10.10.2020

Oznanila za 28. nedeljo med letom, za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

28. Nedelja med letom

Nedelja,            11. 10.

ob 8.00 za + Jožeta in starše Gabršček;

             Martino in starše Vrhovšek

ob 10.00 za prvoobhajance; za žive in rajne farane

Maksimiljan Celjski, mučenec

Ponedeljek, 12. 10.

ob 7.00 za + Marijo in Antona Novak

* Gajšek v Kostrivnici za + Ivana Lubeja

Gerald, vitez

Torek, 13. 10.

ob 19.00 za + Marijo Markošek, osmina

Kalist I., pepež

Sreda, 14. 10.

ob 7.00 za + Silvo Kroflič

Terezija Velika, devica, cerkv. uč.

Četrtek, 15. 10.

ob 19.00 za + Zdenkota in Jožico Rozman

* Gajšek v Kostrivnici - za + Franca Podplatana

Hedvika, kneginja

Petek, 16. 10.

ob 7.00 v zahvalo za zdravje

* Gajšek v Kostrivnici - za + Ano in Ladislava Gobec

Ignacij Antiohijski

Sobota, 17. 10.

 

v Osenci (če bo lepo vreme) ob 15.00 za + Srečka Boniča, Ivanko in Ivana Bobnič

ob 19.00 za + Katarino Gaber

29. Nedelja med letom-misijonska

Nedelja,            18. 10.

ob 8.00 za žive in rajne farane  

ob 10.00 za + Albina Kostrevca (obl.)

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

28. Nedelja med letom

Nedelja,            11. 10.

ob 10.00 za + Frančiško in Ludvika Zupanc

Gerald, vitez

Torek, 13. 10.

ob 18.00 za + Franca in Marijo Mulej, stare starše in rodb.

Ignacij Antiohijski

Sobota, 17. 10.

ob 9.00 za + Emila Zupanca in sorodnike

29. Nedelja med letom-misijonska

Nedelja,            18. 10.

ob 10.00 za + Draga Reberšaka

Večerne maše v Kompolah bodo že v oktobru ob 18.00.

G. Gajšek bo maševal po vaših namenih ta teden v ponedeljek, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kajti sedemkrat pade pravični in spet vstane, krivični pa se spotikajo v hudobijo. (Prg 24, 16)

Za nasmeh: Počasen utrip srca. Zdravnik ugotovi počasen utrip srca. Ko to pove bolniku, mu ta odgovori: »Oh, nič zato. Saj imam čas.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 11. 10. DO 18. 10. 2020

Situacija zaradi novih okužb s Covid-19 se zaostruje in zahtevajo se odločni ukrepi za zajezitev te nevarne bolezni. Zato je obvezno nositi maske tako v cerkvi kot tudi zunaj na javnem prostoru (pred cerkvijo) in si pri vstopu razkužiti roke, povsod, tudi zunaj, pa ohranjati primerno medsebojno razdaljo. Tudi pri prihajanju k obhajilu ohranjajmo razdaljo, prav tako pri odhodu iz cerkve. Za izhod odpremo tudi stranska vrata. Dolžni smo sami skrbeti za svoje in tuje zdravje v cerkvi, kot tudi povsod drugje. V ta namen škofje določajo, naj ob vstopu v cerkev verniki vržejo v škatlo pri vhodu listek s telefonsko številko (brez imena in priimka). Iz skupnega gospodinjstva je dovolj telefonska številka enega od družinskih članov. Te listke bom hranil 30 dni za primer, če bi bil kdo okužen, da bi lažje omejili okužbe. Prosim, da že doma napišete na list telefonsko številko.

Danes bo pri sv. maši ob 10.00 pristopilo k prvemu svetemu obhajilu 15 otrok iz župnij Teharje in Sv. Lovrenc, ki smo jim maja letos, zaradi epidemije, preložili datum. Lepo vabljeni svojci prvoobhajancev, ostale pa vabim, da bi prišli raje k jutranji maši, da bo tako več prostora za svojce, saj moramo zagotavljati primerno razdaljo med ljudmi. Mašo prvega obhajila bo možno preko ozvočenja spremljati tudi zunaj cerkve.

MESEC ROŽNEGA VENCA

Mesec oktober je posvečen naši nebeški materi Mariji: pletemo ji vence iz »najlepših jesenskih rož« – častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno sedemsto leti. Povsod so se je z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom.

Že več kot štiristo let obhajamo poseben praznik Rožnoven ske Matere Božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje. Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanski vladarji združili svoje pomorske sile in se Turkom postavili po robu, vse verne ljudi pa je prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Matere Božje.

7. oktobra  1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo turško ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik »Marije Zmagovalke«. Gregor XIII. je spominski dan dal preimenovati v »praznik naše ljube Gospe rožnega venca«, papež Leon XIII. pa je celoten mesec oktober razglasil za mesec rožnega venca.

Ali ga še znaš moliti? Ali ga še kaj moliš? »moli, moli rožni venec ljubljeni slovenski krov. Zvesto nad  teboj počival, bo Marijin blagoslov!«                                                                          Po: Svetnik za vsak dan II.

Nekaj misli papeža sv. Janeza Pavla II. o evharistiji:

Iz evharistije prihaja opomin, da ne zadošča “imeti” – treba je tudi “biti”:
Majhna posvečena hostija ni nič na ravni “imetja”, vendar pa je vse na ravni “bivanja”; je namreč telo Kristusa, umrlega in vstalega, ki nas preoblikuje vase in daje, da vsi postajamo bratje vendar pa je vse na ravni “bivanja”; je namreč telo Kristusa, umrlega in vstalega, ki nas
preoblikuje vase in daje, da vsi postajamo bratje.

 

KRISTUS ŽIVI (CHRISTUS VIVIT): papež Frančišek je izdal po sinodi mladih Apostolsko spodbudo z naslovom Kristus živi. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme mladih in odgovor Cerkve kot pomoč mladim. V členih vam navajam ta lep dokument, ki želi v letu mladih pomagati globlje razumeti naš čas in  vlogo mladih.

Tretje poglavje: Končati vsakršno obliko zlorab

95. V zadnjem času smo bili močno naprošeni, naj poslušamo krike žrtev različnih oblik zlorab, ki so jih izvršili nekateri škofje, duhovniki, redovniki in laiki. Ti grehi povzročajo v žrtvah »trpljenje, ki lahko traja vse življenje in ki ga nobeno obžalovanje ne more ozdraviti. Ta pojav je zelo razširjen v družbi in zadeva tudi Cerkev ter predstavlja resno oviro pri njenem poslanstvu.«

96. Res je sicer, da »je kuga spolnih zlorab mladoletnih, žal, zgodovinski pojav, razširjen v vseh kulturah in civilizacijah«, posebno v okrilju družin in različnih institucij, katere razširjenost se je razkrila predvsem »zahvaljujoč spremenjeni občutljivosti javnega mnenja«. Pa vendar »univerzalnost te kuge, ki potrjuje svojo težo hkrati tudi v naših družbah, ne zmanjšuje njene grozljivosti znotraj Cerkve« in »v upravičenem besu ljudi vidi Cerkev odsev jeze izdanega in oklofutanega Boga«.

97. »Sinoda obnavlja svoj trdni sklep glede sprejetja zelo strogih preventivnih ukrepov, ki bodo onemogočali ponovitev teh dejanj; začelo se bo z izbiranjem in vzgojo tistih, ki jim bodo zaupane odgovorne in vzgojne naloge.« Hkrati pa ne sme biti več odstopanja od odločitve, da se začne s »temi tako nujnimi dejavnostmi in ukrepi«.52 In vse to s Kristusovo milostjo. Ni poti nazaj.

Izredno pismo slovenskih škofov: Povabilo duhovnikom in vernikom za spoštovanje ukrepov

11.10.2020 Slovenija COVID19, SŠK

Dragi bratje in sestre,

slovenski škofje smo se seznanili z vladnim odlokom o omejevanju gibanja in zbiranja ljudi, po katerem morajo imeti verske skupnosti pozitivno mnenje NIJZ. Zato je Slovenska škofovska konferenca (SŠK), v imenu vseh slovenskih škofij in župnij, vložila vlogo na NIJZ z namenom pridobitve pozitivnega mnenja za opravljanje bogoslužja, z upoštevanjem do sedaj veljavnih smernic in navodil. Na SŠK pričakujemo, da bo NIJZ pravočasno izdal pozitivno mnenje tako, da bodo nedeljska bogoslužja potekala nemoteno.

Zdravstvene razmere v naši državi postajajo vedno bolj zahtevne, zato škofje pozivamo vse duhovnike, redovnice, redovnike in vernike, da se kot kristjani vedemo odgovorno in spoštujemo vse ukrepe za preprečevanje epidemije. Prosimo vas, da poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje svojih bližnjih, tako da:

  1. nosimo zaščitno masko, 
  2. upoštevajmo medsebojno varnostno razdaljo,
  3. na telefon si prinesimo aplikacijo #Ostanizdrav ter
  4. spoštujmo državna določila glede največjega števila oseb na javnih in zasebnih dogodkih.

Prav tako vas vabimo, da vsi okrepimo molitev za bolnike in zdravje.  Želimo vam Božjega blagoslova in zdravja.

Vaši škofje


V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da molijo naslednjo molitev:

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Nanj se pripravita na tečaju v Domu sv. Jožefa v Celju in v domači župniji. Več o tečaju na: www.jozef.si.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred in sv. mašo.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Pečovje; november: Slance in Sp. Vrhe; december: Teharje, 

Kompole: avgust: Kompole; september: Prožinska vas; oktober: Ogorevc; november: Draga, Moste.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje; Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.