjo združenj, cerkvenih gibanj in novih občestev. Mladoporočence je treba spodbujati k bistveni nalogi, da sprejemajo otroke kot velik dar. Pri tem je pomembno poudarjati pomen družinske duhovnosti, molitve in udeležbe pri nedeljski evharistiji. Zakonske pare naj bi spodbujali k rednim srečanjem, da bi tako pospeševali rast duhovnega življenja in solidarnosti v konkretnih življenjskih zahtevah. Bogoslužje, molitveno življenje in evharistija za družine, zlasti obletnice poroke, se omenja kot pomembne dogodke pri evangelizacije družin.

224. Ta pot je odvisna tudi od časa. Ljubezen potrebuje čas, ki je na voljo, podarjen čas, ki druge stvari postavi na drugo mesto. Za to, da bi se pogovorila, se brez naglice objela, da bi skupaj naredila načrte, da bi prisluhnila drug drugemu, se gledala, dala drug drugemu priznanje, da bi okrepila medsebojni odnos. Včasih je težava v vročičnem življenjskem ritmu ali v danih rokih delovnih obveznosti. Drugič je težava v tem, da tisti čas, ki ga preživita skupaj, ni posebno kakovosten. Skupen nam je le fizični prostor, nismo pa pozorni drug na drugega. Pastoralni delavci in zakonske skupine bi morali mladim ali krhkim zakonskim parom pomagati, da bi se naučili, kako se v teh trenutkih med seboj srečati, se ustaviti drug pred drugim in si med seboj deliti tudi trenutke molka, kar vse naj bi ju privedlo do tega, da bi začutila prisotnost sozakonca.

 

  OBVESTILA IN NAPOVEDI

- Igra o Frideriku Baragi: v petek ob 19.00 v župnijski dvorani. Lepo vabljeni!

- Martinova nedelja bo 11. 11.. Sv. maša bo na Teharjah samo ob 10.00, v Kompolah pa ob 8.00. Povejte še drugim.